Dopis Jaromíru Štětinovi

Vážený pane senátore,

jistě jste se seznámil s článkem Petra Uhla "Ústavní soud uznal třídní boj", uveřejněném v RP 25. 3. 2006, ve kterém autor odkrývá svou permanentní duševní poruchu. Oba jistě dobře víme, že listopad 89' nebyl tak docela revolucí lidu... Na nenásilných politických změnách měli zájem především ti, které by o pár let později čekaly změny násilné. A to v jejich neprospěch. Pro svoji záchranu a své cíle proto připravili tzv. "SAMETOVOU REVOLUCI". To za spolupráce "opozice". CHARTA 77' pak byla zdrojem jejich spolupracovníků, ať již vědomých či nevědomých. Někteří z těchto "nevědomých" spolupracovníků o této své spolupráci nevědí dodnes a domnívají se, že byli hlavními představiteli a aktéry "SAMETOVÉ REVOLUCE", jak je tomu například u Václava Havla, kterému praví tvůrci "SAMETOVÉ REVOLUCE" nejprve zajistili popularitu. Pro infiltraci politických stran měli připravené "odborně zaškolené" spolupracovníky Stb. Pak již šlo všechno jako po drátku...

Nenásilná transformace z komunistických zločinců na kapitalisty mohla začít. Povedla se! Výše zmínění spolupracovníci byli za svou hanebnou spolupráci odměněni různými výnosnými posty či tzv. "trafikami". Jejich restituční nároky (ač mnohdy neoprávněné) byly přednostně vyřízeny k jejich spokojenosti. To na rozdíl od těch, kteří na své oprávněné nároky čekají dodnes... Takovýto stav je udržován vědomě a cíleně. Pokud by totiž v ČR začala fungovat demokracie, potom by to byl začátek skutečného konce komunistického zla a jeho následků. "Užiteční idioti" jsou proto i nadále využíváni, aby k tomu nedošlo.

To, že si Petr Uhl v předmětném článku plete fašismus s nacismem a mate tak veřejnost (především mládež) svou pomateností, napovídá tomu, kam směřuje, když návazně velmi nemravně zlehčuje zločiny komunismu a uráží hrdiny odporu proti těmto zločinům. A to nejen bratry Mašíny či Vladimíra Hučína, kterému svou třídní nenávistí sám vyhlašuje boj. Je docela možné, že tak činí z pocitu méněcennosti. Vladimír Hučín a především bratři Mašínové budou jednou právem oceněni státním vyznamenáním! Je to jen otázka času. Tento čas však zároveň přinese i zapomnění na Petra Uhla.

Vážený pane senátore, STRANA ZELENÝCH, díky takovým osobnostem jako jste Vy, získala a získává stále větší popularitu a podporu veřejnosti. Je nadějí začátku konce současných pořádků a tím i následků komunistického zla. To je pro současnou vládnoucí garnituru velmi nebezpečné. Vysílá proto své "bojovníky". Jedním z nich je Petr Uhl. Jaký bude mít jeho psycho-expanze rozměr, to sám odkrývá ve svém článku, když uvádí: "ÚS doplácí na to, že nezrušil zákon o komunistickém režimu a odporu proti němu z roku 1993". (Všimněte si prosím, že podstatné slovo "PROTIPRÁVNOSTI" z tohoto zákona svou úvahou vypustil). Myslím, že tento výrok a duchovní rozměr jeho autora je třeba nepodceňovat a včas provést jeho "inverzi".

To v tom smyslu, aby STRANA ZELENÝCH nedoplatila na to , že již dávno nezrušila členství Petru Uhlovi ve STRANĚ ZELENÝCH a nedistancovala se od takovýchto jeho výroků a projevů, kterými pokračuje v třídním boji proti odpůrcům zločinného komunistického režimu... Každá demokratická politická strana má jasně a pravdivě představit svůj program. K tomu jistě patří i činnost, postoje a projevy jednotlivých členů této strany. (Jsou snad neskryté choutky Petra Uhla skrytým programem STRANY ZELENÝCH?).

S pozdravem

Milan Řehák, 26.3.2006

ZPĚT NA AKTUALITY - ZPĚT NA ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1