Policie České republiky
správa Jihomoravského kraje
Kancelář ředitele správy
Č. j. PJM-75/K-PIS-2006 - Prvopis - E-mail - Počet listů: 2

Paní
Lucie Jánská

Reakce na článek

V současné době jsou na internetu publikovány zprávy, které nepřesně informují o činnosti Policie ČR a o jejím údajném zasahování do kampaně, kterou vede pan Hučín před volbami do Senátu Parlamentu ČR. Jedná se například o prohlášení senátora Jaromíra Štětiny ze dne 17. srpna 2006 "Kandidát na senátora Vladimír Hučín zastrašován" více aktuality na jeho osobních stránkách http://www.jaromirstetina.cz (dále jen "prohlášení senátora Štětiny") a článek Lucie Jánské na http://zpravy/idnes.cz "Po manažerovi Hučína šla kvůli kampani kriminálka" (dále jen "článek na iDnes")

Vzhledem k tomu, že si autoři prohlášení senátora Štětiny a článku na iDnes před jejich publikováním dostatečně neověřili příslušné informace a souvislosti a postavili tak služební úkony, které standardně provádí Policie ČR do roviny politické, zveřejňujeme tento komentář – opravu věcných i formálních nepřesností.

Příslušníci Policie ČR, kteří jsou v prohlášení senátora Štetiny mylně označeni jako příslušníci odboru pro potírání extremismu kriminální služby Policie ČR (takový odbor u Policie ČR správy Jihomoravského kraje neexistuje), jsou policisté Policie ČR okresního ředitelství (dále jen "PČR okresní ředitelství"), kteří v rámci svého zařazení ke službě kriminální policie a vyšetřování obhospodařují problematiku extremistické kriminality. Na každém PČR okresním ředitelství jsou takto vyčleněni 1 až 2 policisté (dále jen "vyčleněný policista"). Součástí jejich služební náplně jsou i šetření a případně další opatření k různým (potencionálně) rizikovým akcím - od fotbalových utkání, přes shromáždění příznivců hnutí skinheads, anarchistů, neonacistů až po akce typu CzechTec - a běžně spolupracují se zástupci místní samosprávy. Prostřednictvím Městské policie Prostějov byla také Policie ČR (obvodní oddělení Prostějov) informována o shromážděních, jejichž uskutečnění ohlásil na příslušném úřadě pan Horváth.

S ohledem na obsah ohlášení (neobsahovalo žádné bližší podrobnosti, mimo předpokládané účasti většího počtu osob, shromáždění plánovaná i ve večerních hodinách) byla informace o shromážděních postoupena vyčleněným policistům. Protože až do osobního jednání s panem Horváthem dne 16. srpna 2006 nebylo známo, že je vedoucím volebního štábu pana Hučína, postupovala Policie ČR standardním postupem a vyčlenění policisté z PČR okresního ředitelství Zlín (na základě požadavku z PČR okresního ředitelství Prostějov) začali zjišťovat bližší podrobnosti. Cílem těchto šetření bývá především předejití narušení klidu a veřejného pořádku, případně zajištění bezpečnosti účastníků shromáždění.

K osobnímu jednání s panem Horváthem, které je v prohlášení senátora Štetiny a ve článku na iDnes označované jako výslech, došlo po oboustranné dohodě dne 16. srpna 2006 v kanceláři pracovníků služby kriminální policie a vyšetřování PČR okresního ředitelství Zlín. Po upřesnění důvodů shromáždění (kampaň před volbami do Senátu Parlamentu ČR) a zjištění úlohy pana Horvátha (vedoucí volebního štábu) bylo osobní jednání ukončeno, neboť pominuly důvody k dalšímu prověřování.

Kontakt s paní Horváthovou, který je v prohlášení senátora Štetiny označován také jako výslech, došlo prostřednictvím domácího telefonu od vchodových dveří domu, v němž je pan Horváth hlášen k trvalému pobytu. Policisté, kteří se s ním pokoušeli spojit, se od paní, která se představila jako Horváthová dozvěděli, že syn není doma. Poté ji sdělili, že ve schránce nechávají kartičku s telefonním číslem, na kterém si pan Horváth může dohodnout termín schůzky a kontakt ukončili.

Veškeré úkony Policie ČR ve výše uváděné události byly provedeny v souladu se zákonem. Nelze shledávat nic "bezprecedentního" na skutečnosti, že Policie ČR činí takové potřebné kroky, aby byla schopna zabezpečit vnitřní pořádek a bezpečnost bez ohledu na jakékoli politické aspekty.

mjr. Ing. Michal Szép, v.r.
zástupce vedoucího kanceláře
ředitele správy
Brno 25. srpna 2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1