Hučín vítězí i prohrává

Na Vladimíra Hučína už média neplijí, spíše zdůrazňují, že končí 35 let Hučínova stíhání. To začalo rou 1971, když se opilým bolševikům (slavícím narozeniny KSČ v přerovské hospodě Komuna) znelíbil náhodně vstoupivší mladík s dlouhými vlasy a tričkem LED ZEPPELIN. Jmenoval se Vladimír Hučín, bolševici ho zbili, hlavu mu strčili do záchodu a ještě ho nechali odsoudit (10 měsíců nepodmíněně) za výtržnictví. Samet pak potvrdil zásadní správnost takového počínání - soudce Jaroslav Filipský soudil dál u Okresního soudu v Olomouci.

Jiného názoru byl V.Hučín, vyhozený ze školy i místa a sledovaný StB. Tak jako miliony jiných odbojářů se rozhodl ukázat pánům, že nejsou všemocní. Mnoho jeho činů, pro bolševiky trestných, bylo po Sametu rehabilitováno. Ne však všechny – vždyť Hučín už za bolševika bojoval proti jeho duchu. Jedním z pilířů Sametu je nezveřejnění jmen zločinců z StB, ale Hučín už r.1983 dekonspiroval jednoho z nich - Antonína Mikeše. Výbuchem, který poškodil dveře, agenta zastrašil natolik, že své zločinné činnosti zanechal. To si dosud "zasloužilo" trestat – pro tento paskvil se vžil název "zbytkové tresty" a Hučínovo stíhání se protáhlo na 35 let.

Benešová vers. Němec

Marie Benešová byla nejvyšší státní zástupkyní. Její lidé se podíleli na tom paskvilu a ještě vykonstruovali další obvinění. Přestože se Vl.Hučín ocitl v řetězech a "spoluobviněný" MUDr.Chmelař zemřel, je po pěti letech honu na ně konstrukce obvinění v troskách. "Jen zmetci oceňují zmetky", řekl kdosi poté, co jen Jiří Paroubek ocenil Marii Benešovou a představil jí jako ministryni spravedlnosti ve vládě podobných "talentů". Současně premiér znevažuje dosavadního ministra Pavla Němce, snad jen náhodou poté, co se Němec rozhodl ukončit pětatřicet let Hučínova stíhání. Němec podal stížnost pro porušení zákona, protože zákon o protiprávnosti komunistického režimu a oprávněnosti odporu proti němu považuje za legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a hodný úcty nejen odpor, ale i "odboj". Ústavní soud pak potvrdil, že i (militantní) odboj je oprávněný. 24.května 2006 případ paskvilů kolem Hučína řešil soud Nejvyšší.

V.Hučín v závěrečném slovu připustil, že mluvit v době obav z terorismu o oprávněnosti "násilí" připomíná hovor o provaze v domě oběšencově. Přesto je třeba stále opakovat, že odboj je odvozen od slova bojovat a nějaké zbraně jsou k němu nutné. Jeho odboj byl adekvátní a on neměl možnost získat "zbraně" způsobem tehdy tady legálním. Senát Nejvyššího soudu pak zrušil paskvil Krajského soudu v Ostravě a přikázal Krajskému soudu případ znovu projednat.

Hučínovi bylo ten den 53 let a dostal dárek - "jeho případ" pokračuje. Přitom je zhruba tam, kde v září 1996. Tehdy Okresní soud v Přerově (soudce Pavel Beneš) Hučína plně rehabilitoval, ale stát se prostřednictvím svého zástupce Radima Obsta odvolal ke Krajskému soudu v Ostravě, a soudce Svatopluk Pecha rehabilitaci v únoru 1997 zrušil. Tehdejší ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová se zachovala jako sametově bolševická horákyně. Podala sice stížnost pro porušení zákona, ale dlouho po uplynutí zákonné lhůty, stížnost byla zamítnuta, tak podpořila ty, kteří Hučínovi kazili život.

Není vše dobré

V roce 1971 žádné noviny nenapsaly, co se stalo V.Hučínovi. Páchaly by "trestný čin hanobení socialistického zřízení", zákony tehdy přece znemožňovaly, aby se stalo to, co Hučínovi. Panstvo dokázalo právo obejít a následky normalizačního polopráví nese Hučín dodnes. Dnes noviny – kromě bolševických – píší: Vše je dobré, Hučína čeká plná rehabilitace. Hučín je opravdu na nejlepší cestě dosáhnout vítězství v této bitvě.

Není vše dobré, Hučín sice očišťuje své jméno, ale prohrává válku, kterou vyhlásil režimu, který dával šanci malým tyranům. Ten přežil Samet. Nebyli postiženi pachatelé jako J.Filipský, R.Obst; a demokratické smýšlení je opět zatlačováno tvrzením, že stát si může dělat s občany co chce (posvěceno za M.Benešové). Podobně jako kdysi bolševici z přerovské Komuny dnes vyhrožují násilím ministři (Rath a Jandák) a premiér má potvrzeno, že je nadčlověkem, který nemusí dodržovat ústavní důvody k omezení svobody vyjadřování (posvěceno za R.Vesecké). Je očišťováno jméno "Hučín", ale trpí jiní, namátkou mi napadají jména Ing.Fiala, Krišica… Boj proti paskvilům pokračuje a neměl by se už omezovat na bývalé členy KSČ; vstali noví všeho schopní jedinci.

František Rozhoň, 25.5.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1