Heraldiese Genootskap van Suidelike Afrika
http://uk.geocities.com/arma_za

Frederick Gordon Brownell

Frederick Gordon Brownell

Frederick Gordon (Fred) Brownell, KCLJ, het vanaf 1983 tot 2002 as Staatsheraldikus van Suid-Afrika gedien en is toe as voorsitter verkies van die HGSA. Hy beklee steeds hierdie amp.

Hy het 19 jaar as Staatsheraldikus gedien, en het in sy amp aangebly n sy amptelike aftreedatum van Julie 2000. Sy loopbaan word, saam met di van sy voorgangers, in n hoofartikel in Arma hier bespreek.

Sy wapen is 16 Januarie 1981 deur die Buro vir Heraldiek geregistreer, terwyl hy steeds Assistent-Staatsheraldikus was. Die blasoen lui:

 

Wapen: Hermelyn, n keper van blou tussen twee versmalde kepers van rooi en n gewelrige skildhoof van drie stukke in blou.

Wrong en dekkleed: Silwer en blou.

Helmteken: Uit n goue helmkroon van vier lelies uitkomend n halwe springbok in sy natuurlike kleure met, op sy skouer, n silwer mantelskulp.

Leuse: Arma Parata Fero.


Counter

For English, click here

Terug na bo


Terug na wapenrol

Terug na hoofindeks

Hosted by www.Geocities.ws

1