Odpovědi kandidátů do Senátu za Prostějov na 2 otázky Aktuálně.cz

VYROVNALA SE ČESKÁ REPUBLIKA S KOMUNISMEM?
POMOHLO BY ZŘÍZENÍ ÚSTAVU PAMĚTI NÁRODA?

Jaroslav Čížek, KSČM: V ČSSR, pokud mně paměť neklame, bylo socialistické společenské zřízení. To ani náhodou, je to účelová instituce.

Petr Kousal, KDU-ČSL: Myslím si, že ještě ne. Mohl by napomoci.

Ivana Hemerková, ODS: Česko se s komunismem dosud nevypořádalo a asi již nevypořádá. Doba, kdy k tomu mohlo dojít je nenávratně pryč a dnes jsme svědky toho, že bývalí funkcionáři se pouze z křesel funkcionářských přesunuli do křesel manažerských. Z historického pohledu se novodobým dějinám věnuje málo času i ve školách. Děti často neví, jak to bylo před rokem 1989. Ústav paměti národa by podle mého názoru určitě mohl napomoci ucelenému pohledu na komunistickou minulost českého národa.

Vladimír Hučín, Konzervativní strana: Vypořádat se s komunismem musí každý sám, ale stát tomuto procesu poznání může významně napomoci a to vytvořením funkční - důvěryhodné instituce a státní správy. Stát nesmí účelově brzdit zpřístupnění archivních fondů. Samozřejmě k tomu patří i podmínky pro kvalifikované zkoumání naší komunistické minulosti a její zpřístupnění občanům a školám. Ústav paměti národa je jeden z projektů, které mohou tomuto procesu napomoci. Měl by však působit minimálně pro období v rozsahu od r. 1945 - 1989. Je skandální, aby v demokratickém státu bylo monopolním držitelem archiválií zločinného režimu ministerstvo vnitra, ve kterém ještě dnes působí na vlivných místech stovky bývalých příslušníků StB s velkým vlivem v bezpečnostních složkách. Nejvíce na sobě musí pracovat každý sám. Dnes už existuje řada publikací a dalších otevřených zdrojů, abychom se mohli s komunismem vypořádat. Přesto zbývá zpracovat mnoho dílčích témat. Pro každého z občanů v každé rodině je na tomto poli mnoho práce. Já jako člověk komunismem přímo postižený mám pro toto téma samozřejmě kladný postoj.

Božena Sekaninová, ČSSD: Nevyrovnalo. Je to otázka každého z nás. To za nás nikdo nevyřeší.

Vladimír Trunda, Česká pravice: Ne. Mohlo by to pomoct.

Jakub Antoš, Aktuálně.cz 19.10.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1