Parlament Ceske republiky

Poslanecka snemovna

Program jednani v tydnu od 14. do 18. kvetna 2001

Vydal tiskovy odbor Kancelare Poslanecke snemovny.

...

Utery 15. kvetna 2001

...

Stala komise Poslanecke snemovny pro kontrolu cinnosti Bezpecnostni informacni sluzby

od 19.00 hodin v mistnosti c. 103B

1. informace ministra spravedlnosti J. Burese ke kauze Hucin

...
Dementi ve věci Hučín

Ministerstvo spravedlnosti sděluje, že dnešní informace tisku o tom, že ministr spravedlnosti JUDr. Jaroslav Bureš v současné době přezkoumává důvodnost vazby obviněného Hučína z hlediska případného podání stížnosti pro porušení zákona, se nezakládá na pravdě a taková informace ani sdělovacím prostředkům nebyla poskytnuta. Skutečností je, že ve věci vazby bylo podáno odvolání státního zástupce, věc tedy není pravomocně uzavřena, a proto ministr spravedlnosti nemůže tuto věc ani z hlediska stížnosti pro porušení zákona přezkoumávat. Spis obviněného Hučína tedy rozhodně na stole ministra spravedlnosti neleží.

Oddělení tiskové a styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti (OTSV) 20.12.2001
Ministr Bureš nepodá stížnost pro porušení zákona ve prospěch Vladimíra Hučína

Ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš neshledal důvody pro podání stížnosti pro porušení zákona ve věci Vladimíra Hučína a podnět obhájce Stanislava Devátého odložil jako nedůvodný.

12.2.2002 - OTSV
Intelektuálové v KSČ

"...Co si myslet o lidech, kteří svoji minulost zamlčují nebo zkreslují? K tomu se vyjádřila Jiřina Šiklová v dopise LN, kdy reagovala na skutečnost, že Jaroslav Bureš neuvedl v životopise své členství v KSČ: Na sklerózu je příliš mladý, takže tento postup Jaroslava Bureše svědčí o nízkém stupni jeho morálních hodnot, bezcharakternosti nebo o výjimečně nízké inteligenci a naprostém podceňování občanů a novinářů. Již fakt, že zamlčel tuto skutečnost, by ho měl v očích všech členů sociálnědemokratické strany zcela diskvalifikovat..."
Ke jmenování JUDr. Jaroslava Bureše místopředsedou Nejvyššího soudu ČR

Já paní JUDr. Brožovou neznám, ale zato znám velice dobře postoje JUDr. Bureše, který byl v době mého vazebního věznění ministrem spravedlnosti. Když jsem se z medií opakovaně dovídal, jak se tento bývalý komunista negativně vyjadřuje na moji adresu, tak jsem si říkal, něco v tom smyslu, jaký to musí být bezcharakterní člověk, ale to byla u moci ČSSD a její Grosstapo.

Od té doby uplynula řada let a já se opět dozvídám, že tento podlý jurisprudent Bureš se má stát jakýmsi zástupcem na Nejvyšším soudě. Na toto téma mi volají lidé s tím, co na to říkám a já jim říkám to, co si o tomto tvorovi Burešovi myslím. No snad se to nějak vyjasní.

Jak jistě víte, tak Nejvyšší soud má řešit to dovolání nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Vesecké proti mé osobě a já si samozřejmě nedělám žádné iluze o bývalých komunistických soudcích na Nejvyšším soudě. To, že tam byl dosazen další soudruh soukmenovec, který i po listopadu 1989 ukázal své "kvality, ale o něčem svědčí.

Vladimír Hučín, 24.11.2006
Provokace a urážka

JUDr. Jaroslav Bureš byl v době mého zatčení a vazebního uvěznění ministrem spravedlnosti. Velmi dobře věděl o co v mém případě jde! Pokud by byl bývalý komunista JUDr. Jaroslav Bureš jmenován předsedou Nejvyššího soudu, považoval bych to za provokaci a urážku! Mám zato, že lidé, kteří svou kariéru postavili na vlastizrádné kolaboraci s komunistickým režimem, by v žádném případě neměli zastávat tak významné funkce, jako je předseda Nejvyššího soudu!

Vladimír Hučín, 2.12.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1