โรงเรียนจ่าอากาศ

 

Air Technical Training School  :  www.rtaf.mi.th/atts
 

   ประวัติโรงเรียน
แนะนำผู้บริหาร
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการศึกษา
กิจกรรมการศึกษา
รวม Link
Download ฟรี
กระดานข่าว
astar.gif (1702 bytes)TC

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศขั้นสุดท้าย ( 20 เมษายน 2545)

       

 

 แสดงความคิดเห็น   อ่านความคิดเห็น


 

สถานที่ตั้งโรงเรียนจ่าอากาศ:  เลขที่ 171/1 หมู่ 10   ถนนพหลโยธิน
แขวงสีกัน   เขตดอนเมือง  กรุงเทพ ฯ 10210 โทรศัพท์ที่ติดต่อ 02-5343763 ,02- 5344365

 
 

Copyright & 1999  atts Thailand 
พัฒนาระบบและนำเสนอโดย ...กองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ

 

 

1

Hosted by www.Geocities.ws

1