MY PROFILE

ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ ชูศรีหะรันย์

ชื่อเล่น กวาง อายุ19ปี

รหัสนักศึกษา 66003492007

เกิดวัน เสาร์ 12 มีนาคม 2548

กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บ้านเลขที่86/5 ม.12 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ชอบกินข้าวต้มหมูสุดๆ และชอบกินอาหารใต้มากกกก

ชอบสีพาสเทล

Facebook : Sudarat Choosriharan

Line:zazakwang 2     IG:kwang_24_

           Miss Sudarat Choosriharan  
          นางสาว สุดารัตน์ ชูศรีหะรันย์   
 ประวัติส่วนตัว  ตารางเรียน  รูปภาพประทับใจ
 คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต         อาจารย์ สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์  เว็บไซต์ที่ใช้บ่อย