Osobou Hučín se zabývala i vláda
Ředitel BIS dostal přímo úkoly situaci řešit

Co mj. řekl soudce přísedící krajského soudu Ostrava pobočka Olomouc JUDr. Anton Bucheň 21. dubna 2006 v Olomouci, při odůvodnění zamítnutí odvolání JUDr. Jany Staňkové, státní zástupkyně v Přerově, proti osvobozujícímu rozsudku Okresního soudu v Přerově ve věci šesti vykonstruovaných obvinění proti Vladimíru Hučínovi?

Na DVD je přepsaná část někde u minutáže 01 05 56

JUDr. Anton Bucheň: ... "Snad se proti ničemu nezpronevěřím, když řeknu, že osobou Hučín se zabývala i vláda. Ředitel BIS dostal přímo úkoly situaci řešit. A to souvisí přímo s tou "nekázní". Říkejme tomu "nekázeň", nic jiného to nemůže být, pokud to není trestný čin veřejného činitele. Že musí být řešen.

Neříkám nic nového, je známo, že obžalovaný vystupoval naprosto veřejně, ty články a vystoupení jsou k dispozici. To, že to monitorovala BIS je zřejmé, že tady (ukazuje rukou na trestní spis na stole – pozn.M.V.) je souhrnná zpráva 111 stran, veškeré články ze všech médií, rozhovory, které obžalovaný dával ...

Čili je zřejmé, že nějaký odbor BIS se tím zabýval a ty poznatky jsou zde k dispozici soudu. Takže ta činnost byla monitorována. Nicméně s tím byla vyslovena nespokojenost od nejvyšších státních činitelů a situace byla také řešena, obžalovaný byl přeřazen na jiné místo v rámci BIS. Nebudu konkretizovat na jaké. Následně se situace řešila dalším způsobem na základě poznatků od policie, obžalovanému bylo odebráno osvědčení pro styk s utajovanými skutečnostmi ..."

Z videozáznamu přepsal – bez jazykové korektury, poznámkou opatřil a části textu zvýraznil v jednací síni v budově Vrchního soudu v Olomouci 21. dubna 2006 přítomný Martin Vadas


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1