αρχη    επιλογη    διαφορα    συμπτωματα    θεραπεια    ιστορια    ζωδια

αρχη επιλογη   διαφορα συμπτωματα θεραπεια  ιστορια ζωδια
CURRENT MOON
lunar phases

 

lunar phases

σ ε λ η ν ι α κ ο ς    κ υ κ λ ο ς

 

Ημέρα 14     Οι άγγελοι της Μαγείας της Σελήνης ‘E-Z-H-O-B-A-R’

 

 

Angels of the MOON

Day

Letters

Angels of Tides

1

‘E-B-V-A-P’

Angels of Biorhythms

2

'E-M-T-I-R-Ch-E-Y-U-D'

Angels of Happiness

3

E-Z-H-E-S-E-K-I-S’

Angels of Protection

4

'E-M-V-A-T-I-B-E'

Sympathy &Assistance

5

‘A-M-Z-H-E-R-E’

Sexual Attraction

6

‘E-N-Ch-E-D-E'

Angels of Success

7

‘E-M-R-U-D-U-E’

Angels of Politics

8

‘E-N-E-Y-E’

Psychosomatic Healing

9

‘E-M-Z-H-E-B-Y-P’

Pregnancy & Childbirth

10

‘E-M-N-Y-M-A-R’

Mystical Influence

11

‘E-B-V-E-P’

Marriage & True Love

12

‘E-M-K-E-B-P-E’

Immortality

13

‘E-M-Ch-E-B-A’

Angels of Moon Magic

14

‘E-Z-H-O-B-A-R’

Divine Virtues

15

‘E-M-N-E-P-E’

Protection through Oneness

16

‘E-Ch-O-T-A-S-A’

Immediate Protection

17

‘E-M-Z-H-O-M’

Transmutation

18

‘E-M-Z-H-I-T’

Emotional Harmony

19

‘E-Z-H-E-M-E’

Ecstasy and Dance

20

‘E-T-S-A-Ch-E-Y-E’

Invincibility

21

‘E-T-A-M-R-E-Z-H’

Space and Time

22

‘R-I-V-A-T-I-M’

Infinite Power

23

‘L-I-T-E-V-I-Ch-E’

Elements , Transformation Life and Death

24

‘Z-H-E-V-E-K-I-Y-E-V’

Angels of Plants

25

‘L-A-V-E-M-E-Z-H-U’

Sunlight on the Moon

26

‘E-M-P-E-B-Y-N’

Angels of Minerals

27

‘E-M-Z-H-A-B-E’

Angels of Water

28

‘E-M-Z-H-E-R’

 πηγή  -  http://groups.yahoo.com/group/SpiritusAngelMessages/

.© Cynthia Rose Young Schlosser www.spiritussanctus.com

Για να βλέπετε τις φάσεις τής Σελήνης κατεβάστε ελεύθερα από http://www.moonphasesoftware.com/?id=mooncalc ένα μικρό προγραματάκι

 

1