Spravedlnost je základem státu

Dnešního dne, 21. dubna L.P. 2006 skončilo pravomocně téměř pětileté skrutinium kapitána Hučína (naše media, pokud ho uvádějí, dodávají tam bývalého, ale nepamatuji, že by byl kdy degradován). Taktéž přišla zpráva, že jurisprudent Gross vstupuje opět na politickou scénu. Bude šéfovat bezpečnostní komisi našich socanů. Když ještě býval (přes tu bezpečnost) za socany ministrem vnitra (2001) tak zrovna Hučína s velikým cirkusem a za přítomnosti TV zavřeli. Tehdy pouze k jurispridenci neúnavně studující (a to za okolností vzbuzujících údiv) Stanislav Gross, svého řemesla ministr vnitra, se dal slyšet, že všichni, kdo se dnes Hučína zastávají se budou hluboce stydět, až se dozví, co vše má tento zlosyn na svědomí. Takže na bezpečnostního odborníka je ho možno považovat (dle kostelníků v chrámu Lidového domu) a tudíž právě jím ona partajní židle osazena. Jen by měl (jaksi) doložit, o čem to tehdy do kamery ad vocem Hučína mluvil. Tedy správně řečeno kecal.

Stydět by se mohli, ba měli (pokud jsou toho schopni) oni neúnavní zástupkyně a zástupci státu, kteří vedeni byrokratickou zpustlostí ten proces táhli. (Též by asi měli vrátit své platy, případně diplomy a jiná důstojenství k státnímu zastupování je opravňující). Stydět by se mohli ba měli (pokud jsou toho schopni) oni hrdí disidenti, kteří stud zaměnili za oficírské frčky v BIS a přizpůsobili se (v zájmu těch frček a chleba s máslem u něhož se nepředřou) soudruhům z řad StB, které si BIS jako odborníky zachovala až po naše časy. Podobně, jako odborník Gross byl zachován ve službách partajních …Stydět by se mohla naše veřejnoprávní TV, která sic odvysílala (druhdy) Hučínovo zatčení, ale nynčko sic dala k lepšímu zprávu o propuštění dvou našinců z žalářů tureckých, ale Hučín jim za zprávu nestál.

Zaplatil to všecko peníz poplatníkův, pravda, třeba proti Nomuře, či odškodnění za to, že se nebude stavět dálnice do Ostravy pakatel, ale kdosi ty peníze musil vydělat a neměly být vyhozeny z okna.

Shodou okolností byl dnes též zveřejněn český překlad usnesení OSN číslo 60/147.Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění pro oběti hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva.

Dáme se překvapit čím bude odškodněn kapitán Hučín. Státní zástupkyně (jíž kpt. Hučín odmítl bezpečnostní prověrku, a která ho původně žalovala) byla povýšena do funkce zástupkyně krajské.

Jan Beneš, NP 24.4.2006


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1