Vážený pan
Ing. Jan Tesař
nám. T. G. Masaryka 12 – 14
796 01 Prostějov

Na vědomí: tisk

OTEVŘENÝ DOPIS

V Prostějově, dne 11. října 2006

Vážený pane starosto,

jak jistě víte, podle Zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, §3 odst. 1, řídíte Městskou policii Prostějov (dále jen MP), pokud k tomuto řízení není Zastupitelstvem města Prostějova pověřen jiný člen tohoto Zastupitelstva. Neboť nevím, jaká je v této věci v Prostějově situace, obracím se přímo na Vás.

Podle mých informací obdrželi strážníci MP příkaz likvidovat propagační materiály kandidáta do Senátu v obvodu č. 62 Prostějov, pana Vladimíra Hučína – a to tak, že výběrově, tedy ničit výhradně jeho propagační materiály. Vladimír Hučín kandiduje do Senátu Parlamentu ČR za Konzervativní stranu. Rád bych Vám tedy, jako místopředseda Konzervativní strany, v této souvislosti položil následující otázky:

 1. 1. Dostali strážníci MP výše uvedený příkaz?
 2. Kdo jej vydal?
 3. Věděl jste o něm?
 4. Proč byl vydán?
 5. Mají být podle tohoto příkazu likvidovány jen ty propagační materiály Vladimíra Hučína, které se nacházejí na k plakátování nevyhrazených místech, nebo všechny?
 6. Jaké je přesné znění příkazu?
 7. Pokud jste o příkazu věděl, proč jste nic neučinil? Nebo tento postup schvalujete?
 8. Nepovažujete zapojení MP za mrhání finančními prostředky města Prostějova?
 9. Nemáte pocit, že MP má k práci důležitější činnost směřující k zajištění pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě?
 10. Čeká toho, kdo příkaz vydal, postih?
 11. Nepovažujete celou věc za zneužití MP v politickém předvolebním klání?

Pokud na moji 1. otázku odpovídáte "NE", omlouvám se Vám – v takovém případě ostatní otázky samozřejmě postrádají význam. Mé informace jistě mohou být mylné a byl bych velmi rád, kdyby mylné byly. Obávám se však, že nejsou. Pokud tedy odpovídáte "ANO", dovolte prosím, abych Vám sdělil svůj názor.

Jistě se mohou propagační materiály Vladimíra Hučína nacházet na místech, která k tomu nejsou určena. V takovém případě je zcela správné je odstranit a spolu s nimi i všechny ostatní propagační materiály. Konzervativní strana, stejně jako jiné politické strany, spolupracuje s partnery, kteří umístění materiálů zajišťují. Samozřejmě, že o "černý výlep" nemáme zájem a nechci to bagatelizovat.

Jak předpokládám víte, volební zmocněnec pan Zbyněk Horváth řádně podal žádost o pronájem ploch, o které se, patrně, hlavně jedná. Podal ji takovou formou, jakou mu sdělil pan Vladimír Hofman z Odboru vnitřních věcí. O korektnosti formy žádosti svědčí i to, že se jí Rada města zabývala. Výsledek jednání však stále nemáme k disposici. Samozřejmě můžete tento formální, úřadem nastolený, problém vyřešit k naší plné spokojenosti ve lhůtě několika týdnů – ale to již bude po volbách. To je fair play?

Výběrovost zásahu MP mě naopak opravňuje k přesvědčení, že se jedná o bezprecedentní a nepřípustné zneužití MP v předvolebním boji, vymykající se základním etickým pravidlům.

Ať již tato věc souvisí s tím, že se Konzervativní strana, resp. její kandidát Vladimír Hučín, dostali do mírně ostřejší mediální diskuse s kandidátkou ODS, nebo s tím, že kandidátka ČSSD je Vaší kolegyní na radnici – místostarostkou, nebo nesouvisí s ani jedním z uvedeného, vyzývám Vás, abyste se zachoval čestně a předmětný příkaz MP okamžitě zrušil. Když se našla cesta, jak Vladimíra Hučína poškodit, jistě by se také dala najít cesta, jak toto poškození, ještě nyní do voleb, kompenzovat. Tuto možnost ponechávám plně Vaší úvaze a Vašemu svědomí.

Děkuji Vám za odpovědi na mé otázky i za Váš zásah, který, pevně věřím, v zájmu zajištění fair play, učiníte.

S pozdravem

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D.
místopředseda Konzervativní strany
KONZERVATIVNÍ STRANA, U Průhonu 6, 170 00 Praha 7
TEL./FAX: +420 220 808 572


From: Petra Pospíšilová [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, October 12, 2006 2:14 PM
To: [email protected]
Subject: odověď na otevřený dopis

S pozdravem

Petra Pospíšilová
sekretariát starosty města Prostějova
Tel: 582/329 124
Fax: 582/342 338


Vážený pane místopředsedo,

Obdržel jsem Váš otevřený dopis z 11. října tohoto roku. Na Vaši 1. otázku odpovídám "NE" a pokládám v souladu se zněním Vašeho dopisu další otázky za bezpředmětné.

S úctou

[podpis]
Ing. Jan Tesař
starosta města Prostějova


Policie sbírá plakáty a kandidáti si píší dopisy

Městští strážníci v Prostějově odstranili ze sloupů veřejného osvětlení volební plakáty Vladimíra Hučína, který na Prostějovsku kandiduje do Senátu za Konzervativní stranu. "Jde o nepovolený výlep," reagoval prostějovský starosta Jan Tesař.

Místopředseda Konzervativní strany Jan Kubalčík uvedl, že jeho strana o výlep plakátů požádala, ale nedostala odpověď. Včera poslal starostovi otevřený dopis s jedenácti otázkami. Mimo jiné se ptá: Dostali městští strážníci příkaz, aby výhradně ničili Hučínovy propagační materiály? Kdo jej vydal? Nepovažujete celou věc za zneužití městské policie v politickém předvolebním klání? "Pokud na moji první otázku odpovíte NE, omlouvám se vám. V takovém případě ostatní otázky postrádají význam," píše Kubalčík.

Starosta Tesař byl stručný. "Poslal jsem panu Hučínovi dopis a odpověděl jsem na první otázku ne," potvrdil Tesař. Hučínovy plakáty sundali městští strážníci. "Provádíme běžné kontroly plakátování. Když není povolené, jedná se o přestupek, a plakáty se odstraňují. Dělají to buď technické služby, nebo my. Byl víkend, proto jsem je sundali my. Letos jsme přímo na místě zadrželi šest pachatelů, kteří nedovoleně vylepovali plakáty," uvedl ředitel městské policie Jan Nagy.

Jiří Gorčík, Prostějovský den 13.10.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1