Klub angažovaných nestraníkůZpráva předsedy o činnosti ÚR pro 16. sněm KAN

Vážení přátelé,

vítám vás jako delegáty 16. sněmu Klubu angažovaných nestraníků.

Setkáváme se 11 let po sjezdu ve Svitavách, kde jsme se „my“, jako vnitřní opozice, rozhodli proti vůli tehdejšího předsednictva a ústřední rady KAN nesloučit se s KDS a ODS a zachovat KAN jako samostatný politický subjekt. Tehdy - v listopadu 1995 - měl KAN ještě dostat na státním příspěvku (za volby 1992) celý milion korun na svůj provoz. Byli jsme si vědomi, že to není mnoho a rozhodli jsme se, že nebudeme kandidovat ve sněmovních volbách 1996, ale důkladně se připravíme na další sněmovní volby v roce 2000. Když se však na podzim 1996 konaly první senátní volby, postavil KAN své kandidáty v 8 volebních obvodech.

Podzim 1997 potvrdil oprávněnost naší nedůvěry ve slučování v ODS - padla vláda Václava Klause - což však znamenalo, že došlo v r.1998 k předčasným volbám, se kterými jsme původně nepočítali. KANu byla nabídnuta účast v široké koalici zahrnující velké strany jako ČSNS, Zelené a hnutí Nezávislí, kterou organizoval poslanec Jozef Wagner pod názvem Občanská koalice. Nakonec všechny uvedené velké subjekty se rozhodly kandidovat samostatně a myšlence Občanské koalice (OK) zůstal věrný jen KAN. V volbách dostala OK jsme málo hlasů, ale stejně tak neuspěly strany, které koalici rozbily tím, že se rozhodly kandidovat samostatně.

Rok 1999 zahájil KAN vytvořením sdružení Dohoda společně s Pravým Blokem a s Konzervativní stranou. Brzy na to, jsme byli oslovení novým vedením České strany národně sociální (ČSNS), abychom se stali (spolu s ČSNS, Pravým Blokem, Masarykovou demokratickou stranou, Živnostenskou stranou, a hnutím Nezávislí) součástí „sdružení politických stran a hnutí“ s pracovním názvem Národní demokratická aliance (NDA). V létě 2000 však KAN a Pravý Blok z NDA vystoupili poté, když se ukázalo, že poslankyně ČSNS Machatá hlasovala pro návrh na zrušení „lustračního zákona“.

Na podzim 2000 se konaly první volby do krajských zastupitelstev, ve kterých KAN kandidoval v koalici s Pravým Blokem, který tehdy zvolil do svého čela Petra Cibulku. Kandidátky PB-KAN však v krajských volbách neuspěly.

Před sněmovními volbami v roce 2002 dostal KAN nabídku, aby jeho členové kandidovali jednak na kandidátkách ODA, jednak na kandidátkách SNK (Sdružení nezávislých kandidátů). Nabídky byly využity, avšak žádná z kandidátek neuspěla.

Před krajskými a senátními volbami 2004 byl KAN zván na jednání tzv. Koordinační rady zaštiťované senátním Klubem otevřené demokracie (KOD). Spolupráce se stranami sdruženými v této radě - Zelení, Evropští demokraté (ED), Sdružení nezávislých demokratů (SNK), LiRA, Cesta změny, Naděje, Strana pro otevřenou společnost (SOS), ODA a US-DEU však k žádným volebním úspěchům na celostátní či krajské úrovni nevedla. V roce 2005 se ukázalo, že pro sněmovní volby 2006 se každá z větších stran rozhodla pro vlastní cestu, takže se přestalo „koordinovat“.

A tady se dostávám k tomu, co má být hlavním tématem mé zprávy - co se stalo od posledního sněmu KAN na podzim roku 2005, na které se, jak víte, podařilo zvolit 11-člennou Ústřední radu. Sněm tehdy uložil Ústřední radě svolat před volbami setkání členů KAN, jenže věci se začaly vyvíjet tak, že na to nezbyl čas.

Ještě před minulým sněmem jsem byl osloven několika (třemi) dopisy, které nabízely KANu účast na různých projektech, které měly zaručit úspěch ve sněmovních volbách 2006. Jedna nabídka byla zřetelně „ujetá“, ale zbylé dvě nabídky (Mimra z Prachatic a Štědroň z Ostravy) jsem dal přezkoumat členům ÚR M. Matějkovi (Prachatice) a J. Bezděkovi (Ostrava). Jejich poznatky ukázaly, že jde o stejný projekt - vytvoření široké koalice neparlamentních stran iniciovaný předsedou ostravské Strany práce Radoslavem Štědroněm. Ústřední rada vyslala Bezděka a Matějku na setkání svolané iniciátory této akce do Brna a ti na dalším schůzi ÚR doporučili účast KAN na této vznikající koalici - Koalici pro Českou republiku (KpČR). Navzdory tomu, že jsem hlasoval proti, rozhodla ÚR většinou hlasů o účasti KAN v této koalici.

Na setkání představitelů stran a hnutí v Jihlavě byla podepsána 7-stranná Koaliční dohoda (DEUČR + HPHDD + KAN + MDS + NEI + SP + SŽDP) a rozdělena zodpovědnost za sestavení kandidátek (a zaplacení kaucí) v jednotlivých volebních krajích a byla založena webová stránka www.kpcr.cz. KAN dostal na starost kandidátku v plzeňském kraji (na zaplacení kauce se podíleli Bezděk a Matějka, kandidátku sestavil a její podání zajistil Matějka). Na následujícm sekání představitelů KpČR v Pardubicích se podařilo za 6 hodin sestavit společný volební program. V rámci přípravy volební kampaně byl KANu přidělen čas ve vysílání plzeňského (státního) rozhlasu i prostor v jednom čísle Plzeňského deníku. Děkuji Bezděkovi, Matějkovi a také dalším aktivním členům plzeňského MK, že touto cestou zajistili propagaci KAN na Plzeňsku.

V té jarní době přišla i smutná zpráva, že zemřel jeden z nejaktivnějších a nejspolehlivějších členů KAN - člen Ústřední rady KAN a místostarosta jednoho z městských obvodů Ústí nad Labem - Ing. Jan Kocourek. Jeho pohřbu v ústeckém krematoriu se zúčastnila 5-členná delegace Ústřední rady KAN. Nebyla to jediná smutná zpráva, která KAN v tomto roce postihla - v létě došla na mou e-mailovou adresu také zpráva o úmrtí Dr. Nory Jeřábkové, která byla v minulosti po několik let členkou ÚR KAN - zprávu nám poslal její syn.

Jestli dovolíte, požádal bych všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku těchto dvou obětavých členů KAN.
- - -
Děkuji.

Vraťme se však do května tohoto roku. KAN tedy v rámci Koaliční dohody dosadil své členy na kandidátky Koalice pro ČR, ale s ohledem na starší sliby a domluvy nebylo tomu tak ve Středočeském kraji, kde dva členové KAN kandidovali na kandidátce SNK-ED s tím, že v tomto kraji nebyl na kandidátku KpČR zařazen žádný člen KAN. V červnu pak proběhly volby, ve kterých získala KpČR jen 0,15% hlasů - tedy asi tolik hlasů, kolik vytiskla a rozdala letáků. Neuspěly ani kandidátky SNK-ED.

Brzy po volbách se měli sejít představitelé Koalice znova, ale někteří po zklamání z výsledků voleb odpadli (odpadlíky byly Hnutí na podporu hasičů a dalších dobrovolníků - HPHDD, Masarykova demokratická strana - MDS, Strana živnostníků a drobných podnikatelů - SŽDP). Zůstali Demokratická unie ČR - DEUČR, Klub angažovaných nestraníků - KAN, Nezávislá iniciativa - NEI a Strana práce - SP) a navíc se dostavili (nejprve jako pozorovatelé) představitelé ODA, ČSNS, 4-vize a další. Koalice dala do deníků inzerát, ve kterém nabídla nezávislým kandidátům možnost kandidovat na kandidátce KpČR a ušetřit si tak sbírání podpisů. Skutečně se takoví našli - pan Joukl z Jablonce nad Nisou (kterému jsem kdysi nabízel členství v KAN poté, co jsem na internetu přečetl jeho angažovaně nestranický článek) tuto nabídku Koalice přijal a na otázku, od kterého subjektu Koalice má být na kandidátku navržen, rozhodl se bez váhání pro KAN (ÚR KAN rozhodla toto jeho přání splnit a navrhnout jej). Na druhé straně Vladimír Hučín, který je členem KANu, dal na doporučení svého „volebního manažera“ Zbyňka Horváta a rozhodl se kandidovat do senátu na kandidátce Konzervativní strany.

Připravovaly se nejen senátní, ale i komunální volby. Komunální kandidátku KAN připravovali tradičně v Kralupech nad Vltavou, dále v Nové Pace a překvapivě také v Neratovicích, kde doktor Tomáš Roith požádal ÚR KAN o souhlas podat jménem KAN kandidátku. V Plzni se KAN podílel na sestavení pěti kandidátek koalice Pravé volby pro Plzeň (KAN v této koalici kandidoval v Plzni už před 4 lety). V té době také podal přihlášku do KAN pan doktor Protiva z Kladna, který byl v Kladně v 90. letech radním za KAN - byl přijat, a já ho vítám jako delegáta tohoto sněmu. Byl jsem vyzýván, abych se pokusil sestavit společné kandidátky Koalice pro ČR pro Prahu a její městské části, ale pro nedostatek času a nezájem partnerů jsem tento záměr musel opustit.

Počínaje srpnem mne potkalo mimořádně nepříznivé období - manželku jsem odvezl do nemocnice a městská rada (a následně v září i Zastupitelstvo) rozhodla o zrušení organizace IMIP, kterou řídím. A aby toho nebylo málo, dostal jsem jako statutární zástupce KAN obsílku, že bude provedena kontrola účetnictví KAN (už od roku 1994) s ohledem na sociální a zdravotní pojištění, které měl KAN z titulu zaměstnavatele odvádět. Musím říct, že mne polilo horko, protože jsme se agendy KAN ujali až v prosinci 1995, a to bez oficiálního předávání. Naštěstí zásluhou Simony Jasinkové a její předchůdkyně (mé ženy Jarmily) fungoval sekretariát v posledních deseti letech tak, že tyto záležitosti byly dány do pořádku a kontrola byla uzavřena bez nedostatků. Také jsem ještě stačil uhradit poplatky za doménu KAN - je zaplaceno až do října/listopadu 2008.

Mezitím proběhly podzimní senátní volby: Vladimír Hučín dostal na Prostějovsku 11,3% hlasů, což je nejlepší výsledek, jaký kdy kdo z KANu v senátních volbách dosáhl. Výsledek pana Joukla a dalších senátních kandidátů KpČR byl mnohem slabší.

V souběžných komunálních volbách uspěla kandidátka KAN v Kralupech nad Vltavou (1 zastupitel), v Nové Pace (1 zastupitel) i v Neratovicích (dokonce 2 zastupitelé). Kandidátky Pravé volby pro Plzeň také částečně uspěly - člen KANu Karel Černý se stal neuvolněným místostarostou jednoho plzeňského městského obvodu. V Kralupech však nebyl (poprvé od r.1990) zvolen do zastupitelstva dlouholetý starosta Kralup - člen KANu Pavel Rynt (zůstává jen náhradníkem).

Je zřejmé, že konec roku 2006 není pro KAN lehký - Pavel Rynt a já odcházíme do důchodu a problémy s postavením v zaměstnání mají i další členové Ústřední rady. Říkám to proto, že to ohrožuje KAN - jeho financování, založené na dobrovolných mimořádných členských příspěvcích členů ÚR, kteří si to mohou dovolit. Věřím, že do příštího - tentokrát už volebního - sjezdu v r. 2007 to nějak doklepeme, ale měli bychom být připraveni na zásadní rozhodnutí o další formě činnosti KANu.

Já osobně vidím před námi ještě jeden velký úkol - připravit oslavy 40. výročí vzniku KAN tak, aby se upevnilo ukotvení KAN v historii české politiky. Při všech neblahých zprávách mám pro vás také jednu dobrou - městský archivář mne ujistil, že má zájem převzít dokumenty o činnosti KAN do archivu města Prahy.

A nakonec ještě poznámku k dnešnímu programu: Na dnešní odpoledne (14 hodin) jsou pozváni do tohoto sálu představitelé Koalice pro ČR k jakési koordinační schůzce. Koalice má totiž v plánu sezvat na únor či březen představitele „všech“ neparlamentních stran a hnutí k hledání společného postupu v nejbližších volbách. Schůzce můžeme být přítomni a využít této příležitosti k seznámení s koaličními partnery KAN a s jejich záměry.

Děkuji za pozornost.

(Ing. Pavel Holba, Kralupy 25. XI. 2006)


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1