DOTAZ - Otevřený dopis

---Original Message---
From: Martin Vadas [mailto:[email protected]]
Sent: Thursday, March 30, 2006 8:14 PM
To: [email protected]; [email protected]
Subject: Dotaz

Ústavní soud České republiky
[email protected]
Tiskový mluvčí: Michal Spáčil
tel.(420) 542161026
e-mail: [email protected]

Věc: Dotaz k poplašné zprávě Petra Uhla v Právu dne 25.3.2006 v rubrice Publicistika "Ústavní soud uznal třídní boj"

Vážení ústavní soudci,
vážený pane Spáčile,

dovoluji si vás zdvořile požádat o radu, kde na webu (nebo jinde) lze nalézt úplný text nálezu senátu Ústavního soudu ČR složeného ze soudců Stanislava Balíka, Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma sp.zn. II. ÚS 243/05 vyhlášený dne 22.3.2006 [ve] 13:30h v místnosti č. 151 včetně případných odlišných stanovisek.

Jsem mimořádně znepokojen článkem ing.Petra Uhla v Právu dne 25.3.2006 v rubrice Publicistika "Ústavní soud uznal třídní boj" - (podobně i sesterským článkem jeho kolegy Milana ŠPÁSe z Haló novin "Rozhodl jsem se koupit flintu" z 29. března 2006). Pokládám je oba za způsobilé státi se poplašnou zprávou.

Autor Uhl zřejmě disponuje nadstandardními informacemi ze zákulisí Ústavního soudu, když o rozhodovacím procesu jeho tříčlenného senátu napsal: "Rozhodnutí ÚS, které prosadila Dagmar Lastovecká přes odpor soudce Nykodýma...".

Ač jsem byl 22.3. přítomen veřejnému vyhlášení nálezu Ústavního soudu, nezaznamenal jsem žádné znepokojení v řadách přítomné veřejnosti. Přítomní členové Konfederace politických vězňů naopak vyjadřovali úlevné pocity. Nepostřehl jsem ani "odpor soudce Nykodýma", o kterém píše redaktor tzv. Práva Uhl. Soudkyně Lastovecká ani nebyla přítomná. Po článku Petra Uhla se musím ptát představitelů Ústavního soudu, zda ing.Uhl bývá přítomen neveřejnému jednání senátu Ústavního soudu? Případně, zda se na jeho rozhodnutích jakýmkoliv způsobem podílí, nebo je ovlivňuje? Nezaznamenal jsem, jestli se Ústavní soud někde ohradil proti diskreditaci vrcholné ústavní instituce z pera Petra Uhla?

Petr Uhl výběrově neuznává platné zákony České republiky, neuznává princip presumpce neviny, a nectí ani její ústavní instituce. Přitom si kandiduje za Stranu zelených do Parlamentu České republiky a píše umanuté štvavé články do tzv. Práva (vzpomeňme na "Politické otazníky nad Hučínem" Právo 25.11.2005 - Petr Uhl - str. 07, "Nechme soud Hučína soudit" Právo 16.2.2002 ad.).

Domnívám se, že ing. Uhlovi by mu měli věnovat pozornost nejen jeho straničtí kolegové a voliči, ale i orgány dozorující extremistické skupiny v ČR.

S pozdravem

Martin Vadas


From: Spacil Michal [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, March 31, 2006 10:34 AM
To: Martin Vadas
Subject: RE: Dotaz

Vážený pane Vadasi,

nejsem zmocněn jakkoliv komentovat názory jednotlivých novinářů na rozhodovací činnost Ústavního soudu. Mohu Vás však ujistit, že redakce Práva ani žádná jiná redakce nedisponuje žádnými "nadstandardními informacemi ze zákulisí Ústavního soudu".

Co se týče písemného odůvodnění nálezu, mám v úmyslu jej vystavit na webových stránkách Ústavního soudu, nejdříve však musím vyčkat, až bude nález doručen všem účastníkům řízení.

S pozdravem

Michal Spáčil
ÚS ČR


From: Martin Vadas [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, March 31, 2006 10:53 AM
To: Spacil Michal
Subject: RE: Dotaz

Vážený pane Spáčile,

děkuji za Vaši zprávu.

Z Vašeho ujištění, za které Vám velmi děkuji, dovozuji, že ing. Petr Uhl si své tvrzení "Rozhodnutí ÚS, které prosadila Dagmar Lastovecká přes odpor soudce Nykodýma..." vymyslel.

Domnívám se, že by bylo velmi žádoucí, aby Ústavní soud se proti těmto praktikám redakce Práva ohradil.

S pozdravem

Mgr.Martin Vadas

ZPĚT NA AKTUALITY

Hosted by www.Geocities.ws

1