HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

 

LỜI QUA H̀NH ẢNH

 

 

CÁC CỘNG ĐOÀN

 

 

Cộng đoàn CLC Hà Nội

https://photos.app.goo.gl/ZHgfw97TjCRSJRew7

 

Cộng đoàn CLC Huế

https://photos.app.goo.gl/hghyDLtovH7LHk9j7

 

Cộng đoàn CLC Buôn Ma Thuột

https://photos.app.goo.gl/ptqjytXyxsV97wP89

 

Cộng đoàn CLC Quy Nhơn

https://photos.app.goo.gl/wwBVJwyD5cSmuvXM8

 

Cộng đoàn CLC Nha Trang

https://photos.app.goo.gl/jKzuwWhyNZTvjtDj9

 

Cộng đoàn CLC Ngọc Lâm

https://photos.app.goo.gl/rk2vSp58zbN2Smij9

 

Cộng đoàn CLC Gia Kiệm

https://photos.app.goo.gl/VKsFLEEsZg7zbnRZA

 

Cộng đoàn Thánh Gia

https://photos.app.goo.gl/KqFmthjzJQ34xR5U9

 

Cộng đoàn Gioan Berchmans

https://photos.app.goo.gl/a78Q1kabwpchUzM37

 

Cộng đoàn Luis Gonzaga

https://photos.app.goo.gl/Ua3UyWrMpBsH2GhK8

 

Cộng đoàn Roberto Bellarmino

https://photos.app.goo.gl/GAhhhR7ktr1P1LLm7

 

Cộng đoàn Phêrô Canisius

https://photos.app.goo.gl/VUtjhFLRFFUYkQWu8

 

Cộng đoàn CLC Biên Ḥa

https://photos.app.goo.gl/BnSYeTf2GaiQMxvE9

 

Cộng đoàn CLC Sài G̣n

https://photos.app.goo.gl/YsG65iE4PrWVBxTZ8

 

Cộng đoàn Sao Mai

https://photos.app.goo.gl/Q25ZorwhrE9PtTX6A

 

Cộng đoàn Thủ Đức

https://photos.app.goo.gl/rtsy4Roe51Y35CHCA

 

Cộng đoàn CLC B́nh Triệu

https://photos.app.goo.gl/e4oTLHxXmeMDd2d5A

 

Cộng đoàn CLC Cần Thơ

https://photos.app.goo.gl/VsJcnYze7tw8S4bA7

 

Cộng đoàn CLC Tam Hà

https://photos.app.goo.gl/bdgJhUVoesZxMTyz9

 

Cộng đoàn CLC Long Xuyên

https://photos.app.goo.gl/K6kUXH2U1TvjUg3y9

 

Cộng đoàn tiền-CLC NLYT

https://photos.app.goo.gl/7ak78YhEpbU7BoQV9

 

 

 

CLCVN.BĐH

https://photos.app.goo.gl/cwzE8LBZ2NBHx4Dp8

 

CLCVN.BHL

https://photos.app.goo.gl/u5CZM6uGZFJzvjn5A

 

 

 

 

CÁC ĐẠI HỘI

 

CLCVN. Đại Hội I

https://photos.app.goo.gl/wSM3BbzshR4bdMPR8

 

CLCVN. Đại Hội V

https://photos.app.goo.gl/XeEcCJsRX1DgMoVH8

 

CLCVN. Đại Hội VI

https://photos.app.goo.gl/BCdXvAUE7UfpQc2d8

 

CLCVN. Đại Hội VII

https://photos.app.goo.gl/1b5GcvYAMuyEg9an8

 

CLCVN. Đại Hội VIII

https://photos.app.goo.gl/5n3khu2k9vMkZMis6

 

CLCVN. Đại Hội IX

https://photos.app.goo.gl/6RwAqMWBiEH2N7vK7

 

CLCVN. Đại Hội X

https://photos.app.goo.gl/rL9ggME7rdctA4nS6

 

 

 

 

 

 

 

LINH THAO & HUẤN LUYỆN & SINH HOẠT

 

 

CLCVN.LT.1

https://photos.app.goo.gl/aE2VftB82awBd6e4A

 

CLCVN.LT.2

https://photos.app.goo.gl/kYoZsadu8m1vR99i6

 

 

CLCVN. HUẤN LUYỆN. 1

https://photos.app.goo.gl/Dvj55yQ8bujr2ZBb7

 

CLCVN. HUẤN LUYỆN. 2

https://photos.app.goo.gl/erGqpSWxTTsHUegu8

 

 

 

CLCVN.HỌP.BĐH&ĐP

https://photos.app.goo.gl/ShdfxfytRrJzmwNR9

 

 

 

CLCVN mười năm. Các cộng đoàn

https://photos.app.goo.gl/88yAHkZJNFSAwiGh8

 

CLCVN mười năm (1998-2008)

https://photos.app.goo.gl/4whQ41233pUtFiMp6

 

CLCVN

https://photos.app.goo.gl/4FPszmu8jwhTp14MA

 

 CLCVN.1

https://photos.app.goo.gl/dTHF59vKaRtSDMuM8

 

CLCVN.2

https://photos.app.goo.gl/GtbdnntMNvywAzgJ8

 

CLCVN.3

https://photos.app.goo.gl/K7kXGea8GBGbCym27

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

HỌP MẶT QUỐC TẾ

                                                 

 

Gặp mặt CLC vùng Châu Á Thái B́nh Dương

https://photos.app.goo.gl/R2rwDapA6zgvRAYJA

 

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC