HOME TI LIỆU CĂN BẢN HUẤN LUYỆN CỘNG ĐON GẶP GỠ QUA INTERNET ĐIỀU KHC

 

 

 

 

Xin gửi thng tin chnh xc hơn về GĐSĐ


1992: cha Ph r chỉ cho học NLTQ & NTTQ chỉ c 4 anh chị em gio dn v cc sơ của dng Đa minh Chn l 
Đến năm 1997 mới quy tụ nhm được coi l tiền CLC
Sau khi lm linh thao trong cuộc sống 34 bước anh em mới được học NLTQ & QTTQ coi như kết thc LT trong cuộc sống 
V lm Linh thao chọn lựa nếp sống cộng đon đời Ki t trong 10 ngy tại đan viện Chu thủy
Sau LT chọn lựa số cn st lại chỉ c một nhm 12 người được gọi l GĐSĐ
cho nn ngy 31/ 05 l ngy GĐSĐ được chnh thức thnh lập
2004 mới c cc gia đnh Gioan Berchmans/ Louis Gonzaga/ v Roberto Berllamino
2007 mới c gia đnh Ph r Kanis

gửi km file lược sử GĐSĐ

 

 

 

-----------------------------------------

 

 

GIA NH SONG AO KHU VC HO NAI

 

DON AT

 

v  1986 ( Can m ca )

VAI NGI

02/09/1986 ( Quoc khanh) Thay Phero Pham hu Lai en tam tru tai so 642 Ap Ngu phuc, nha cua ba co cha an dong ong Cong ( CMC )

Cuoi nam 1986 co nhng Giao ly vien en tam s hoc ao. Va Thay Phero a giup so ngi tren au ngon tay o tm hieu Thanh Kinh

 

v  1987 1992 ( thi m ca )

LP KINH THANH - LP CHIA SE TIN MNG CHU NHAT

Hu xa, nen so ngi en va c thay Phero giup ngay cang ong vi cac nam n tu s cung nh cac giao dan vi cac mon : Kinh thanh / Ki t học/ Kinh tin knh ac biet co lp chia se Tin Mng Chu nhat hang tuan theo phung vu nam A; B; C cho so ong ngi hn

 

v  1992-1994 (Lien so va ong Au tan ra)

VAI NGI

Gia nam 1992 , He qua cua nhng bien ong chnh tr the gii. Mot giai oan cc ky kho khan, cac lp ang hoc la Kinh tin Knh (Rey Mermet ) va chia se Tin Mng Chu nhat nam C buoc phai ngng va ch co 4 ngi c vao trong tu vien aminh Chan ly hoc chung vi cac s ni c phep.

Anna Đo Mai lynh/ Ph r Phan danh Đại/ Vinh sơn Maria Vũ đnh Trung / Ph r Nguyễn duy Định

 

GIEO HAT

v 19/12/1992

Trong thi gian nay, ngay 19/12/1992 lan au tien cum t CONG OAN SONG AO c noi en, t cum t COMMUNAUTE DE VIE CHRETIENNE / CHRISTIAN LIFE COMMUNITY trong tieng Phap va tieng Anh. Thay Phero a cho 4 anh ch em va cac s trao oi ve nhom va hoc ve NGUYEN LY TONG QUAT VA QUI TAC TONG QUAT CUA CONG OAN SONG AO.

 

v  07/03/1994
NHOM : NHOM HIEP NHAT

Sang nam 1994 tnh the bt gay gat ngay 07/03/1994 Thay Phero qui tu mot nhom nho gom giao dan va tu s ( tất c 15 ngi ). Sinh hoat tai To Am th hai hang tuan t 18g 20,30g Vi khoa cau nguyen CUNG TM Y CHUA

Vi muc ch : Giup nhau tm hieu LI TROI CUA CHUA GIESU VA S MANG CUA NGI. Roi cung nhau nhan nh e xem Chua Kito co muon dung chung ta e thc hien Li Troi va S mang cua Ngi hay khong?

Neu Ngi muon dung chung ta, th Ngi dung chung ta lam g va lam the nao?


Vi viec tnh tam 3 ngay, t 05 07/11/1995 tai nha nghỉ Men thanh gia Cai mn Bai dau Vung tau nhom HIEP NHAT ra i. Thay Phero tiep tuc nuoi dng nhom Hiep nhat bang nhng bai cau nguyen trong sach Linh Thao cua Thanh I nha

 

NAY MAM

v 31/03/1997

NHOM TIN SONG ( Tien Gia nh Song ao)

Vi nhom Hiep nhat lam hat nhan, thay Phero qui tu 27 giao dan va tu s khai sinh nhom TIN SONG ( tien Gia nh Song ao) lam hanh trnh Linh thao trong cuoc song gom 34 bc Tai nhieu ni nh : nha ch Minh; anh Can ; GX Lo c; To am

e bc vao kinh nghiem thieng lieng nay, phai ap ng ieu kien
a. Suy chiem 30 va nhan nh ngay song 10 moi ngay.

b. Gap Thay Phero linh hng e giup cai thien i song thieng lieng.

c. Phng phap suy chiem va nhan nh c cung co va ao sau.

d. moi qu tnh tam 3 ngay.

Sau 34 bc nhom Tin Song c trao oi , hoc ve nguyen tac va qui tac tong quat cua Gia nh Song ao.( t cong oan a c thay the bang t gia nh e noi len s hiep nhat yeu thng cua nhom)

 

THANH CAY

v 30/05/2001

GIA NH SONG AO ( Christian life community )

Ngay 22/05 nhom Tin song Linh thao la chon song theo linh ao Inha cua Gia nh Song ao. ( 22/05-01/06/2001) Tai an vien Xito Chau thuy Ham tan Bnh thuan.

Sau nhng ngay Linh thao nhan nh n goi Gia nh Song ao, ngay 30/05/2001 mi hai anh ch em a chon loi song GS nh ap tra li mi goi cua chua e BC THEO SAT C KITO HN VA LAM CHNG CHO NHNG GIA TR TIN MNG TRONG I SONG GIAO HOI CUNG NH TRONG I SONG XA HOI ( NLTQ 4)

Danh sch 12 anh Chị gia nhập GĐSĐ :

 

Va Thay Phero tiep tuc nuoi dng vi tnh tam thang ( mot ngay: 07-17g ); cac lp Chia se Li Chua va cac mon hoc khac

 

C 2 Chị gia nhập GĐSĐ sau:

 

BAN ĐIỀU HNH

Ngay 31/05/2001 luc 11-11,45g bau Ban iu hnh vi ket qua nh sau:

 

         22/07/2001 anh Ngthay the Ch T Hien b ngan tr

         15/09/2002 Anh Ba Trung thay the anh Hai i b ngan tr va bo xung anh Ba Đại

        13/08/2003

Bau lai Ban ieu Hanh co them mot chc vu mi la th ky va ban hoc tap c chon la nh sau:

 

v 15/07/2001

TIN SONG 2

Thay Phero tiep tuc qui tu nhom tin song mi ( Tien Gia nh Song ao) va nhom Tin song trc tr thanh Tin Song 1. Cac nhom Tin song sau c anh so ke tiep

Ngay 15/07/2001 Tin song 2 c qui tu vi con so kha ong tren di 60 ngi cung vi chng trnh huan luyen Linh thao trong cuoc song 34 bc. Tin song 2 a Linh thao la chon (10 ngay:03-13/08/2004 ) tai tu vien aminh Thu c. So ngi chon loi song Gia nh Song ao la 11 ngi

 

 

CAC GIA INH NHO (Cac Gia nh Song ao nho)

v 26/09/2004

26/09/2004 tnh tam thang cung vi nhng anh ch em mi gia nhap Gia nh Song ao. Con so cac thanh vien len ti 24. Gia nh Song ao tr thanh Gia nh ln va c c cau lai thanh nhng gia nh nho nh sau

 

 

v 03/10/2004

TIN SONG 3

03/10/2004 Nhom Tin song 3 c qui tu tren di 70 ngi a so a qua huan luyen cau nguyen c ban trong Tac Vien Tin Mng cua Giao phan Xuan loc. Linh thao la chon (10 ngay 12-22/9/2007.

Viec hoa nhap. Nen mot lan na phai tai lai c cau cua GS nh sau

Năm 2005 GĐSĐ nhận CHA BA NGI LM QUAN THẦY 22/05/2005 mừng quan thầy lần đầu tin

 

So ngi gia nhap ngay 07/06/2009 sau Linh thao 30 ngay.

Ngoai ra co mot so anh ch tĩnh tm thng chung nhng khong gia nhap GS

v 2008

LINH THAO 30 NGAY

Khi thay Phero chuyen ve cong oan ac lo tai TP Ho Ch Minh. Cac nhom Tin song khong c lap tai cong oan Thanh Gia na. Tuy nhien nhng ai thay mnh co n goi trong Gia nh Song ao van co the lam Linh thao 1 thang chon la ma gia nhap GS nh trng hp cua ch Maria Pham Th Sang; anh aminh ang van Quyen va ch Maria La th Vinh gia nhap ngay 07/06/2009

 

SINH HOA

 

v 1998-2007

IEU ONG VIEN

Vi viec m ca, tnh hnh khong con kho khan nh trc. Thay Phero lai tep tuc m nhng lp hoc cac mon va chia se Tin Mng cung nh cac khoa Tnh tam mua vong; Tnh tam mua chay; Tnh tam quan thayanh ch em trong gia nh Song ao cong tac trong vai tro ieu ong cac buoi chia se Tin Mng hay chia se thieng lieng

 

Ngay

Mon hoc

tai

1997

Nghe thuat yeu tham khao Erich Formm;

Giao ly cong giao chung sau Vatican2,

Tam moi phuc cua Jaques Dupon .

Giao x Lo c

22/08/1998 05/2001

oc Tin Mng Mat theu va Mac co ( phng phap 7 bc tien than pp 6 bc )

Giao x Sai quat

03/06/2001-10/10/2001

Cau nguyen theo Tin Mng Luca

Giao x Sai quat

08/04/20025

T do va Li Chua

Giao x Sai quat

30/03/2003-18/01/2004

Con con , con bao Thay la ai? Trong Tin Mng Mac co

Giao x Sai quat

16/02/2004-29/11/2004

Ba ngoi trong Tin Mng Luca

Giao x Sai quat

01/2005-21/11/2005

Chia se TM chu nhat nam A theo phng phap 6 bc

Giao x Sai quat

2005-2006

Chia se TM chu nhat nam B theo phng phap 6 bc

Giao x Sai quat

2006-2007

Chia se TM chu nhat nam C theo phng phap 6 bc

Giao x Sai quat

 

 

 

 

 

 

 

KET TRAI

v 2003- 2010

CHIA SE S VU

T nam2003 thay Phero cho anh ch em Gia nh Song ao cong tac vao s vu cua Dong Ten tai To Am nh giup huấn luyện nhom giao ly vien; ng lp va ong hanh trong cac khoa Tac vien Tin Mng cua Giao phan Xuan loc , cung nh cac s vu Mien Tay, Mien Trung ( Ham tan ), Mien Bac

 

 

EN PHIEN DON AT .

04/11/2009

Vi mong muon cua nhng anh ch em Mien Tay, muon co mot nhom Song ao nh Ho nai (t Gia Kiem en Bien hoa) . Sau lan i tham vieng cac anh ch em Tac vien Tin Mng Mien Tay va Linh thao cho ho dong Phan Xi Co tai Cu lao Gieng hat ch mi giao phan Long Xuyen . Thay Phero giup anh ch em nhan nh s vu Mien Tay va thay c tieng Chua mi go huan luyen mot nhom nong cot cho anh ch em Mien Tay vi muc tieu

         Xay dng i song Cau nguyen

         Hoc hoi Kinh Thanh

         Co kha nang ieu ong nhom Chia se Li Chua

Gia nh Song ao a trao nhiem vu cho 2 anh Vinh sn Maria Trung va aminh Ngo thc hien c 3 t moi t 3 ngay tron tai Giao x Hai Chau cha s aminh Hoang cao Khai

Ngay

Mon hoc

tai

04-06/11/2009

Con con, con bao Thay la ai?

Gx Hai Chau cha s aminh Hoang cao Khai

Kinh 7.Cai San

15-17/03/2010

Con con, con bao Thay la ai trong Tin Mng Mac co

Gx Hai Chau cha s aminh Hoang cao Khai Kinh 7.Cai San

15-17/06/2010

oi loi nhn da tren Tam moi phuc cua Jacques Dupon

Gx Hai Chau cha s aminh Hoang cao Khai Kinh 7.Cai San

 

Hien nay, Thay Phero con hng anh ch em a mat nhn nhng s vu xa hn na nh tren Tay nguyen; vt qua nhng ranh gii a ly, ngon ng , chung toc

 

 

HOME TI LIỆU CĂN BẢN HUẤN LUYỆN CỘNG ĐON GẶP GỠ QUA INTERNET ĐIỀU KHC