HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

 

 

1. Xin mỗi thành viên dự chia sẻ viết vài hàng về cộng đoàn của mình (trùng nhau cũng được, khác nhau cũng tốt, vì điều này cho thấy trọn vẹn hơn về cộng đoàn).

2. Ở số nào trong Nguyên Tắc Tổng Quát hoặc  Quy Tắc Tổng Quát nói SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN là một phương thế giúp huấn luyện thành viên CLC?

3. Thành viên CLC được huấn luyện về PHƯƠNG DIỆN NÀO trong mỗi lần sinh hoạt cộng đoàn?

4. Theo bạn, việc huấn luyện qua SINH HOẠT (hằng tuần hay hằng tháng hay mỗi hai tuần) ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

 

May 8, 2006

Yahoo! Messenger with Voice: angiangsi has joined the conference.

angiangsi: Chao tat ca nhe. Cha moi di ve den nha. Cac con bat dau chua? Toi dau roi?

tuong_huan04: Caon chao Thay Hung a

tuong_huan04: Da chua Cha a

tuong_huan04: Co le nho Cha luon doa !

manmai842000: con chao cha, thay Hung va cac anh chi

bhclc: Chao T.Huan, khoe khong

tuong_huan04: Da cam on Thay, con van khoe a

bhclc: con chao cha ,cha hom nay khoe chu a ?

angiangsi: Huongthomngoclan va ngoisaohyvong co o trong clc khong vay nhi?

tuong_huan04: Cha oi ! co le chung ta bat dau duoc chua Cha???

angiangsi: Chung ta cau nguyen, va sau do gioi thieu nhe.

tuong_huan04: Oanh oi ! Ngoisaohyvong co phai la CLC ko ?????

tuong_huan04: Da

ptoanh83: KHong.

bhclc: Chao Man nhe !

damrong2712: vang ?

conloncon2002: Xin chao Cha cung cac anh chi em

bhclc: chao phuong !

angiangsi: Lay Cha, chung con ta on Cha da cho chung con duoc gap nhau du chung con o nhung mien khac nhau. Xin Cha ban ThanhThan cua Duc Yesu Phuc Sinh cho chung con, va xin Ngai huong dan chung con trong gio chia se nay. Xin cho chung con duoc them long yeu men Chua Yesu va nen giong Chua Yesu hon. Chung con cau xin, nho Duc Yesu Kito, Chua chung con.

angiangsi: Amen.

ptoanh83: Amen

tuong_huan04: AMEN

conloncon2002: Amen

damrong2712: Amen

duyvietnam2000: amen

angiangsi: Chung ta gioi thieu HO VA TEN, CONG DOAN, hien cong doan co may nguoi dang hien dien o trong phong chia se.

bhclc: AMEN !

angiangsi: Sau do moi nguoi gioi thieu ve cong doan cua minh nhu trong thu da goi nhe.

tuong_huan04: Con la Anton Dang Tuong Huan, thuoc CD BMT, hien tai trong room CD BMT co duoc 3 nguoi a

damrong2712: con la Gioan Pang Ting Bel thuoc CD BMT

bhclc: CON LA VU TIEN HUNG,CD BIEN HOA,CHI CO MINH CON HOM NAY .

ptoanh83: BAo cao:Con Teresa Pham OAnh.clc2 Quy NHon.HIen QUy nHOn hci co mot thanh vien tren room.(Ly do moi nguoi dang ban on thi)

conloncon2002: Con la Kim Phuong dang sinh hoat Cd Sao Mai o Sai Gon

duyvietnam2000: mactinno pham thanhduy cd bmt

manmai842000: Con la Maria Nguyen Thi Man, Cong doan Ha noi , Hien trong room chi co mot minh con o cong doan Ha noi

tuong_huan04: Cha oi ! Tui con chua nhan duoc thu a!

angiangsi: 1. Xin moi thanh vien du chia se viet vai hang ve cong doan cua minh (trung

nhau cung duoc, khac nhau cung duoc, khong sao; vi dieu nay cho thay tron ven

hon ve cong doan cua minh). Viet nhung thao thuc mong uoc cua minh ve cong

doan.

2. O so nao (ở số nào) trong NguyenTacTongQuat hoac QuyTacTongQuat noi SINH

HOAT CONG DOAN la mot phuong the giup huan luyen thanh vien CLC?

3. Thanh vien CLC duoc huan luyen ve PHUONG DIEN NAO trong lan sinh hoat cong

doan?

4. Theo cac ban, viec huan luyen qua SINH HOAT (hang tuan hay hang thang hay

moi hai tuan) DUOC THUC HIEN NHU THE NAO?

angiangsi: Cac ban co nhan duoc thu noi noi dung nhu tren khong?

tuong_huan04: Con chua nhan duoc a

conloncon2002: Da co

angiangsi: Huan khong nhan duoc, cac ban khac co nhan duoc khog vay?

tuong_huan04: Da cung chua luon a

duyvietnam2000: da con chua nhan duoc cha oi

angiangsi: Goi vao ngay thu sau tuan truoc lan, Huan oi.

damrong2712 has joined the conference.

 

tuong_huan04: Da, nhujng ko biet vi sao, con chua nhan duoc a

angiangsi: Khong sao. Ai khong nhan duoc thi BAY GIO biet vay.

tuong_huan04: Da

angiangsi: Chung ta viet chia se cau thu nhat ve cong doan cua minh nhe.

tuong_huan04: Da

conloncon2002: CD Sao Mai cua con thi van binh thuong chi co 4 thanh vien chinh thuc  ma thoi, di SH deu duoc 5 nguoi 4 chinh thuc va mot tim hieu. Con mong CD duoc themthanh vien do la dieu mong uoc cua con

bhclc: CD BH CO MINH CON LUI THUI MOT MINH DI TREN DUONG,TINH THAN CLC TRONG CON BAY GIO :VAN CO GANG SONG LAM VIEC TONG DO TRONG VIEC TRUYEN GIAO TREN CANH DONG GIAO DUC,VAN CO GANG LAM HAI LONG CHUA QUA VIEC XET MINH DEU DAN  MOI BUOI TOI .CO GANG SONG GIAN DI .CAU NGUYEN, DOC LOI CHUA TRONG LE MOI NGAY .

ptoanh83: Quy NHon hien co hai cong doan.COng doan mot do Duyet dieu phoi.Cong doan hai do GA,m.CAh ai deu sinh hoat deu dan vao toi thu 7 hang tuan.Tu 7h30 den 8h30.Cong doan 1 gom 8 thanh vien.COng dian 2 gom 12 thanh vien.

angiangsi: Hai tuan vua qua cha o Manila Philuattan, nen khong co dip de chia se vao thu tu. Cac ban cu chia se ve cong doan minh, de MOT CACH DONG VIEN NHAU phai co gang, dong thoi cung giup nhau BIET VE CONG DOAN KHAC, VA THONG CAM VOI NHAU HON. Tap co cai nhin DUNG DAN va TRUNG THUC VE CONG DOAN MINH, KHONG bi quan qua MA CUNG KHONG LAC QUAN qua HOAC KHONG DAM NHIN SU THAT VE CONG DOAN MINH. Cu co gang viet trung thuc nhe.

manmai842000: CLC Ha noi gom 11 thanh vien, sinh hoat deu gom co 9 thanh vien. Chung con sinh hoat 1tuan 1 lan, moi lan do 2 nguoi dieu phoi

tuong_huan04: Theo con, voi CD BMt, hien tai : Anh chi em da dan di vao duoc viec chia se kinh ngiem song Loi Chua doi voi moi ban than, nhung hinh nhu moi nguoi chua the hien ro ra duoc cho tat ca ACE khac hieu , va phan nhieu caon thien ve kinh ngiem song ngoai xa hoi nhieu hon , noi chung moi thanh vien cua CD BMT, van y thuc duoc rang la dang tim hieu On Goi CLC, nhung co le moi nguoi chua nhan ro ra duoc cai muc dich ma chung ta nham toi cho CD, va chop chinh moi ban than thanh vien trong Cd

angiangsi: Man o cong doan Hanoi, khong thay co ai o cong doan Hue va Thanh Hoa, BMT co ba ban (rat dang bieu duong), QuyNhon co Oanh, SG co KimPhuong, BienHoa co thay Hung. Khong co ai o cong doan SaiGon.

angiangsi: Moi ban viet ve cong doan minh nhe.

conloncon2002: Con viet roi Cha oi

tuong_huan04: Hien tai CD BMT, 8 nguoi chinh thuc, va 3 nguoi dang tim hieu

tuong_huan04: Nhung sinh hoat van ko deu

tuong_huan04: Ly do vi anh chi em ban thi cu va mot so viec gia dinh nua a

conloncon2002: Con rat khao khat Cd cua con co them TV tim hieu nhung con khong biet lam sao de co TV  tim hieu vi CD  CLC it co ai thich

khanhtuan20_02 has joined the conference.

 

khanhtuan20_02: Chao moi nguoi

khanhtuan20_02: xin loi vao muon

tuong_huan04: Voi CD BMt, hien trang van con la: Moi nguoi chua thuc su song cho CD, moi nguoi van con de cai toi cua minh den voi CDqua

duyvietnam2000: theo con nghi clc thi rat nhieu nguoi thich  neu biet ve clc

conloncon2002: Moi CN di SH  chi co 4TV chinh thuc va thinh thoang co them 1 hoac 2 nguoi di SH. Con da so co vai TV dang tim hieu nhung khong co di SH deu lau lau moi xuet hien mot lan, con buon nhung khong biet pai lam gi

conloncon2002: Do la nhung trang tro cua con ve CD Sao Mai

tuong_huan04: Voi con thao thuc ve CD: mong muon moi thanh vien hieu duoc muc dich khi den voi Cd, de moi nguoi co the dem den CD nhung y kien dong gop that bo ich cho CD, de roi moi nguoi nhin vao nhung thanh vien do, moi nhan ra do la CLC

bhclc: MOI NGAY DEN LOP  TOI LAI BAT DAU BUOI HOC BANG NHUNG LOI CAU NGUYEN NHU THE NAY : HOM NAY CHUNG TA CAU CHO NHUNG NGUOI CHUYEN DANH CA O KHAP NOI TREN THE GIOI, XIN CHUA CHO HO DUOC VUI VE KHOE MANH ,VA DUOC AN TOAN TREN DAI DUONG .XIN CHUA CHO CHUNG CON HIEU BAI VA LAM TOT CAC BAI TAP NGAY HOM NAY  !

duyvietnam2000: dieu ma huam noi cung la dieu ma con thao thu

antonmariatrong has joined the conference.

 

hoacomay090985 has joined the conference.

 

duyvietnam2000: nhung con chua biet phai lam sao de anh chi em co the thuc hanh va song  la mot clc

antonmariatrong: con chao cha va ace ,con xin loi con ra muon

tuong_huan04: voi CD BMT , hien tai moi thanh vien van den voi CD, nhung den voi ban phan thoi, chu chua nhan ro rang la den voi CD, moi nguoi duoc nang do hon nua

hoacomay090985: Con chao cha va cac ban

angiangsi: Trong o CLC Hue va Quyen la clc Hanoi da vao mang. Chao hai ban nhe. Xin moi viet chia se ve cong doan minh nhe. Day la phong gap nhau cua clc Vietnam do.

angiangsi: 1. Xin moi thanh vien du chia se viet vai hang ve cong doan cua minh (trung

nhau cung duoc, khac nhau cung duoc, khong sao; vi dieu nay cho thay tron ven

hon ve cong doan cua minh). Viet nhung thao thuc mong uoc cua minh ve cong

doan.

 

2. O so nao (ở số nào) trong NguyenTacTongQuat hoac QuyTacTongQuat noi SINH

HOAT CONG DOAN la mot phuong the giup huan luyen thanh vien CLC?

 

3. Thanh vien CLC duoc huan luyen ve PHUONG DIEN NAO trong lan sinh hoat cong

doan?

 

4. Theo cac ban, viec huan luyen qua SINH HOAT (hang tuan hay hang thang hay

moi hai tuan) DUOC THUC HIEN NHU THE NAO?

tuong_huan04: Xin cac ban moi vao, gioi thieu cho moi nguoi biet a

angiangsi: Chung ta dang o cau thu nhat. Cac ban viet tiep nhe, Va TuongHuan oi, co gang viet thanh mot cau roi hay cho len. Dung viet mot chut roi cho len  cac ban kho theo duoc y lam.

tuong_huan04: Da con biet roi a

tuong_huan04: Con xin loi a

tuong_huan04: Xin cac ban noi ve Cd cua minh dia, xin dung de thoi gian chet a

antonmariatrong: con la Ant Nguyen Van Trong ,clc Hue ,hien nay clc Hue dang co van de ,khong hieu tai sao ace clc Hue tinh than sinh hoat va lam viec voi nhau giam han ,sinh hoat cung kha that thuong , 1 so thanh vien  co qua nhieu cong viec nen sinh haot chia se giam han

angiangsi: Chung ta sang cau thu hai NEU DA VIET DUOC CAU 1. Hom nay chung ta se chia se ve SINH HOAT CONG DOAN. Ban co biet O DAU (NTTQ va QTTQ) NOI RANG       SINH HOAT CONG DOAN LA MOT PHUONG THE HUAN LUYEN THANH VIEN CLC?

angiangsi: Quyen va Man viet ve CLC Hanoi di nhe. Quyen va Man con do khong?

bhclc: MOI NGAY TOI HUONG DAN CHO MAY EM CACH CAU NGUYEN ...MOI  HOM CAU CHO MOT Y NGUYEN TUY THEO NHU CAU CUA BAN THAN ,CUA GIAO HOI HAY XH,DO LA VIEC TONG DO CUA MINH . NHIEU KHI DOC BAO ,THAY NHIEU TE NAN ,MINH CUNG DUA VAN DE DO VAO CHO HS CAU NGUYEN LUON . 

tuong_huan04: Voi CD BMT, moi tuan sinh hoat, ACE van chia viec cho nhau la lam dieu phoi moi tuan , de moi thanh vien biet viec lam cua moi tuan, va de moi thanh vien manh dan hon trong van de chia se, nhung hien tai ace van con dang bi be tat ve van de chia se viec Tong Do va kinh nghien song Loi Chua

angiangsi: http://clcvn.netfirms.com

manmai842000: muc 11 trong phan II( doi song va to chuc cong doan) cua nguyen tac tong quat noi sinh hoat cong doan la phuong the huan luyen thanh vien

manmai842000: Cha oi con da viet ve cong doan ha noi roi ma cha.

damrong2712 has joined the conference.

 

antonmariatrong: viec hoc hoi ve CLC cua cd Hue la manh mun va co the noi la chua co gi ,ace chi den chia se Loi Chua la chu yeu va cung rat yeu trong nhan thuc on goi cua minh ,theo chu quan danh gia thi xem ra on ace chua co chieu sau va sau 1 thoi gian ace  da co dau hieu ...chan

mary_tuyen has joined the conference.

 

mary_tuyen: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: mary_tuyen has declined to join.

conloncon2002: Sao moi nguoi khong ai noi het vay?

angiangsi: 11. Nối kết với cộng đoàn

 

Như một phương tiện cơ bản nhằm huấn luyện và giúp cho các thành viên triển nở, các thành viên cùng họp lại với nhau cách đều đặn thành cộng đoàn ổn định theo địa phương, nhằm bảo đảm việc chia sẻ đức tin cũng như đời sống giữa các thành viên, nhằm bảo đảm bầu khí cộng đoàn đích thực cũng như việc dấn thân mãnh liệt cho sứ mạng và việc phục vụ.

 

conloncon2002 has left the conference.

 

conloncon2002 has joined the conference.

 

angiangsi: 'Tat ca dau het roi? Trong, thay Hung, Phuong, Bel, Duy, Quyen, Tuan, Man, Oanh, Huan... dau het roi?

angiangsi: 11. Nối kết với cộng đoàn

 

Như một phương tiện cơ bản nhằm huấn luyện và giúp cho các thành viên triển nở, các thành viên cùng họp lại với nhau cách đều đặn thành cộng đoàn ổn định theo địa phương, nhằm bảo đảm việc chia sẻ đức tin cũng như đời sống giữa các thành viên, nhằm bảo đảm bầu khí cộng đoàn đích thực cũng như việc dấn thân mãnh liệt cho sứ mạng và việc phục vụ.

 

conloncon2002: Da con day

angiangsi: Dieu nay o trong so 11 cua NguyenTacTongQuat do.

tuong_huan04: Da con day a

duyvietnam2000: da con day

antonmariatrong: da con day

damrong2712: da con day Cha

hoacomay090985: nay con day

angiangsi: Oanh, Man con do khong?

khanhtuan20_02: da con day

manmai842000: con van chia se ma cha

manmai842000: muc 11 trong phan II( doi song va to chuc cong doan) cua nguyen tac tong quat noi sinh hoat cong doan la phuong the huan luyen thanh vien

angiangsi: Dua vao cho nao cua so 11 tren ma chung ta co the noi CONG DOAN VOI NHUNG SINH HOAT CUA CONG DOAN LA PHUONG THE HUAN LUYEN CLC?

manmai842000: con con cha oi

damrong2712: may con bi out nen khong nam duoc cau hoi cha ah

angiangsi: Qua dat. Man gioi qua. Da tim dung so 11 roi. http://clcvn.netfirms.com/nttq.htm va doc so 11 thi thay nhu cha da trich o tren.

manmai842000: dua vao doan :nhằm bảo đảm việc chia sẻ đức tin cũng như đời sống giữa các thành viên, nhằm bảo đảm bầu khí cộng đoàn đích thực cũng như việc dấn thân mãnh liệt cho sứ mạng và việc phục vụ

manmai842000: con cam on cha

bhclc: RAT CAM ON MAN

mary_tuyen has left the conference.

 

mary_tuyen has joined the conference.

 

conloncon2002: Da con cam on Cha

bhclc: MINH DANG NGHI VE CD HUE , !!! CHUNG TA PHAI NHO RANG  CHUNG TA LUON LUON DI TIM CHUA ! JESUS LA DICH CUA CHUNG TA CHU DAU CO PHAI TA VAO CLC DE TIMVUI ,TIM BAN TIM BE  ?!

angiangsi: Khi NguyenTac TongQuat noi nhu vay, cac ban can thay TAM QUAN TRONG DAC BIET CUA VIEC SINH HOAT CONG DOAN. Va phai co gang lam sao de SINH HOAT DAT YEU CAU, sinh hoat cong doan khong phai giong sinh hoat cua nhom chia se Loi Chua, ma chinh yeu la chia se kinh nghiem thieng lieng, chia se tong do, NHAM GIUP NHAU SONG DUC TIN, GIUP NHAU NANG DO NHAU (neu nguoi do that vong va suy sup) hoac KHUYEN KHICH NHAU de moi nguoi HANG SAY LAM VIEC TONG DO HON, de giup nhau SONG TRIEN NO VA HANH PHUC HON.

tuong_huan04: voi cau 11, theo con nghi: vi ly do de moi thanh vien den voi nhau trong tam tinh cua Chua, de moi nghuoi hoan thien hon banthan, de chia se cho nhau nhung kinh nghiem , nhung cam nghiem trong cuoc song , trong Loi Chua, de tu do moi thanh vien hieu ve nhau nhieu hon , de roi moi ngay Cd tro nen song co chat cung nhu co luong

bhclc: cHUNG TA DI TIM JESUS XEM NGAI CO NHUNG GI HAY ? ROI DAN DAN  CHUNG TA MOI KHAM PHA !

angiangsi:

3. Thanh vien CLC duoc huan luyen ve PHUONG DIEN NAO trong lan sinh hoat cong

doan?

 

4. Theo cac ban, viec huan luyen qua SINH HOAT (hang tuan hay hang thang hay

moi hai tuan) DUOC THUC HIEN NHU THE NAO?

conloncon2002: Con cung dang thay lo cho Cd Nha Trang vi CD NT bay gio con nhung TV moi nen cac thanh vien da di sai cach thuc SH bay gio da tam ngung SH con cung lo lang cho CD NT lam

angiangsi: Ai muon viet tiep cau 2, xin moi nhe. Ai da xong, chung ta sang cau 3 nhe.

angiangsi: THANH VIEN CLC DUOC HUAN LUYEN VE PHUONG DIEN NAO trong moi lan sinh hoat cong doan?

angiangsi: Xin moi tat ca cac ban co mat gop y nhe. Sai cung khong sao. Co gang viet va cho len, thi chung ta se thay bau khi soi noi han len do.

tuong_huan04: Theo con , thanh vien CLC duoc huan luyen theo cau a cua so 12 a:Nếp sống của Cộng Đoàn Đời Kitô là nếp sống đặt các thành viên dấn mình vào cố gắng liên tục nhằm triển nở bản thân cũng như trong tương quan xã hội, cả về thiêng liêng, nhân bản và tông đồ, nhờ sự giúp đỡ của cộng đoàn. Trong thực hành, điều đó bao gồm việc tham dự Thánh Lễ mỗi khi có thể, tích cực tham dự đời sống bí tích; mỗi ngày thực hành việc cầu nguyện riêng nhất là cầu nguyện dựa theo Kinh Thánh; phân định nhờ duyệt xét lại đời sống mỗi ngày và nếu có thể, làm linh hướng đều đặn; mỗi năm làm một cuộc canh tân

manmai842000: Theo con trong sinh hoat cong doan thanh vien duoc huan luyen ve doi song thieng lieng, tong do va viec san sang cho nep song cua cong doan

conloncon2002: Theo con TV CLC duoc huan luyen ve phuong dien chia se ve kinh nghiem thieng lieng, tong do trong tuan chung con song

tuong_huan04: theo con , de phat trien hon cho moi thanh vien cua CLC, dieu dau tien la chung ta nen biet chia se cho nhau biet ve kinh nghiem song loi Chua, kinh nghiem Tong Do

muatrang20002000 has joined the conference.

 

muatrang20002000: xin loi.

conloncon2002: Va chung con luon nhac nhaau dieu quan trong nhat moi ngay song la: Nhan dinh ( xet minh) sau moi ngay song cua minh de minh thay duoc dau la nhung an hue Chua ban va dau la nhung khuyet diem de hom sau chung ta song tot hon

muatrang20002000: Den dau roi?

angiangsi:

3. Thanh vien CLC duoc huan luyen ve PHUONG DIEN NAO trong lan sinh hoat cong

doan?

 

4. Theo cac ban, viec huan luyen qua SINH HOAT (hang tuan hay hang thang hay

moi hai tuan) DUOC THUC HIEN NHU THE NAO?

hoacomay090985: theo con TVCLC duoc huan luyen ve cach thuc cau nguyen voi Chua ,de thang tien hon trong doi song noi tam,chia se voi nhau nhung kinh nghiem trong doi song va duc tin de giup nhau song tot hon

tuong_huan04: dieu dau tien , do la moi nguioi phai biet Luong Gia moi ngay, dieu do de thanh cong hon khi den voi CLC

bhclc: THEO  THIEN Y  CUA CON ,MOI LAN SH THI ACE DUOC HUAN LUYEN VE MAT CUNG CO TINH THAN CHO MOI NGUOI, MINH BIET RANG MINH VAN CON THA THIET VOI CD VA ROI DUOC CHUA MOI GOI ,DUOC CHUA SUA DAY MINH QUA NGUOI NO NGUOI KIA TRONG CD , MINH CHIA SE DIEU GI THI DUOC ACE  DON NHAN , GOP Y  ,SAU DO MINH DUOC SANG TO HON TRONG VAN DE

angiangsi: Y kien cua cac ban rat hay. Cong doan se giup cac thanh vien ve doi song thieng lieng (xet minh, cau nguyen, linh thao) va lam tong do (rung cam voi nhung nguoi ngheo, nhung nguoi dau kho thieu thon can chung ta giup do, giup ho song tin tuong hon, pho thac vao TC hon de ho hanh phuc hon).

muatrang20002000: Danghcia se ve cong doan minh hay chuase chungv ay ha?

tuong_huan04: chia se ve CD ban a

angiangsi: Chinh khi chung ta giup nguoi khac thi chung ta duoc hanh phuc. Chung ta muon nguoi ta TIN VA PHO THAC DOI HO CHO THIEN CHUA de ho duoc hanh phuc, thi MOI NGUOI CHUNG TA CUNG PHAI XAC TIN RANG CHI CO HANH PHUC DICH THUC NEU TIN TUONG VA PHO THAC TUONG LAI MINH VAO TRONG TAY THIEN CHUA THOI.

angiangsi: VA KHONG CHI VAY, CHUNG TA CUNG PHAI XIN ON DE tin tuong va pho thac doi minh cho TC moi ngay.

conloncon2002: Con thay Cd cua con  cac ban chua xet minh deu moi toi. Con cung hay nhac cac ban nen danh gio cho Chua nhung cac ban van chua lam duoc deu moi ngay song co ngay lam duoc nhung co ngay khong co danh thoi gian de xet minh, con cung buon lam

tuong_huan04: CD BMT cung vay do a

angiangsi: Moi khi minh dong nao de gop y, la se giup minh song dieu minh y thuc va gop y do. Moi ban co gang de gop y nhe.

angiangsi: Cac ban tiep tuc viet chia se cau 3; neu ban nao muon, chung ta co the sang cau 4:

conloncon2002: Cha oi con thay, net moi nguoi chung ta di theo Linh Dao Y Nha thi bat buoc moi ngay chung ta pai danh guo de Nhan dinh ngay song

angiangsi: 4. Theo cac ban, viec huan luyen qua SINH HOAT (hang tuan hay hang thang hay

moi hai tuan) DUOC THUC HIEN NHU THE NAO?

angiangsi: Chung ta co gang chia se tich cuc nhe. Chung ta chia se them 10 phut nua thoi.

manmai842000 has joined the conference.

 

manmai842000: con cam on cha

conloncon2002: Con thay tuan nao cac ban co nhan dinh moi ngay song thi thay cac ban co trien no con co tuan cac ban chia se khong thuong xuyen nhan dinh moi ngay thi con thay ban do khong duoc binh an va hanh phuc lam

angiangsi: 4. Theo cac ban, viec huan luyen qua SINH HOAT (hang tuan hay hang thang hay

moi hai tuan) DUOC THUC HIEN NHU THE NAO?

tuong_huan04: theo con , viec huan luyen qua Sinh Hoat duoc thuc hien theo cam nhan song loi Chua qua hang Tuan hay la hang Thang , de biet duoc moi thanh vien hoan thien ban than den dau, va song nhu the nao cho ban than va cho CD

angiangsi: Huan luyen thanh vien ve thieng lieng nhu the nao? Huan luyen thanh vien ve viec tong do nhu the nao?

angiangsi: Moi ban co gang dong nao de chia se nhe.

 

khanhtuan20_02: Chao moi nguoi nhe

angiangsi: Chao nhe. Cha bi out va moi vao lai. Xin moi tiep tuc nhe.

conloncon2002: Chung con cung chia se cho nhau nhung kinh nghiem khi lam viec tong do nhu the nao?

damrong2712 has left the conference.

 

khanhtuan20_02: Binh an Giesu ta chuc cho nhau

khanhtuan20_02 has left the conference.

 

angiangsi: Cac ban con do khong? Cha caunguyen ket thuc nhe.

angiangsi: Ai dang viet thi cu viet va cho len nhe.

tuong_huan04: Da

conloncon2002: Da con

conloncon2002: Da Cha cau nguyen di Cha

angiangsi: Lay Cha, chung con cam on Cha da cho chung con gio chia se hom nay, giup chung con y thuc hon ve CONG DOAN cua chung con, giup chung con co gang de gio SINH HOAT CONG DOAN CUA CHUNG CON DUOC SINH DONG HON.  Xin Cha cho ThanhThan cua Duc Yesu tiep tuc o voi chung con, giup chung con moi ngay mot trien no va hanh phuc hon, de chung con tro thanh chung nhan cua Chua Yesu giua tran gian nay. Chung con cau xin, nho Duc Yesu Kito, Chua chung con.

angiangsi: Amen.

manmai842000: Amen

hoacomay090985: a men

conloncon2002: Amen

tuong_huan04: AMEN

mary_tuyen: Amen

muatrang20002000: Amen

duyvietnam2000: amen

hoacomay090985 has left the conference.

manmai842000 has left the conference.

 

angiangsi: Nhu vay Man va Quyen van con o toi phut cuoi. Ca Phuong va Huan nua. Con ai nua nhi? Tuyen, sao chang thay len tieng? Oanh, cung vay. Chang thay len tieng du hien dien trong phong de thua Amen. Duy da thua Amen. Con ai nua nhi? Ai khong thua Amen, nghia la nguoi do khong co mat. Nhu vay chi con 7 nguoi luc cuoi thoi phai khong?

conloncon2002: Con chao Cha cung cac anh chi em. Chuc cha cung cac anh chi em mot giac ngu ngon

tuong_huan04: Con chuc Cha va moi nguoi mot dem Binh An va Hong An cua Chua a

conloncon2002: Da

 

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC