JUDr. Vlasta Parkanová má bránit ČR?

Ti, kteří navrhli JUDr. Vlastu Parkanovou do čela Ministerstva obrany ČR zřejmě vědí, že armáda ČR se asi v budoucnu nebude bránit.

JUDr. Vlasta Parkanová své kvality či spíše nekvality s obranou demokracie dostatečně a prakticky prokázala v době svého působení jako ministryně spravedlnosti např. když se měla zasadit o to, že v boji proti komunistickému režimu je možno a nutno použít i zbraní. V tomto případě JUDr. Parkanová naprosto selhala, což mohu doložit na několika případech mých rehabilitačních řízení ve věci tak zvaných zbytkových trestů.

Po těchto zkušenostech, které nakonec musel v můj prospěch napravit svým Nálezem až Ústavní soud se já obávám toho, že se tato madam v rozhodující chvíli opět zachová stejně a proto návrh na její jmenování vzhledem k jejím "kvalitám" beru spíše jako legraci nebo jako naprosté pohrdání institucí, která má sloužit k obraně státu. Těm, kterým můj názor na JUDr. Parkanovou připadá kontraverzní, velice rád vše vysvětlím a doložím příslušnými písemnými důkazy.

Vladimír Hučín, Přerov 23.6.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1