Z těsnopisecké zprávy z 12. schůze Senátu Parlamentu České republiky

Senátor Jaromír Štětina:
Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já bych vám chtěl oznámit jednu novinku, o které možná všichni nevíte, že před obědem Nejvyšší soud naší republiky plně osvobodil od zbytkových trestů pana kapitána Hučína a otevřel cestu k jeho plné rehabilitaci. Samozřejmě se to vrací ještě ke krajskému soudu, ale já myslím, že ta spravedlnost konečně nastane. Proč se o tom zmiňuji? Mezi ten zbytkový trest patřilo i ozbrojení pana Hučína, který chtěl rozstřílet sochu Klementa Gottwalda. A tento trest posuzoval dneska Nejvyšší soud a Nejvyšší soud k tomu řekl - já to přesně ocituji - "tyto činy, pro které byl odsouzen pan obžalovaný, lze považovat za související s jeho odporem proti komunistickému režimu". To byl důvod, proč byl pan Hučín osvobozen. To znamená, že i Nejvyšší soud dal za pravdu člověku, který považoval ozbrojený boj proti komunistickému soudu za spravedlivý a možný. Vezměte to, prosím, kolegové, na vědomí, jakož i skutečnost, že tento slovutný Senát již jednou trojici bratří Mašínové a Paumer in memoriam navrhli - buďme konzistentní ve svém rozhodování. Děkuji vám za pozornost.

1. den schůze PSP ČR, 24.5.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1