LINK

อัพเดท 35 ที่เที่ยวกาญจนบุรี 2021 เที่ยวได้ทั้งปี ไม่มีคำว่า เบื่อ ! (trueid.net)
9 เรื่องไม่ลับที่คนอยากเลี้ยงนกแก้วมาคอร์ต้องรู้ | กาโตโระ (gatoro.co)
17 สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวในนอร์เวย์ Norway (yingpook.com)
copy text
ประวัติส่วนตัว
นางสาวภัทรพร ก้องนภาสันติกุล ชื่อเล่น เค้ก 
ประวัติการศึกษา 
จบอนุบาล1-3 ที่โรงเรียน มารดาฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
จบประถมศึกษา1-6 ที่โรงเรียน มารดาฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา
จบมัธยมศึกษาตอนต้น1-3 โรงเรียน วาสุเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย4-6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
ครอบครัวมีอยู่รวมกัน4คน 
คุณพ่อทำงานรับจ้างทั่วไป ที่ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)
คุณแม่ เป็นแม่บ้าน และค้าขาย
พี่ชายทำงานรับจ้าง ยิม อิน ซอย (Yip in tsoi)
ส่วนตัวดิฉันเรียนที่ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College
ภูมิลำเนา 
เป็นคนภาคกลาง ที่อยู่ 325/2หมู่1 ซอยรัตนราช1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
นิสัย
เป็นคนตรงต่อเวลาพูดคำไหนคำนั้น ไม่ชอบคนที่ไม่ชอบช่วยเพื่อนทำงานหรืแบบงานกลุ่มไม่ช่วยกันทำ ชอบคนที่คุยด้วยสนุกไม่เครียด ไม่ชอบคนที่พูดแทรกเวลาพูด 
ไม่ค่อยโกรธคนอื่นถ้าไม่มีเหตุผล พูดล่อเล่นได้ ชอบสนุกสนานไม่เครียดเกินไป เป็นคนชอบเก็บคำพูดคนอื่นมาคิดตลอดเวลาบ้างที่คิดมากเกินไป จนทำให้ตัวเองเครียดบ่อยมากๆ
งานอดิเรก 
ช่วยแม่ขายขนมโตเกียว ที่ชอบมากคือการได้เรียนทำขนมต่างๆ และอาหารคราวต่างๆที่ทางบ้านได้สอน ที่ชอบเพราะเป็นคนที่ไปกินร้านไหนก็ไม่อร่อยเหมือนทำกินเอง สิ่งที่ไม่ชอบตามร้านอาหารคือ
การใส่ผงชูรสเยอะๆเพราะทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆ และเป็นคนชอบทำขนมและอาหารขายด้วย หนูกับป้าชอบรับทำอาหารตามงานต่างๆ หนุว่าเป็นงานที่สนุกมีความคิดสร้างสวรรค์สนุกกับ
การทำอาหารให้คนที่เรารักทานความฝันที่ยากทำ คือยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองกับครอบครัว อยากจะเป็นเซฟที่คนรู้จัก และอยากให้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิต หนูยากบอกครูว่า 
หนูจะตั้งใจเรียนในสาขาที่หนูเรียนให้ดีที่สุด และเรียนจบให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้ หนูมีคติประจำใจคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและจะตั้งใจเรียนดีแล้วสิ่งที่ตั้งความวังไว้จะประสบความสำเร็จแบบที่ตั้งใจไว้
คําศัพท์อินเตอร์เน็ต
1.ebPage หมายถึง ข้อมูลที่เป็นอักษร เสียง และภาพต่างๆ ที่บรรจุในแฟ้มเอกสารแต่ละหน้าของเวิลด์ไวด์เว็บ (WWW) ที่เปิดอ่านจากโปรแกรม Browser
2.Web site หมายถึง สถานที่ที่ WebPage อาศัยอยู่ โดยเข้าถึงด้วยชื่อ Domain Name เช่น www.nu.ac.th (เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร)
3.HomePage หมายถึง WebPage ที่อยู่หน้าแรกของ Web site ที่ใช้แฟ้มว่า index.html หรือ index.htm เสมอ
4.Web Browser โปรแกรมใช้ในการเข้าไปยังเว็บไซด์ต่างๆ ในโลก World Wide Web ของอินเทอร์เน็ต เช่น Netscape Navigator, Internet Explorer
5.Domain Name หมายถึงชื่อที่ใช้ประกาศความเป็นตัวตนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าชื่อลงท้ายด้วย .com ต้องมีการจดทะเบียนที่ www.internic.com 
แต่ถ้าเป็นพวก .co.th การจดทะเบียนที่ www.ternic.co.th
6.URL (Uniform Resouire Locator) หมายถึง ที่อยู่ของข้อมูลบน WWW ซึ่งถ้าเราจะหาข้อมูล
7.IP (Internet Protocol) เป็นโปรโตคอลที่ใช้สำหรับการสื่อสารแบบ TCP
8.TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol) เป็น Protocol ตามมาตรฐานอตุสาหกรรมในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ระบบเครือข่ายส
ามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้
9.Protocol เป็นกฏระเบียบและข้อตกลงที่สถาบันต่างๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและเข้าใจ
พูดคุยกันได้ เช่นที่นิยมใช้คือ TCP/IP เป็นต้น
10.ISP (Internet Service Provider) คือผู้ให้บริการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11.ASP (Application Service Provider) คือผู้ให้บริการ Software หรือวิธีการใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องมี Software ของผู้ใช้เอง
12.IDC (Internet Data Center) คือผู้ให้บริการรับฝากเครื่อง Server และตระเตรียมสาธารณูปโภคในการทำธุรกรรมให้พร้อมสรรพ
13.E-Commerce (Elertronic Commerce) คือการทำธุรกรรม อะไรก็ได้โดยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต
14.Hypertext คือเอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ
15.Download คือการย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น (Local) โดยทั่วไปหมายถึง การรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์
เครื่องอื่นที่อยู่ห่างไกลออกไป มาเครื่องอีกเครื่องหนึ่ง หรือเครื่องที่เรากำลังใช้งานอยู่ ซึ่งตรงข้ามกับ Upload