Můj názor na kandidaturu Jiřího Růžka a Vlasty Parkanové za KDU-ČSL

Jako jeden z důvodů, proč Jiří Růžek kandiduje, může být i to, že v případě zvolení si do jisté míry zajistí imunitu. Jako bývalý ředitel BIS si musí být dobře vědom toho, co způsobil a jakou by měl nést za své zločiny trestněprávní odpovědnost. Asi by bylo nejlepší Jiřího Růžka prostě konfrontovat před veřejností a tím ho odhalit.

Jiří Růžek údajně kandiduje s bývalou min. spravedlnosti JUDr. Vlastu Parkanovou, která je přímo odpovědná za opakované zmaření mého rehabilitačního řízení. Ona v r. 1998-99 opakovaně zamítla můj podnět a návrh KAN a KPV k podání stížnosti pro porušení zákona. Z dobře informovaného zdroje vím, že JUDr. Vlasta Parkanová má obavy, že tyto skutečnosti budou zveřejněny.

Nyní, poté co Ústavní soud po šestnácti letech rozhodl ve věci protikomunistického odboje v můj prospěch, mám za to, že by se mělo otevřeně hovořit kdo je kdo. Já při své závěrečné řeči u Nejvyššího soudu dne 24.května 2006 budu tyto skutečnosti zveřejňovat.

Zde také tlumočím znepokojení členů KDU-ČSL z Přerova. Předseda přerovské pobočky KPV František Přeslička je kandidaturou J. Růžka a V. Parkanové natolik pohoršen, že zvažuje vystoupení z KDU-ČSL.

Vladimír Hučín 5.května 2006 Přerov

Jen malé doplnění

Zde v Přerově jsou mnozí lidovci z působnosti Jiřího Růžka v jejich straně konsternováni. Já sám mám co dělat, aby náš předseda František Přeslička z KDU-ČSL nevystoupil. Jeho manželka už tak učinila a další lidé ji chtějí následovat. Vedení KDU-ČSL by mělo pochopit, že Jiří Růžek za své zločiny by měl podstatnou část svého života strávit ve vězení a ne se prezentovat pod korouhví KDU-ČSL.

Růžek v Právu dnes tvrdí, že je pro odtajnění spisů a že jsem prozradil nějakou zpravodajskou operaci. Proč tedy za svého působení tento gauner sám neodtajnil spisy? Dále se ptám, jakou zpravodajskou operaci má na mysli? Je to skupování knih o Kavanovi? Nebo operativní činnost BIS proti paní Markétě Regecové - holičce co nechtěla prodat svůj pozemek v rámci politických zájmů ČSSD? Nebo jsou to mé obhajovací závěrečné řeči u rehabilitačních soudů, při kterých se mimo jiné prokazovalo zakonzervování komunistických struktur ve státní správě a podvody s bezpečnostními prověrkami, které nebylo možno zatajnit?

Lidovci by si skutečně měli rozmyslet, zda se jim vyplatí hřát si na svých prsou odporného slizkého hada - Jiřího Růžka a madam Parkanovou. Vůbec nejlepší by bylo donutit Jiřího Růžka ke konfrontační tiskové konferenci za účasti veřejnosti a mé osoby. Jsou samozřejmě i jistá společenství, kde je Jiří Růžek vysoce hodnocen. Jedním z nich je např. OV KSČM Přerov, kde soudruzi z pochopitelných důvodů skutečně oceňují Růžkovy zásluhy na mém propuštění z BIS a následném uvěznění.

Vladimír Hučín, 6.5.2006, Přerov

ZPĚT NA AKTUALITY

Hosted by www.Geocities.ws

1