Protest ohledně cenzurování informací v ČT

Praha 8. listopadu 2006

Mgr. Jiří JANEČEK, generální ředitel České televize

Vážený pane generální řediteli,

i kvůli výhledové jistotě všeobecných (i Vašich osobních) občanských svobod, protestuji proti cenzorskému zásahu, který vyřazuje z vysílání ČT dokumentární film režiséra Martina VADASE Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína = jak měl být vysílán na ČT2 včera ve 20:00 hodin, a také v pátek 10. listopadu ve 02:20 hodin.

Tento cenzorský zásah odporuje zejména:

A/ ústavnímu zákonu č.2/1993 Sb.= Listina základních práv a svobod, článku17, odstavci (3) = Cenzura je nepřípustná.

B/ ustanovením stále platného Kodexu České televize, z něhož cituji alespoň jednu z jeho závažných částí:

Účelem existence televize veřejné služby je zajistit veřejnosti zdroj informací, kritické reflexe, umělecké tvorby a zábavy, které jsou chráněny před lobbystickými tlaky. Česká televize přispívá k vytváření prostoru svobody slova, myšlení a tvorby, na němž může vyrůstat demokracie.

To jsou dva základní argumenty, proč je třeba odvysílat dokumentární film Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína, i případnou oponenturu, také v zájmu klasické poučky (a snad i veřejnoprávní zásady) Audiatur et altera pars = Budiž slyšena i druhá strana.

S pozdravem

Bohuslav HUBÁLEK
190 00 PRAHA 9 Českolipská 19


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1