VERANTWOORDING EN DANKWOORD

Voor de filmografie zijn zoveel bronnen gebruikt, dat daarvoor een aparte pagina nodig was...

Hierbij wil ik de volgende personen en instanties bedanken: allereerst mijn ouders en broer, die telkens moesten aanhoren wat ik nu weer (niet) had gevonden.

Voorts de Bibliotheek Amstelveen, wier faciliteiten ik mocht gebruiken. Speciale dank daarbij aan Cees Kist, die mijn continue stroom van computertechnische vragen wist te beantwoorden.

Als laatste (nu volgt de grootste rij):
Het personeel van de bibliotheek van het Nederlands Film Museum, het Nederlands Film Festival, het Nederlands Fonds voor de Film, de Nederlandse Federatie voor de Cinematografie, Holland Film Promotion, Cinemien, MVSP, NFM/IAF, The Publicity Company, de Academy Foundation, de Nederlandse Filmkeuring, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Rijks Voorlichtings Dienst, de Nederlandse Film- en Televisie Academie, de NCRV, Veronica, de VPRO, het Theater Instituut Nederland, Hans Beerekamp, de heer B.J. Bertina, Herbert Curiël, de heer G.N. Donaldson, Mark Duursma, Henk van der Linden, Dave Schram, Herman de Wit, de familie De Bruijn, Piet Hein Honig, Bram Reijnhoudt, Harm Scholtens, en alle andere personen en instellingen die mij behulpzaam zijn geweest bij het samenstellen.

OPROEP

Graag wil ik iedereen die voor deze site geschikte informatie heeft vragen of hij/zij die aan ondergetekende wil e-mailen. Ook bedrijven/sponsors die willen bijdragen aan het verbeteren van deze site kunnen een e-mail sturen naar :

René van Dam


 This page hosted by Get your own, Free Homepage

Hosted by www.Geocities.ws

1