Hrátky BIS na Radě KPV dne 8.11.2006???

Vedením KPV byl do Rady toho dne pozván bratr Vladimír HUČÍN a generál PROCHÁZKA, který to zřejmě zinscenoval. Místopředseda KPV PhDr. PaeDr. Jiří Málek vyzval bratra HUČÍNA, aby se generálovi PROCHÁZKOVI omluvil za výrok, že se zúčastnil jeho pronásledování, zatčení, uvěznění a souzení. Bratr HUČÍN omluvu odmítl s tím, že má dost důkazů pro svá tvrzení. Na to udělil MÁLEK slovo gen. PROCHÁZKOVI. Ten tvrdil, že na pronásledování bratra HUČÍNA nemá žádnou vinu. Potom ale provedl zajímavou věc, kterou za minulého režimu, ale někdy dodnes používají komunisti. Řekl, že HUČÍN byl podezřelý ze zneužívání peněz pro vlastní potřebu. Čili napadl bratra HUČÍNA ze zneužívání pravomoci, ač z tohoto činu nebyl ani obžalován a soudy se s tím pochopitelně ani nezabývaly. Ale určitě by se staré struktury bývaly této možnosti chopily a měly by obžalobu č.8.

Bratr HUČÍN byl obžalován:

  1. z nedovoleného ozbrojování
  2. z neuposlechnutí rozkazu
  3. ze zneužívání pravomoci veřejného činitele a za držení výbušnin
  4. z uměle vytvořeného levicového extrémismu
  5. z ohrožování utajované skutečnosti
  6. za neoprávněné nakládání s osobními údaji
  7. za podvod s neschopenkou

Okresní soud v Přerově a po odporu státní zástupkyně potom Krajský soud potvrdil všechny zprošťující rozsudky, přičemž v jednom případě až po nálezu Ústavního soudu, kterým byl vůbec poprvé uznán protikomunistický odboj. To by mělo být pro vedení KPV hodné pozoru, protože se to může pro nás hodit a může to být pro mukly důvodem k radosti.

Proč se generál PROCHÁZKA snížil k takovému špinění bratra HUČÍNA, to určitě ví jenom on sám. Ale v každém případě se tím dopustil veřejně naprosto nepřípustného jednání, zvlášť mezi mukly. Pokus se generál Procházka snažil o snížení obliby bratra Hučína, tak tady si myslím, že mu to nevyšlo.

Myslím si, že jedině správné jednání by bylo, kdyby gen. Procházka, když se dozvěděl, že ho bratr Hučín obvinil, tak si měl jako bratr s bratrem domluvit s ním schůzku a říci mu, že obvinění se nezakládá na pravdě a domluvit se s bratrem Hučínem jak zjistit pravdu. Tu nemohou mít oba a jedině spoluprací se dá dosáhnout vyřešení patové situace. Dalo by se zjistit, je-li to pravda, nebo ne. Zjistili-li by potom, že bratr Hučín má pravdu, měl by se mu gen. Procházka omluvit a ne vyhrožovat soudem.

Nebylo vidět, že by taktiku gen. Procházky členové Rady vůbec zaregistrovali, protože celý sál zůstal jako ochrnutý, ale určitě tato pomluva zanechala mezi některými pochyby.

A ještě mi vadí jiné věci. Máme "Stanovy" a "Organizační řád", kde se – ve Stanovách v čl. 19 a v Organizačním řádu v čl. 21 shodně říká:

"Spory mezi jednotlivými orgány nebo členy KPV, související s jejich členstvím, nebo činností jako členů KPV, eventuelně i jiné spory v rámci KPV, řeší "Smírčí komise."

Proč se tedy případ Procházka/Hučín řešil na Radě? A kdo na tom měl zájem? Není to snad proto, že oba dokumenty v dalších odstavcích shodně říkají, že:

"Jednání Smírčí komise je neveřejné a členové o něm musí zachovat mlčení?"

Nebylo to proto, že tvrzení gen. Procházky by se nemohlo dostat do celé republiky??? NE! Vůbec se mi toto jednání Rady o této věci nelíbilo a jen doufám, že už Rada nikdy takto nebude zneužita!!!

Spíš by bylo vhodné, aby se Rada zajímala o to, proč Dr. Drobný přijímal na půdě KPV pana soudruha Růžka a další osoby a zda mezi nimi nebyl i gen. Procházka a proč se o tom nejednalo ani potom, co to bratr Hučín při svém vystoupení připomenul a kritizoval, že se vedení KPV dalo přemluvit k umrtvení členské základny, aby ta nemohla se svým členstvem bránit bratra Hučína.

A vadí mně ještě jedna skutečnost. Než začal mluvit gen. Procházka, požádal, aby na Radě nebyl vůbec nikdo, kdo tam nemá co dělat. Jako by šlo přinejmenším o vysoké státní tajemství, ze kterého je vyloučena normální populace – jenom členové Rady NE! PROČ??? Čím si to členové Rady zasloužili? Vždyť v celé věci nebylo vůbec nic, co by jakkoliv se státním tajemstvím souviselo. Připadalo mně to jako absurdní divadlo. A dál to připomíná vylučování veřejnosti z projednávání na soudech proti bratru Hučínovi během několika let, i když se tam také nic tajného neprojednávalo. Veřejnosti bylo jasné, že je to jenom proto, aby mohli bratra Hučína co nejdéle týrat, vyčerpat a vyhladovět. Sami pachatelé tohoto zvěrstva na bratru Hučínovi nemohli přece doufat, že jim to vyjde a že ho aspoň za něco postkomunistická justice odsoudí.

A protože je jasné, že bratr Hučín je v právu, bylo by na čase, když už ho dlouho pronásledovala bolševická klika, aby se ho konečně zastali muklové a to docela razantně, aby měl konečně klid. To jsme mu všichni mukli společně povinni. A nejen z dokumentů ze kterých jsem citoval a podle kterých jsme povinni jednat, ale z principu. Boj proti komunismu máme zakotvený ve Stanovách!!!

A v závěru doufám, že otázky, které byly na této Radě nastoleny, nám někdo z vedení KPV osvětlí.

V České Lípě, 12.11.2006

Josef Hejtmánek
Předseda KPV-8
V České Lípě

KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZNŮ ČR, pobočka č. 8, Česká Lípa, Žižkova 231, 470 01 Česká Lípa


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1