Ozbrojený boj proti komunismu byl možný

Ústavní soud otevřel Vladimíru Hučínovi cestu k rehabilitaci. Jeho vyzbrojování souviselo s bojem proti komunismu. Ústavní soud včera oznámil, že i "zbrojení" může být legitimní forma protikomunistického boje. Jde o důležité rozhodnutí, které takto veřejně zaznělo včera vůbec poprvé.

Stalo se tak při posuzování případu Vladimíra Hučína, který tak má šanci na úplnou rehabilitaci. Včetně toho, aby mu česká justice smazala všechny tresty, které dostal za komunistické éry. Dosud mu totiž byly smazány jen některé, trest za to, že si nedovoleně opatřoval a schraňoval zbraně, mu zůstal.

"Činy, pro které byl Hučín odsouzen a nebyl rehabilitován, lze považovat za souvisící s jeho odporem proti komunistickému režimu," řekl soudce zpravodaj Jiří Nikodým.

Hučín byl v osmdesátých letech odsouzen za to, že měl pistoli, pušku a výbušninu. Puškou chtěl odstřelit sochu Klementa Gottwalda a výbuchem upozornit na agenta StB a také ho postrašit. "S pistolemi jsme chodili ničit komunistické nástěnky. Nikdy jsem nedopustil, aby byly zbraněmi ohroženy životy a zdraví osob," řekl Hučín, který měl z verdiktu evidentně velkou radost.

"Ústavní soud jasně řekl, že pokud si někdo opatřoval zbraně na obranu proti Lidovým milicím jako můj klient, bylo to legitimní. Toto rozhodnutí je precedentní," prohlásil Hučínův advokát Stanislav Devátý.

Soudy od roku 1990 až dosud rozhodovaly tak, že oddělovaly dvě části Hučínova boje proti komunismu. Když Hučín komunismus či jeho představitele slovně napadal a kritizoval nebo proti němu bojoval letáky, soudy to považovaly za oprávněný postup a všechna odsouzení z komunistické éry zrušily. Jenže Hučín byl odsouzen například i za takzvané nedovolené ozbrojování. Co s tím? Až dosud zastávala česká justice názor, že odsouzení za tento trestný čin bylo oprávněné.

Ačkoli Hučín bojuje za rehabilitaci už patnáct let, teprve nyní mu svitla šance na úplný úspěch. "Když chtěl někdo proti komunismu použít verbální odpor, stačila mu ústa, ale kdo chtěl ozbrojený odpor, musel si opatřit zbraně," řekl Hučín.

Přihlásil se současně k tomu, že mu vzorem byl postup bratří Mašínů, kteří se komunismu postavili se zbraní v ruce, a to i za cenu prolité krve. Mašínové se probili na Západ přes železnou oponu a veřejnost je stále hodnotí rozporuplně. "Toto rozhodnutí je průlomem v tom smyslu, že už normalizaci nepovažuje za jiné období než padesátá léta. Může mít velký význam pro další soudní rozhodování," řekl historik Pavel Žáček. "Padesátá léta byla samozřejmě vyhrocenější, ale podstata toho režimu byla pořád stejná," dodal.

Verdikt dává šanci i dalším, kteří marně žádají o rehabilitaci. Hučín je stále souzen i za údajnou trestnou činnost v devadesátých letech, například za zveličování nebezpečí levicového extremismu. U okresního soudu však vyhrál a obžaloby byl u první instance zproštěn.

Autor: LUDĚK NAVARA, Mladá fronta Dnes 23.03.2006

ZPĚT NA AKTUALITY - ZPĚT NA ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1