Senátor obvinil naši policii
Neprávem. Pane Hučíne, zamyslete se nad sebou

Senátor Jaromír Štětina obvinil minulý týden prostějovskou policii ze šikany a zastrašování kandidáta do horní komory Parlamentu ČR za Pro-stějovsko Vladimíra Hučína. Ten totiž prostřednictvím svého asistenta Zbyňka Horvátha podal na radnici žádost o povolení předvolebního shromáždění v centru našeho města. Žádost ale nakonec prověřovali kriminalisté, což se jak Hučínovi, tak senátoru Štětinovi příliš nezamlouvalo.

"Považuji policejní výslech vedoucího volebního štábu kandidáta do Senátu ČR pana Horvátha v době kampaně za bezprecedentní. Je to nepřijatelný způsob zastrašování politického kandidáta Vladimíra Hučína," sděluje ve svém prohlášení současný senátor Jaromír Štětina.

Jak jsme se ovšem na vlastní oči přesvědčili, kriminalisté skutečně měli důvod celou žádost prošetřit. Z cáru papíru, kde kostrbatým a někdy až nečitelným písmem bylo sepsáno ohlášení shromáždění, nebylo totiž vůbec patrné, o jakou akci jde.

Není proto divu, že prostějovská radnice požádala naše policisty o prošetření ještě předtím, než shromáždění povolí.

"Vzhledem k obsahu písemnosti, kde se hovoří o opakované účasti asi 200 osob na náměstí T. G. Masaryka, a to i ve večerních hodinách, požádala Služba kriminální policie a vyšetřování v Prostějově o zjištění bližší specifikace shromáždění. Cílem šetření bylo zejména předejití narušení klidu a veřejného pořádku v uvedené lokalitě, případně zajištění bezpečnosti účastníků. Jakmile kriminalisté zjistili, že se jedná o předvolební shromáždění pana Vladimíra Hučína, byly veškeré aktivity policie směřující k pořadateli shromáždění ukončeny," sdělil Večerníku zástupce ředitele Policie ČR v Prostějově Jiří Sekanina.

Nezbývá než dodat jediné. Pane Hučíne, zamyslete se nad sebou a svého asistenta pana Horvátha laskavě poučte, jakým způsobem se ve slušné společnosti podávají kompetentním orgánům žádosti o povolení shromáždění. Nedělejte prosím ze sebe ustavičně člověka, kterému všichni ubližují!

-mik-, Prostějovský večerník 33/2006
AD: Senátor obvinil naši policii

Níže uvedené dva články jsou reakcí dotčených osob na reportáž, kterou jsme uveřejnili minulý týden a která se týkala policejního šetření v otázce volebního shromáždění kandidáta do Senátu ČR, Vladimíra Hučína.

-red-, Prostějovský večerník 34/2006

Z. Horváth: Hučína čeká v Senátu spousta práce

Dne 3.8. jsem přes podatelnu prostějovské radnice řádně ohlásil shromáždění. Vedoucí odboru správy a zabezpečení Bc. Vykopal mi písemně potvrdil, že ohlášení obsahuje všechny náležitosti podle zák.č.84/1990 SB. Město dalo tuto informaci na vědomí Policii ČR a městským strážníkům. Na základě toho se mi ředitel prostějovské městské policie ozval na mobilní telefon, který jsem v ohlášce uvedl, s dotazem, kdo na akci vystoupí. Ochotně jsem mu sdělil, že v pátek 1.9. od 14 hod. přijedou do Prostějova na nám. TGM podpořit kandidaturu Vladimíra Hučína do Senátu, Ondřej Vetchý, Jiří Hrdina, Honza Vyčítal, Greenhorn, Abraxas, Martin Maxa, senátor Jaromír Štětina, pan farář Siwek, spisovatelé Jan Beneš, V. Podracký a řada dalších osobností. O tomto záměru jsem osobně informoval i starostu města a odbor dopravy. Pár dní na to mě doma hledali dva muži s protiextremistického útvaru kriminální policie. Přijeli služební Oktávií a znovu žádali po mé matce číslo mého mobilního telefonu. Po týdnu mi na mobil volal Npr. Babík z týmu Extrém, abych se dostavil k výslechu. Stále tajil, co se děje. Při výslechu se dotázal na to, co ředitel strážníků. Zatímco ten utratil z městského rozpočtu sotva dvě koruny, Policie nás svou naprosto zbytečnou pátrací akcí připravila o mnoho tisíc a svým neobvyklým postupem vyvolala u senátorů i veřejnosti oprávněnou řadu podezření.

Nezbývá než dodat jediné. Jak jsme se i v tomto případě přesvědčili, Vladimíra Hučína čeká v Senátu spousta práce.

Zbyněk Horváth, asistent Vl. Hučína


Trik těžkého kalibru

Rád bych reagoval na článek, který byl otištěn 21.srpna v Prostějovském večerníku pod značkou -mik- .

V článku je citováno moje prohlášení, v němž konstatuji, že obviňuji prostějovskou policii ze zastrašování kandidáta do senátních voleb pana Vladimíra Hučína. Prostějovský Večerník tvrdí, že tak činím neprávem. Požádal jsem Policii ČR o vysvětlení, proč pro získání banální informace, několikrát oznámené státním orgánům jako je starosta či městská policie, byla nasazena právě kriminálka, notabene se specialisty pro potírání politického extrémismu. Předpokládám, že mi policie v zákonné lhůtě odpoví. Mám důvodné podezření, že se proti kandidatuře pana Hučína, který byl po mnoha letech šikanování a věznění plně osvobozen všemi soudními instancemi ve všech bodech obžaloby spojují právě ony politické síly, které mu léta ničily život. Nasazení těžkého policejního kalibru z Prahy na vedoucího volebního štábu je bezprecedentní a nemůže znamenat nic, než jen další snahu o pošpinění politického protivníka ve volbách. Mimoto považuji nasazení kriminálky a protiextrémistických specialistů za snahu zastrašit i voliče. Je to starý předvolební trik, který je v zemích se slabou demokracií používán: vždyť přece, vážení občané, nemůžete volit někoho, po kom jedou chlapci z kriminální služby….

Jaromír Štětina, senátor


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1