Tisková zpráva Vladimíra Hučína

Trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže
za dehonestaci památky JUDr. Milady Horákové

Vladimír Hučín podal na OO PČR v Přerově trestní oznámení na Komunistický svaz mládeže (KSM) s důvodným podezřením, že se zmíněná levicově-extremistická organizace dopustila trestného činu "propagace hnutí směřujících k potlačení základních lidských práv a svobod". Zmiňovaný skutek spatřuje v tom, že 21.8. KSM polepil samolepkami se zločinnými symboly čelní stranu vitríny (viz foto příloha). Zde byla umístěna vzpomínková expozice k 56. výročí popravy JUDr. Milady Horákové s dobovými dokumenty obsahujícími podpisy občanů města Přerova pod peticí požadující pro Horákovou trest smrti.

Jak Vladimír Hučín uvedl:

Nebezpečné jednání extrémní levice velmi úzce napojené na KSČM (společně sídlících v ulici Politických vězňů v Praze) je nutno odsoudit také s ohledem na snahy ČSSD podílet se s těmito silami aktivně na moci a varovat tak veřejnost před hrozbou návratu této zrůdné ideologie.

Komunistický svaz mládeže v těchto dnech ohrožuje naši bezpečnost mimo jiné i dezinformační kampaní spojenou se sběrem podpisů pod petici odsuzující umístění obranné protiraketové základny na našem území.

Zbyněk Horváth
Tiskový mluvčí Vladimíra Hučína
Tel: 608 88 59 59

Ve Zlíně dne 11. září 2006

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1