HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC

 

 

1. Hiện trạng cộng đoàn của bạn thế nào?

Đâu là điều bạn ưng ý nhất nơi cộng đoàn của bạn?

Đâu là điều bạn mơ ước nhất cho cộng đoàn của bạn?

2. Đâu là điều bạn mơ ướt nhất cho cộng đoàn CLC quốc gia?

3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

 

 

January 2, 2006

 

isave_thu has joined the conference.

 

conloncon2002 has joined the conference.

 

meyeu90002000 has joined the conference.

 

tigonhoa0208 has joined the conference.

 

mary_tuyen has joined the conference.

 

gamtrandienho has joined the conference.

 

conloncon2002: Con chao Cha cung cac anh chi em

angiangsi: Xin chao tat ca nhe.

tigonhoa0208: con chao cha

mary_tuyen: con xin chao cha cung tat ca anh chi em

tigonhoa0208: chao cac anh chi ,cac ban

gamtrandienho: con chao cha, em chao cac ah chi

chuoixanh042003: No, thank you.

Yahoo! Messenger with Voice: chuoixanh042003 has declined to join.

mary_tuyen: Chuc cha va anh chi em nam moi hanh phuc va binh an

angiangsi: Chao MinhThu da vao duoc phong chia se.

meyeu90002000: con chao cha va tat ca anh chi em

isave_thu: Hi, vang! con chao Cha!

angiangsi: CHUC MUNG NAM MOI

ptoanh83 has joined the conference.

 

 

 

tungsoft: con chào Cha và ACE. Chúc Mừng Năm Mới đến với Cha cùng ACE

trovevoithiennhien0303 has joined the conference.

 

conloncon2002: Cam on Oanh

tigonhoa0208: chuc mong nam moi

tigonhoa0208: li xiiiiiii

isave_thu: CHUC MUNG NAM MOI

damrong2712 has joined the conference.

 

cata_kim: Mung nam moi 2006 cung Cha va tat ca cac ban. CHuc moi nguoi mot nam moi suc khoe va day on Chua.

damrong2712: chao tat ca anh chi em

cata_kim: va chuc cho cong doan CLC chung ta ngay mot lon len trong THanh Than

angiangsi: Cac ban doc duoc DE TAI CHIA SE HOM NAY chua vay?

damrong2712: nam moi an lanh ha

conloncon2002: Da con doc roi

cata_kim: da, con da biet 3 cau hoi Cha da dua len clcgroup

tungsoft: 1. Hien trang cong doan cua ban the nao?

Dau la dieu ban ung y nhat noi cong doan cua ban? (ddaau laf ddieeuf banj uwng ys nhaats nowi coongj ddoanf cuar banj?)

Dau la dieu ban mo uoc nhat cho cong doan cua ban? (ddaau laf ddieeuf banj mow uwowcs nhaats cho coongj ddoanf cuar banj?)

2. Dau la dieu ban mo uoc nhat cho cong doan CLC quoc gia?

3. Xin banj chia se taij sao banj gia nhaapj coongj ddoanf CLC?

 

isave_thu: Con van chua duoc doc!

angiangsi: Tot lam. Hom nay chung ta se chia se dua vao ba cau do. Cam on Tungsoft nhe.

angiangsi: Neu co ban nao CLC o ngoai, xin cac ban moi vao giup nhe.

vanhien1206 has joined the conference.

 

angiangsi: Xin Tungsoft huong dan cac ban biet moi cac ban khac vao giup di.

angiangsi: VanHien o cong doan nao nhi?

damrong2712: con khong biet cach moi the nao Cha oi

cata_kim: la la ban Hien cua clc Hue

angiangsi: TranGamDienHo co phai la chuoi xanh khong vay?

gamtrandienho: DA

vanhien1206: Con xin chao Cha

angiangsi: Tot lam. Lam cha cu moi chuoixanh suot.

trovevoithiennhien0303: CON CHAO CHA

vanhien1206: Con la LE minh HIen

vanhien1206: Lau roi moi duoc gap Cha

angiangsi: LeMinhHien thuoc cong doan nao nhi?

vanhien1206: DA thua, con thuoc cong doan clc Hue

conloncon2002: Con xin Cha bat dau giup chung con vi da tre gan 10 phut

tungsoft: Các bạn có thể tự mời (invite) thành viên CLC vào room chia sẻ bằng cách:

Nhìn lên chọn:

> Conference

> Chọn nick thành viên CLC

> Nhấn "Add"

> Nhấn "Invite"

angiangsi: Nhu vay la co Hue, co QuyNhon, SaoMai, bmt, ThuDuc. Cung con hoi thieu nhieu cong doan nhi: Hanoi, ThanhHoa, Nhatrang, Sg, BienHoa.

mary_tuyen: anh Tung ko huong dan cach vao dau de chon nick thanh vien CLC thi co le nhieu ban se ko biet dau anh Tung ah

conloncon2002: Da co Bien Hopa ma Cha

tigonhoa0208: cha oi BH nua

mary_tuyen: con thay mat CLC HN dc ko thay?

angiangsi: daihongankx

vanhien1206: XIn chao Cha va tat ca anh chi em

angiangsi: Nick tren la cua ban Truyen o HaNoi do. Cac ban moi vao giup.

daihongankx: No, thank you.

Yahoo! Messenger with Voice: daihongankx has declined to join.

vanhien1206: Loi dau tien  xin chuc mung nam moi tat ca moi nguoi

mary_tuyen: da

mary_tuyen: de con hoi anh Truyen xem cha ah

mary_tuyen: con se huong dan anh vao room

tungsoft: xin lưu ý: Nếu bạn đã ở trong room rồi mà nhận được lời mời (Invite) vào room thì vẫn nhấn Accept để khỏi bị "văng" ra khỏi room

gamtrandienho has left the conference.

 

meyeu90002000 has left the conference.

 

onggianoel1612n has joined the conference.

 

angiangsi: Bay gio chung ta se cau nguyen khoi dau, va sau do se gioi thieu nhau nhe, va ke tiep nua la chia se.

marihuongbien has joined the conference.

 

chuoixanh042003 has joined the conference.

 

marihuongbien: con Chao Thay! chao tat ca moi nguoi nhe!

damrong2712: con chao Thay va tat ca anh chi em

tungsoft: dạ, bắt đầu đi Cha

duyvietnam2000 has joined the conference.

 

duyvietnam2000: con chao cha va tat ca anh chiem

angiangsi: Lay Cha, chung con tin Cha dang hien dien voi chung con. Xin Cha ban ThanhThan cua Chua Yesu Phuc Sinh cho chung con. Xin cho chung con duoc tran day on ThanhThan, de chung con tro thanh chung nhan cua ThienChua cho nhau. Xin cho chung con duoc nang do va song hanh phuc dac biet trong giay phut nay. Xin cho chung con tro thanh ngon lua cho nhau. Chung con cau xin, nho Duc Yesu Kito, Chua chung con.

angiangsi: Amen.

conloncon2002: Amen

duyvietnam2000: AMEN

chuoixanh042003: Amen

damrong2712: Amen

cata_kim: amen

isave_thu: Amen

tungsoft: Amen.

matchimung04 has joined the conference.

 

matchimung04: mang lam

vanhien1206: amen

mary_tuyen: Amen

matchimung04: amen

marihuongbien: amen

onggianoel1612n: a men

angiangsi: Nhu vay chung ta hien hien cung kha kha roi. Chung ta gioi thieu cho nhau biet nhe. Xin gioi thieu HO VA TEN, thuoc CONG DOAN nao, hien minh dang o dau (TINH NAO). Xin moi cac ban.

conloncon2002: Minh ten Kim Phuong dang di lam va o Binh Duong, thuoc Cd Sao Mai

damrong2712: chao tat ca anh chi em

tigonhoa0208: pham thi bich Lien,1984,cong doan BH.

tigonhoa0208: hien dang o BH

chuoixanh042003: Tran Gam, CLC Quy Nhon 2

angiangsi: Pham Thanh Liem, tu si.

duyvietnam2000: minh la PHAM THANHDUY o bmt  thuoc cd bmt

damrong2712: minh la Gioan Pang Ting Bel cong doan ban me thuot

vanhien1206: Con la DOminico Le minh Hien, cong doan Hue

cata_kim: Minh la Kim Anh o CD CLC Hue

tungsoft: Jacobe Trần Thanh Tùng, clcSaoMai, làm ..... phần mềm.

onggianoel1612n: con la  Giuse Nguyen Van Hieu, CD1 Quy Nhon. o Quy Nhon.

hongthaiusavn: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: hongthaiusavn has declined to join.

phamduong_09 has joined the conference.

 

ptoanh83: Teresa Pham OAnh.Clc2 Quy Nhon

matchimung04: chao tat ca cac anh chi

mary_tuyen: minh la Thanh Tuyen, thuoc CD Sao Mai, dang cong tac tai Ha Noi va tham gia sinh hoat cung anh chi em CD Ha Noi

hongthaiusavn: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: hongthaiusavn has declined to join.

matchimung04: em ten la dinh thi hong ha

daihongankx: No, thank you.

Yahoo! Messenger with Voice: daihongankx has declined to join.

matchimung04: thuoc cong doan BMT

vanhien1206: Minh dang la sinhvien

hongthaiusavn: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: hongthaiusavn has declined to join.

isave_thu: Minh ten la: TRAN THUY MINH THU, cuu CLC Thu Duc, dang di lam o Sgon

hongthaiusavn: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: hongthaiusavn has declined to join.

damrong2712: hien la SV nam thu 4 truong dai hoc Tay Nguyen

phamduong_09: AN TON PHAM DUONG CD CLC BMT

marihuongbien: maria Nguyen Thi Huong, cd Sao Mai, dnag o TP HCM

marihuongbien: hien da di lam

hongthaiusavn: Thanks, but no thanks.

Yahoo! Messenger with Voice: hongthaiusavn has declined to join.

hongthaiusavn has joined the conference.

 

hongthaiusavn has joined the conference.

 

vanhien1206: Thua Cha

angiangsi: Bay gio xin moi ban viet thong tin ve cong doan cua ban nhe: cong doan cua ban gom may nguoi, thuong di sinh hoat duoc may nguoi? Sinh hoat vao thu may? tu may gio den may gio? dia diem sinh hoat?

chuoixanh042003: chao anh Thai

hongthaiusavn has left the conference.

 

vanhien1206: Sao ma con thay chua co ai chia se noi

hongthaiusavn has joined the conference.

 

tungsoft: mừng anh Thái vô room. Anh nhớ nhấn Accept nếu muốn vô room nhé.

chuoixanh042003: Cong doan CLC QN2 co 9 thanh vien cu va 3 thanh vien dang tim hieu (Quyen, Nguyet, Ngoc). Thuong sinh hoat vao toi thu bay tu 7h30 den 8h30. Thuong co mat day du cac thanh vien trong cac buoi sinh hoat. Hien dang tam ngung sinh hoat de tien cho viec thi cu

truyen pham has joined the conference.

 

angiangsi: Ngung cho toi bao gio vay Gam?

angiangsi: Hoan ho Truyen, HaNoi, da vao phong duoc.

chuoixanh042003: co le qua tet tui con se sinh hoat lai

tuong_huan04 has joined the conference.

 

chuoixanh042003: vi tu gio toi khi nghi tet chung con phai thi hoc ki

conloncon2002: Sao Mai xin gioi thieu: CD Sao Mai gom 09 nguoinhung thuong xuyen di SH duoc 4 hoac 5 nguoi. SM co 4 thanh vien chinh thuc va con lai la dang tim hieu. Sinh hoat vao luc 15h30 chieu Chua Nhat tai giao xu Tan Dinh o Lau 1

tuong_huan04: Xin Chao moi nguoi, xin loi den tre

tigonhoa0208: cong doan BH da ko sinh hoat khoang 1nam roi .truoc co 6 thang vien ,hien nay con chi co tin tuc cua chi Nhu va chi Thom .

damrong2712: cong doan ban me thuat sinh hoat tai nha tho chanh Toa ban me thuot tu 19h-20h30

angiangsi: Nhung ma nghi thi hoc ky, roi lai nghi tet, cha so rang ... khong co dip gap nhau nhieu do.

cata_kim: CLC Hue gom 13 thnah vien, thuong di sinh hoat khoang 10 nguoi( co buoi sinh hoat trung voi cac nhom sinh hoat o SVCG Hue nen co ban kh di du...).Sinh hoat vao ngay CHua Nhat( 1 thang 3 lan...CHua Nhat cuoi thang khong sinh hoat vi ca nhom tham gia sinh hoat SVCG Hue). SInh hoat tu 2.30 chieu den 4.30 chieu...sau do tham gia chau Thanh The voi cac chi Dong Men Thanh Gia Hue o 113 Tran Phu va day cung la dia diem cua nhom CLC Hue chung con.

tuong_huan04: Con Chao Cha va moi nguoi a

angiangsi: Bay gio xin moi ban viet thong tin ve cong doan cua ban nhe: cong doan cua ban gom may nguoi, thuong di sinh hoat duoc may nguoi? Sinh hoat vao thu may? tu may gio den may gio? dia diem sinh hoat?

chuoixanh042003: tui con o rat gan nhau va co the tham hoi nhau thuong xuyen duoc

phamduong_09: Thua CHA , cd clc  bmt sinh hoat luc 7h toi CHUA NHAT hang tuan tai nha tho chanh toa , gx THANH TAM ,   co 7   ,8 thanh vien thuong xuyen tham gia sinh hoat .

truyen pham: con chao cung tat ca moi nguoi   con la chuyen o cong doan ha noi

tuong_huan04: CD BMT co tong la 14 , trong do 11 chinh thuc va 3 tim hieu

onggianoel1612n: CD chung con hien co 10 nguoi, chung con dang tham gia tim hieu ,chu chua gia nhap.CD sinh hoat cung dia diem voi CD 2, vao toi thu 7. tu 7'30 den 9h.

chuoixanh042003: ongginoel la Hieu - thanh vien cua CLC QN1

mary_tuyen: thua cha, da hon 1 thang nay con ko sh cung CD Sao Mai nen cung ko ro so thanh vien thuong sh

mary_tuyen: nhung 1 thang nay thi con co sh cung CLC Ha Noi

vanhien1206: Chung con sinh hoat voi nhau hang moi Chu nhat va Chu nhat dau thang chung con danh cach dac biet hon cho Chu nhat dau thang ve van de cau nguyen , chia se loi Chua va chia se doi song tong do.

angiangsi: Co MinhThu truoc la clc ThuDuc hien dang co mat. Biet dau MinhThu se lap lai congdoan ThuDuc?

tungsoft: Minh Thư ơi, lên tiếng !

isave_thu: Cach day hon 2 nam con la thanh vien cua Cd Thu Duc 2, nhung hien gio Cd khong sinh hoat nua, nhung chung con van thuong xuyen gap nhau de chia se ve c/song va v.lam

conloncon2002: Cac ban di sinh hoat Cd Sao Mai thuong xuyen la 4 thanh vien va co mot Thay Dong Ten huong dan la 5 nguoi

marihuongbien: cha chi Minh Thu!

marihuongbien: chao chi Minh Thu

angiangsi: Nhu vay hien chung ta co cac cong doan: Hanoi, Hue, BuonMaThuot, SaoMai, BienHoa, QuyNhon 1 va 2.

isave_thu: Chao Huong... bien

angiangsi: Chac thay Hung se xuat hien bay gio.

angiangsi: Bay gio chung ta chia se cau so 1 nhe.

vanhien1206: Chung con rat may man la o Hue, nhung co dieu van chua co co hoi gap go mot Cha Dong Ten que huong de huong dan chunhg con nhieu dieu ban tam.

tungsoft: 1. Hiện trạng cộng đoàn của bạn thế nào?

Đâu là điều bạn ưng ý nhất nơi cộng đoàn của bạn?

Đâu là điều bạn mơ ước nhất cho cộng đoàn của bạn?

2. Đâu là điều bạn mơ ướt nhất cho cộng đoàn CLC quốc gia?

3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

bhclc has left the conference.

 

bhclc has joined the conference.

 

angiangsi: Co the noi cac ban da chia se phan nao cua cau 1 trong nhung hang tren, bay gio xin cac ban viet them ve cau 1b va 1c: Bau la dieu ban UNG Y nhat noi cong doan cua ban? 1c. Dau la dieu ban MO UOC nhat cho cong doan cua ban?

bhclc: Con chao cha va tung ban !

chuoixanh042003: chao thay Hung

damrong2712: chao Thay Hung

conloncon2002: Chao Thay Hung

duyvietnam2000: con chao thay hung

tuong_huan04: Con chao Thay Hung a

bhclc: chao cac ban than men !

hongthaiusavn: xin chao tat ca

angiangsi: Xin moi cac ban chia se vao de tai nhe.

vanhien1206: Cong doan Hue cua chung con voi tam tinh don so va kho ngheo nen con thich dieu do noi moi mot anh chi em cua con.

tungsoft: Chào thầy Hưng. Mọi người mời thầy Hưng chia sẻ đó:

 

1b. Dau la dieu ban UNG Y nhat noi cong doan cua ban?

1c. Dau la dieu ban MO UOC nhat cho cong doan cua ban?

conloncon2002: Dieu con mo uoc noi Cd Sao Mai la moi thanh vien se nhiet huyet va quang dai dap tra lai tinh yeu cua Giesu hon

ptoanh83: theo nhu con thi dieu con ung y noi cong doan minh..cung nhu ca o cong doan 1 do la su gan gui, than ai giau anh chi em trong cong doan.anh chi em trong con doan coi nhau nhu anh ci em trong nha nen moi viec deu co the3 ban luan va lam voi nhau cach vui ve...It co su bat dong giau anh chi em.

vanhien1206: Sao khong thay mary  Tuyen ?

tigonhoa0208: that buon hien nay cong doan BH da ko con SH nua.

marihuongbien: dau la dieu ban ung y nhat noi cong doan cua ban? co 1 Thay huong dan, cung sh voi nhung thanh vien khao khat theo on goi clc.

chuoixanh042003: Dieu con cam thay thich nhat o cong doan cua con, do la moi nguoi quan tam den nhau, choi than voi nhau, coi nhau nhu anh em... va hau het cac ban deu co doi song thieng lieng tot. Dieu do rat thuan loi cho chung con trong cuoc song, trong duc tin... Tuy vay khi sinh hoat, nhieu khi hieu nhau qua cung thay kho de chia se

cata_kim: Doi voi CLC Hue, dieu con thich nhat la cac ban thanh vien rat coi moi va than thien voi nhau, trogn nhung luc chia se doi song thieng lieng, doi song TD con duco hoc tu cac ban rat nhieu dieu hay.

tigonhoa0208: con chi mo uoc moi nguoi trong cong doan di SH lai

mary_tuyen: Tuyen day, xin loi cha va anh chi em, Tuyen dang ban lam mot so cong viec cua cong ty, nen chua the chia se cung anh chi em dc

tungsoft: tâm tình rất hay đó Minh Hiền: đơn sơ và khó nghèo.

vanhien1206: Xin cam on anh nha

tigonhoa0208: de con co noi nhin lai minh trong 1 tuan

marihuongbien: dieu con mo uoc nhat cho cd la : hieu va thong cam cho nhauFlash Music online: Nothing gonna change my love for you

http://www.music-flash.net/flash.exe

tuong_huan04: Voi Cd BMT : anh chi em da chia se duoc ve noi dung cua buoi sinh hoat , ve cong viec tong do, nhung co mot dieu la anh chi em trong CD van chua quan tam ve nhau nhieu, va con hay xich mich nhau ve nhung van de cua Cd

conloncon2002: Do la be Lien do anh T

marihuongbien: hieu va thong cam cho nhau trong cach song the hien on goi clc cua moi nguoi

onggianoel1612n: CD 1 ưuy nhơn mặc dù đang thời gian tìm hiể, nhưng sinh hoạt đều đặn và đoàn kết chia sẻ rất sôi nổi.

Con mong muốn mọi người trong cộng đoàn sớm đươc kết nạp và muốn đươc sư quan tâm nâng đỡ của các CĐ.

 

trovevoithiennhien0303 has left the conference.

 

marihuongbien: con mo uoc : cac anh em dang tim hieu som nhan ra niem hanh phuc trong on goi clc

jonhoan2003 has joined the conference.

 

jonhoan2003 has left the conference.

 

jonhoan2003 has joined the conference.

 

damrong2712: chao anh Hoan

jonhoan2003: xin chao moi nguoi

conloncon2002: Chao anh Hoan

cata_kim: Va dieu con mong uoc tu CD Hue la cac ban thnah vien van giu duoc su coi mo va than thien cunh nhu nhiet huyet hoat dong Tong Do cua CLC nhu khau hieu cua CLC VN chung ta la: "quyet tam lam chung cho tinh yeu Thien CHua bieu hien noi Duc Giesu KiTo moi noi moi luc"

tungsoft: TungSoft ưng ý nhất nơi cộng đoàn là tính chất "Cộng Đoàn"

conloncon2002: 1b. Dau la dieu ban UNG Y nhat noi cong doan cua ban?

1c. Dau la dieu ban MO UOC nhat cho cong doan cua ban?

angiangsi: Noi len net tich cuc cua cong doan bang DAU LA DIEU BAN UNG Y NHAT NOI CONG DOAN CUA BAN. Noi len dieu minh mo uoc hoac cong doan minh con thieu (chut chut chag) bang cau: BAN MO UOC DIEU GI NHAT CHO CONG DOAN CUA BAN?

bhclc: TRONG GIAI DOAN HIEN TAI , CON CHI MUON NHUNG TH . VIEN TRONG CD  BH SAP XEP DE DANH CHO CHUA MOI TUAN 1GIO SH THOI ,VA LAM VIEC TONG DO HANG SAY .

conloncon2002: moi nguoi dang chia se ve cau nay do anh hoan

vanhien1206: UOc mo cho cong doan cua con la anh em chung con ngay cang thang tien hon trong tinh yeu Chua cuu The vi qua moi ngay trong cuoc song chung con la nhung sinh vien luon day am ap nhu8ng cam bay.

vanhien1206: Xin Cha cau nguyen cho chung con.

vanhien1206: Ah quen ca moi nguoi nua, chung ta cung cau nguyen cho nhau.

damrong2712: uoc mo cho cong doan cua con la anh chi em trong cong doan hieu nhau hon va luon co tha thu cho nhau

hongthaiusavn: chao anh hoan

duyvietnam2000: uoc mo cua con la moi nguoi trong cong doan thuc hanh va song loi chua nhieu hon

jonhoan2003: chao moi nguoi. chung ta hay tiep tuc chia se

angiangsi: Xin anh Tungsoft cho cau hoi (tat ca) len mot luot nua giup di.

damrong2712: anh chi em trong cong doan moi nguoi mot hoan canh nen phai  thong cam cho nhau minh moi tien trien trong doi song duoc

tungsoft:

1. Hiện trạng cộng đoàn của bạn thế nào?

Đâu là điều bạn ưng ý nhất nơi cộng đoàn của bạn?

Đâu là điều bạn mơ ước nhất cho cộng đoàn của bạn?

2. Đâu là điều bạn mơ ướt nhất cho cộng đoàn CLC quốc gia?

3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

isave_thu: Cd Thu Duc hien khong con s.hoat, nhung Con mo uoc cac b b co the gap nhau va tam su voi nhau ve c/song va nhung kho khan cua minh mot cach chan that,

tuong_huan04: Voi Huan: dieu ma lam cho H Ung Y nhat do la : den voi Cd, minh duoc chia se nhung gi co the noi la tham kin cua ban than, moi thanh vien deu an ui hay chia vui voi nhung vui buon cua minh, anh chi em van thuong hay hoi tham den nhau.

damrong2712: Tung oi chia se xong cau 1 chua

angiangsi: Them mot cau hoi nua cho cau hoi so 1: THEO BAN, LAM SAO DE DAT DUOC DIEU BAN MO UOC CHO CONG DOAN CUA BAN?

ptoanh83: song trong cong doan thi con cung mong mun cho congdoan minh ngay cang truong thanh hon ve moi mat...dac biet la ve doi song thieng lieng...Dieu con ao uoc la co the giup do nhau nhieu hon trong cuoc song ,ven hieu van de va co mat kip thoi voi nah chi em minh.

jonhoan2003: minh hien khong co CD nao ca.nhung van lien lac voi cac CD khac de chia se.

vanhien1206: Thua Thay va thua tat ca moi nguoi . Dieu ma con mo uoc cho clc Viet nam la moi nguoi ai cung biet mat nhau , gap nhau v agoi ten nhau trong mot ngay gan day trong tinh thay tro tinh huynh de.

ptoanh83: hay do hIen.

phamduong_09: Dieu con ung y nhat o c d   clc   bmt la di sinh hoat rat deu dan va dung gio .        Dieu con mong uoc nhat la cd ngay cang co tinh than song DAO manh me hon nua .

jonhoan2003: dieu mong muon la tung thanh vien co the y thuc sau sac ve on goi CLC va tu do cac CD se thangtien.

conloncon2002: Theo con de dat duoc dieu mo uoc cua CD thi moi thanh vien phai co long nhiet huyet vacam on clc la mot on goi va khao khat muon tim hieu va theo saton goi hon

lemon_up8 has joined the conference.

 

tuong_huan04: Voi Huan, dieu ma luon mong muon voi Cd: Lam sao moi thanh vien trong Cd nhan thuc ro hon ve On Goi CLC, va song trong tinh than ai cua mot CLC thuc thu

angiangsi: XIN MOI CAC BAN CHIA SE CAU HOI SO 1, PHAN MOI DUOC DUA LEN, do la cach LAM DIEU MO UOC CUA MINH DUOC THANH SU DO.

angiangsi: THEO BAN, LAM SAO DE DAT DUOC DIEU BAN MO UOC CHO CONG DOAN CUA BAN?

ledoteresa has joined the conference.

 

tuong_huan04: THeo con , phai cau nguyen nhieu hon nua trong Thanh Y cuaa Chua

conloncon2002: Theo con thi moi thanh vien phai co long khao khat va muon tim hieu on goi clc

tigonhoa0208: doi voi cd BH thi truoc het moi nguoi phai gap duoc nhau da

marihuongbien: lam the nao? hay cau nguyen nhieu hon cho nhau, hay danh thoi gian quan tam nhieu hon ve doi song, ve gia dinh cua anh em cung CD,

angiangsi: Xin anh Tungsoft dua cau hoi (tat ca) len mot lan nua giup.

ptoanh83: Doi voi con thi se co gang trong dieu kien co the la tham gia sinh hoat voi cong doan.Khi nao ma thay cong doan co dieu gi do can gop y thi con se gop y

duyvietnam2000: minh dong y voi huong

mary_tuyen has left the conference.

 

tungsoft: 1. Hiện trạng cộng đoàn của bạn thế nào?

Đâu là điều bạn ưng ý nhất nơi cộng đoàn của bạn?

Đâu là điều bạn mơ ước nhất cho cộng đoàn của bạn?

2. Đâu là điều bạn mơ ướt nhất cho cộng đoàn CLC quốc gia?

3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

tigonhoa0208: vi lau lam roi cong doan ko co gap nhau

jonhoan2003: moi toi minh deu doc 01 kinh cau nguyen cho CLC de CLC duoc nhu y Chua muon.

chuoixanh042003: con nghi neu moi ngui deu co su so gang  mot chut vi CHua va vi nhau thi uoc mo cua moi nguoi se thanh hien thuc

vanhien1206: Theo con la cau nguyen va cau nguyen that nhieu.

ledoteresa has left the conference.

 

ledoteresa has joined the conference.

 

vanhien1206: Nhung phai cop long tin.

angiangsi: Lien oi, thay Hung oi, cu the la hai nguoi co moi cac ban khac sinh hoat khong? Chang han tuan toi goi ho va hen ho, moi ho sinh hoat. Do la cach cu the do. Khong chi mo uoc ma phai LAM CAI GI DO.

vanhien1206: Co mot cau thanh ngu phap rat hay do la "Tin la se duoc"

tuong_huan04: Cau nguyen la phuong thuc rat de thanh cong, nhung phai voi mot lonmg tin cao nua, de nhung dieu ma minh cau xin moi duoc CHua chap nhan

hongthaiusavn: uoc mo hay song thuc long minh voi moi nguoi trong cong doan

hongthaiusavn: THEO CHUONG TRINH RA TET SE THAM CONG DOAN O HUE

conloncon2002: Con thay cau nguyen chua du nhung phai co long Quang dai

ptoanh83: Em cung muon gop y..NGoai tin ra chung ta cung phai hanhh dong thuc nua..

angiangsi: THEO BAN, BAN CAN LAM GI DE DAT DUOC DIEU BAN MO UOC CHO CONG DOAN CUA BAN?

ptoanh83: Duc tin khong co viec lam la duc tin chet ma..

damrong2712: neu chung ta cau nguyen thoi ma khong hiep nha voi nhau cung khong thanh su that

phamduong_09: Theo con , de dat duoc dieu mong uoc thi moi nguoi nen hieu rang TAT CA ANH CHI EM DEU LA CHI THE CUA NHAU TRONG CUNG MOT DUC KI TO

damrong2712: moi nguoi co the cau nguyen cho nhau nhung phai hiep nhat moi thanh cong

marihuongbien: lam the nao? hay cau nguyen nhieu hon cho nhau, hay danh thoi gian quan tam nhieu hon ve doi song, ve gia dinh cua anh em cung CD, ....minh thay kho lam do, muon vay, ban phai bo ra thoi gian dai, ban phai len ke hoach ro rang thi moi co ket qua, ban phai bo cai toi ca nhan, va co the , ban se phai tam thoi giac gia dinh minh sang 1 ben.

bhclc: cCON CHUA BAO GIO LAM NHU THE CA, THAT TIEC !

truyen pham: theo con thi phai co su hy sinh co gang va cau nguyen nhieu

cata_kim: DE duoc la mot Tong Do giua the gioi hien tai nay, va la nhung SV va nhung thanh nien tre qua la co nhieu kho khan vi phai doi dien voi nhung kho khan ve vat chat va tinh than...do vay dieu quan trong la can su nang do cua nhau trong cau nguyen, trong chia se gop y de cung thang tien...lam sao de cac ban thnah vien cam thay CD la noi minh co the tho lo va chia se mot cach vo tu va la noi de minh hoc hoi ve song dao, song nhu la mot TD cua KiTo. De co duoc va giu duoc dieu nay that kh phai de nhat la chung con , CLC Hue dang con non not...chung con xin nho Cha va cac ban CLC cau nguyen them cho chung con.

duyvietnam2000: theo con thi phai lam sao cho moi nguoi that vung ve duc tin ,ve on goi cua minh

vanhien1206: Thua Cha, con co mot cau hoi?

ptoanh83: Moi cong doan co nhung kho khan rieng..Theo nhu cong doan con thi co nhieu thuan loi,la anh chi em o gan nhau,cung co thoi gian de thuong xuyen gap go nhau,nen thay gan gui...nhung cung co kho khan la nhieu luc phai phu thuoc vao lich hoc,Hoac la nhieu khi muon lam dieu gi do ma dieu kien chua cho phep....

tuong_huan04: De dat duoc nhung uoc mo do, moi nguoi chung ta y thuc minh hon nua: minh dang o dau ? ming dang song trong moi truong nao ? VA minh dang o On Goi nao ?

tigonhoa0208: truoc day con cung da tung lam dieu do

onggianoel1612n: Con thấy có rất nhiều việc để làm, rất nhiều việc.Nhưng để bắt đầu thì chúng con phải hiểu và cộng tác,hiệp thông với nhau.và sau đó thì mơi có thể đi tiếp

jonhoan2003: khong gi bang doi song cau nguyen

vanhien1206: Thua Cha, con co mot cau hoi?

angiangsi: Hom nay cac ban chia se KHA HAY day. Xin moi tiep tuc.

tigonhoa0208: nhung cong doan chi keo dai duoc 1 thoi gian

tigonhoa0208: roi dau lai hoan do

angiangsi: Hoi di VanHien.

vanhien1206: Cau hoi cua con la: Duc tin co khac voi niem tin khong ?

marihuongbien: minh co th edat 1 cau hoi cho Bien Hoa duoc ko?>

tigonhoa0208: con ko biet lan nay con co' the tiep tuc nua hay ko

tuong_huan04: De dat duoc , chung ta phai danh doi rat nhieu su hy sinh cho nhua , cho chinh ban than minh trong cuoc song .

phamduong_09: RAT HAY DAY

tigonhoa0208: huong hoi di

vanhien1206: Xin moi moi nguoi cung chia se

angiangsi: Xin cac ban cu tiep tuc dua y kien len neu ban dang viet do cau 1. Va bay gio chung ta sang cau hoi so 2 nhe.

duyvietnam2000: nhung nhung dieu do rat kho

tungsoft: 2. Đâu là điều bạn mơ ướt nhất cho cộng đoàn CLC quốc gia?

vanhien1206: Vi hom nay co mot ban khong cong giao da hoi voi con dieu nay.

isave_thu: CD Thu duc cung da nhieu lan rat co gang nhung hinh nhu thieu, thieu mot cai gi do va con cung dang nghe chia se cua cac ban.

angiangsi: Cha xin loi VanHien, bay gio cha khong the tra loi cau do duoc, vi se lam loang chia se, lam thanh lac de mat.

conloncon2002: Rieng Cd Sao Mai cua con thi gap rat nhieu kho khan vi chung con vua moi ra truong nen moi nguoi deu di lam va it co thoi gian di sinh hoat va quan tam den nhau

vanhien1206: Duc tin co khac gi voi Niem tin ?

duyvietnam2000: vi con thay anh chi em rat hay bi sao dong lung lay khi bi nhung thu thach cuoc cuoc song hien tai 

conloncon2002: Va moi nguoi chung con o cung kha xa nhau nen ko co quam tam den nhau du

tungsoft: 2. Đâu là điều bạn mơ ướt nhất cho cộng đoàn CLC quốc gia?

tuong_huan04: Doi voi Huan: mong muon cho Cd Quoc Gia la : lam sao so thanh vien o moi Cd duoc tang them, nhung moi thanh vien phai hieu ro hon nua ve On Goi CLC la gi ???

jonhoan2003: CLC quoc gia can co them su quan tam lan nhau.

marihuongbien: ban da keu goi anh chi em cung sh gan 1 nam roi....ban cung hieu la se kho co the " tat ca di sh lai"....va ban co bao gio nghi rang : cd cua ban cu coi nhu la chi co 2 nguoi, la Thay Hung va ban thoi. Neu cd nhu vay...ban co nhat dinh sh lai ko?

tuong_huan04: Cac CD phai lien doi voi nhau trong tinh than thuong yeu cua Chua

jonhoan2003: cac CD manh dan noi len tieng noi cua minh de cung nhau duoc nang do.

tigonhoa0208: CLC quoc gia phai lon hon ve chat luong

tigonhoa0208: khong nen chu trong ve so luong

marihuongbien: Bien Hoa co th ehcia se suy nghi do cho minh ko?

duyvietnam2000: dong y voi lien

tungsoft: TungSoft mơ ước cho CLC quốc gia: đó là có sự linh hướng cho ơn gọi thường xuyên cho từng Cộng đoàn, như mỗi CĐ có một Cha, Thầy nâng đỡ.

jonhoan2003: chung ta van con dang thieu lua. hay chinh xac hon la lua khong chay duoc lau ma chi chot vut roi chot lim.

ptoanh83: Dieu con mong uoc noi cong doan quoc gia cung la su quan tam den nhau,tao thanh su gan gui voi cac thanh vien...neu co the thi tao dieu kien nao do cac anh chi co the gap go cac coing doan thanh vien de biet ro hon tinh hinh sinh oat cua cong doan..

conloncon2002: Dieu con mo uoc nhat noi Cd quoc gia la: moi thanh vien deu cong tac voi nhau va voi Cd o dia phuong minh dieu do chung to clc cua quoc gia se trothanh ban duoc cua Chua dich thuc hon qua doi song cong doan, cau nguyen va lam viec tong do

tigonhoa0208: xin loi Huong nhe minh ko the

cata_kim: Doi voi CLC VN thi con mong rang se duoc lon len trogn Chua Thanh Than va trong su hiep nhat cua cac thanh vien, cung chia se, cung cau nguyen, cung tim hieu ve on goi CLC mot cach thau dao va cac thnah vien cung co co hoi tim hieu ky hon ve on goi CLC

marihuongbien: dieu minh mo uoc cho CD quoc Gia : tat ca cac Cd deu co 1 thay huong dan, linh huong ve on goi clc, tat ca cac anh chi em dang theo on goi clc hieu ro nhung nguyen tac va quuy tac cua on goi clc

angiangsi: Mot cha hoac mot thay giup cong doan, dieu do cung CO THE tot. Se khong tot neu nguoi do (cha, thay, hoac soeur) do khong hieu tinh than CLC. Neu khong hieu, thi se lam cac ban DI SAI, va hau qua la se HUY CONG DOAN do.  Haycan than ve dieu nay.

jonhoan2003: minh rat vui vi qua nhunglan gap go minh nhan thay chung ta da don nhan nhau nhu anh em. va dieu nay can ton tai mai

angiangsi: Xin cac ban cu tiep tuc gop y: BAN MO UOC DIEU GI NHAT CHO CONG DOAN CLC QUOC GIA?

isave_thu: Va tu lau trong con da thieu lua! CLC Quoc gia phai that su chia se cho nhau nhung chat l a trong on goi.

vanhien1206: Voi con thi moi nguoi biet nhau, tray bat mat mung va cung nhau cau nguyen.

marihuongbien: va dieu con mo uoc nhat la : nhung ai nhan ra on goi thi duoc on song va giu on goi clc!

angiangsi: Mo uoc co NGUOI HUONG DAN (guide) la dieu rat dung, nhung can phai la nguoi hieu tinhthan CLC. Khong phai cha nao, hoac thay nao, hoac soeur nao cung lam NGUOI HUONG DAN CLC duoc.

bhclc: DIEU MO UOC TOI LUC NAY LA  LAM THE NAO DE CHUNG TA GAP GO DUOC TOAN BO ACE TRONG NUOC,ROI DUA RA HUONG HOAT DONG CHO CA TUAN, MOI NGUOI LAM THEO CONG TAC DO THEO CACH CUA MINH, THEO HOAN CANH CUA MINH , ROI CHIA SE TRONG TUAN KE DO ! OK ?

phamduong_09: DE CLC QG   PHAT TRIEN VUNG MANH HON NUA thi cac cd can lien lac , hoi tham , quan tam den nhau hon , cung giup do lan nhau va cung cau nguyen cho nhau .

angiangsi: Moi cac ban cu dua nhung MO UOC len nhe, va cho phep toi PHAN HOI chut xiu nha. Cu tu nhien dua len, DUNG NHUT CHI khi duoc phan hoi nhe.

angiangsi: Chac chung ta RAT KHO co dip gap nhau MAT DOI MAT BANG DA BANG THIT tren ca nuoc, vi chung ta la nhung nguoi NGHEO. Neu chung ta mo ma khong lam duoc, thi la nguoi AO TUONG, KHONG THUC TE. Tuy nhien, chung ta DANG GAP GO NHAU TREN MANG nhu the nay, da la DANG GAP NHAU TREN BINH DIEN CA NUOC ROI. The cung la tuyet roi, phai khong cac ban?

marihuongbien: di nhien la " nguoi huong dan phai hieu ve on goi de linh huong cho minh" , chu ko hieu thi ..............con muon noi ra la " mong co nguoi linh huong , huong dan moi gnuoi hieu on goi, chu k phai la Flash Music online: Nothing gonna change my love for you

http://www.music-flash.net/flash.exe

chuoixanh042003: con dong y

conloncon2002: Con uoc mo clc quoc gia se duoc hoc chung ve linh dao cua Thanh I Nha va ve NT& QTTQ hon vi con thay co mot so cac CD chua hieu ve on goi clc

phamduong_09: vang a

duyvietnam2000: uoc mo cua con la ca cd  deu duoc nhan nhung truong trinh huan luyen thuong suyen va duoc lien lac thong tin cua nhau thuong suyen hon 

vanhien1206: Thua Cha, chua tuyet duoc.

conloncon2002: va cac Cd chua co nguoi linh huong cho on goi taidia phuong cua Cd sinh hoat

angiangsi: Neu chung ta dong vien nhau di chia se gap go nhau vao MOI THU HAI SAU CN THU NHAT, thi dieu nay da la tuyet roi, phai khong?

angiangsi: Cu noi di VanHien.

ledoteresa: Kieu Le uoc mong moi CD co mot nguoi duoc dao tao ky ve CLC de ve huong dan CD minh mot cach dung on goi CLC. Va khicobien co nao do, thi kip thoi "keu cuu" va duoc giup do...

tuong_huan04: De CD CLC Quoc Gia duoc manh hon ve chat lan luong: moi thanh vien trong moi Cd biet huong ve nhau nhieu hon nua , Vi du nhu mot ban nao do trong mot Cd nao do co nhung van de can giupp do ve tinh than hay loi khuyen, thi co the cho moi nguoi cung biet, de moi nguoi trong cac Cd co the giupp do nhieu hen ve loi khuyen hay loi dong vien an ui

isave_thu has left the conference.

 

angiangsi: Cac ban co nghi rang nen dung MANG INTERNET nay de hoc ve NTTQ va QTTQ khong?

tuong_huan04: cung hay do Cha a

duyvietnam2000: uoc muon cua con la de clc qg di len va di dung huong

ledoteresa: con nghi la NEN

marihuongbien: minh xin loi , dun gmo trang web nhac ma nic minh gui, do maang tu gui do, dun gquan tam nhe!

damrong2712: duoc do Cha oi

tuong_huan04: Vi tren mang co Cha va cac Thay , va co rat nhieu nguoi nua a

duyvietnam2000: thin cac cong doan dia phung phai duoc nhung nuon huan luyen thuong suyen

vanhien1206: Da duoc.

jonhoan2003: dieu do rat tot ,thua Cha

duyvietnam2000: hang thang

cata_kim: duoc Cha ah

ledoteresa: va CD phai cu nguoi di hoc, hoc mot cach nghiem tuc, khong duoc vang buoi nao, ma da vag thi phai hoc bu hoac bi... phat "thẻ đỏ" chang han thi moi thanh cong.

duyvietnam2000:

conloncon2002: Em dong y voi chi Le

angiangsi: Doc dieu chi Le viet, toi dang CUOI do. Coi chung cho the do, ho lai cang thich do.

damrong2712: Thay oi nhung ma ngay nao moi duoc chu ah

angiangsi: Xin cu tiep tuc viet mo uoc cua minh ve cong doan clc quoc gia nhe.

duyvietnam2000: hoc nttq  la mot dieu hien tai rat cap thiet thua cha

angiangsi: Va bay gio, xin moi ban chia se cau so 3 nhe. xin anh Tung dua cau hoi len giup.

vanhien1206: Thua Cha the thi khi nao bat dau ?

letter022002 has joined the conference.

 

ledoteresa: CD hay cu nguoi co tinh than dao duc, co uoc muon hoc tap, co tai lanh dao nua, chu dung de ai ranh thi di la khong duoc dau

tungsoft: 3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

jonhoan2003: hay dung voi cac ban a. phai thuc hien coke hoach va nghiem tuc

angiangsi: Co nen dung cuoc chia se nay (thu hai sau cn thu nhat) de hoc khong? Hay la them mot lan LEN MANG khac?

ledoteresa: Nen can mot ngay khac Cha oi

vanhien1206: Toi chu nhat Cha oi.

tigonhoa0208: oh

angiangsi: Xin ban chia se cau 3 nhe. Chung ta se ban ve dieu nay cu the trong lan toi (thang toi)/

conloncon2002: Theo con toi Cn ko duoc vi co Cd SH CN nen ko tien len mang de hoc lam

ledoteresa: Câu 3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

angiangsi: Chung ta se ban KHI NAO hoc nttq TREN MANG sau. Bay gio xin cac ban chia se cau 3 nhe.

ledoteresa: Câu 3. Xin bạn chia sẻ tại sao bạn gia nhập cộng đoàn CLC?

tigonhoa0208: Lien gia nhap cong doan truoc het de chinh minh nhin lai minh ,nhin lai duc tin cua minh ,de tim duoc diem dung ,su thanh than trong tinh yeu Chua .

conloncon2002: Con xin chia se, con gia nhap Cd clc la vi con cam thay khi doc QT & NTTQ xong con muon tim hieu on goi clc va muon tro thanh mot nguoi ban than cua Chua hon

vanhien1206: Voi con thi do la mot on goi dac biet. Va da la mot on goi dac biet nen con yeu thich, va the la con tham gia.

jonhoan2003: gia nhap CLC vi mot hoai bao cho doi song thieng lieng. va dac biet noi day duoc nang do cho hoai bao ay.

vanhien1206: Voi con thi do la mot on goi dac biet. Va da la mot on goi dac biet nen con yeu thich, va the la con tham gia.

chuoixanh042003: Con gia nhap cpng doan vi con cam thay o do con gap duoc CHua, gap duoc nhung nguoi ban, nguoi anh chi em tot

tigonhoa0208: tim duoc nhung nguoi cung dong hanh cung chia se trong su quan phong cua Chua.

marihuongbien: hco ve on goi tren mang u? chuyen do ko de dau. vi de hieu on goi....ko phai la cach giang 1 bai hoc cua hoc sinh sinh vien....ma minh thay de hieu ve on goi, ban phai trai nghiem nhu 1 ky linh thao vay, ko de de hieu ve on goi clc dau. Minh thay vay do cac ban a.

vanhien1206: Moi moi nguoi cung chia se di chu!

damrong2712: con nhan ra cong doan la noi cho con duoc tim hieu ve nha dong

gaumisa1805 has joined the conference.

 

jonhoan2003: nhung doi luc van con mo ho

tungsoft: TungSoft gia nhập cộng đoàn CLC vì với ơn gọi CLC mình đc gần, và giống Đức Giêsu trong tinh thần liên kết với ACE

tuong_huan04: Minh gia nhap CLC voi mot loi moi rat la tinh co : Bua do minh va Anh Tuan (o CD BMT hien tai) di du mot bua LE va tiec ben Dong Vinh Son, Tuan noi la co mot nhom ben Dong Ten sap sinh hoat, san tien voi uoc muon sinh hoat lam, nen minh da cung anh chi em tham gia buoi dau tien cua CLC , va toi hom do la CD tien CLC duoc thanh lap : 23/112003

duyvietnam2000: con gia nhap clc  ban dau de  chia se ve cuoc song ve tam linh ,ve mot tuan gian than voi cuoc song  va hoc hoi o anh chi em kinh nghiem qua lan chia se de vung ve duc tin hon,de du suc dan than song tot hon

angiangsi: Con rat nhieu ban chua chia se. Xin moi. Day dung la chia se do, vi no la ly do rat rieng cua minh.

tuong_huan04: VA roi moi lam khi den CLC , minh cam thay ban than duoc trau doi them DUc tin , them long nhiet huyet khi sinh hoat va co le dieu hay nhat do le biet chia se nhieu hon cho anh chi em voi nhung that bai hay thanh cong trong cuoc song

jonhoan2003: co nhung luc minh gap nhieu chuyen trong cuoc song nhung nghi den anh em CLC la nhung nguoi dang dong hanh cung minh. nen minh thay lac quan hon. khong le loi.

angiangsi: Xin moi chia se nhe. Va neu ban nao da chia se cau thu 3 roi, thi day la cau hoi tiep theo cua cau thu 3: VA HOM NAY, BAN CO THAY THAT VONG KHONG? GIA NHAP CLC GIUP GI CHO BAN?

damrong2712: den voi cong doan lam cho con truong thanh hon trong cuoc song

gaumisa1805: con em bay gio moi vao clc nen con bo ngo

catvang_balang2001 has joined the conference.

 

marihuongbien: ming gia nhap Cd clc, cung nhu anh Hoan, vi minh mo uoc song mot cuoc doi nhu vay, mot cuoc doi buoc theo Chua va song Flash Music online: Nothing gonna change my love for you

http://www.music-flash.net/flash.exe

bhclc: TOI MUON GIA NHAP CLC VI TOI MUON CO DIP LT  HANG NAM DE DUOC NGHE VE CHUA NHIEU HON, TU DO HIEU NGAI NHIEU HON VA YEU MEN NGAI NHIEU HON,VA ROI CO SUC MANH DE HOAT DONG CHO NGAI ,SONG DE LAM VINH DANH NGAI HON .

marihuongbien: theo Chua nhu vay

phamduong_09: con gia nhap cd CLC de co co hoi song va buoc theo thay GIE SU tren duong CHAN LY    CHAN THIEN MY

ledoteresa: Den voi CLC minh hoc duoc bai hoc SONG CONG DOAN kho hay de the thoi

vanhien1206: Giup con gap go Chua va gap go nguoi qua anh chi em cua minh.

angiangsi: Catvangbalang thuoc congdoan nao vay? gaumisa thuoc cong doan nao the?

cata_kim: KA tham gia CD CLC vi: 1)KA da duoc may man tham gia linh thao thnag 7 nam vua roi va sau dot LT do KA cam thay minh nhu duoc thuc day de lam mot viec gi do muu ich cho Giao Hoi va dac biet KA rat quan tam den cac ban tre-->va trong thoi gian nay KA da co y dinh se tap hop cac ban cua minh: co dao va kh co dao de thnah lap nhom hoat dong tu thien, hoat dong xa hoi...nhung dnag la y tuong va dnag cho doi co hoi. 2)KA duoc doc tai lieu ve CLC do A.Triem-la mot thanh vien tich cuc cua SVCG Hue-la anh truong cua dot LT do va cam thay rat hop voi y nghi minh dang co.3)KA cang tim hieu cang thay thich va mong

cata_kim: cho nguoi khac...

vanhien1206: Giup con gap go Chua va gap go NGuoi qua anh chi em cua minh sau mot tuan hoc hanh ghi chep.

chuoixanh042003: cac ban thuoc cong doan Ba Lang - Thanh Hoa

lemon_up8: khi moi vao CD ,tuyen vao CD vi "ru re" .nhung sau khi trai wa dot linh thao dau tien. tuyen cam nhan dc tinh yeu cua Thien chua doi voi tuyen.nen tuyen cung khat khao dc dem "tinh yeu" ay den voi moi nguoi. truoc tien la voi cd minh

vanhien1206: Va con tu hao ve dieu do.

ptoanh83: No, thank you.

Yahoo! Messenger with Voice: ptoanh83 has declined to join.

ptoanh83 has left the conference.

 

tuong_huan04: Hien tai voi minh CLC : cai ten se ko bao gio quen , nhung co le phai hoan thien hon ve ban than nua, de chionh minh cang ngay cang hieu them ve On Goi cua CLC

catvang_balang2001: xin chao tat ca anh chi toi thuoc cong doan clc BALANG THANH HOA

chuoixanh042003: chao anh Doan

gaumisa1805: con thuoa cong doan ban me thuot

conloncon2002: Den thoi diem nay con rat vui khi dang duoc Chua moi goi va hanh phuc khi dang song trong on goi clc qua Cd Sao Mai. On goi clc giup con song quen minh di va con duoc gap Cua noi tung thanh vien cua Cd con

catvang_balang2001: CHAO gam

duyvietnam2000: va khi vao clc  duy hoan toan bat ngo  ngoai suc tuong tuong duy cam thay minh song hanh phuc honva thang tien tung ngay  va tu tin hon

tigonhoa0208: theo cong doan Lien da hoc hoi duoc rat nhieu

tuong_huan04: Voi minh, khi den voi CLC , co le dieu ma mong muon nhat do la moi thanh vien trong Cd hieu nhau nhieu hon nua, de tu do LA MUOI LA MEN  Cho chinh moi thanh vien trong Cd, va co the con vuon xa hon nua , voi mot moi truong khac

damrong2712: cong doan va sinh vien cong giao da huan luyen con trong cuoc song

onggianoel1612n: Đối với con,CĐ la một gia đình thưc sự, và gia đình ấy đã giúp con trưởng thành rất nhiều, cả về đời sống đức tin, cũng như đời sống thường ngày

cata_kim: Hien nay con cung dang theo duoi ly tuong cua minh, mac du co nhung kho khan( trong cuoc song  cung nhu trong tam hon) luc con cam thay minh nhu kh du suc hay la con dang bo vo...nhung luc do con nghi den kinh dang hien cua Thanh Y-Nha va cau noi" Ngai la duong ,la su that va la su song"...the la con tin Ngai con dua vao Ngai...>Con nhan thay Duc Giesu KiTo la Dang Khon NGoan va Day Yeu Thuong...co le do con nhin vao Ngai duoi con mat thieng ve cua ly tri, vi con von la mot ke ly tri hon la tinh cam.

ptoanh83 has joined the conference.

 

duyvietnam2000: va cuoc song khitu khi vao clc  minh da hoan toan thay doi

ptoanh83: an chut thoi

phamduong_09: con khong that vong ,,, vi cd la noi giup con song tot hon

ptoanh83: minh ha?

tigonhoa0208: niem tin ,tinh thuong yeu

angiangsi: Cam on cac ban lam. Xin cac ban tiep tuc chia se ly do tai sao minh vao clc, va hien tai tam trang cua minh ra sao. Co nhung chia se rat tuyet cua cac ban, chac se them LUA cho nhieu nguoi. Xin tiep tuc chia se, toi se caunguyen ket thuc trong 5 phut nua.

jonhoan2003: minh thay cuoc song rat vui vi co nhung nguoi xung quanh dang dong hanh va yeu thuong minh. va co nhung luc co cam gia minh co the vuot qua moi chuyen.

muadongallien has joined the conference.

 

lemon_up8: tuyen rat hanh fuc khi la clc vi cang ngay cang hanh fuc vi dc " hieu hon" ve Chua 1 chut( vi co nhieu dieu truoc kia tuyen ko dc biet)

lemon_up8: va tu y thuc hon trong tung viec lam _loi noi

muadongallien: xin chao tat ca moi nguoi

tuong_huan04: Khi minh tham gia CLC, chinh minh da cam nhan duoc rang : giong nhu la mot huong di moi cho minh, nhung cung co luc minh rat mat niem tin noi Cd, vi khi den voi Cd moi toi, anh chi em con xa nhau qua, nen co le phao khoi Lua noi moi anh chi em hon nua , de chinh moi thanh vien CLC chung la se la nhung guong mat Duc Tin khi tra loi truoc Chua

hongthaiusavn has joined the conference.

 

onggianoel1612n: Đối với chúng con,CĐ là nơi giúp chúng con có thêm hiểu biết,niềm tin,nghị lực để sống tôt và gìn giữ,nuôi dưỡng đức tin rất tốt trong môi trường học đường,cuôc sống..,đầy cám dỗ

duyvietnam2000: voi hien tai thi duy co the vuot qua duoc nhung cam gio . nhung that bai hay kho khan trong cuoc song va vung ve duc tin hon bao gio het

marihuongbien: minh van dang khao khat song on goi clc. Nhung thu that voi cac ban....hien nay doi song cua minh ko th ehien la doi song cua mot gnuoi clc, minh dang gap kho khan, minh dnag co gang " chon lua" va dang co tu bo nhun ggi lam anh huong den on goi cua minh.

muadongallien: minh la clc BA LANG TINH GIA THANH HOA

damrong2712: co le con chua nhan ra on goi Chua danh cho con nhung khi tham gia vao cong doan thi con se hieu duoc 

jonhoan2003: chao cac ban Thanh Hoa. chuc mung cac ban da den voi anh em trong gio chia se

angiangsi: Lay Cha, chung con ta on Cha da cho chung con gio chia se nay. Ta on Cha da ban ThanhThan cua Chua Yesu Phuc Sinh va Ngai da huong dan chung con chia se. Xin cho chung con duoc nhiet thanh hon, tich cuc hon sau gio chia se nay. Xin cho chung con bung chay lua yeu men Chua Yesu de dem het tam hon va suc luc phung su Cha noi con nguoi hom nay. Xin cho chung con tro thanh tinh yeu cua Thien Chua cho tat ca nhung nguoi chung con gap go. Xin cho chung con duoc hanh phuc suot doi, va dac biet trong  thoi diem nay. Chung con cau xin, nho Duc Yesu Kito, Chua chung con.

angiangsi: Amen.

chuoixanh042003: Amen

hongthaiusavn: xin loi thai bi su co

damrong2712: Amen

ledoteresa: Amen

tungsoft: Amen.

gaumisa1805: amen

phamduong_09: A MEN

tigonhoa0208: amen

vanhien1206: Xin cha cau nguyen cho clc Hue chung con. Amen

letter022002: Amen

conloncon2002: Amen

ptoanh83: Amen

onggianoel1612n: amen

jonhoan2003: amen

matchimung04: amen

cata_kim: amen

marihuongbien: amen

tigonhoa0208: BH xin cac ban cau nguyen giup

damrong2712: chuc Cha va anh chi em nam moi an lanh va hanh phuc

angiangsi: CHUC MUNG NAM MOI.

tigonhoa0208: happy new year

tuong_huan04: AMEN

catvang_balang2001: cong doan minh moi thanh lap nen cung chua hieu biet nhieu, chua kinh nghiem gi trong hoat dong , nhung trong thoi gian ngan hoat dong minh thay cac thanh vien rat nhiet tinh , minh mong tat ca anh chi cung chia se voi cd clc ba lang

jonhoan2003: HAPPY NEW YEAR

vanhien1206: HAPPY NEW YEAR

bhclc: AMEN !

duyvietnam2000: AMEN

truyen pham: amen

 

tuong_huan04: CAU CHUC MOT NAM MOI THANH CONG VA SUC KHOE DEN CHA VA MOI NGUOI NHE

vanhien1206: CAU CHUC ME LA VANG O CUNG TAT CA MOI NGUOI . AMEN

catvang_balang2001: AMEN

angiangsi: Cam on cac ban da tich cuc tham du va chia se. Hy vong nhung lan chia se nay se giup chung ta co suc song hon, de nang do anh chi em chung ta.

angiangsi: Cac ban DON MUNG NAM MOI CO VUI KHONG?

cata_kim: Chuc moi nguoi mot nam moi an lanh, thanh thien va se duoc lon len trong Chua Thanh Than. CHuc cac ban ngu ngon va co nhung giac mo dep nua!

phamduong_09: CO A

vanhien1206: CAU CHUC ME LA VANG O CUNG TAT CA MOI NGUOI . AMEN

damrong2712: cung vui  Cha ah

angiangsi: AnhThu va KimPhuong chia se chut ve don mung nam moi chang?

cata_kim: da vui lam ah. Cam on Cha

angiangsi: Ban cac cu tiep tuc dung phong nay de chat cho nhau neu muon.

damrong2712: Cha oi! Cha don Noel the nao ah

tuong_huan04: Nguyen xin Tinh Yeu cua Chua Ba Ngoi se luon dong hanh cung Cha va moi  nguoi nhe !

conloncon2002: Con chao Cha cung cac anh chi em. Chuc Cha cung cac anh chi em mot nam moi an lanh va nhan duoc nhieu niem vui trong cuoc song

angiangsi: Cac ban co the thong tin ve dam cuoi TramAnh-MinhQuan cho cac ban khac biet, neu muon.

ptoanh83: Cha noi gi sau nhung ngya vang mat di chu?

bhclc: xIN CAC BAN NHO XET MINH HANG NGAY NHE ,CAC BAN CAU NGUYEN CHO TOI CUNG NHO DIEU DO . CHUC CAC BAN THAN MEN LUC NAO CUNG DUOC VUI VE KHOE MANH VA KHON NGOAN TRONG MOI NGAY CUA NAM MOI 2006

conloncon2002: Chi Anh Thu chia se di chi

shvanthu has joined the conference.

 

 

HOME    TÀI LIỆU CĂN BẢN    HUẤN LUYỆN    CỘNG ĐOÀN    GẶP GỠ QUA INTERNET    ĐIỀU KHÁC