"Madam" Parkanová a její vlastnosti

Dne 27.3.1997 byl ministryni spravedlnosti JUDr. Vlastě Parkanové mnou zaslán podnět ke stížnosti pro porušení zákona ve věci 2To 813/96 a v dalších věcech majících jednoznačný charakter činnosti v rámci protikomunistického odboje v 70. a 80. letech.

Krátce poté s Ministryní Parkanovou osobně hovořil předseda KAN Přerov Ing. Jaroslav Bezděk s tím, aby podpořil můj podnět v této věci. Ing. Bezděk popsal Ministryni Parkanové, jaké komunistické struktury maří mé rehabilitační řízení. Ministryně Parkanová před dalšími svědky přislíbila, že se tomuto případu bude náležitě věnovat. V následujících dnech Ministryni Parkanovou v můj prospěch svým dopisem o poměrech v justici informovala notářka JUDr. Jitka Palacká, která podrobně popsala praktiky komunistických soudů a státních zástupců na severní Moravě. Ministryně Parkanová byla také informována o celé situaci pobočkou Konfederace politických vězňů v Přerově. Dá se tedy hovořit o tom, že jsem měl v této věci značnou podporu antikomunistické - demokratické veřejnosti.

Dne 20.června 1998 jsem dostal z Ministerstva spravedlnosti ČR sdělení vedeném pod sp. zn. 7 Tp 139/98 s tím, že po přezkoumání spisů 3T 54/77 a spisu Nt 1501/95 nebyly shledány důvody k podání stížnosti pro porušení zákona a můj podnět tedy není důvodný. Takto se JUDr. Parkanová zachovala i opakovaně v další věci vedené pod č.j. 27 Rto 6/97.

Nyní, kdy již nynější ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Němec po přezkoumání příslušných spisů, mi dal svým názorem za pravdu a v můj prospěch podal stížnost pro porušení zákona, kterou navíc svým Nálezem podpořil i Ústavní soud, se lze vyjádřit na adresu JUDr. Vlasty Parkanové velmi kriticky.

Je třeba varovat demokraticky smýšlející veřejnost před kandidátkou za KDU-ČSL JUDr. Vlastou Parkanovou a tuto osobu vyzvat k veřejné konfrontaci s tím, jak se v minulosti zachovala a jaký je její postoj k protikomunistickému odboji!

Zřejmě není náhoda, že tato madam se v posledních dnech před volbami pohybuje ve společnosti bývalého nechvalně známého ředitele BIS Jiřího Růžka - gaunera, který má na svědomí celou řadu podlostí. JUDr. Vlasta Parkanová a někdeší ředitel BIS Jiří Růžek oba velmi dobře věděli, že mých zbytkových trestů využívá KSČM a krajně levicové organizace k tomu, aby mohli na mou osobu soustavně útočit s tím, že nesplňuji základní předpoklad pro práci ve státních službách. Jako aktivní účastník protikomunistického odboje jsem měl z minulosti tak zvané zbytkové tresty a ty byly pro moji práci v BIS překážkou, což komunisté ve svých útocích na mou osobu soustavně využívali.

Vladimír Hučín, 16.5.2006 Přerov

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1