K čemu je generální ředitel,

který se potřebuje rozhodovat podle "metodických návodů"? Domnívala jsem se, že doba, kdy různé "rádobyodborné komise" rozhodovaly o tom, který umělec smí nebo nesmí pracovat, je již dávno za námi. Jak patrno...není. A tak si můžeme pouze povzdechnout:" Rara temporum felicitas, ubi quae velis sentire et guae sentias dicere licet!"

Být nazván "kverulantem" lze považovat i za čest. Je jen otázkou, zda zrovna od pana Janečka. Nebýt totiž " kverulantů", nikdy by nevznikly desítky skvělých filmů, které jsou dnes zařazeny do Zlatého fondu. Zásadní problém ale spatřuji zcela jinde. A to ve složení Rady ČT.

Podíváme-li se na stránky ČT, jak je definována její Rada, zjistíme, že: "Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy." Obávám se, že k této větě není absolutně co dodat! Zejména pokud se podíváme na jmenné složení Rady, představující ony významné proudy! Ono již za bolševika platilo, že kultuře rozumí každý, a proto se na nejrůznější významné posty odklízeli ti nejméně schopní.

Nechci znevažovat schopnosti jednotlivých členů Rady ČT, ale domnívám se, že by měla být složena z nezávislých odborníků, pakliže chce posuzovat, doporučovat či zatracovat jednotlivá filmová díla, nebo zasahovat do programové skladby České televize, jejímž (cituji): "...posláním je poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky..."

Je-li toto, mimo jiné, posláním České televize, pak se zákonitě musím ptát, proč film Martina Vadase musí schvalovat Etický panel České televize, terý má ve svém Kodexu zakotveno: "Účelem Etického panelu je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. S tím souvisí úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku..."

A nyní si to shrňme. Radu ČT volí Poslanecká sněmovna. Členy Etického panelu jmenuje Rada ČT ve spolupráci s generálním ředitelem. Logicky vzato musíme dojít pouze k jednomu závěru. Veřejnoprávní televize je řízena Poslaneckou sněmovnou. A tudíž si i logicky můžeme odpovědět na otázku druhou: "Kdo vlastně nemá zájem na odvysílání dokumentárního filmu Martina Vadase?"

Perfer et obdura, multo graviora tulisti... Martine!

Alena Kostrejová, scénárista a dramaturg


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1