Pan Karel Zejda, člen přerovské ODS, před časem otevřeným dopisem vyzval Mgr. Ivanu Hemerkovou, kandidátku do senátu za prostějovskou ODS, aby uvážila případné stažení své kandidatury a podpořila Vladimíra Hučína a netříštila síly demokratických kandidátů ve volebním obvodu č.62 - na Prostějovsku. Jeho podnět vyvolal ostrou reakci několika spolustraníků a oblastní manažer ODS v olomouckém kraji Jiří Radil zlehčoval tento krok (a hlavně osobu p. Zejdy) s odkazem na jeho údajně vysoký věk.

Na přání p. Karla Zejdy Vám posílám jeho vyjádření k těmto výrokům
Zbyněk Horváth, mobil:608 88 59 59
tiskový mluvčí a šéf volebního týmu Vladimíra Hučína
ve Zlíně 22.9.06
Reakce Karla Zejdy na výroky pana Radila

V reakci na podivné výroky pana Radila ohledně mne píši jako jeden z posledních Mohykánů, v jednadvacátém století téměř vyhubených, pamětník nacistického a komunistického teroru v rámci své mohykánské povinnosti a chci udělat vše, co mohu pro to, abych zabránil recidivě komunistického teroru.

Nepochybuji o tom, že přátelé z prostějovské ODS navrhli Mgr. Hemerkovou na kandidátku do Senátu jako tu nejvhodnější kterou měli, ani o tom, že v klidném demokratickém ovzduší by byla výbornou senátorkou. V takovém ovzduší bych si nikdy nedovolil vyzývat Mgr. Hemerkovou ke stažení své kandidátky. Bohužel pan Paroubek s panem Filipem a svými poslaneckými kumpány za použití metod blízkých těm, které použili pánové Gottwald – Fierlinger, vytvořili prostředí, které podle mého názoru vážně ohrožuje naši demokracii. Životní zkušenosti Mgr. Hemerkové, přátel z prostějovské ODS i pana Radila s komunismem ve srovnání s mými jsou jednoznačně u mne převažující. Pro dnešní Paroubkem vytvořené prostředí považuji pana Hučína za jediného vhodného senátora, který by měl dostatečné zkušenosti a dokázal účinně vzdorovat.

Řada lidí s podobnými životními zkušenostmi jako mám já, např.kolegové z PTP, rodinní příslušníci politických vězňů apod. mi dávají za pravdu a jsou již pevně rozhodnuti volit p. Hučína. Při rozhovoru s poslancem a místostarostou Přerova panem Boháčem, vyslovil tento svůj názor, že mé jednání chápe a neodsuzuje. Já stále píši jen své názory, v žádném případě jsem do celé záležitosti nevtahoval přerovskou ODS a to především proto, abych nenarušil přátelské vztahy mezi přerovskou a prostějovskou ODS.

Pan Radil je mnohými členy ODS považován za problémovou osobu se značným nedostatkem slušného vychování. V praxi jsou bohužel většinou slušní lidé oproti drzým hulvátům poněkud hendikepováni. Obávám se, že to bude stát přerovskou ODS ztrátu části voličských hlasů. Ovšem vliv těchto nevhodných členů je při volbách možné vymezit jejich vyškrtnutím z kandidátní listiny.

Karel Zejda, spolumajitel Kazeta

V Přerově dne 21.9.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1