Pro informaci

Fakt, že jsem dvakrát během předvolební kampaně Vladimíra Hučína do senátu přijal nehonorované pozvání na podium v Prostějově, abych tam řekl o mých zkušenostech s člověkem, o kterém jsem roky natáčel film a měl jsem tudíž příležitost ho poznat, nemůže být důvodem pro stažení filmu z vysílání. Ten byl dokončen již 14.8.2006. Považoval jsem moji účast v Prostějově za občanskou povinnost, stejně jako Radim Hladík, Ondra Vetchý, Jaromír Štětina, Karel Schwarzenberg, Jan Beneš, Slávek Janda a mnozí další, kteří vyjádřili podporu kandidatuře slušného člověka do senátu.

Řekl jsem tam občanům Prostějova, stejně jako předtím dramaturgii ČT, že během mého čtyřletého natáčení jeho příběhu, který se poměrně dramaticky vyvíjel, jsem poznal Vladimíra Hučína jako člověka, který nelže a drží slovo, snáší trpělivě mnohá protivenství a přesto, že mu ublížilo mnoho lidí, kterým nechtěl odsouhlasit, nebo podpořit jejich bezpečnostní prověrky, protože je považoval za bezpečnostní riziko - tak jak to definuje zákon - on se nijak nemstí. Co on dělá, je, že mluví pravdu, že skutečnosti, o kterých mluví, dokládá dokumenty a to je, co ho činí mimořádným.

Dobře, že existuje vyjádření od Janečka. Výčet filmů, které ČT "požaduje" jako "typus" aktuálních dokumentů, dokazuje, že vůbec nejsou "aktuální", jak se zmíněné okno nazývá. Démon alkohol, Jak otrávit mecenáše, Jsem workoholik a kdo je víc, Matkou po třicítce, Poslední zvonění, Děti bez lásky i s láskou, Život na dluh, Lapeni v síti, Příliš nadané děti, Ptáci nenosí smrt, Pokusy na zvířatech..., jakkoliv jsem mnohé z nich ani neviděl, jen názvy a fakt, že jich generální ředitel použil jako argumentu dokládají jeho představu o "veřejné službě". Já to pokládám za vytunelování veřejné služby. Janeček chce pouze mlátit prázdnou slámu a za svou zbytečnou a škodlivou činnost pobírat královský plat. To je zvěrstvo, o kterém jsem napsal stížnost Radě ČT téměř před dvěma roky. Rada stížnost zaevidovala, ale vůbec mi na ni dodnes neodpověděla!

Nejtragičtější je domněnka generálního ředitele, že zpravodajské pojednání kauzy ve stylu České televize, jakkoliv frekventované, je naplněním veřejné služby. Bylo by důležité, vyžádat si a analyzovat tyto zpravodajské příspěvky a posoudit nakolik vypovídají o skutečnosti, která se vyjevovala před soudem. Je důležité spočítat kolikrát a opakovaně v každé zpravodajské relaci bylo divákovi vtloukáno do hlavy, že V.H. je obžalován z toho, že se dopustil sedmi trestných činů neuposlechnutí rozkazu, vyzrazení utajovaných skutečností, neoprávněného nakládání s osobními údaji... až po podvod se zdravotním pojištěním. Když jsem ta vysílání během těch let celkem pečlivě sledoval, tak mnohé z těch výčtů údajných trestných činů uváděl i Janeček osobně, jako hlasatel zpráv.

Důsledkem Janečkovy "veřejné služby" je přetrvávající negativní obraz o člověku, který měl a má právo na presumpci neviny jako každý jiný občan, což Janeček zřejmě dodnes vůbec netuší. Poté, kdy Vladimír Hučín byl postupně zproštěn ve všech bodech obžaloby i u odvolacího soudu, odbylo se to zase zprávou v jednom dni. Tehdy se už neřekl ani ten výčet - čeho všeho se V.H. nedopustil, nebo co všechno nebylo shledáno trestným činem... To je výsledek práce zpravodajství, za kterou nese mimořádný díl odpovědnosti právě Jiří Janeček, který takové zprávy připravoval a osobně četl, dokonce takové "zpravodajství" i několik roků řídil! Právě proto si kluci před školou v Přerově říkají "Hučín, to je ten týpek, co dává bomby do škol..., říkali to ve zprávách." Ta štvanice, na které se Česká televize vehementně také podílela, neskončila dodnes, pokračuje cenzorským zásahem ředitele Janečka.

Domnívám se, že FITES by měl vehementně zasáhnout a prosadit, bude-li Etický panel o věci se zadáním od GŘ jednat, aby byli přítomni a měli právo se vyjádřit i tvůrci filmu (minimálně dramaturgyně a režisér), protože Janečkovy manipulace je mimořádně poškozují.

Martin Vadas, 8.11.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1