หน้านี้ เราจะพาท่านไปรู้จักกับ  ขอบเขตการรักษาโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกร ใบหน้า โดยสังเขป

เพื่อให้ท่านเห็นภาพกระบวนการการักษาโรคโดยการแพทย์สมัยปัจจุบันแต่คง มีรายละเอียดอีกมากที่ไม่สามารถให้อรรถาธิบายได้ในที่นี้ หากสงสัยเพิ่มเติม ได้โปรดติดต่อเราทางเมล์นะครับ

จะขอแบ่งหมวดหมู่การรักษาโรคช่องปากกระดูกขากรรไกรใบหน้าออกดังนี้ครับ

1.การรักษาโดยการบูรณะอวัยวะ

       ประกอบด้วยการรักษาดังต่อไปนี้คือ : การบูรณะฟันแบบต่างๆ 

2.การรักษาด้วยการผ่าตัด

       ประกอบด้วยการรักษาดังต่อไปนี้คือ : การถอนฟันแบบต่างๆ       การผ่าตัดเนื้อเยื่อในช่องปากแบบต่างๆ  การผ่าตัดฟันและอวัยวะรองรับฟัน      การผ่าตัดรักษาเหงือก      การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรและการผ่าตัดปลูกกระดูก  การผ่าตัดเพื่อใส่ฟันปลอม     การผ่าตัดรักษาโรคติดเชื้อ     การผ่าตัดถุงน้ำ    การผ่าตัดเนื้องอกและมะเร็งช่องปาก การผ่าตัดฝังรากฟันเทียม       การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน       การผ่าตัดเสริมสวยบริเวณช่องปาก ขากรรไกร ใบหน้า ฯลฯ 

3.การรักษาด้วยการเสริมสร้างฟื้นฟูสภาพ

       ประกอบด้วยการรักษาดังนี้คือ : การใส่ฟันปลอมแบบต่างๆ การใส่เครื่องมือรักษาระบบบดเคี้ยว  การรักษาโรคข้อต่อขากรรไกร การฝึกการเคลื่อนไหวเพื่อฟื้นฟูระบบบดเคี้ยว  

4.การรักษาแบบอนุรักษ์

    ประกอบด้วยการรักษาดังต่อไปนี้คือ : การรักษาฟันเด็ก การรักษาโรคเหงือกแบบต่างๆ การรักษาคลองรากฟัน การจัดฟันแบบต่างๆ การฝังเข็มรักษาโรคต่างๆ 

5.การรักษาด้วยยา

    ประกอบด้วย การรักษาดังต่อไปนี้คือ : การรักษาโรคต่างๆด้วยยาชนิดต่างๆ  การฉีดยาเข้ารอยโรค 

      การรักษาดังกล่าวข้างต้นนั้น ครอบคลุมถึง การอุดฟัน การถอนฟัน การขูดหินปูน การใส่ฟันปลอม การฝังรากเทียม การเสริมสวยทางทันตกรรม  การรํกษาการติดเชื้อ การรักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวอาหาร  การจัดฟัน รวมทั้งการผ่าตัดช่องปาก กระดูกขากรรไกรใบหน้าแบบต่างๆ 

        ท่านสงสัยหรือสนใจ ในเรื่องใดกรุณาคลิกเข้าไปเลยนะครับ

 

 

 

 กลับบ้านหน้าแรก / ประวัติคลินิก / รู้จักกับเรา / กายวิภาคช่องปาก / โรคช่องปากขากรรไกร / การรักษา / เครื่องมือดูแลสุขภาพช่องปาก / ท่านถามเราตอบ / สมัครสมาชิก / WEBSITE COMPUTER

Hosted by www.Geocities.ws

1