Otevřený dopis - stížnost

Praha, 11. listopadu 2006

Věc:
1/ Stížnost Radě ČT na generálního ředitele ČT Mgr. Jiřího Janečka k rozhodnutí dle § 8 odst. f) Zákona o České televizi č. 39/2001 Sb.
2/ Stížnost RČRRTV pro podezření z narušení principu nezávislosti tvorby programu České televize a připuštění cenzury, která je z Ústavy České republiky zakázána.

Vážená Rado České televize,
Vážená Rado České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání,

v souladu s ustanovením §8 odst.1 písm. f) zákona 39/2001 Sb. podáváme stížnost na generálního ředitele ČT, pana Mgr. Jiřího Janečka, pro podezření z narušení důležitých principů fungování demokratické společnosti v mediální oblasti.

Důvodem naší stížnosti je cenzurní zásah Mgr. Jiřího Janečka, generálního ředitele ČT, který na poslední chvíli stáhl z vysílání televize veřejné služby "aktuální dokument" "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" 28 min. (c) ČT 2006, který byl po řádném dramaturgickém a výrobním procesu v Televizním studiu Brno České televize dokončen dne 14.8.2006 a zařazen do programu na 7.11.2006. Uvedený čin je v rozporu nejen s Kodexem České televize, zákonem o České televizi, ale také s Ústavou České republiky, která cenzuru zakazuje.

Nechceme spekulovat o zákulisních vlivech, které vedly generálního ředitele Mgr. Janečka k cenzurnímu zásahu, ale jeho zdůvodnění o "etických pochybnostech" musíme zásadně odmítnout, proto žádáme Radu ČT a Radu ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, aby přijaly opatření zajišťující nepřípustnost cenzury, nezávislost tvorby programu a svobodu projevu i v České televizi.

Za Ústřední radu Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Ing. Jiří Machač, místopředseda KAN
Informace: média
Kontakt: [email protected]


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1