คำศัพท์เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต

คำศัพท์ คำแปล

Software

ชุดคำสั่งหรือโปรแกรม
Hardware อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก
Input unit หน่วยรับเข้า
Output unit หน่วยส่งออก
Main Memory unit หน่วยความจำหลัก
Secondary memory unit หน่วยความจำรอง
Keyboard แป้นพิมพ์
Word คำหรือคำศัพท์
Ram เก็บข้อมูลและโปรแกรม
Online การติดต่อ