Z á v ě r e č n á   z p r á v a
o výsleších a jednání pohovorové komise u MS SNB Ostrava-město

Pohovorová komise byla jmenována ve složení:
předseda ing. Jiří Marenczok, členové komise Radomír Zadina, Vykoupil Jaroslav, Lacina Vladimír, pplk. ing. Šrubař Karel a mjr. JUDr. Mazel Arnošt.

Pohovory byly zahájeny ve smyslu RMV ČR č. 8/90 dne 27.4. a ukončeny dne 30.5.1990.

Pohovory měly být provedeny s 50 příslušníky, tento počet byl dodatečně rozšířen o 2, takže celkem byly pohovory provedeny s 52 příslušníky MS SNB Ostrava. Z uvedeného počtu bylo 40 příslušníků uznáno způsobilými další služby u SNB, u 12 byla vyslovena nezpůsobilost. Ze 40 způsobilých bylo navrženo u 13 příslušníků, aby příslušný náčelník po zvážení rozhodl o dalším funkčním zařazení a u 2 bylo navrženo převedení na nižší, nevelitelskou funkci.

Pohovory byly provedeny pohovorovou komisí MS SNB ve stanoveném termínu, materiály průběžně předkládány občanské komisi u S VB Ostrava. K dnešnímu dni bylo všech 52 záznamů o pohovorech občanskou komisí projednáno a odpovídá shora uvedeným údajům. Oproti stanovisku pohovorové komise změnila občanská komise rozhodnutí o schopnosti k další službě u 5 příslušníků.

Nezpůsobilými další služby podle rozhodnutí občanské komise jsou: Pščolka Jiří, Plhák Jaroslav, Ovčačik Oldřich, Skřinař Josef, Solský Miroslav, Blažek Josef, Fiala Radomír, Světlík Vlastimil, Uhlíř Zdeněk, Hána Josef, Slatinský Svatopluk, Šebesta Stanislav.

Změna funkce podle úvahy náčelníka u: Šodek Karel, Svobodová Lenka, Závodník Zbyněk, Samiec Jan, Lovecký František, Krištof Jan, Kareš Jiří, Guzdek Milan, Kotassek Petr, Judas Eduard, Čecháček František, Kvapil Josef, Ostřanský František.

Nižší funkce u: Vojvodič Josef a Bělunek Vladimír.

Pohovory provedené se souhlasným stanoviskem byly u: Adamec Ervin, Baránek Viktor, Beneš Ladislav, Běla Ivan, Binder Pavel, Blažek Petr, Bujnoch Jaroslav, Buroň Pavel, Daněk Miroslav, Dedek Bohumil, Fortelka Jaromír, Hříbek Karel, Chovanec Rudolf, Kahánek Zdeněk, Kelnar Miroslav, Klímek Bohuslav, Klimša Bohumil, Pavliska Rostislav, Pirkovský Jozef, Strakoš Jaroslav, Svoboda Jan, Šuráň Vojtěch, Vaďura Richard, Weiss Vladimír, Závadský Jindřich.

V Ostravě dne 5. 6. 1990

Pohovorová komise:
ing. Jiří Marenczok v.r. [podpis]
Vykoupil Jaroslav v.r. [podpis]
Lacina Vladimír v.r. [podpis]
Zadina Radomír v.r. [podpis]
mjr. JUDr. Mazel Arnošt v.r. [podpis]
pplk. ing. Šrubař Karel v.r. [podpis]


Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2007

Hosted by www.Geocities.ws

1