Divák – občan na prvním místě
Informace k cenzuře dokumentu "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína"

Po čtyřech letech sběrného natáčení v Přerově, Olomouci, Ostravě, Praze, Brně, na Kladně a jinde, byl 14. srpna 2006 na Kavčích horách dokončen tzv. aktuální dokument "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" (28 min. © ČT 2006) pro Televizní studio Brno České televize. Od té doby se zatím nepodařilo tento "aktuální dokument" zařadit do vysílání České televize. Údajně již několikrát předběžně nasazen byl. Minulý čtvrtek se Martin Vadas, režisér a scénárista dokumentu, dověděl, že film se údajně z rozhodnutí generálního ředitele České televize nebude vysílat ani 7. listopadu, jak se původně uvažovalo. Film byl promítnout na tiskové konferenci 31.10.2006 v pražském kinu MAT. Od té doby je ticho po pěšině. No ticho, posuďte sami...

  1. Mluvčí České televize Martin Krafl 2.11.2006 v článku Hučín se do vysílání nedostal:
    "Vedení řeklo, že ten pořad odvysíláme, až etický panel posoudí jeho objektivitu a vyváženost. Téma, kterému je pořad věnován, je velmi citlivé"
  2. e-mail z 2.11.2006:
    "Proc je to "vedeni" neosobni, kdyz muze delat takovehle kroky? To se te cenzury v Cechach NIKDY nezbavime?! Servis pro novinare je to pekny, ale co platici koncesionari? Ti se budou divat na prazdnou obrazovku? To by uvedeni tohoto 28 minutoveho programu, zastrceneho za deset minut devet vecer a ve dve hodiny po pulnoci nekde na dvojce opravdu tak hrozne ohrozovalo, ze porad musel byt zrusen, nebo je za tim zase nejaky komunisticky sibal? At uz rudy, ruzovy ci zeleno-trockisticky..."
  3. e-mail ze 6.11.2006:
    "Volala sem dneska Kraflovi, s kterym vychazim tak nejak dobre, aby mi to soukrome vysvětlil. Rek mi, ze dokument neprosel kontrolni projekci a ze v tednu bude krs to zasedat (zalehat?) nezavisly "panel" - jo, tak to doslova rek. Tak sem se ho ptala, kolik lidi ten "panel" ma a on rek, ze pet a ze je slozen z nezavislych odborniku a ti rozhodnou, esli to pustej, nebo ne. Tak sem se ho znovu tazala, proc to vubec zarazovali, dys to este nepreslo pres cenzora a on nato, ze ano, ze to se stala chyba... Na dotaz, kdy to teda odvysilaj, mi rek, ze nevi, ze dys to proleze pres ten "panel", tak pak nejak urci dalsi termin, ze mi ho rekne, at mu pristi tejden brnknu. Tak sem mu rekla, ze je to des, ze je to jasna cenzura... opacil, ze dneska tak krs panel leze hodne veci a ze by to cenzurou nenazyval, ze je to normalka, ze se lustrujou tyhle porady. No k zbliti :-((((((((( Zasah odjinud zvenci mi poprel, ale to mi asi do telefonu rict nemuze, i kdyby to pravda byla... jakoze je...! Tak tu mame zase CUTI, SUTI :-(((( Chtelo by to radne rozmaznout, mne Krafl u nas do "3 otazek pro..." s timhle neprosel, pac prej to je politicky... Chtelo by to nekde medializovat, ceho sme se to zase dozili :-(((((((((((((("

Vážení a milí přátelé,

dostávám poštou řadu příkrých soudů, a proto hledám slova, jak vysvětlovat a odpovídat slušně. Je to obtížné, ale co jiného nám zbývá.

Legrační a zároveň tragické je, že vedení ČT přizná cenzuru a nikdo nekřičí. Jen někteří z nás soukromě a šeptem s kýmsi hovoří, ale navenek jakoby cenzura všem vyhovuje, jen aby se k někomu z občanů nedostaly informace a souvislosti, které by mu mohly být užitečné k orientaci v dnešním rozporuplném světě. Co je ještě třeba napsat, natočit a kdo to otiskne nebo odvysílá? Je mi trapné "lobovat" za svůj film, se kterým se babrám čtyři roky.

Co kdyby např. FITES udělal projekci s obdobnými ukázkami a návazný seminář (čtvrtletník ?) o dnešních formách cenzury jako součásti předstírané veřejné služby? Budou kolegové ochotní o tomto tématu vůbec hovořit? Na plakát k takovému čtvrtletníku by mohlo přijít heslo z Čl. 1 Kodexu ČT: "Divák - občan na prvním místě". Cenzuru na něj!

Jsme tady v Čechách pořád před nějakými volbami. A tak se vysílají přednostně pořady o nadaných dětech, létání balonem a mlácení prázdné slámy. Česká televize jedním dechem říká, že má zájem o proces s Dr. Horákovou a jejími druhy, ale zároveň již déle než rok pro realizaci dvou projektů, které jsem jí nabídl, dodnes nic neudělala.

Komise vesele zasedají, mudrují a pijí kafíčko z našich televizních poplatků. O jejich závěrech se nic nedovídáme. Justice si vesele vraždí dál. Svobody a média, jako garance občanských svobod jsou všem ukradené - novinářům, různým svazům, spolkům a mediálním mágům samotným.

Aktuální webové stránky ČT (2006-11-06) k Etickému panelu uvádějí:

"Rada České televize na svém pravidelném zasedání 25. 2. 2004 schválila na návrh generálního ředitele Jiřího Janečka statut ČT a složení etického panelu, poradního orgánu generálního ředitele, který bude složen z nezávislých odborníků. Generální ředitel ČT Jiří Janeček jmenuje za jeho členy profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokáta Petra Hajna, předsedkyni Akademie věd Helenu Illnerovou, předsedu nevládní neziskové organizace Sdružení obrany spotřebitelů Františka Lobovského, novináře Jiřího Peňáse a redaktora zpravodajství ČT Zdeňka Velíška."

Dovoluji si poznamenat: Hurá !

Kodex definuje poslání Etického panelu takto:

"Na pomoc posuzování otázek, které vyplynou z uplatňování Kodexu, se zřizuje Etický panel České televize. Etický panel tvoří pět členů, které po dohodě s Radou České televize jmenuje a odvolává generální ředitel. Účelem Etického panelu je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. S tím souvisí úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky tvorby, výroby a vysílání televize veřejné služby. Funkce člena Etického panelu je čestnou funkcí, za kterou nepřísluší odměna. Etický panel je poradním orgánem generálního ředitele a řídí se vlastním jednacím řádem, který bude přijat na zasedání Etického panelu a následně schválen generálním ředitelem České televize. Rada České televize je oprávněna žádat Etický panel o stanoviska k otázkám, které souvisejí s uplatňováním Kodexu."

Cenzurní postup generálního ředitele ČT v případě "aktuálního dokumentu" "Pravdě podobného příběhu Vladimíra Hučína" (28 min. © ČT 2006), který byl dokončen 14.8.2006, je v dokonalém rozporu s Kodexem, který je základním návodem pro tvorbu pořadů v České televizi - o cenzuře se nikde nezmiňuje.

Srovnejte dnešní mlčení většiny médií s dávnou reakcí veřejnosti i tehdejšího FITESu v okamžiku cenzurování pořadu o Sazce, kdy na g.ř. Chmelíčka zatlačil jiný g.ř. Hušák a vyhrožoval pouhým snížením obchodů Sazky s ČT, tehdy generální ředitel zdržel vysílání pořadu o týden a za pár týdnů byl řádně odvolán Radou ČT. Dnes je klídek.

Snad by se některý z dnešních radních mohl zeptat GŘ, kdo dnes tlačí na ČT? Je to snad Rada ČT samotná(?), nebo některý z jejích členů, který zapomněl, že rada má zastupovat veřejnost? Nebo je to vláda? Kdo tedy? Mlčení vedení ČT - víc než film samotný - vyvolává příliš mnoho spekulací.

Jestliže Kodex praví, že Rada České televize je oprávněna žádat Etický panel o stanovisko, bude tedy Rada ČT žádat Etický panel o naplnění jeho úkolu chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky tvorby, výroby a vysílání televize veřejné služby?

Dnes, v daleko političtější situaci, na kterou bychom měli být i občansky citlivější, žádné velké noviny dodnes nic nenapsaly (článek "Hučín se do vysílání nedostal" vyšel pouze v regionálních přílohách MFDnes v Brně a Olomouci), ačkoliv jde o zjevnou cenzuru celostátního televizního vysílání, která nemá nic společného s veřejnou službou! Nevšiml jsem si, že by něco napsal časopis Týden, který na TK v MATu měl svého špičkového redaktora Jiřího Peňáse, člena Etického panelu ČT. Velké deníky raději na tiskovou konferenci 31.10. do MATu ani nedorazily. Co se to děje?

Kodex pracovníkům ČT předepisuje postup podle odst. 7.4:

"Program a jednání České televize budou vždy poměřovány také etickými normami. Česká televize vychází z mravních tradic evropského civilizačního okruhu. Je povinna zvažovat skutečnost, že její publikum tvoří rozmanité občanské-divácké skupiny, z nichž některé mohou obsah určitých pořadů vnímat jako atak na své náboženské či etické přesvědčení. Zvláště musí být brán ohled na starší spoluobčany a příslušníky národnostních či etnických menšin. Česká televize je povinna diváky předem upozornit na výrazně eticky či nábožensky kontroverzní obsah pořadu, což učiní tak, že sdělí divákům vhodnou formou faktické informace o charakteru obsahu takového pořadu."

Mám za to, že tiskové informace k filmu "Pravdě podobného příběhu Vladimíra Hučína" takové sdělení obsahovaly, aby útlocitný divák nemohl býtl zaskočen. Stejně tak při jeho realizaci bylo vyhověno požadavku odst. 16.16 Kodexu, kde se praví:

"Česká televize je oprávněna pořizovat obrazové a zvukové záběry na veřejných prostranstvích pro ilustrační účely. Při zařazení ilustračních záběrů do pořadu je nezbytné postupovat citlivě a vyloučit zobrazení určité osoby způsobem, který by v divácích mohl zanechat klamavý dojem o spojitosti této osoby s určitým tématem (například s protiprávním či neetickým jednáním). Základním, nikoliv však jediným předpokladem pro splnění této povinnosti je označení záběrů upozorněním, že se jedná o ilustrační záběry. Obdobně Česká televize postupuje při výběru archivních záběrů, které mají být nově použity."

Ve filmu se žádné záběry jako "ilustrační" nepoužívají. V titulcích filmu se jednotlivé scény časově a místně označují a v závěrečných titulcích se výslovně uvádí, že jde o archivní záběry Martina Vadase a České televize.

Právní a etický postup byl konzultován již v průběhu výroby s odborným poradcem určeným redakcí Televizního studia Brno. Byl jím právník Mgr. David Strupek, jehož jméno je též uvedeno v titulcích filmu. Jediné, co Česká televize zanedbala, je propagace připravovaného filmu - čtenář nechť srovná s propagací jiných filmů vyráběných Českou televizí

Radiožurnál by měl zítra mezi 9 hod a 10. hod. odvysílat reportáž z tiskové konference v MATu z 31.10.2006, na které pracoval redaktor M.Janáč. Na serveru PECINA.CZ je úplný záznam z TK k filmu "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" ve formátu WMA: ÚVOD Martina Vadase - 3:36 min, 1.7MB, DISKUSE po shlédnutí filmu - 32:30 min, 15MB

Přeji nashledanou v nové nesvobodě.
Quo usque tandem.

Mějte se dobře
M.V.


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1