HỒ CHÍ MINH - Nhận Định Tổng Hợp

Thơ Mục

 

A - TÁC GIẢ VIỆT NAM
 

BẢO ĐẠI

* Con Rồng Việt Nam, Nguyễn Phước Tộc, Cali 1990.

    Nguyên tác “Le Dragon D’Annam”, Ed. Plon, Paris 1980

BÙI NGỌC TẤN

- Chuyện kể năm 2000, Tuổi Xanh, Cali 2000

      (bị Hà Nội tịch thu)

BÙI TÍN

-  Hoa xuyên tuyết, Nhân Quyền, Paris 1991

- Mây mù thế kỷ, Đa Nguyên Paris 1998

- 1945-1999 Vietnam, la face cachée du régime, Éditions Kergour, Paris 1999 (traduction de l’original)

    Following HCM, the memoir of a North Vietnamese Colonel, publié à Londre en 1995 par Hurst & Company)

BÙI XUÂN QUANG

- HCM, sự thật về thân thế và sự nghiệp, Nam Á Paris 1990

- Những điều trông thấy trong cuộc đời HCM, -nt-

CAO THẾ DUNG

- Ba mươi năm máu lửa. Alfa, Falls Church, VA. 1991

- Làm thế nào để giết một tổng thống? Hòa Bình, Sài Gòn 1970.

- Chân tướng HCM và Cộng Sản VN, Hưng Việt, USA 1988

- Việt Nam huyết lệ sử, Đồng Hướng, USA 1996

CHÍNH ĐẠO

- Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại, Văn Hóa, USA 1991

 CƯỜNG ĐỂ

- Cuộc đời cách mạng, Hồi ký, Sài Gòn 1968

DƯƠNG THU HƯƠNG

- Những thiên đường mù, Hà Nội 1990

DƯƠNG TRUNG QUỐC

-Việt Nam những sự kiện lịch sử 1919-1945, Nxb Giáo Dục,  Hà Nội 2001

ĐẶNG HÒA

- Bác Hồ, những năm tháng ở nước ngoài 

    Trung Tâm UNESCO & Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộcViệt Nam, Hà Nội 2001

ĐỖ MẠNH TRI

- Di sản Mác xít tại Việt Nam, Tự Do, Nam Cali 2002

HOÀNG HỮU QUÝNH

- Tôi bỏ đảng, Paris 1989

HOÀNG NGỌC THÀNH

- Những ngày cuối cùng của TT Ngô Đình Diệm, Cali 1994.

- Why The Vietnam War? President Ngô Đình Diệm and  the US. His overthrow and assassination. Đại Nam Publishers, Cali 2001.

HOÀNG QUỐC KỲ

- Ma đầu Hồ Chí Minh, Mặt Trận Quốc Dân, Cali. 1995.

HOÀNG VĂN CHÍ

-  From Colonialism to Communism, Frederick A Praeger, New York 1964

-  Trăm Hoa đua nở trên đất Bắc, Mặt Trận Bảo Vệ Tự Do Văn Hóa, Sài Gòn 1959.

HOÀNG VĂN HOAN

-  Giọt nước trong biển cả, Nhóm tìm hiểu lịch sử, 1991

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

-  Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam, Nxb Đại Học Quốc Gia Hà Nội 1999

HỒ CHÍ MINH

-     Toàn tập, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội, 1996

HỒ SĨ KHUÊ

-  Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và mặt trận Giải Phóng, Văn Nghệ, Cali 1992.

HỒNG HÀ

-  Bác Hồ trên đất nước Lênin, Thanh Niên, Hà Nội 2000.

HUY PHONG và YẾN ANH

-  Exploring The Hồ Myth – Thằng Mõ, USA 1989

KIỀU PHONG

-  Chân Dung Bác Hồ –  Bất Khuất, USA 1989.

LÂM THÀNH LIÊM

- Chính sách cải cách ruộng đất của HCM, sai lầm hay tội ác? Nam Á, Paris  1990

LÊ TÙNG MINH

- Vụ án thế kỷ đ- tròng vào cổ đảng CSVN, Tạp Chí Cách Mạng, số 31, tháng 12-2002

LỮ GIANG

-  Những bí ẩn lịch sử đàng sau cuộc chiến Việt Nam, Tác giả xb, USA 1998.

MINH VÕ

-  Sách lược xâm lăng của cộng sản, Tác giả xb, Saigon 1963–1970

-  Phản Tỉnh Phản Kháng Thực Hay Hư, Thông Vũ, Nam Cali 1999.

Tâm Sự Nước Non, Ai Giết HCM? Tiếng Quê Hương, Virginia 2002

NGHIÊM XUÂN HỒNG

- Lịch trình diễn tiến phong trào quốc gia Việt Nam, Ngày Về,  Denver 1985

NGUYỄN CHÍ THIỆN

- Hoa Địa Ngục, tức Bản chúc thư của một người Việt Nam, Văn Nghệ Tiền Phong, tháng 10-1980.

NGUYỄN KHẮC HUYÊN

- Vision Accomplished? The Enigma of HCM, Macmillan, New York 1971.

NGUYỄN LÝ TƯỞNG

- Thuyền ai đợi bến Văn Lâu, Tác giả xb Hoa Kỳ 2001.

NGUYỄN MINH CẦN

-Đảng CSVN, qua những biến động trong phong trào CS Quốc Tế, Tuổi Xanh, 2001

NGUYỄN NGỌC HUY

-Vị trí Hồ Chí Minh trong diễn tiến của tình trạng nhân quyền tại VN, Nam Á, Paris 1990.

NGUYỄN PHƯƠNG MINH

- Hồ Chí Minh, tên phản quốc số một của thời đại. Chưa xuất bản.

NGUYỄN QUANG NGỌC

- Tiến trình lịch sử Việt Nam, Nxb Giáo Dục, Hà Nội 2001

NGUYỄN THẾ ANH

- Hành trình chính trị của Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 1989

NGUYỄN THỊ BÌNH

- MTDTGP - CPLT tại hội nghị Paris về VN, Nxb Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội 2001

NGUYỄN THUYÊN

- Bộ mặt thật của Hồ Chí Minh, Tiếng Chuông, Australia 1990.

NGUYỄN VĂN CANH

- Vietnam under Communism, 1975- 1982, Hoover Institution, Stanford, University, USA 2002.

NGUYỄN VĂN TRẤN

- Viết gửi mẹ và quốc hội (bị Hà Nội tịch thu, 1995).

NHƯỢNG TỐNG

- Hoa cành Nam, Khai Trí, Sài Gòn tái bản 1973

PHẠM MINH

- Việt Nam đất nước tôi, Tổ chức Hưng Việt, Australia 2001

PHẠM VĂN SƠN

- Việt Sử Tân Biên –  Đại Nam, Sài Gòn 1972

PHAN BỘI CHÂU

- Phan Bội Châu Niên Biểu, Nhóm Nghiên Cứu Lịch Sử, Sài Gòn 1972

- Phan Bội Châu Toàn Tập, Nxb Thuận Hóa, Huế 1990

PHÙNG THẾ TÀI

-  Bác Hồ, những kỷ niệm không quên, Nxb Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội 2002

SƠN TÙNG

- Tham luận về vai trò l-nh đạo của HCM, Bài đọc tại trường quản lý cán bộ, Hà Nội ngày 11-4-2001.

T. LAN

- Vừa đi đường vừa kể chuyện  –  Nxb Trẻ, Sài Gòn 1999

TÔN THẤT THIỆN

- Cái đúng và cái giả dối về chuyện Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 1989

TRẦN DÂN TIÊN

- Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch. Văn Học, Hà Nội 2001

TRẦN ĐÌNH HUỲNH

- Danh Nhân Hồ Chí Minh, Nxb Văn Học, Hà Nội 2001

TRẦN GIA PHỤNG

- Án tích cộng sản Việt Nam, Non Nước, Toronto, Canada 2001.

TRẦN VĂN GIÀU

- Sự phát triển tư tưởng tại Việt Nam – Tập III: Thành công của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Nxb TP. HCM, Sài Gòn 1993.

TRƯƠNG NHƯ TẢNG

- A Viet Cong Memoir. Harcourt Brace Jovanovich, San Diego 1985

VĂN TIẾN DŨNG

-  Về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

-  Đi theo con đường của Bác, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội 1993.

VIỆT THƯỜNG

-  Sự Tích Con Yêu Râu Xanh ở VN, Quật Khởi, 2002

- Chuyện thâm cung dươí triều đại HCM, Hưng Việt, USA 2000

VÕ NGUYÊN GIÁP

- Những năm tháng không thể nào quên, Nxb QĐND Hà Nội in lần đầu 1970, lần thứ 5 năm 2001.

VŨ THƯ HIÊN

-  Đêm Giữa Ban Ngày, Văn Nghệ, Nam Cali 1997.

 

B - TÁC GIẢ NGOẠI QUỐC
 

ANDRÉE VIOLLIS

- Indochine S.O.S Gallimard, Paris 1955

BERNARD F. FALL

- Le Viet Minh, la république démocratique du Việt Nam 1945-1960, Sciences Politiques, Librairie Armand Colin, Paris 1960.

- The two Vietnams, Frederick A. Praeger, USA 1967

- Ho Chi Minh on Revolution, Frederick A. Praeger, USA 1967

BONNAFANT, L.

- Trente ans de Tonkin, Ed. Figuière, Paris 1924

DANIEL ELLSBERG

- Secret, Viking Penguin, New York 2002

DAVID HALBERSTAM

- HO, McGraw-Hill Inc. New York 1971

DENNIS J. DUNCANSON

- Government and revolution in Vietnam. Oxford University Press, New York & London 1968

DENIS WARNER

- The Last Confucian, The Macmillan, New York 1963

DOUGLAS PIKE

- Viet Cong, MIT (Ma. Inst. of Tec.)  MA 1966.

- History of VN Communism, 1925- 1976, Hoover Institution Press, 1978

EDUARD BERNSTEIN

- Cromwell & Communism..., Schocken Books, New York 1963

ELLEN HAMMER

- A Death In November: America in Vietnam, 1963. E.P. Dutton, 1987.

- The Emergence of Vietnam, Institute of foreign relations, New York 1947

- The Struggle for Indochina, Stanford Un. 1954.

HENRY KISSINGER

Years of renewal, Simon & Schuster, New York 1999.

JEAN FRANCOIS RÉVEL

- Hồ Chí Minh, Lòng yêu nước bị chuyển hướng. Nam Á, Paris 1989.

JEAN LACOUTURE

- Ho Chi Minh, A political Biography, (English version by Peter Wiles) Random House, NY 1968

JEAN SAINTENY

- Face à Hô Chí Minh, Éditions Seghers, Paris 1970

- Ho Chi Minh and his Vietnam, a personal memoir, (English version), Cowles Book Co. Inc., Chicago 1972

- Histoire d’une paix manquée: Indochine 1945- 1947, Fayard, Paris 1967.

JOSEPH BUTTINGER

- Vietnam, A Dragon Embattled, Political history of VN, 1967

- Vietnam, the unforgettable tragedy, Horizon Press New York 1977

JOSEPH STALIN

- Les principes du Léninisme, Selected writings, Greenwood Press, Westport, CT 1970

KARL MARX

- The Portable Karl Marx,Viking Press, New York 1983

KARL MARX & FREDERICK ENGELS

- The Communist Manifesto, International Publishers, 1948.

KARL VON CLAUSEWITZ

- On War, Modern Library, Random House, New York 1943

LOUIS ROUBAUD

- Vietnam, la tragédie Indochinoise, Valois, Paris 1931

LUCIEN BRODARD

- The Quicksand War, Prelude to VN, (English version by Patrick O’Brian), New York 1963

MARILYN B. YOUNG

- The Vietnam wars: 1945-1990, Harper Collins, 1991.

MICHEL TAURIAC

- Le dossier noir du Communisme, de 1945 à nos jours, Plon, Paris 2001    

MIECZYSLAW MANELI

- War of the vanquished. (Bản dịch Anh ngữ của Maria De Gorgey). Harper & Row 1971

MILOVAN DJILAS

- The New Class, Praeger, New York 1957.        

- Tito, Harcourt Brace, New York 1980.       

NEIL SHEEHAN

- A Bright Shining Lie, Random, New York 1988

- After the war was over, Random House, New York 1997

NIKITA KHRUTSHCHEV

- Khrutshchev Remembers, Volume I, 1970; vol. III – Little Brown and Company Inc.1990.

NORA BELOFF

- Tito’s flawed legacy, Westview Press, Bocelder Colorado 1985 .

OLIVIER TODD

- Cruel Avril, 1975 La chute de Saigon. France Loisirs, Paris 1987

- Huyền Thoại Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 1990

PIERRE BROCHEUX

- Ho Chi Minh, Presses de Sciences Po, Paris 2000

PHILLIP B. DAVIDSON

- Vietnam at war, Presidio Press, Novato, Cali1988.

PHILIPPE DEVILLERS and JEAN LACOUTURE

- End of A War, (English Version from La Fin D’une Guerre by Alexander Lieven  & Adam Roberts), Frederick A. Praeger Inc, New York 1970.

RALPH SMITH

- Thập Niên Cuối của cuộc đời Hồ Chí Minh, Nam Á, Paris 1990

RICHARD H. CROSSMAN

- The God That Failed, Harper & Row, New York 1963, 1965.

RICHARD M. NIXON

-  No more Vietnam, Harbor House, New York 1985.

ROBERT SHAPLEN

- The Lost Revolution, Harper & Row, New York 1965

- The road from war, Harper & Row, New York 1970

ROBERT STRAUSZ-HUPÉ

- Protracted Conflict, Harper & Brothers, New York 1959

ROBERT TEMPLER

- Shadows and Wind, A view of modern Vietnam, Pinguin books. New York 1999.

SOPHIE QUINN-JUDGE

- Ho Chi Minh, the missing years, 1919-1941, Uni. of Cali. Berkeley, Los Angeles 2002.

STANLEY KARNOW

- Vietnam, a history, Pinguin group, New York 1991

STÉPHANE COURTOIS et  5 AUTRES  AUTEURS  

- Le livre noir du communisme: Crimes, Terreur, Répression (English Version by Jonathan Murphy & Mark Kramer, Harvard 2000), Robert Laffon, Paris 1997.   

STEPHEN R. GRAUBARD

-  A mind’s Profile, W.W. Norton and Company Inc. New York 1974

TƯỞNG VĨNH KÍNH

- Hồ Chí Minh tại Trung Quốc, Đài Bắc, 1972 (Bản Việt ngữ của Thượng Huyền, xb tại Hoa kỳ 1999.)

VLADIMIR DEDIJER

- Biography of Tito, Simon & Schuster, New York 1953.

VLADIMIR IL’ICH LENIN

- Colected works, Foreign Language Pub. House, Moscow 1960

WILLIAM J. DUIKER

- Ho Chi Minh, a life. Hiperion, New York 2000.


Last Updated Saturday, April 01 2006 @ 02:01 PM EST
 

www.geocities.ws/xoathantuong