Vladimír Hučín o CHARTĚ 77

Z materiálů StB Ostrava se dá prokázat, že Chartu jsem podepsal (bohužel) v polovině r. .1986 po svém návratu z vězení. Dokument - znění CH 77 jsem podepsal panu Šavrdovi a panu Liberdovi (oba jsou z Ostravska). V té době jsem však byl krátce před propuštěním ještě ve vězení odsouzen k dalšímu trestu a to k tak zvanému ochrannému dohledu a to na dva roky ve třetím tedy nejpřísnějším odstavci. Oba jmenovaní signatáři CH 77 mi tehdy sdělili, že mé jméno zatím nedají ke zveřejnění a to proto, že bych byl z důvodu ochranného dohledu ihned zadržen StB. Schůzka s oběma jmenovanými se uskutečnila v Přerově na nádraží a to z toho důvodu, že já jsem jako odsouzený k ochrannému dohledu nesměl vyjíždět z místa trvalého bydliště - tedy z Přerova.

Z materiálů StB také vím, že někdejší signatář CH77 Ing. Tomáš Hradílek (bývalý člen KSČ) měl k mé osobě výhrady a to z toho důvodu, že jsem veřejně inklinoval k odbojové činnosti bratří Mašínů. Poté, co se o mé osobě díky paní Čeřovské začalo častěji hovořit na rozhlasové stanici Svobodná Evropa, tak Ing. Tomáš Hradílek mé jméno nechal zveřejnit, a to někdy v první polovině r. 1989. Od r. 1986 se v mém bytě pravidelně konala setkání CH 77 za účasti Ing. Tomáše Hradílka a dalších 15-25 osob. Po mém nástupu k BIS jsem zjistil, že StB měla v CH 77 mnoho svých agentů a ještě větší množství vlivových osob, kteří dle direktiv pragmatické frakce StB se připravovali na politické změny uskutečněné po 17-listopadu 1989!

Krátce po 17.listopadu 1989 mi Ing. Tomáš Hradílek volal s tím, že v žádném případě nesmím použít nějaké násilné metody proti těm, kteří likvidují archivy StB, LM a další. Já jsem s jeho názory nesouhlasil a s pomocí zbraně jsem úspěšně přinutil člena LM k tomu, aby mi z automobilu LM vydal bednu dokumentů, které byly odváženy na střelnici SNB ke spálení.

Po zkušenostech, které jsem získal jako předseda Občanské komise a důstojník BIS mohu dnes prohlásit, že jsem CH 77 spíše podepisovat neměl! Po seznámení se s materiály StB jsem jako pracovník BIS zjistil, že CH 77 využila ke svému prospěchu pragmatická část STB a KSČ v čele s gen. Aloizem Lorencem!!! Svým hodnocením nechci v žádném případě kritizovat celou základnu CH 77, neboť jsem zde poznal také mnoho kvalitních lidí, ale také mnoho mimořádně podlých a zbabělých individuí, jejichž vlastností dokázala STB dokonale využít a v podstatě využívá nadále. V této souvislosti zde mohu jmenovat např. nechvalně známého současného ředitele BIS Olomouc - někdejšího signatáře CH 77 Jana Prince, který se spolu s dalšími zločinci podílel na mém zatčení a vazebním věznění.

Vladimír Hučín, Přerov, 6.1.2006 (29. výročí zveřejnění Charty 77)


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1