TISKOVÁ ZPRÁVA

Pronásledování Vladimíra Hučína ze strany orgánů České republiky se táhne již od začátku roku 2001.

Okresní soud v Přerově 24. listopadu 2005 zprostil v plném rozsahu bývalého kapitána Bezpečnostní a informační služby Vladimíra Hučína obžaloby státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Přerově ze šesti trestných činů. Podle očekávání proti osvobozujícímu rozsudku podalo státní zastupitelství odvolání a věc je tím postoupena Krajskému soudu v Olomouci.

Ze sdělovacích prostředků i z osobní účasti našich členů na mnoha stáních u Okresního soudu v Přerově víme, že se soudní proces proti Vladimíru Hučínovi týká průniku kryptokomunistických struktur do státní správy a vážných výhrad Vladimíra Hučína k praxi udělování bezpečnostních prověrek, které uplatňoval jako důstojník BIS. Skutečnosti, které Vladimír Hučín prokazoval před soudem, dokládají ohrožení nejen vnitrostátní bezpečnosti České republiky, ale i našich závazků vůči spojencům v NATO, způsobené nedůslednou činností a zřejmě i sabotážemi některých pracovníků BIS, NBÚ i policie.

Nepochybujeme, že odvolací soud rozhodne o nevině Vladimíra Hučína a udělá tak první krok k tomu, aby čestný člověk se mohl vrátit do služby v BIS. Jsme přesvědčeni, že veřejnost má právo dovědět se plnou pravdu o stavu státní správy, kde lidé, oddaní demokracii, jsou křivě obviňováni a ti, kterým byla, je a bude demokracie cizí, nerušeně pracují proti ní.

Z dosavadního průběhu soudního jednání a s ohledem na odstup od projednávaných věcí, nevidíme žádný státně bezpečnostní důvod pro jednání soudu s vyloučením veřejnosti. Utajování procesu by mohlo vést pouze ke krytí nezákonností osob, které nadále působí na vysokých pozicích ve státní správě.

Žádáme proto, aby odvolací soud s Vladimírem Hučínem byl přístupný veřejnosti. Obracíme se předsedu vlády, který je mj.odpovědný za fungování tajných služeb, na poslance a senátory, na ministry spravedlnosti a vnitra a na sdělovací prostředkys výzvou, aby se o případ Vladimíra Hučína nadále zajímali a aby sledovali, kde jde o porušování zákonů této země a kdo je ve skutečnosti porušuje.

Za Konzervativní stranu Martin Rejman, kancléř
V Praze dne 10. dubna 2006

ZPĚT NA AKTUALITY

Hosted by www.Geocities.ws

1