ǡ [ctrl]+f 觢ͧͧҵ˹աչФѺѴٻ˹
ͤдǡ §
(੾˹Ҩ˭ )
سҤԡ Ѵٻ˹
ͺ
鹢ͤ ҡҹ¢ͧ˹

ûԮ
ѺҨŧóҪԷ (տ)
͹ŹͿŹ
Ңͧ : ûԮ Ѻ .
MCUTRAI Version 1.0

ûԮ ԸԮ Ҥ

ԸԮ [. Ե] ط . طԵѭ . ؤ

ԸԮ
Ҥ
_____________
͹ͺмվҤѹطҾͧ

Ե
ط
. طԵѭ
. ؤ
. ػҷø

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ѧ
Ѻ
ԵͧؤѧԴ ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
ԵͧؤѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ () *

ԧö :
* Ţ [] ¶֧ӴѺǢ͸ ǹŢ () ¶֧ͷ͸Ժ㹹Է˹

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե] ط . طԵѭ . ؤ
. ػҷػѹ

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()

. øػѹ

[] Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ ()

. ػҷ

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()
[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()
[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤ
. ø

[] Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ ()
[] Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ ()
[] Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ ()

. ػҷø

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()
[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤ

[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ ()

. ػѪҹø

[] Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ ()

. ػѪҹػѹ

[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()

. تҹػѹ

[] Եͧؤ㴴Ѻ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ
ԵͧؤѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ ()

. ػѹػҷ

[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤ

ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ ()

. ͵յҹҤ
[] ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧؤ
鹡ѡԴ
Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹԴ ԵͧؤŹ鹡
Դ
ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧؤ
鹡ѡԴ
ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡Դ ()

. ػѹػѪҹ
[] ԵԴ Դ ԵԴ Դ
ԵԴ Դ ԵԴ
Դ ()

. طتҹ
[] ԵѺ ҴѺ ԵѺ ҴѺ
ԵѺ Ѻ ԵѺ
Ѻ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .
. ͵ԡѹ
[] Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ ԵͧؤŹ
ǧ价ء зԴ ǧ
Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зԴ ǧ ()
ط觻ؤ

. طԵѭ
.
. ػҷø
[] Ե㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
Ե㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ
ԵѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
ԵѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ ()

. ػҷػѹ

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .

ԵѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ ()

. øػѹ

[] Ե㴡ѧѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧѺ ()

. ػҷ

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѧԴ ()
[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ Ե鹡ѧԴ ()
[] ԵԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ Ե鹡Դ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .
. ø

[] Ե㴡ѧѺ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ ()
[] Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡ѧѺ ()
[] Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡´Ѻ ()

. ػҷø

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡´Ѻ
Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ ()
[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡ѧԴ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .

[] ԵԴ Ե鹡ѡѺ
Ե㴨ѡѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѡѺ
ԵѡѺ Ե鹡Դ ()

. ػѪҹø

[] Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѧѺ
ԵѧѺ Ե鹡ѧԴ
ԵѧԴ Ե鹡ѧѺ
Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѧԴ ()

. ػѪҹػѹ

[] ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ ()

. تҹػѹ

[] Ե㴴Ѻ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Ѻ
ԵѺ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Ѻ ()

. ػѹػҷ

[] ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ .

ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡Դ ()
ԵԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
ԵԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ Ե鹡Դ ()

. ͵յҹҤ

[] ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
Ե㴨ѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ
ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
ԵѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ ()

. ػѹػѪҹ

[] ԵԴ Դ
ԵԴ Դ
ԵԴ Դ
ԵԴ Դ ()

. طتҹ

[] ԵѺ ҴѺ
ԵѺ ҴѺ
ԵѺ Ѻ
ԵѺ Ѻ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ͵ԡѹ
[] Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зѺ ǧ
Եǧ价ء зѺ ǧ Եǧ价ء
Դ ǧ
Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зѺ ǧ
Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зԴ ǧ ()
ط觸

. طԵѭ
. ؤŸ
. ػҷø
[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ػҷػѹ

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

()
. øػѹ

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ

()
. ػҷ

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

()

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

()

[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ø

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ

()

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ

()

[] Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ ()

. ػҷø

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ػѪҹø

[] Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

. ػѪҹػѹ

[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ

. تҹػѹ

[] Ե㴢ͧؤ㴴Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Ѻ
Ե㴢ͧؤѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Ѻ

. ػѹػҷ

[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . طԵѭ . ؤŸ
. ͵յҹҤ
[] Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե
ͧؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե鹢ͧ
ؤŹ鹡Դ
Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե鹢ͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹԴ Ե
ͧؤŹ鹡Դ

. ػѹػѪҹ
[] ԵԴ Դ ԵԴ Դ
ԵԴ Դ ԵԴ
Դ

. طتҹ
[] ԵѺ ҴѺ ԵѺ ҴѺ
ԵѺ Ѻ ԵѺ
Ѻ

. ͵ԡѹ
[] Ե㴢ͧؤǧ价ء зԴ ǧ Ե
ͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Ե㴢ͧؤǧ价ء зѺ ǧ Ե鹢ͧ
ؤŹǧ价ء зԴ ǧ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . صѹԵʡ
Ե㴢ͧؤǧ价ء зԴ ǧ Ե
ͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
Ե㴢ͧؤǧ价ء зѺ ǧ Ե
ͧؤŹǧ价ء зԴ ǧ
ط觻ؤŸ

. صѹԵʡ
[] ԵҤТͧؤ㴡ѧԴ
ԵȨҡҤТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵȨҡТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵТͧؤ㴡ѧԴ ...
ԵȨҡТͧؤ㴡ѧԴ
Ե˴ͧؤ㴡ѧԴ
Ե駫ҹͧؤ㴡ѧԴ
ԵѤТͧؤ㴡ѧԴ
ԵѤТͧؤ㴡ѧԴ
Եո觡Ңͧؤ㴡ѧԴ
Եո觡Ңͧؤ㴡ѧԴ
ԵҸԢͧؤ㴡ѧԴ
ԵҸԢͧؤ㴡ѧԴ
ԵشǢͧؤ㴡ѧԴ
ԵشǢͧؤ㴡ѧԴ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] ط . ԸԵʡ
. ԸԵʡ
[] Ե繡Ţͧؤ㴡ѧԴ
Ե͡Ţͧؤ㴡ѧԴ
ԵѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ
ԵصآǷҢͧؤ㴡ѧԴ ...
(֧¡طԸչ ʹ֧Ե˵ѵͧз
˵ѵͧ)
Ե˵ѵͧͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե
˵ѵͧͧؤŹ鹡ѡѺ ѡԴ
Ե˵ѵͧͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ Ե˵
ѵͧͧؤŹ鹡ѧԴ ѧѺ ()

طʡ
ط

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
Է
. طԵѭ
. ؤ
. ػҷø
[] ͹ب. Եͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Եͧؤ
鹡ѡѺ ѡԴ
Ѫ. ػҷ觻ѨԵ Եͧؤҹ鹡ѧԴ
ѧѺ ѡѺ ѡԴ ػҷ觨ԵͧؤŹ͡
Եͧؤҹ鹡ѧԴ ѧѺ ѡѺШѡԴ
ب. Եͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
Ѫ.
͹. ԵͧؤѧԴ ѧѺ ԵͧؤŹ鹡
ѡѺ ѡԴ
.
. ԵͧؤѡѺ ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
.

. ػҷػѹ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴ ѧԴ
ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹѧԴ
Դ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹ ѧԴ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.

. øػѹ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴ ѧѺ
ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ ѧѺ
͹. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ػҷ觨Ե Եͧؤҹ鹡ѧѺ
Դ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹ ѧѺ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
.

. ػҷ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ ԵͧؤҹԴ ѧԴ ػҷ
觨Ե ԵͧؤҹԴ ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ Եͧؤҹ鹡ѧԴ
ѡԴ ػҷ觨ԵͧؤŹ͡ Եͧؤҹ鹡ѧԴ
ѡԴ
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ鹨ѡԴ ѧԴ ػҷ
觨Ե Եͧؤҹ鹨ѡԴ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ ԵͧؤҹѧԴ ѡԴ ѧ
觻ѨԵ ԵͧؤҹѧԴ ѡԴ
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԵͧؤҹѡԴ
ѧԴ ѧ觻ѨԵ ԵͧؤҹѡԴ
ѧԴ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觻ѨԵ ԵͧؤҹԴ ѡԴ
ؤŹ͡ ԵͧؤҹԴ ѡԴ
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ

. ø
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ´Ѻ ѧѺ ѧ觨Ե
Եͧؤҹ´Ѻ ѧѺ
͹. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Եͧؤҹ鹡ѧѺ ѡѺ
ѧ觨ԵͧؤŹ͡ Եͧؤҹ鹡ѧѺ ѡѺ
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧѺ ѧ觨Ե
Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
͹. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧѺ
[] ͹. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Եͧؤҹ´Ѻ ѡѺ
ؤŹ͡ Եͧؤҹ´Ѻ ѧѺ
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

. ػҷø
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ´Ѻ ѧԴ ػҷ
觨Ե Եͧؤҹ´Ѻ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Եͧؤ´Ѻ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧԴ ػҷ
觨Ե Եͧؤҹ鹨ѡѺ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Ե ؤżҹøҺѵкؤżغѵ
ѭѵ ԵͧؤҹѧԴ ѡѺ ѧ
觻ѨԵ ԵͧؤҹѧԴ ѡѺ
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ ԵͧؤҹԴ ѡѺ
ؤŹ͡ҡ ԵͧؤҹԴ ѡѺ
. Եͧؤ㴨ѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ԵͧؤѡѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ

. ػѪҹø
[] ͹. Եͧؤ㴡ѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. ԵͧؤѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹѧѺѧԴ ػҷ觨Ե Եͧ
ؤҹѧѺ ѧԴ
͹. ԵͧؤѧԴ ԵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹѧԴ ѧѺ ѧ觨Ե Եͧ
ؤҹѧԴ ѧѺ
. Եͧؤ㴡ѧѺ ԵͧؤŹ鹡ѧԴ
.

. ػѪҹػѹ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴ Դ
ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ Դ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴ Դ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧؤ
ҹԴ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. تҹػѹ
[] ͹. Եͧؤ㴴Ѻ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ
. ػҷ觨Ե ԵͧؤҹԴ Ѻ
ѧ觨Ե ԵͧؤҹԴǡ Ѻ
͹. ԵͧؤѺ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ػҷ觨Ե ԵͧؤҹѺ
Դ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹѺ Դǡ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Ѻ
.

. ػѹػҷ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹԴ Դ ؤż§¨Ե Եͧ
ؤҹԴ Դǡ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ԵͧؤҹԴ
ѡԴ ؤŹ͡§¨Ե ԵͧؤҹԴǡ
ѡԴ
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Եͧ
ؤҹ鹨ѡԴ Դ ؤż§¨Ե Եͧؤ
ҹ鹨ѡԴ Դǡ
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹ鹡Դ
. Դ

. ͵յҹҤ
[] ͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
. Եͧؤ㴨ѡԴ ԵͧؤŹԴ Եͧؤ
鹡Դ
.
͹. ԵͧؤԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵͧؤѡԴ ԵͧؤŹԴ Եͧ
ؤŹ鹡Դ
. Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤ
. ػѹػѪҹ
[] ͹. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ ػҷ ԵԴǡ
Դ
. ԵԴ Դ
.
͹. ԵԴ Դ
.
. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ Եʹյ
͹Ҥ Դ Դǡ

. طتҹ
[] ͹. ԵѺ ҴѺ
.
. ԵѺ ҴѺ
.
͹. ԵѺ Ѻ
. ѧ ԵѺ Ѻ ػҷ Ե
͹Ҥ Ѻǡ Ѻ
. ԵѺ Ѻ
. ԵʹյѺ Ѻ ػҷ Ե
͹Ҥ Ѻ Ѻǡ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ͵ԡѹ
[] ͹. Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ
ԵͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
. ѧ Եǧ价ءػҷ ѧǧѧ Ե
ʹյǧ价ءػҷС ǧ价ءѧС
. Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ Եͧ
ؤŹǧ价ء зԴ ǧ
. Եʹյ ....
͹. Եͧؤǧ价ء зԴ ǧ
ԵͧؤŹǧ价ء зѺ ǧ
. ػҷ Ե͹Ҥ ....
. Եͧؤǧ价ء зѺ ǧ
ԵͧؤŹǧ价ء зԴ ǧ
. ѧ Եǧѧ ǧػҷ
ػҷ Ե͹Ҥ ǧѧС ǧػҷС
Է觻ؤ

. طԵѭ
.
. ػҷø
[] ͹. Ե㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
.
. Ե㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
͹. ԵѧԴ ѧѺ Ե鹡ѡѺ ѡԴ
.
. ԵѡѺ ѡԴ Ե鹡ѧԴ ѧѺ
.
. ػҷػѹ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
. ѧ ԵԴ ѧԴ ػҷ ԵԴ
ǡ ѧԴ
͹. ԵѧԴ Ե鹡Դ
. ѧ ԵѧԴ Դ Եʹյ
͹Ҥ ѧԴ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
.

. øػѹ
[] ͹. Ե㴡ѧѺ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡ѧѺ
. ػҷ ԵԴ ѧѺ ѧ ԵԴ
ǡ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
͹. ԵѧѺ Ե鹡Դ
. ػҷ ԵѧѺ Դ Եʹյ
͹Ҥ ѧѺ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡ѧѺ
.

. ػҷ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
.
͹. ԵѧԴ Ե鹡Դ
. ԵʹյѧԴ Դ ѧ Ե
͹Ҥ ѧԴ Դ
. ԵԴ Ե鹡ѧԴ
. ػҷ ԵԴ ѧԴ ѧ Ե
͹ҤԴ ѧԴ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ Ե鹡ѧԴ
.
͹. ԵѧԴ Ե鹡ѡԴ
. Ե͹ҤѧԴ ѡԴ ѧ Ե
ʹյ ѧԴ ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ԵѡԴ Ե鹡ѧԴ
. ػҷ ԵѡԴ ѧԴ ѧ Ե
ʹյѡԴ ѧԴ
[] ͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
. Ե͹ҤԴ ѡԴ Ե繻ѨغѹԴ
ѡԴ
. ԵѡԴ Ե鹡Դ
. ԵʹյѡԴ Դ Ե繻Ѩغѹ ѡ
Դ Դ

. ø
[] ͹. Ե㴡ѧѺ Ե鹡´Ѻ
.
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ
.
͹. ԵѧѺ Ե鹡´Ѻ
. ԵʹյѧѺ ´Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѧѺ ´Ѻ
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧѺ
. ѧ Ե´Ѻ ѧѺ ػҷ Ե
͹Ҥ´Ѻ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
[] ͹. Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧѺ
.
͹. ԵѧѺ Ե鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹ҤѧѺ ѡѺ Ե
ʹյѧѺ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡ѧѺ
. ѧ ԵѡѺ ѧѺ Եʹյ
ѡѺ ѧѺ
[] ͹. Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡´Ѻ
.
͹. Ե´Ѻ Ե鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹Ҥ´Ѻ ѡѺ ѧ
Ե´Ѻ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡´Ѻ
. ԵʹյѡѺ ´Ѻ ѧ ԵѡѺ
Դ

. ػҷø
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡´Ѻ
.
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
͹. ԵѧԴ Ե鹡´Ѻ
. ԵʹյѧԴ ´Ѻ ѧ Ե
͹ҤѧԴ ´Ѻ
. Ե´Ѻ Ե鹡ѧԴ
. ػҷ Ե´Ѻ ѧԴ ѧ Ե
͹Ҥ´Ѻ ѧԴ
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡ѧԴ
. Ե͹ҤѡѺ ѧԴ ػҷ ԵѡѺ
ѧԴ
͹. ԵѧԴ Ե鹡ѡѺ
. Ե͹ҤѧԴ ѡѺ ѧ Ե
ʹյѧԴ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡ѧԴ
.
[] ͹. ԵԴ Ե鹡ѡѺ
.
. Ե㴨ѡѺ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹ҤԴ ѡѺ ѧ
ԵԴ ѡѺ
. ԵѡѺ Ե鹡Դ
. ԵʹյѡѺ Դ ѧ Ե
ѡѺ Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ػѪҹø
[] ͹. Ե㴡ѧԴ Ե鹡ѧѺ
.
. ԵѧѺ Ե鹡ѧԴ
. Եʹյ͹ҤѧѺ ѧԴ ػҷ
ԵѧѺ ѧԴ
͹. ԵѧԴ Ե鹡ѧѺ
. Եʹյ͹ҤѧԴ ѧѺ ѧ
ԵѧԴ ѧѺ
. Ե㴡ѧѺ Ե鹡ѧԴ
.

. ػѪҹػѹ
[] ͹. ԵԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡Դ
. ѧ ԵԴ Դ ػҷ ԵԴ
Դ
͹. ԵԴ Ե鹡Դ
. ѧ ԵԴ Դ Եʹյз
͹Ҥ Դ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. تҹػѹ
[] ͹. Ե㴴Ѻ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡Ѻ
. ػҷ ԵԴ Ѻ ѧ ԵԴ
Ѻ
͹. ԵѺ Ե鹡Դ
. ػҷ ԵѺ Դ Եʹյ
͹Ҥ Դ Դǡ
. ԵԴ Ե鹡Ѻ
.

. ػѹػҷ
[] ͹. ԵԴ Ե鹡Դ
.
. ԵԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡Դ
. ԵʹյԴ Դ Ե͹Ҥ
Դǡ Դ
. ԵԴ Ե鹡Դ
. Ե繻Ѩغѹ Դ Դ Ե͹Ҥ
Դ Դǡ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
[] ͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ Ե鹡ѡԴ
. Ե͹ҤԴ ѡԴ Եʹյ
Դǡ ѡԴ
. ԵѡԴ Ե鹡Դ
. Ե繻ѨغѹѡԴ Դ Եʹյѡ
Դ Դǡ

. ͵յҹҤ
[] ͹. ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. Ե㴨ѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ
.
͹. ԵԴ ԵԴ Ե鹡ѡԴ
.
. ԵѡԴ ԵԴ Ե鹡Դ
.

. ػѹػѪҹ
[] ͹. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ ػҷ ԵԴǡ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ .
. ԵԴ Դ
.
͹. ԵԴ Դ
.
. ԵԴ Դ
. ѧ ԵԴ Դ Եʹյз
͹Ҥ Դ Դǡ

. طتҹ
[] ͹. ԵѺ ҴѺ
.
. ԵѺ ҴѺ
.
͹. ԵѺ Ѻ
. ѧ ԵѺ Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѺǡ Ѻ
. ԵѺ Ѻ
. ԵʹյѺ Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѺ Ѻǡ

. ͵ԡѹ
[] ͹. Եǧ价ء зԴ ǧ Ե
ǧ价ء зѺ ǧ
. ѧ Եǧػҷ ǧѧ Եʹյ
ǧػҷС ǧѧС


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
. Եǧ价ء зѺ ǧ Եǧ价ء
зԴ ǧ
. Եʹյ ...
͹. Եǧ价ء зԴ ǧ Եǧ
ء зѺ ǧ
. ػҷ Ե͹Ҥ ....
. Եǧ价ء зѺ ǧ Եǧ
ء зԴ ǧ
. ѧ Եǧѧ ǧػҷ
ػҷ Ե͹ҤǧѧС ǧػҷС
Է觸

. طԵѭ
. ؤŸ
. ػҷø
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤ
鹡ѡѺ ѡԴ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
ѧѺ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ
ѡѺ ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
. Ե㴢ͧؤѡѺ ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡
ѧԴ ѧѺ
.

. ػҷػѹ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ

.
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ ԵԴ ѧԴ ػҷ ԵԴ
ǡ ѧԴ
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ

. ѧ ԵѧԴ Դ Եʹյ
͹Ҥ ѧԴ Դǡ
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ

.

. øػѹ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
.
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ ԵԴ ѧѺ ѧ ԵԴ
ǡ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
͹. Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
. ػҷ ԵѧѺ Դ Եʹյ
з͹Ҥ ѧѺ Դǡ
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
.

. ػҷ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
.
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
. ԵʹյѧԴ Դ ѧ Ե
͹ҤѧԴ Դ
. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷ ԵԴ ѧԴ ѧ Ե
͹ҤԴ ѧԴ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ե͹ҤѧԴ ѡԴ ѧ Ե
ʹյѧԴ ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . طԵѭ . ؤŸ
. Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷ ԵѡԴ ѧԴ ѧ Ե
ʹյѡԴ ѧԴ
[] ͹. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
.
͹. Ե㴢ͧؤԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ե͹ҤԴ ѡԴ Ե繻Ѩغѹ
Դ ѡԴ
. Ե㴢ͧؤѡԴ Ե鹢ͧؤŹ鹡Դ
. ԵʹյѡԴ Դ Ե繻Ѩغѹ
ѡԴ Դ

. ø
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
. ԵʹյѧѺ ´Ѻ ػҷ Ե
͹ҤѧѺ ´Ѻ
. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧ Ե´Ѻ ѧѺ ػҷ Ե
͹Ҥ´Ѻ ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . ԸԵʡ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ㴡ѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ե㴢ͧؤѧѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹ҤѧѺ ѡѺ Ե
ʹյѧѺ ѡѺ
. Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧ ԵѡѺ ѧѺ Եʹյ
ѡѺ ѧѺ
[] ͹. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ե㴢ͧؤ㴨ѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Ե㴢ͧؤ´Ѻ Ե鹢ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ Ե͹Ҥ´Ѻ ѡѺ ѧ
Ե´Ѻ ѡѺ
. Ե㴢ͧؤѡѺ Ե鹢ͧؤŹ鹡´Ѻ
. ԵʹյѡѺ ´Ѻ ѧ ԵѡѺ
´Ѻ
(ͷ Եͧؤ ҹʴ觵 㹢ͷ 㹨Ե
㹨Եͧؤ ҹʴöѹǡѹ)

Է觻ؤŸ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Ե ] Է . ԸԵʡ
. صѹԵʡ
[] ͹. ԵҤТͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ ԵҤ
ͧؤŹ鹡ѡѺ ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵҤ ԵҤТͧؤҹ
ѧԴ ѧѺ ѡѺ ѡԴ ػҷ觨ԵҤ
ͧؤŹ͡ ԵҤТͧؤҹ

. ԸԵʡ
[] ͹. Ե繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ Ե
ŢͧؤŹ鹡ѡѺ ѡԴ
. ػҷ觨Ե繡Ŵǧش Ե繡Ţͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѧѺ ѡѺ ѡԴ ػҷ觨Ե
繡ŢͧؤŹ͡ Ե繡Ţͧؤҹ
. Ե繡Ţͧؤ
.

[] ͹. Ե͡Ţͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ
͹. ԵѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ ѧѺ
( Ե и Թ仨֧Ǹ
˵ѵͧз˵ѵͧ)

Էʡ
Է
Ե

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . ʸŨѡ

. ѳѵط
. ʸ
͹

[] з繡 Ǹ繡
Ǹ繡 з繡
з͡ Ǹ͡
Ǹ͡ з͡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
ǸѾҡĵ зѾҡĵ ()

Ѩա

[] з繡 Ǹ繡
Ǹ繡 з繡
з͡ Ǹ͡
Ǹ͡ з͡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
ǸѾҡĵ зѾҡĵ ()

. ʸŨѡ
͹

[] з繡 Ǹ繡
Ǹ Ǹ͡
з繡 Ǹ繡
Ǹ ǸѾҡĵ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] з͡ Ǹ͡
Ǹ Ǹ繡
з͡ Ǹ͡
Ǹ ǸѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ ǸѾҡĵ
Ǹ Ǹ繡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
Ǹ Ǹ͡ ()

Ѩա

[] з繡 Ǹ繡
з繸 Ǹ͡
з繡 Ǹ繡
з繸 ǸѾҡĵ ()
[] з͡ Ǹ͡
з繸 Ǹ繡
з͡ Ǹ͡
з繸 ǸѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ ǸѾҡĵ
з繸 Ǹ繡
зѾҡĵ ǸѾҡĵ
з繸 Ǹ͡ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . طŨѡ
. ط
͹

[] з繡 Ǹ
Ǹ з繡
з͡ Ǹ
Ǹ з͡
зѾҡĵ Ǹ
Ǹ зѾҡĵ ()

Ѩա

[] з繡 з繸
з繸 з繡
з͡ з繸
з繸 з͡
зѾҡĵ з繸
з繸 зѾҡĵ ()

. طŨѡ
͹

[] з繡 Ǹ
Ǹ з͡
з繡 Ǹ
Ǹ зѾҡĵ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵط . طŨѡ

[] з͡ Ǹ
Ǹ з繡
з͡ Ǹ
Ǹ зѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ Ǹ
Ǹ з繡
зѾҡĵ Ǹ
Ǹ з͡ ()

Ѩա

[] з繡 з繸
з繸 з͡
з繡 з繸
з繸 зѾҡĵ ()
[] з͡ з繸
з繸 з͡
з͡ з繸
з繸 зѾҡĵ ()
[] зѾҡĵ з繸
з繸 з繡
зѾҡĵ з繸
з繸 з͡ ()

ѳѵط

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ʸ
. ѳѵùԷ
. ʸ
͹
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ繡 з繡
.
͹. з͡ Ǹ͡
.
. Ǹ͡ з͡
.
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. ǸѾҡĵ зѾҡĵ
.

Ѩա
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ繡 з繡
.
͹. з͡ Ǹ͡
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. Ǹ͡ з͡
.
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. ǸѾҡĵ зѾҡĵ
.

. ʸŨѡ
͹
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ Ǹ͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ
͹. з繡 Ǹ繡
.
. Ǹ ǸѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵ Ǹ
[] ͹. з͡ Ǹ͡
.
. Ǹ Ǹ繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹ з繡 Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. з͡ Ǹ͡
.
. Ǹ ǸѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵ
Ǹ
[] ͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. Ǹ Ǹ繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹ з繡 Ǹ
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. Ǹ Ǹ͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹ з͡ Ǹ

Ѩա
[] ͹. з繡 Ǹ繡
.
. з繸 Ǹ͡
.
͹. з繡 Ǹ繡
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ط
. з繸 ǸѾҡĵ
.
[] ͹. з͡ Ǹ͡
.
. з繸 Ǹ繡
.
͹. з͡ Ǹ͡
.
. з繸 ǸѾҡĵ
.
[] ͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ

.
. з繸 Ǹ繡
.
͹. зѾҡĵ ǸѾҡĵ
.
. з繸 Ǹ͡
.

. ط
͹
[] ͹. з繡 Ǹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . ط
. Ǹ з繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹз繡 Ǹ
͹. з͡ Ǹ
.
. Ǹ з͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ
͹. зѾҡĵ Ǹ
.
. Ǹ зѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ ǸзѾҡĵ Ǹ

Ѩա
[] ͹. з繡 з繸
. з繡 Ǹз繡
Ǹ з繡Ǹ Ǹ
з繡š з繸
. з繸 з繡
.
͹. з͡ з繸
. з͡ Ǹз͡
Ǹ з͡Ǹ Ǹ
з͡š з繸

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . طŨѡ
. з繸 з͡
.
͹. зѾҡĵ з繸
. зѾҡĵ Ǹз
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵǸ
ǸзѾҡĵ з繸
. з繸 зѾҡĵ
.

. طŨѡ
͹
[] ͹. з繡 Ǹ
.
. Ǹ з͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ
͹. з繡 Ǹ
.
. Ǹ зѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ ǸзѾҡĵ Ǹ
[] ͹. з͡ Ǹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . طŨѡ
. Ǹ з繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹз繡 Ǹ
͹. з͡ Ǹ
.
. Ǹ зѾҡĵ
. ǸѾҡĵ Ǹ Ǹ
Ѿҡĵ ǸзѾҡĵ
Ǹ
[] ͹. зѾҡĵ Ǹ
.
. Ǹ Ǹ繡
. Ǹ繡 Ǹ Ǹ繡
Ǹз繡 Ǹ
͹. зѾҡĵ Ǹ
.
. Ǹ з͡
. Ǹ͡ Ǹ Ǹ
͡š Ǹз͡ Ǹ

Ѩա
[] ͹. з繡 з繸
. з繡 Ǹз繡
Ǹ з繡Ǹ Ǹ
з繡š з繸

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѳѵùԷ . طŨѡ
. з繸 Ǹ͡
.
͹. з繡 з繸
. з繡 Ǹз繡
Ǹ з繡Ǹ Ǹ
з繡š з繸
. з繸 ǸѾҡĵ
.
[] ͹. з͡ з繸
. з͡ Ǹз͡
Ǹ з͡Ǹ Ǹ
з͡š з繸
. з繸 з͡
.
͹. з͡ з繸
. з͡ Ǹз͡
Ǹ з͡Ǹ Ǹ
з͡š з繸
. з繸 зѾҡĵ
.
[] ͹. зѾҡĵ з繸
. зѾҡĵ Ǹз
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵǸ
ǸзѾҡĵ з繸

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. з繸 з繡
.
͹. зѾҡĵ з繸
. зѾҡĵ Ǹз
Ѿҡĵ Ǹ зѾҡĵǸ
ǸзѾҡĵ з繸
. з繸 з͡
.
ѳѵùԷ

. ѵ . ػҷ
. Ѩػѹ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
Ţͧؤҹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵѧԴ
ػҷǸ繡㹻ѭǡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹ鹡ѧԴǸѾҡĵѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡㹻ѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴǸ繡š
ѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵѧԴ
ػҷǸ͡㹻ѭǡ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹡ѧԴǸѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴ -
͡ѧԴ ػҷǸ͡
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧԴ
Ǹ͡šѧԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡ѧԴ
.
. Ǹ͡㴡ѧԴ Ǹ繡
鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡㴡ѧԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧԴ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧԴ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧԴ
Ǹ繡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧԴ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡ѧԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧԴ
Ǹ͡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧԴǸ͡šѧԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵѧ
Դ ػҷǸ繡㹻ѭǡ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴǸѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧԴ
Ǹ繡ѧԴ ػҷǸ繡
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧԴ
Ǹ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴ ǸѾҡĵ
ѧԴ ػҷǸ͡㹻ѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹡ѧԴǸѾҡĵ
ѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧԴ
Ǹ͡ѧԴ ػҷǸ
͡㹻ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѧԴǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧԴ Ǹ͡ѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
ŢͧؤҹѧԴǸ͡šѧԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧԴ Ǹ繡ѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ͡С
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹѧԴ Ǹ
ѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
ѵԡ ػҷǸ͡ٻ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧԴ Ǹ繡ѧ
Դ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ
Ǹ͡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹѧԴ -
ѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ػҷǸ繡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧԴ Ǹ͡ѧԴ
ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ
Ǹ繡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧԴǸ͡šѧԴ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Ǹ͡ѧԴ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ѧԴ ǸѾ-
ĵԹ鹡ѧԴ
. ѧԴ
. ǸѾҡĵѧԴ Ǹ
Թ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧԴ
. ѧԴ
. ǸѾҡĵѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧԴ Ǹ͡ѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ
͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ԹѧԴǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѧԴ Ǹ繡ѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
С ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
㹻ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
ǸѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ػҷǸ͡ٻ -
繡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧԴ Ǹ繡
ѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ-
Ǹ͡ٻ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹѧԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ǸѾҡĵѧԴ ؤŷѧص ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ػҷǸ繡ٻ -
͡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧԴ
. ǸѾҡĵͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧԴ Ǹ͡
ѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ػҷ-
Ǹ繡ٻ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹѧԴǸ͡šѧԴ

. ͵յ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.
. Ǹ͡Դ Ǹ繡Թ
Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵԴ Ǹ繡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵԴ
Ǹ繡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵԴǸ繡šԴ
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ǸѾҡĵԴ Ǹ͡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵԴ
Ǹ͡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵԴǸ͡šԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ -
͡ŢͧؤҹԹԴǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԹԴ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨-
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԴǸ繡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԹԴ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԹԴǸ͡šԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.
. Ǹ͡Դ Ǹ繡
鹡Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵԴ Ǹ繡
Թ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵԴ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
͡Դ ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ԹԴǸ͡šԴ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
Դ ǸѾҡĵԴ ؤżѧغѵ
ط Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Դ ǸѾҡĵԴ ؤżѧغѵ
ط Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.

. ͹Ҥ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե)
Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡ
Դ ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴǸ
͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѡԴ
ؤŹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡԴǸ
繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡԴǸ͡š
ѡԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴨ѡԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡㴨ѡԴ Ǹ繡
鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵ㴨ѡԴ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡԴ
Ǹ繡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡԴǸ繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡㴨ѡԴ ǸѾ-
ĵԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵ㴨ѡԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡԴ
Ǹ͡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡԴǸ͡šѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. (㹨ǡ ѭǡ) ؤŨѡѵä
ӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѡԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤż§ѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ繡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ繡šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) кؤżغѵ
ѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ͡šѡԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
͡ŢͧؤҹѡԴ Ǹ繡ѡԴ
ؤż§ѵäѹؤ Ǹ͡
ͧؤҹѡԴǸ繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
繡ŢͧؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡԴ
ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹѡ
ԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤż
§»ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹѡԴ
ǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѡԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ѡԴ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Ǹ繡ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵѡԴ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѡԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵѡԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե)
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴ Ǹ
繡ѡԴ ؤż§ѵä ѹؤ
кؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѡԴǸ繡šѡԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤż§ѵä ѹؤ кؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡԴ
ǸѾҡĵѡԴ ؤż§»ѨԵ
Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡԴǸ
ѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) кؤżغѵ
ѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴ
ǸѾҡĵѡԴ ؤż§»ѨԵ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴǸ
ѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡ŢͧؤҹԴ Ǹ繡ѧ
Դ ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԴ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԴ Ǹ͡ѧ
Դ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԴǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡Դ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹԴ Ǹ繡ѧԴ ػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ԴǸ繡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹԴ Ǹ͡ѧԴ ػҷ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
ԴǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ǸѾҡĵͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡Դ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡Դ ͨԵǧ ͧؤżغѵ
ط ؤżغѵѭѵ Ǹ繡
ͧؤҹԹѧԴǸ͡šԴ
. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵԴ
ؤżѧغѵط Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵԴ
ؤżѧغѵط Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵԴ
. ǸѾҡĵͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡ ػҷǸ
繡 Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴǸ
͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹ鹨ѡԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡
ѧԴ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡԴǸ͡šѧԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ
鹡ѧԴ Ǹ͡ѡԴ ػҷǸ
繡ŢͧؤŹ͡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴǸ繡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ Ǹ繡ѧԴ ػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡԴǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѧԴ ػҷ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡԴǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
繡ŢͧؤҹѧԴ Ǹ͡ѡԴ
ѧѵä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ѧ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹѧ
ԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡԴ Ǹ繡ѧԴ ѧѵä
ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե
Ǹ͡ŢͧؤҹѡԴǸ繡š
ѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵѡ
Դ ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ
ѡԴ ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡ѡԴ ѧѵä ѹؤ
ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧ
ԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѡԴ Ǹ繡ѧԴ ѧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѵä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ؤżغѵѭѵ Ǹ͡
ͧؤҹԹѡԴǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵѡԴ
ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵѡԴ
ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѧԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ͵յҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
Ǹ繡ŢͧؤҹԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡
Ǹ繡ŢͧؤҹԴ ǸѾҡĵ
ѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤ
Դ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԴǸѾҡĵѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹԴ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴ Ǹ繡Դ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹԹ鹨ѡԴǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡԴ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡԴ
Ǹ繡šԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹԴ ǸѾҡĵѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹԴǸѾҡĵѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡԴǸ͡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ͡
ѡԴ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡԴ
. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤż§ѵäѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡԴ Ǹ繡Դ
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡԴǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ǸѾҡĵͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
ػҷ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. ѵ . ø
. Ѩػѹ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
Ţͧؤҹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧѺ
ѧǸ繡㹻ѭǡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ㹻ѵ-
ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧѺ Ǹ
ѧѺ ѧǸ繡㹻ѭǡ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹡ѧѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
͡Ţͧؤҹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
ѧǸ͡㹻ѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧѺ Ǹ
͡ѧѺ ѧǸ͡㹻ѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹ鹡ѧѺǸ͡
ѧѺ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡㴡ѧѺ Ǹ繡
鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡㴡ѧѺ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧѺ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ繡ѧѺ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
[] ͹. Ǹ͡㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ͡
Թ鹡ѧѺ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ͡ѧѺ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧѺǸ͡šѧѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧ
Ѻ ѧǸ繡㹻ѭǡ Ǹ繡
ͧؤҹԹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ繡ѧѺ ѧǸ繡㹻ѭ-
ǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺ ǸѾҡĵѧѺ
ѧǸ͡㹻ѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹԹ鹡ѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ͡ѧѺ ѧǸ͡
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ͡šѧѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹѧѺ Ǹ͡ѧѺ ػҷ
觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ͡ ؤ
ҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧѺǸ͡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧѺ Ǹ繡ѧѺ ػҷ-
觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ͡С
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹѧѺ Ǹ
ѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե
㹻ѵԡ ѧǸ͡ٻ Ǹ
ŢͧؤҹѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧѺ Ǹ繡ѧѺ
ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ѧ
Ǹ͡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹѧѺ Ǹ
ѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
㹻ѵԡ ѧǸ繡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧѺǸѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹѧѺ Ǹ͡ѧ
Ѻ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ѧ
Ǹ繡ٻ ǸѾҡĵͧؤҹ
ѧѺǸ͡šѧѺ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡ѧѺ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧѺ
. ѧѺ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
Թ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
. ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧѺ Ǹ͡ѧѺ
ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ
͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ԹѧѺǸ͡šѧѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѧѺ Ǹ繡ѧѺ
ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻصҡ͡
С ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺ
ǸѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ-
觨Ե㹻ѵԡ ѧǸ͡ٻ
Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺǸ
ѾҡĵѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ繡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧѺ Ǹ繡
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ѧǸ͡ٻ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹѧѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨ԵԻصҡ
ѵԡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧѺ
ǸѾҡĵѧѺ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ѧǸ繡ٻ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧѺǸ
ѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧѺ Ǹ͡
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ѧǸ繡ٻ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹѧѺǸ͡šѧѺ

. ͵յ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡
鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡´Ѻ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡´Ѻ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ繡´Ѻ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ繡š´Ѻ
[] ͹. Ǹ͡´Ѻ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ͡´Ѻ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ͡š´Ѻ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡š´Ѻ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´Ѻ Ǹ繡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ´Ѻ
Ǹ繡š´Ѻ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´Ѻ Ǹ͡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ´Ѻ
Ǹ͡š´Ѻ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡
鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡´Ѻ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡´Ѻ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͡ŨԵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ繡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
͡´Ѻ ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
´ѺǸ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
´Ѻ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵ
ط Ǹ繡ŢͧؤҹԹ´Ѻ
ǸѾҡĵ´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
Ѻ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ
Ѿҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.

. ͹Ҥ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡѺ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤ ǸѾ-
ĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѡѺ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ繡šѡѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե ӴѺ觨Ե ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѡѺ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴨ѡѺ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ-
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡šѡѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
͡ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ
͡šѡѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺ
Ǹ繡ѡѺ ѧѵä ѹؤ
Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡š
ѡѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤ Ǹ繡
ͧؤҹѡѺ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹѡѺ
ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѡѺ ǸѾҡĵѡѺ ѧ
觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ
ѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѡѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺ Ǹ繡ѡѺ ѧѵä
ѹؤ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺǸ繡šѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ѹؤ ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡѺ
ǸѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ
繡ŢͧؤҹԹѡѺǸѾҡĵ
ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡѺ Ǹ
ѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
͡Ţͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
´ѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ͡
ѧѺ ѧǸ͡ ǸѾҡĵͧ
ؤҹ´ѺǸ͡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
繡ѧѺ ѧǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ繡ѧѺ ѧ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´ѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡ѧѺ ѧ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
´ѺǸ͡šѧѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺ
Ǹ͡´Ѻ ͨԵǧ ͧؤżغѵ
ط ؤżغѵѭѵ Ǹ繡
ͧؤҹԹѧѺǸ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵ´Ѻ
ؤżѧغѵط Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧѺǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵ´Ѻ
ؤżѧغѵط Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѧѺǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
(ѧ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ ѧǸ
繡 Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧѺǸ
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡Ţͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺǸ繡šѧѺ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧѺ
ѧǸ繡 ǸѾҡĵͧؤҹ
ѡѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѧ
Ѻ ѧǸ͡ ǸѾҡĵͧ
ؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѧѺ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺ
Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ ѧǸ
繡 Ǹ繡ŢͧؤҹԹ鹡ѧѺǸ
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
繡ѧѺ ѧǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧѺ ѧ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡šѧѺ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѧѺ ѧ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺǸ͡šѧѺ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
繡ŢͧؤҹѧѺ Ǹ͡ѡѺ
ػҷѵä ѹؤ ؤŨѡѵä
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤ
ѧѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺ
Ǹ繡ѧѺ ػҷѵä ѹ-
ؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե
Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡š
ѧѺ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧѺ ǸѾҡĵѡ
Ѻ ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹѧ
ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ѨػѹҹҤ
͡ŢͧؤҹѧѺ ǸѾҡĵ
ѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧѺ -
͡ѡѺ ػҷѵä ѹؤ
ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤż
غѵѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧѵä ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѡѺ Ǹ繡ѧѺ ػҷѵä
ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѡѺǸ繡šѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷ觨Եͧؤŷ ѧ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧѺ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѧѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.

. ͵յҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧؤ
ҹ´Ѻ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
繡Ţͧؤҹ´ѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡´Ѻ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
Ţͧؤҹ´ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
͡Ţͧؤҹ´ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹ´ѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡
Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡š´Ѻ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
Թ´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤҹ
´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺ Ǹ繡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡š´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Թ´Ѻ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Թ´ѺǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺ Ǹ͡´Ѻ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ-
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡ
ѺǸ͡š´Ѻ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡´Ѻ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
繡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡
ѡѺ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹ´ѺǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺ Ǹ繡´Ѻ ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡š´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
ø

. ѵ . ػҷø
. Ѩػѹ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡㴡ѧѺ Ǹ繡
鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡㴡ѧԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ繡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѧѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵ㴡ѧѺ Ǹ͡
Թ鹡ѧԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѧѺ
Ǹ͡ѧԴ 㹨ǡлѭǡ
ǸѾҡĵѧѺǸ͡šѧԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴡ѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧԴ Ǹ͡ѧѺ ػҷ-
觨ԵԻصҡ ѧ觨ԵԻصҡ͡ ؤż
øҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹѧԴǸ͡šѧѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧѺ Ǹ繡ѧԴ ѧ
觨ԵԻصҡ͡ ػҷ觨ԵԻصҡ ؤż
øҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѧѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 ǸѾҡĵ
ͧؤҹѧѺ Ǹ繡ѧԴ ؤŷ
ѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ ѧ
Ǹ繡͡ٻ ǸѾҡĵͧ
ؤҹѧѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
㹻ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ Ǹ
͡ŢͧؤҹѧԴǸѾҡĵ
ѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ ǸѾ-
ĵͧؤҹѧѺ Ǹ͡ѧԴ
ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡㹻ѵԡ
ѧǸ繡͡ٻ ǸѾ-
ĵͧؤҹѧѺǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѧѺ
.
. Ǹ͡ѧѺ Ǹ繡
Թ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
. ѧѺ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
Թ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѧѺ
. ѧѺ
. ǸѾҡĵѧѺ Ǹ
͡Թ鹡ѧԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ѧǸ͡ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧԴ Ǹ͡ѧѺ
ػҷ觨ԵԻصҡ ѧ觨ԵԻصҡ͡

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹ
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ѧԴǸ͡šѧѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѧѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѧѺ Ǹ繡ѧԴ
ѧ觨ԵԻصҡ͡ ػҷ觨ԵԻصҡ
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
繡ŢͧؤҹԹѧԴ ǸѾҡĵ
ѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
㹻ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ
Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ繡 ǸѾҡĵ
ͧؤҹԹѧѺ Ǹ繡ѧԴ
ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ
ѧǸ繡͡ٻ ǸѾҡĵ
ͧؤҹԹѧѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѧѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹѧԴ ǸѾ-
ĵѧѺ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡㹻ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѧԴǸ
ѾҡĵѧѺ
. ǸѾҡĵͧؤѧѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹԹѧѺ Ǹ͡ѧ
Դ ؤŷѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ͡
ѵԡ ѧǸ繡͡ٻ Ǹ
ѾҡĵͧؤҹԹѧѺǸ
͡šѧԴ

. ͵յ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡Թ
Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ繡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ繡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡Դ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵ´Ѻ
Ǹ͡Դ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵ´ѺǸ͡šԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ繡
Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤż
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
´Ѻ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ´Ѻ
Ǹ繡šԴ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
´Ѻ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ´ѺǸ͡šԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡´Ѻ Ǹ繡
鹡Դ
.
͹. Ǹ繡Դ ǸѾҡĵ
Թ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ繡
Թ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡Դ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յ
. ǸѾҡĵ´Ѻ Ǹ͡
Թ鹡Դ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵ͡Ŵǧ ͧؤżغѵط
Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ
͡´Ѻ ؤżѧغѵط ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ
Ǹ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
Դ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵ
ط Ǹ繡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Դ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤżѧغѵ
ط Ǹ͡ŢͧؤҹԹԴ
ǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
.

. ͹Ҥ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴ Ǹ͡ѡѺ
ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧؤҹ鹨ѡԴǸ
͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѡԴ ؤ
͡ ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ
šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ͡
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѡԴ ؤŹ͡
ǸѾҡĵͧؤҹ鹨ѡѺǸ͡š
ѡԴ

͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴨ѡԴ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡㴨ѡѺ Ǹ繡Թ
ѡԴ
.
͹. Ǹ繡㴨ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵ㴨ѡѺ Ǹ繡
鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡѺ
Ǹ繡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡѺǸ繡šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵ㴨ѡѺ Ǹ͡
Թ鹡ѡԴ
. ѭѵ ԹǸѾҡĵѡѺ
Ǹ͡ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ
ǸѾҡĵѡѺǸ͡šѡԴ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
繡ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴ Ǹ͡
ѡѺ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ
ŢͧؤҹԹ鹨ѡԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴨ѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵä ѹؤ кؤż
غѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡѺ Ǹ繡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ
Ǹ繡šѡԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
͡ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ
ǸѾҡĵͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ
͡šѡԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
͡ŢͧؤҹѡѺ Ǹ繡ѡ
Դ ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡šѡԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵäѹؤ Ǹ
繡ŢͧؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹѡԴ
ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹѡԴ ǸѾҡĵѡѺ ѧ
觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹѡԴǸ
ѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѡԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͹Ҥ
. Ǹ͡ѡѺ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.
͹. Ǹ繡ѡԴ ǸѾҡĵ
Թ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵѡѺ Ǹ繡
Թ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ѡԴ Ǹ
ѾҡĵԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵѡѺ Ǹ
͡Թ鹡ѡԴ
.

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) -
͡ŢͧؤҹԹѡѺ Ǹ繡
ѡԴ ؤż§ѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡ
ѺǸ繡šѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѡԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤкؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѡԴ
ǸѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ
繡ŢͧؤҹԹѡԴǸѾҡĵ
ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѡԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
Ǹ͡ŢͧؤҹԹѡԴ Ǹ
ѾҡĵѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵ кؤżغѵѭѵ -
͡Ţͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤ
´ѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ ǸѾ-
ĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹ´ѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ´Ѻ Ǹ͡
ѧԴ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹ´ѺǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ´Ѻ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ´ѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ´Ѻ Ǹ繡ѧԴ ػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
´ѺǸ繡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
.
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧ
ؤҹԹ´Ѻ Ǹ͡ѧԴ
ػҷǸ͡ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ´ѺǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . Ѩػѹҵյ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡´Ѻ
. ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡´Ѻ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡´Ѻ ͨԵǧ ͧؤżغѵط-
ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹѧԴǸ͡š´Ѻ
. Ǹ͡Ţͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
ԹѧԴ ǸѾҡĵ´Ѻ ؤ
ѧغѵط Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧԴǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡´Ѻ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵ´Ѻ
ؤżѧغѵط Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹѧԴǸѾҡĵ´Ѻ
. ǸѾҡĵͧؤ´Ѻ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴ
Ǹ͡ѡѺ ػҷǸ繡Ţͧ
ؤŹ͡ Ǹ繡Ţͧؤҹ鹡ѧԴǸ
͡šѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡Ţͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 Ǹ͡Ţͧؤ
鹨ѡѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧԴ
ػҷǸ繡 ǸѾҡĵͧؤ
ҹ鹨ѡѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ͡
ͧؤŹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
Ѿҡĵͧؤҹ鹨ѡѺ Ǹ͡
ѧԴ ػҷǸ͡ ǸѾҡĵ
ͧؤҹ鹨ѡѺǸ͡šѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
͹͡
[] ͹. Ǹ繡㴡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ繡Ţͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ Ǹ͡ѡѺ ػҷ-
繡ŢͧؤŹ͡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹ
ѧԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ
繡ѧԴ ػҷǸ繡 Ǹ
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡Ţͧؤ㴡ѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
ҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡ѧԴػҷ
Ǹ繡 ǸѾҡĵͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡šѧԴ
[] ͹. Ǹ͡Ţͧؤ㴡ѧԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤ
ҹԹ鹨ѡѺ Ǹ͡ѧԴ ػҷ
Ǹ͡ ǸѾҡĵͧؤҹ
鹨ѡѺǸ͡šѧԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ Ǹ͡ѡѺ
ѧѵä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե Ǹ繡ŢͧؤҹѧԴ
Ǹ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
觨Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺ Ǹ繡ѧԴ ѧѵä
ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե
Ǹ͡ŢͧؤҹѡѺǸ繡š
ѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Ǹ
繡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵѡ
Ѻ ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹѧ
ԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ -
͡ŢͧؤҹѧԴ ǸѾҡĵ
ѡѺ ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѧԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ѨػѹҹҤ
Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡ѧԴ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ
Ǹ͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
Ǹ͡ѡѺ ѧѵä ѹؤ
ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżغѵ
ѭѵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧ
ԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷѵä ؤŨѡѵäӴѺ
Ե ػҷ觨Ե Ǹ͡Ţͧؤҹ
ѡѺ Ǹ繡ѧԴ ѧѵ-
ä ѹؤ ؤŨѡѵäӴѺ觨Ե ѧ
Ե ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ԹѡѺǸ繡šѧԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤѧԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
ԹѧԴ ǸѾҡĵѡѺ ѧ-
觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹԹѧԴ
ǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
繡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤѧԴ
ǸѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ͡ ؤżغѵѭѵ Ǹ͡Ţͧؤ
ҹԹѧԴ ǸѾҡĵѡѺ
ѧ觻ѨԵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѧԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

. ͵յҹҤ
͹ؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԴ Ǹ͡ѡѺ ؤŹ͡
Ǹ繡ŢͧؤҹԴǸ͡šѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡Ţͧ
ؤŹ鹡Դ
.
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ ǸѾҡĵ
ͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡ŢͧؤҹԴ
ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ繡
ͧؤҹԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
.
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
Դ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡ Ǹ
͡ŢͧؤҹԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
.

͹͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ͡
Թ鹡ѡѺ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
͹ؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ繡Ţͧ
ؤҹԹԴ Ǹ͡ѡѺ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡Ţͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
͡ŢͧؤҹԹ鹨ѡѺ Ǹ繡Դ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Ǹ͡
ͧؤҹԹ鹨ѡѺǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ԹԴ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ繡Ţͧؤҹ
ԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺ Ǹ繡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺǸ繡šԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѧ觻ѨԵ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԹԴ ǸѾҡĵѡѺ ؤŹ͡غѵ
㹨ǡлѭǡ Ǹ͡Ţͧؤҹ
ԴǸѾҡĵѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤ㴨ѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺ Ǹ͡Դ ؤŹ͡غѵ
ǡлѭǡ ǸѾҡĵͧؤҹ
Թ鹨ѡѺǸ͡šԴ

Ѩաؤ
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ繡
ͧؤŹ鹡Դ
. Դ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ѵ . ػҷø . ͵յҹҤ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹ鹡ѡѺ
.
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹ鹡Դ
. Դ

Ѩա͡
[] ͹. Ǹ繡Դ Ǹ
͡Թ鹡ѡѺ

Ѩաؤš
[] ͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ -
͡ŢͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
繡ŢͧؤҹԹԴ Ǹ͡
ѡѺ ؤżغѵѭѵ Ǹ繡Ţͧؤ
ҹԹԴǸ͡šѡѺ
. Ǹ͡ŢͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤż§ѵä ѹؤ ؤŨѡ
ѵäӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Ǹ͡Ţͧ
ؤҹԹѡѺ Ǹ繡Դ ؤ
غѵѭѵ Ǹ͡ŢͧؤҹԹ
ѡѺǸ繡šԴ
͹. Ǹ繡ŢͧؤԴ Ǹ
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. ] . ǹ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
繡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
[] ͹. Ǹ͡ŢͧؤԴ -
ѾҡĵͧؤŹԹ鹡ѡѺ
. ѡѺ
. ǸѾҡĵͧؤѡѺ Ǹ
͡ŢͧؤŹԹ鹡Դ
. Դ
ػҷø
ѵ

. ǹ
[] ͹. ؤ㴡ѧԭǸ繡 ؤŹ鹡ѧ
Ǹ͡
.
. ؤ㴡ѧǸ͡ ؤŹ鹡ѧԭ-

.
͹. ؤѧԭǸ繡 ؤŹ鹡ѧ
Ǹ͡
.
. ؤѧǸ͡ ؤŹ鹡ѧ
ԭǸ繡
.

ǹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸ
Թ
. ѳѵط
[] Թ

. ѡع . ʵԹ
. ҹԹ . Թ
. Թ . Թ
. ԵԹ . Թ
. ԵԹ . آԹ
. ءԹ . Թ
. Թ . ໡Թ
. ѷԹ . Թ
. ʵԹ . ҸԹ
. ѭԹ . ͹ѭҵѭյԹ
. ѭԹ . ѭҵԹ

. ʸ
͹

[] ѡ 繨ѡع ѡع 繨ѡ
ʵ ʵԹ ʵԹ ʵ
ҹ 繦ҹԹ ҹԹ 繦ҹ
繪Թ Թ 繪
繡Թ Թ 繡
Թ Թ
Ե ԵԹ ԵԹ Ե


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸ

繻Թ Թ 繻
Ե 繪ԵԹ ԵԹ 繪Ե
آ آԹ آԹ آ
ء 繷ءԹ ءԹ 繷ء
Թ Թ
Թ Թ
ມ ໡Թ ໡Թ ມ
ѷ ѷԹ ѷԹ ѷ
Թ Թ
ʵ ʵԹ ʵԹ ʵ
Ҹ ҸԹ ҸԹ Ҹ
ѭ 繻ѭԹ ѭԹ 繻ѭ

͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹ ͹ѭҵѭյ
ѭ ѭԹ ѭԹ ѭ
ѭҵ ѭҵԹ
ѭҵԹ ѭҵ ()

Ѩա

[] Ǹ繨ѡ 繨ѡع
Ǹ繨ѡع 繨ѡ
Ǹʵ ʵԹ
ǸʵԹ ʵ
Ǹ繦ҹ 繦ҹԹ
Ǹ繦ҹԹ 繦ҹ
Ǹ繪 繪Թ
Ǹ繪Թ 繪


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸ

Ǹ繡 繡Թ
Ǹ繡Թ 繡
Ǹ Թ
ǸԹ
ǸԵ ԵԹ
ǸԵԹ Ե
Ǹ繻 繻Թ
Ǹ繻Թ 繻
Ǹ繪Ե 繪ԵԹ
Ǹ繪ԵԹ 繪Ե
Ǹآ آԹ
ǸآԹ آ
Ǹ繷ء 繷ءԹ
Ǹ繷ءԹ 繷ء
Ǹ Թ
ǸԹ
Ǹ Թ
ǸԹ
Ǹມ ໡Թ
Ǹ໡Թ ມ
Ǹѷ ѷԹ
ǸѷԹ ѷ
Ǹ Թ
ǸԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

Ǹʵ ʵԹ
ǸʵԹ ʵ
ǸҸ ҸԹ
ǸҸԹ Ҹ
Ǹ繻ѭ 繻ѭԹ
Ǹ繻ѭԹ 繻ѭ
Ǹ͹ѭҵѭ- ͹ѭҵѭյԹ
յ
Ǹ͹ѭҵѭ- ͹ѭҵѭյ
յԹ
Ǹѭ ѭԹ
ǸѭԹ ѭ
Ǹѭҵ ѭҵԹ
ǸѭҵԹ ѭҵ ()

. ʸŨѡ
͹

[] ѡ 繨ѡع Թ ʵԹ
ѡ 繨ѡع Թ 繦ҹԹ
ѡ 繨ѡع Թ 繪Թ
ѡ 繨ѡع Թ 繡Թ
ѡ 繨ѡع Թ Թ
ѡ 繨ѡع Թ ԵԹ
ѡ 繨ѡع Թ 繻Թ
ѡ 繨ѡع Թ 繪ԵԹ
ѡ 繨ѡع Թ آԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

ѡ 繨ѡع Թ 繷ءԹ
ѡ 繨ѡع Թ Թ
ѡ 繨ѡع Թ Թ
ѡ 繨ѡع Թ ໡Թ
ѡ 繨ѡع Թ ѷԹ
ѡ 繨ѡع Թ Թ
ѡ 繨ѡع Թ ʵԹ
ѡ 繨ѡع Թ ҸԹ
ѡ 繨ѡع Թ 繻ѭԹ
ѡ 繨ѡع Թ ͹ѭҵѭ-
Թ
ѡ 繨ѡع Թ ѭԹ
ѡ 繨ѡع Թ ѭҵԹ

()
[] ʵ ʵԹ Թ 繨ѡع

ʵ ʵԹ Թ ѭҵԹ ()
[] ҹ 繦ҹԹ Թ 繨ѡع

ҹ 繦ҹԹ Թ ѭҵԹ ()
[] 繪Թ Թ 繨ѡع

繪Թ Թ ѭҵԹ ()
[] 繡Թ Թ 繨ѡع

繡Թ Թ ѭҵԹ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] Թ Թ 繨ѡع

Թ Թ ѭҵԹ ()
[] Ե ԵԹ Թ 繨ѡع

Ե ԵԹ Թ ѭҵԹ ()
[] 繻Թ Թ 繨ѡع

繻Թ Թ ѭҵԹ ()
[] Ե 繪ԵԹ Թ 繨ѡع

Ե 繪ԵԹ Թ ѭҵԹ ()
[] آ آԹ Թ 繨ѡع

آ آԹ Թ ѭҵԹ ()
[] ء 繷ءԹ Թ 繨ѡع

ء 繷ءԹ Թ ѭҵԹ ()

[] Թ Թ 繨ѡع

Թ Թ ѭҵԹ ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ Թ ѭҵԹ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] ມ ໡Թ Թ 繨ѡع

ມ ໡Թ Թ ѭҵԹ ()
[] ѷ ѷԹ Թ 繨ѡع

ѷ ѷԹ Թ ѭҵԹ ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ Թ ѭҵԹ ()
[] ʵ ʵԹ Թ 繨ѡع

ʵ ʵԹ Թ ѭҵԹ ()
[] Ҹ ҸԹ Թ 繨ѡع

Ҹ ҸԹ Թ ѭҵԹ ()
[] ѭ 繻ѭԹ Թ 繨ѡع

ѭ 繻ѭԹ Թ ѭҵԹ ()

[] ͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭյԹ
Թ 繨ѡع


͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭյԹ
Թ ѭҵԹ ()


[] ѭ ѭԹ Թ 繨ѡع

ѭ ѭԹ Թ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ
[] ѭҵ ѭҵԹ Թ 繨ѡع

ѭҵ ѭҵԹ Թ ѭԹ ()

Ѩա

[] Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ʵԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繦ҹԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繪Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繡Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ԵԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繻Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繪ԵԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ آԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繷ءԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ໡Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ѷԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ʵԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ҸԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ 繻ѭԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ͹ѭҵѭյԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ѭԹ
Ǹ繨ѡ 繨ѡع
ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] Ǹʵ ʵԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繦ҹ 繦ҹԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繪 繪Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繡 繡Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] ǸԵ ԵԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] Ǹ繻 繻Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繪Ե 繪ԵԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹآ آԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繷ء 繷ءԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . ʸŨѡ

[] Ǹມ ໡Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹѷ ѷԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹʵ ʵԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] ǸҸ ҸԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繻ѭ 繻ѭԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹ

[] Ǹ͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭ-
Թ


ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹѭ ѭԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹѭҵ ѭҵԹ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭԹ ()

. طԹ
͹

[] ѡ Թ Թ 繨ѡع
ʵ Թ Թ ʵԹ
ҹ Թ Թ 繦ҹԹ
Թ Թ 繪Թ
Թ Թ 繡Թ
Թ Թ Թ
Ե Թ Թ ԵԹ
Թ Թ 繻Թ
Ե Թ Թ 繪ԵԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹ

آ Թ Թ آԹ
ء Թ Թ 繷ءԹ
Թ Թ Թ
Թ Թ Թ
ມ Թ Թ ໡Թ
ѷ Թ Թ ѷԹ
Թ Թ Թ
ʵ Թ Թ ʵԹ
Ҹ Թ Թ ҸԹ
ѭ Թ Թ 繻ѭԹ

͹ѭҵѭյ Թ
Թ ͹ѭҵѭյԹ
ѭ Թ Թ ѭԹ
ѭҵ Թ Թ ѭҵԹ ()

Ѩա

[] Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繨ѡع
Ǹʵ Թ
ǸԹ ʵԹ
Ǹ繦ҹ Թ
ǸԹ 繦ҹԹ
Ǹ繪 Թ
ǸԹ 繪Թ
Ǹ繡 Թ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹ

ǸԹ 繡Թ
Ǹ Թ
ǸԹ Թ
ǸԵ Թ
ǸԹ ԵԹ
Ǹ繻 Թ
ǸԹ 繻Թ
Ǹ繪Ե Թ
ǸԹ 繪ԵԹ
Ǹآ Թ
ǸԹ آԹ
Ǹ繷ء Թ
ǸԹ 繷ءԹ
Ǹ Թ
ǸԹ Թ
Ǹ Թ
ǸԹ Թ
Ǹມ Թ
ǸԹ ໡Թ
Ǹѷ Թ
ǸԹ ѷԹ
Ǹ Թ
ǸԹ Թ
Ǹʵ Թ
ǸԹ ʵԹ
ǸҸ Թ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ

ǸԹ ҸԹ
Ǹ繻ѭ Թ
ǸԹ 繻ѭԹ

Ǹ͹ѭҵѭյ Թ

ǸԹ ͹ѭҵѭյԹ
Ǹѭ Թ
ǸԹ ѭԹ
Ǹѭҵ Թ
ǸԹ ѭҵԹ ()

. طԹŨѡ
͹

[] ѡ Թ Թ ʵԹ
ѡ Թ Թ 繦ҹԹ
ѡ Թ Թ 繪Թ
ѡ Թ Թ 繡Թ
ѡ Թ Թ Թ
ѡ Թ Թ ԵԹ
ѡ Թ Թ 繻Թ
ѡ Թ Թ 繪ԵԹ
ѡ Թ Թ آԹ
ѡ Թ Թ 繷ءԹ
ѡ Թ Թ Թ
ѡ Թ Թ Թ
ѡ Թ Թ ໡Թ
ѡ Թ Թ ѷԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ

ѡ Թ Թ Թ
ѡ Թ Թ ʵԹ
ѡ Թ Թ ҸԹ
ѡ Թ Թ 繻ѭԹ
ѡ Թ Թ ͹ѭҵѭյԹ
ѡ Թ Թ ѭԹ
ѡ Թ Թ ѭҵԹ ()

[] ʵ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ҹ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Ե Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Ե Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] آ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ء Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ມ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ѷ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ
[] Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ʵ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] Ҹ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ѭ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ͹ѭҵѭյ Թ
Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ѭ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭҵԹ ()
[] ѭҵ Թ Թ 繨ѡع

Թ ѭԹ ()

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ
Ѩա

[] Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ʵԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繦ҹԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繪Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繡Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ԵԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繻Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繪ԵԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ آԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繷ءԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ Թ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ

Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ໡Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ѷԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ Թ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ʵԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ҸԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ 繻ѭԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ͹ѭҵѭյԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ѭԹ
Ǹ繨ѡ Թ
ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹʵ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繦ҹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ

[] Ǹ繪 Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繡 Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] ǸԵ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繻 Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繪Ե Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ

[] Ǹآ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繷ء Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹມ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹѷ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵط . طԹŨѡ

[] Ǹʵ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] ǸҸ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹ繻ѭ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()

[] Ǹ͹ѭҵѭյ Թ

ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹѭ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭҵԹ ()
[] Ǹѭҵ Թ
ǸԹ 繨ѡع

ǸԹ ѭԹ ()

ѳѵط

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
. ѳѵùԷ
. ʸ
͹
[] ͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. ѡع 繨ѡ
.
͹. ʵ ʵԹ
. Ծʵ ѳʵ ʵ ʵԹ ʵԹ
ʵС ʵԹ
. ʵԹ ʵ
.
͹. ҹ 繦ҹԹ
.
. ҹԹ 繦ҹ
.
͹. 繪Թ
.
. Թ 繪
.
͹. 繡Թ
. 鹡Թ Ǹ繡 繡Թ
Թ 繡¡ 繡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
. Թ 繡
.
͹. Թ
.
. Թ
.
͹. Ե ԵԹ
.
. ԵԹ Ե
.
͹. 繻Թ
.
. Թ 繻
.
͹. Ե 繪ԵԹ
.
. ԵԹ 繪Ե
.
͹. آ آԹ
.
. آԹ آ
.
͹. ء 繷ءԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
. ءԹ 繷ء
.
͹. Թ
.
. Թ
.
͹. Թ
.
. Թ
.
͹. ມ ໡Թ
. ໡Թ ມҷມ ໡Թ
໡Թ ມҡ ໡Թ
. ໡Թ ມ
.
͹. ѷ ѷԹ
.
. ѷԹ ѷ
.
͹. Թ
.
. Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
͹. ʵ ʵԹ
.
. ʵԹ ʵ
.
͹. Ҹ ҸԹ
.
. ҸԹ Ҹ
.
͹. ѭ 繻ѭԹ
.
. ѭԹ 繻ѭ
.
͹. ͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭյԹ
.
. ͹ѭҵѭյԹ ͹ѭҵѭյ
.
͹. ѭ ѭԹ
.
. ѭԹ ѭ
.
͹. ѭҵ ѭҵԹ
.
. ѭҵԹ ѭҵ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
Ѩա
[] ͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. Ǹ繨ѡع 繨ѡ
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡع 繨ѡ 鹨ѡ
ѡع Ǹ繨ѡء 繨ѡع
͹. Ǹʵ ʵԹ
.
. ǸʵԹ ʵ
. Ծʵ ѳʵ ʵԹ ʵ ʵ
ʵԹ ǸʵС ʵԹ
͹. Ǹ繦ҹ 繦ҹԹ
.
. Ǹ繦ҹԹ 繦ҹ
.
͹. Ǹ繪 繪Թ
.
. Ǹ繪Թ 繪
.
͹. Ǹ繡 繡Թ
.
. Ǹ繡Թ 繡
. 鹡Թ Ǹ繡Թ 繡
鹡СԹ Ǹ繡¡ 繡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ
.
͹. ǸԵ ԵԹ
. ԵԹ Ե ԵԹ ԵԵԹ
ǸԵա ԵԹ
. ǸԵԹ Ե
. Ե ԵԹ Ե ԵԵԹ
ǸԵա ԵԹ
͹. Ǹ繻 繻Թ
. Թ 繻 繻Թ 鹻лԹ
Ǹ繻С 繻Թ
. Ǹ繻Թ 繻
. 繻Թ 繻 鹻лԹ
Ǹ繻С 繻Թ
͹. Ǹ繪Ե 繪ԵԹ
.
. Ǹ繪ԵԹ 繪Ե
.
͹. Ǹآ آԹ
.
. ǸآԹ آ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
͹. Ǹ繷ء 繷ءԹ
.
. Ǹ繷ءԹ 繷ء
.
͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ
.
͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ
.
͹. Ǹມ ໡Թ
.
. Ǹ໡Թ ມ
. ໡Թ Ǹ໡Թ
ມ ມ໡Թ Ǹມҡ
໡Թ
͹. Ǹѷ ѷԹ
.
. ǸѷԹ ѷ
.
͹. Ǹ Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸ
. ǸԹ
.
͹. Ǹʵ ʵԹ
.
. ǸʵԹ ʵ
.
͹. ǸҸ ҸԹ
.
. ǸҸԹ Ҹ
.
͹. Ǹ繻ѭ 繻ѭԹ
.
. Ǹ繻ѭԹ 繻ѭ
.
͹. Ǹ͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭ-
Թ
.
. Ǹ͹ѭҵѭյԹ ͹ѭҵѭ-
յ
.
͹. Ǹѭ ѭԹ
.
. ǸѭԹ ѭ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ǹѭҵ ѭҵԹ
.
. ǸѭҵԹ ѭҵ
.

. ʸŨѡ
͹
[] ͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ ʵԹ
. ʵԹ Թ ʵԹ Թ
Թ ʵԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ 繦ҹԹ
. ҹԹ Թ 繦ҹԹ Թ
Թ 繦ҹԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ 繪Թ
. Թ Թ 繪Թ Թ
Թ 繪Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ 繡Թ
. Թ Թ 繡Թ Թ
Թ 繡Թ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ ԵԹ
. ԵԹ Թ ԵԹ Թ
Թ ԵԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ 繻Թ
. Թ Թ 繻Թ Թ
Թ 繻Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ 繪ԵԹ
. ԵԹ Թ 繪ԵԹ Թ
Թ 繪ԵԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ آԹ
. آԹ Թ آԹ ԹԹ
آԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ 繷ءԹ
. ءԹ Թ 繷ءԹ Թ
Թ 繷ءԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ ໡Թ
. ໡Թ Թ ໡Թ Թ
Թ ໡Թ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
繨ѡء 繨ѡع
. Թ ѷԹ
. ѷԹ Թ ѷԹ Թ
Թ ѷԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ ʵԹ
. ʵԹ Թ ʵԹ Թ
Թ ʵԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ ҸԹ
. ҸԹ Թ ҸԹ Թ
Թ ҸԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ 繻ѭԹ
. ѭԹ Թ 繻ѭԹ Թ
Թ 繻ѭԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ ͹ѭҵѭյԹ
. ͹ѭҵѭյԹ Թ ͹ѭҵѭ-
Թ ԹԹ ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ ѭԹ
. ѭԹ Թ ѭԹ Թ
Թ ѭԹ
͹. ѡ 繨ѡع
. Ծѡ ѭҨѡ 繨ѡ 繨ѡع ѡع
ѡء 繨ѡع
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. ʵ ʵԹ
. Ծʵ ѳʵ ʵ ʵԹ ʵԹ
ʵС ʵԹ
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. ʵ ʵԹ
. Ծʵ ѳʵ ʵ ʵԹ ʵԹ
ʵС ʵԹ
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
[] ͹. ҹ 繦ҹԹ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. ҹ 繦ҹԹ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. 繪Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. 繪Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. 繡Թ
. 鹡Թ ·繡 繡Թ Թ
繡¡ 繡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. 繡Թ
. 鹡Թ ·繡 繡Թ Թ
繡¡ 繡Թ
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Ե ԵԹ
.
. Թ 繨ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. Ե ԵԹ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. 繻Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

͹. 繻Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Ե 繪ԵԹ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ե 繪ԵԹ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. آ آԹ
.

[] ͹. ء 繷ءԹ
.

[] ͹. Թ
.

[] ͹. Թ
.

[] ͹. ມ ໡Թ
. ໡Թ Ǹມ
໡Թ ໡Թ ມҡ ໡Թ
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. ມ ໡Թ
. ໡Թ Ǹມ
໡Թ ໡Թ ມҡ ໡Թ
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ
[] ͹. ѷ ѷԹ
.

[] ͹. Թ
.

[] ͹. ʵ ʵԹ
.

[] ͹. Ҹ ҸԹ
.

[] ͹. ѭ 繻ѭԹ
.

[] ͹. ͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭյԹ
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
[] ͹. ѭ ѭԹ
.

[] ͹. ѭҵ ѭҵԹ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. ѭҵ ѭҵԹ
.
. Թ ѭԹ
. ѭԹ Թ ѭԹ Ǹ
Թ ѭԹ

Ѩա
[] ͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ʵԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繦ҹԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繪Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繡Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ԵԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繻Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繪ԵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ آԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繷ءԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ໡Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ѷԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ Թ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ʵԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ҸԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ 繻ѭԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ͹ѭҵѭյԹ
.
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ѭԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ǹ繨ѡ 繨ѡع
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹʵ ʵԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹʵ ʵԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繦ҹ 繦ҹԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繦ҹ 繦ҹԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繪 繪Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繪 繪Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繡 繡Թ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繡 繡Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. ǸԵ ԵԹ
. ԵԹ Ե ԵԹ ԵԵԹ
ǸԵա ԵԹ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. ǸԵ ԵԹ
. ԵԹ Ե ԵԹ ԵԵԹ
ǸԵա ԵԹ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繻 繻Թ
. Թ 繻 繻Թ 鹻лԹ
Ǹ繻С 繻Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繻 繻Թ
. Թ 繻 繻Թ 鹻лԹ
Ǹ繻С 繻Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
[] ͹. Ǹ繪Ե 繪ԵԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繪Ե 繪ԵԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹآ آԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹآ آԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繷ء 繷ءԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
͹. Ǹ繷ء 繷ءԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹມ ໡Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹມ ໡Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹѷ ѷԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹѷ ѷԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹʵ ʵԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹʵ ʵԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. ǸҸ ҸԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. ǸҸ ҸԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . ʸŨѡ
[] ͹. Ǹ繻ѭ 繻ѭԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繻ѭ 繻ѭԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ͹ѭҵѭյ ͹ѭ-
ѭյԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ͹ѭҵѭյ ͹ѭҵѭ-
Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹѭ ѭԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹѭ ѭԹ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹѭҵ ѭҵԹ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹѭҵ ѭҵԹ
.
. ǸԹ ѭԹ
.

. طԹ
͹
[] ͹. ѡ Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Թ
Թ 繨ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
͹. ʵ Թ
. ʵԹ ʵйʵС Թ ʵз
ʵ Թ
. Թ ʵԹ
. ʵԹ Թ ʵԹ Թ
Թ ʵԹ
͹. ҹ Թ
.
. Թ 繦ҹԹ
. ҹԹ Թ 繦ҹԹ Թ
Թ 繦ҹԹ
͹. Թ
.
. Թ 繪Թ
. Թ Թ 繪Թ Թ
Թ 繪Թ
͹. Թ
. Թ ¹繡¡ Թ ·
繡 Թ
. Թ 繡Թ
. Թ Թ 繡Թ Թ
Թ 繡Թ
͹. Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
. Թ Թ
. Թ Թ Թ ԹԹ
Թ
͹. Ե Թ
.
. Թ ԵԹ
. ԵԹ Թ ԵԹ Թ
Թ ԵԹ
͹. Թ
.
. Թ 繻Թ
. Թ Թ 繻Թ Թ
Թ 繻Թ
͹. Ե Թ
.
. Թ 繪ԵԹ
. ԵԹ Թ 繪ԵԹ Թ
Թ 繪ԵԹ
͹. آ Թ
.
. Թ آԹ
. آԹ Թ آԹ ԹԹ
آԹ
͹. ء Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
. Թ 繷ءԹ
. ءԹ Թ 繷ءԹ Թ
Թ 繷ءԹ
͹. Թ
.
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ
͹. Թ
.
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ
͹. ມ Թ
. ມԹ ມҹມҡ Թ
ມҷມ Թ
. Թ ໡Թ
. ໡Թ Թ ໡Թ Թ
Թ ໡Թ
͹. ѷ Թ
.
. Թ ѷԹ
. ѷԹ Թ ѷԹ Թ
Թ ѷԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
͹. Թ
.
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Թ
Թ Թ
͹. ʵ Թ
.
. Թ ʵԹ
. ʵԹ Թ ʵԹ ԹԹ
ʵԹ
͹. Ҹ Թ
.
. Թ ҸԹ
. ҸԹ Թ ҸԹ Թ
Թ ҸԹ
͹. ѭ Թ
.
. Թ 繻ѭԹ
. ѭԹ Թ 繻ѭԹ Թ
Թ 繻ѭԹ
͹. ͹ѭҵѭյ Թ
.
. Թ ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
. ͹ѭҵѭյԹ Թ ͹ѭҵѭ-
Թ ԹԹ ͹ѭҵѭյԹ
͹. ѭ Թ
.
. Թ ѭԹ
. ѭԹ Թ ѭԹ Թ
Թ ѭԹ
͹. ѭҵ Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ Թ
Թ ѭҵԹ

Ѩա
[] ͹. Ǹ繨ѡ Թ
. 鹨ѡ Թ繨ѡ Թ 鹨ѡ
Թ Ǹ繨ѡء Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.
͹. Ǹʵ Թ
. ʵ Թʵ Թ ʵ
Թ ǸʵС Թ
. ǸԹ ʵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
͹. Ǹ繦ҹ Թ
. 鹦ҹ Թ繦ҹ Թ 鹦ҹ
Թ Ǹ繦ҹС Թ
. ǸԹ 繦ҹԹ
.
͹. Ǹ繪 Թ
. 鹪 Թ繪 Թ 鹪
Թ Ǹ繪ҡ Թ
. ǸԹ 繪Թ
.
͹. Ǹ繡 Թ
.
. ǸԹ 繡Թ
.
͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹ⹡ Թ
. ǸԹ Թ
.
͹. ǸԵ Թ
. Ե ԹԵ Թ Ե
Թ ǸԵա Թ
. ǸԹ ԵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
͹. Ǹ繻 Թ
. 鹻 Թ繻 Թ 鹻
Թ Ǹ繻С Թ
. ǸԹ 繻Թ
.
͹. Ǹ繪Ե Թ
. 鹪Ե Թ繪Ե Թ 鹪Ե
Թ Ǹ繪Ե Թ
. ǸԹ 繪ԵԹ
.
͹. Ǹآ Թ
. آ Թآ Թ آ
Թ Ǹآ Թ
. ǸԹ آԹ
.
͹. Ǹ繷ء Թ
. 鹷ء Թ繷ء Թ 鹷ء
Թ Ǹ繷ء Թ
. ǸԹ 繷ءԹ
.
͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹʡ Թ
. ǸԹ Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹʡ Թ
. ǸԹ Թ
.
͹. Ǹມ Թ
. ມ Թມ Թ
ມԹ Ǹມҡ Թ
. ǸԹ ໡Թ
.
͹. Ǹѷ Թ
. ѷ Թѷ Թ ѷ
Թ Ǹѷҡ Թ
. ǸԹ ѷԹ
.
͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ ǸС Թ
. ǸԹ Թ
.
͹. Ǹʵ Թ
. ʵ Թʵ Թ ʵ
Թ Ǹʵԡ Թ
. ǸԹ ʵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹ
͹. ǸҸ Թ
. Ҹ ԹҸ Թ Ҹ
Թ ǸҸԡ Թ
. ǸԹ ҸԹ
.
͹. Ǹ繻ѭ Թ
. 鹻ѭ Թ繻ѭ Թ
ѭԹ Ǹ繻ѭҡ Թ
. ǸԹ 繻ѭԹ
.
͹. Ǹ͹ѭҵѭյ Թ
. ͹ѭҵѭյ Թ͹ѭҵѭյ
Թ ͹ѭҵѭյԹ Ǹ
͹ѭҵѭյԡ Թ
. ǸԹ ͹ѭҵѭյԹ
.
͹. Ǹѭ Թ
. ѭ Թѭ Թ
ѭԹ ǸѭС Թ
. ǸԹ ѭԹ
.
͹. Ǹѭҵ Թ
. ѭҵ Թѭҵ Թ
ѭҵԹ Ǹѭҵա
Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. طԹŨѡ
͹
[] ͹. ѡ Թ
.
. Թ ʵԹ
. ʵԹ Թ ʵԹ Ǹ
Թ ʵԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繦ҹԹ
. ҹԹ Թ 繦ҹԹ Ǹ
Թ 繦ҹԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繪Թ
. Թ Թ 繪Թ Ǹ
Թ 繪Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繡Թ
. Թ Թ 繡Թ Ǹ
Թ 繡Թ
͹. ѡ Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Ǹ
Թ Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ԵԹ
. ԵԹ Թ ԵԹ Ǹ
Թ ԵԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繻Թ
. Թ Թ 繻Թ Ǹ
Թ 繻Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繪ԵԹ
. ԵԹ Թ 繪ԵԹ Ǹ
Թ 繪ԵԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ آԹ
. آԹ Թ آԹ Ǹ
Թ آԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繷ءԹ
. ءԹ Թ 繷ءԹ Ǹ
Թ 繷ءԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Ǹ
Թ Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Ǹ
Թ Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ໡Թ
. ໡Թ Թ ໡Թ Ǹ
Թ ໡Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ѷԹ
. ѷԹ Թ ѷԹ Ǹ
Թ ѷԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
͹. ѡ Թ
.
. Թ Թ
. Թ Թ Թ Ǹ
Թ Թ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ʵԹ
. ʵԹ Թ ʵԹ Ǹ
Թ ʵԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ҸԹ
. ҸԹ Թ ҸԹ Ǹ
Թ ҸԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ 繻ѭԹ
. ѭԹ Թ 繻ѭԹ Ǹ
Թ 繻ѭԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. ͹ѭҵѭյԹ Թ ͹ѭҵѭ-
Թ ǸԹ ͹ѭҵѭյԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ѭԹ
. ѭԹ Թ ѭԹ Ǹ
Թ ѭԹ
͹. ѡ Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. ʵ Թ
. ʵԹ ʵйʵС Թ ʵ
ʵ Թ
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. ʵ Թ
. ʵԹ ʵйʵС Թ ʵ
ʵ Թ
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
[] ͹. ҹ Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. ҹ Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Թ
. Թ ¹繡¡ Թ ·
繡 Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. Թ
. Թ ¹繡¡ Թ ·
繡 Թ
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Ե Թ
.
. Թ 繨ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. Ե Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. Ե Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
͹. Ե Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. آ Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. آ Թ
.
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. ء Թ
.

[] ͹. Թ
.

[] ͹. Թ
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
[] ͹. ມ Թ
. ມԹ ມҹມҡ Թ
Ǹມ Թ
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. ມ Թ
. ມԹ ມҹມҡ Թ
Ǹມ Թ
. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ -
Թ ѭҵԹ
[] ͹. ѷ Թ
.

[] ͹. Թ
.

[] ͹. ʵ Թ
.

[] ͹. Ҹ Թ
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
[] ͹. ѭ Թ
.

[] ͹. ͹ѭҵѭյ Թ
.

[] ͹. ѭ Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

. Թ ѭҵԹ
. ѭҵԹ Թ ѭҵԹ
ǸԹ ѭҵԹ
[] ͹. ѭҵ Թ
.
. Թ 繨ѡع
. ѡع Թ 繨ѡع Ǹ
Թ 繨ѡع

͹. ѭҵ Թ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. Թ ѭԹ
. ѭԹ Թ ѭԹ Ǹ
Թ ѭԹ

Ѩա
[] ͹. Ǹ繨ѡ Թ
. 鹨ѡ Թ繨ѡ Թ 鹨ѡ
Թ Ǹ繨ѡء Թ
. ǸԹ ʵԹ
.

͹. Ǹ繨ѡ Թ
. 鹨ѡ Թ繨ѡ Թ 鹨ѡ
Թ Ǹ繨ѡء Թ
. ǸԹ 繦ҹԹ
.

͹. Ǹ繨ѡ Թ
. 鹨ѡ Թ繨ѡ Թ 鹨ѡ
Թ Ǹ繨ѡء Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹʵ Թ
. ʵ Թʵ Թ ʵ
Թ ǸʵС Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹʵ Թ
. ʵ Թʵ Թ ʵ
Թ ǸʵС Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繦ҹ Թ
. 鹦ҹ Թ繦ҹ Թ 鹦ҹ
Թ Ǹ繦ҹС Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繦ҹ Թ
. 鹦ҹ Թ繦ҹ Թ 鹦ҹ
Թ Ǹ繦ҹС Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繪 Թ
. 鹪 Թ繪 Թ 鹪
Թ Ǹ繪ҡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
͹. Ǹ繪 Թ
. 鹪 Թ繪 Թ 鹪
Թ Ǹ繪ҡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繡 Թ
.
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繡 Թ
.
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹ⹡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹ⹡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
[] ͹. ǸԵ Թ
. Ե ԹԵ Թ Ե
Թ ǸԵա Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. ǸԵ Թ
. Ե ԹԵ Թ Ե
Թ ǸԵա Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繻 Թ
. 鹻 Թ繻 Թ 鹻
Թ Ǹ繻С Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繻 Թ
. 鹻 Թ繻 Թ 鹻
Թ Ǹ繻С Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繪Ե Թ
. 鹪Ե Թ繪Ե Թ 鹪Ե
Թ Ǹ繪Ե Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繪Ե Թ
. 鹪Ե Թ繪Ե Թ 鹪Ե
Թ Ǹ繪Ե Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹآ Թ
. آ Թآ Թ آ
Թ Ǹآ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹآ Թ
. آ Թآ Թ آ
Թ Ǹآ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繷ء Թ
. 鹷ء Թ繷ء Թ 鹷ء
Թ Ǹ繷ء Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ繷ء Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. 鹷ء Թ繷ء Թ 鹷ء
Թ Ǹ繷ء Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹʡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹʡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹʡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ Ǹʡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
[] ͹. Ǹມ Թ
. ມ Թມ Թ
ມԹ Ǹມҡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹມ Թ
. ມ Թມ Թ
ມԹ Ǹມҡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹѷ Թ
. ѷ Թѷ Թ
ѷԹ Ǹѷҡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹѷ Թ
. ѷ Թѷ Թ ѷ
Թ Ǹѷҡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ ǸС Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ Թ
. Թ Թ
Թ ǸС Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹʵ Թ
. ʵ Թʵ Թ ʵ
Թ Ǹʵԡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹʵ Թ
. ʵ Թʵ Թ ʵ
Թ Ǹʵԡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. ǸҸ Թ
. Ҹ ԹҸ Թ Ҹ
Թ ǸҸԡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
͹. ǸҸ Թ
. Ҹ ԹҸ Թ Ҹ
Թ ǸҸԡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ繻ѭ Թ
. 鹻ѭ Թ繻ѭ Թ 鹻ѭ
Թ Ǹ繻ѭҡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.
͹. Ǹ繻ѭ Թ
. 鹻ѭ Թ繻ѭ Թ
ѭԹ Ǹ繻ѭҡ Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹ͹ѭҵѭյ Թ
. ͹ѭҵѭյ Թ͹ѭҵѭ-
յ Թ ͹ѭҵѭյԹ Ǹ
͹ѭҵѭյԡ Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹ͹ѭҵѭյ Թ
. ͹ѭҵѭյ Թ͹ѭҵѭ-
յ Թ ͹ѭҵѭյԹ Ǹ
͹ѭҵѭյԡ Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѳѵùԷ . طԹŨѡ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹѭ Թ
. ѭ Թѭ Թ
ѭԹ ǸѭС Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹѭ Թ
. ѭ Թѭ Թ
ѭԹ ǸѭС Թ
. ǸԹ ѭҵԹ
.
[] ͹. Ǹѭҵ Թ
. ѭҵ Թѭҵ Թ
ѭҵԹ Ǹѭҵա
Թ
. ǸԹ 繨ѡع
.

͹. Ǹѭҵ Թ
. ѭҵ Թѭҵ Թ
ѭҵԹ Ǹѭҵա
Թ
. ǸԹ ѭԹ
.
ѳѵùԷ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѵ . ػҷ
. Ѩػѹ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżըѡԴʵԴѧغѵ ѡعͧؤ
鹡ѧԴ ʵԹѧԴ ؤżըѡʵԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴʵԹѧԴ
. ʵԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżʵԴѡԴѧغѵ ʵԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżʵШѡԴѧغѵ
ʵԹͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴҹԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżըѡЦҹԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżզҹԴѡԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżզҹШѡԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըѡԴԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżըѡԵԴѧ
غѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżԵԴѡԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżԵШѡԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըѡԴԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżըѡлԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴлԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѡԴѧغѵ Թͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżջШѡԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ
.
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧ
Դ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ ѡعͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżըѡԴըԵ
ʡѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԹ
ѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ѡعͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżըѡԴ
ըԵມҡѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵມѡԴѧغѵ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżըԵມ
ѡԴѧغѵ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżըѡԴ
˵ءСѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ء ըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤż˵ءըѡԴ
ѧغѵ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըѡԴ 繭ҳԻصѧغѵ ѡعͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżըѡԴ
ҳصѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹ
ѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż繭ҳص ըѡԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤż繭ҳص
ըѡԴѧغѵ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴШѡع
ѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴ ѡԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżզҹԵԴѧ
غѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżԵԴҹԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżԵЦҹԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżզҹԴԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżզҹлԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴлԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżջԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżջЦҹԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧ
Դ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżզҹԴ
ըԵʡѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ-
ԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżըԵҹԴѧغѵ Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤըԵ
ҹԴѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżզҹԴ ըԵȨҡມҡѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżզҹԴ
ըԵມҡѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤըԵມЦҹԴѧغѵ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤըԵມ
ҹԴѧغѵ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżզҹԴ
˵ءСѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹ
ѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤż˵ءզҹԴ
ѧغѵ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżզҹԴ繭ҳԻصѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżզҹԴ
ҳصѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹ
ѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż繭ҳصզҹԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤż繭ҳص
զҹԴѧغѵ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧ
Դ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżԵԴ
ըԵʡѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ -
ԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤըԵԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤըԵ
ԵԴѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżԵԴ
ըԵມҡѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤըԵມԵԴѧغѵ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤըԵມ
ԵԴѧغѵ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżԵԴ
˵ءСѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż˵ء ԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤż˵ءԵ
Դѧغѵ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżԵԴ繭ҳԻصѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżԵԴ
ҳصѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹ
ѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż繭ҳص ԵԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤż繭ҳص
ԵԴѧغѵ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴԵԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧ
Դ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ʡѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴԹ
ѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤըԵ Դѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ջԴѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżջԴ
Եມҡѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤըԵມ ջԴѧغѵ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤըԵມ
ջԴѧغѵ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴлԹ
ѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżջԴ
˵ءСѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż˵ء ջԴѧغѵ ѷԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤż˵ء
Դѧغѵ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżջԴ繭ҳԻصѧغѵ Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżջԴ
ҳصѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹ
ѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż繭ҳص ջԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤż繭ҳص
ջԴѧغѵ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴлԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
ѧԴ
. ؤըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹ
ѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ ໡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧԴ ؤżըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѷ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤż繭ҳԻصѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ ѭԹ
ѧԴ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եص
­ҳ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹ
ѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧ
Դ ԹѧԴ ؤżըԵԴѧغѵ ػҷ
Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թͧؤ
鹡ѧԴ
.
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. (ؤըԵ˵ءСѧغѵ) ػҷ觨Ե
ص Իصҡѷ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤըԵʡѧ
غѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ -
Թͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤż˵ءըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨Եصѷ Իصҡ㹻ѵԡ ѷԹͧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤըԵ繭ҳԻصѧغѵ ػҷ
ԵصзԻصҡ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤըԵ
繭ҳصѧغѵ ػҷ觨ԵصЭҳ
㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżص­ҳ觡ѧغѵԴ¨ԵȨҡ ػ-
ҷ觨Եص­ҳԻصҡ㹻ѵԡ ѭԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżص
ҳ觡ѧغѵԴ¨Ե ػҷ觨Եص­ҳ
㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴԹ
ѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤżըԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨Եص㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ
觨Եص㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
ѧԴ
. ؤըԵມ˵ءСѧغѵ ػҷ
Եصມ Իصҡѷ㹻ѵԡ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤըԵມ
˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصມѷ
ѵԡ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤż˵ءըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ
觨Եصѷ Իصҡມ㹻ѵԡ ѷԹͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤż˵ء
ըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եصѷມ
㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤըԵມ繭ҳԻصѧغѵ ػҷ
觨Եصມ Իصҡҳ㹻ѵԡ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤըԵມ
繭ҳصѧغѵ ػҷ觨ԵصມЭҳ
㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ-
觨Եص­ҳ Իصҡມ㹻ѵԡ ѭԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤż繭ҳ
صըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ
ມ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤըԵԴըԵȨҡມѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨Եصມ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ء繭ҳԻصѧغѵ ػҷ觨Ե
صѷ Իصҡҳ㹻ѵԡ ѷԹͧؤ
鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤż˵ء繭ҳص
ѧغѵ ػҷ觨ԵصѷЭҳ㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴ˵ءСѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Ե
صѷ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤżըԵԴ繭ҳԻصѧغѵ ػҷ
ԵԻصҡҳ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ѭԹѧԴ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ
觨Եص­ҳ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧԴ
ѭԹѧԴ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴡ѧԴ ʵԹԹ鹡ѧԴ

.
. ʵԹ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
.
͹. ѡع㴡ѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨ Թ鹨ѡعѧԴ ҹԹѧ
Դ 㹡Ǩ Թ鹨ѡعѧԴЦҹԹѧԴ
. ҹԹ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
.
͹. ѡع㴡ѧԴ ԵԹ ԹԹ鹡
ѧԴ
. ٻǨ Թ鹨ѡعѧԴ Թѧ
Դ 㹡Ǩ Թ鹨ѡعѧԴлԹѧԴ
. Թ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
.
͹. ѡع㴡ѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ
.
. ԵԹ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
. ѭѵٻ Թ鹪ԵԹѧԴ
ѡعѧԴ 㹻ѭǡ Թ鹪ԵԹѧԴ
ѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡع㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
.
͹. ѡع㴡ѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧԴ
.
. ໡Թ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
. ٻ Թ໡ԹѧԴ ѡعѧԴ
㹻ѭǡ Թ໡ԹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡع㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
. ٻ ԹԹѧԴ ѡعѧԴ
㹻ѭǡ ԹԹѧԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ㴡ѧԴ ԵԹ Թ
Թ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ҹԹ㴡ѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ
.
. ԵԹ㴡ѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѧԴ
ҹԹѧԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѧԴ
ҹԹѧԴ
͹. ҹԹ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨ ԹԹѧԴ ҹԹ
ѧԴ 㹡Ǩ ԹԹѧԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹ㴡ѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧԴ
.
. ໡Թ㴡ѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѧԴ
ҹԹѧԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѧԴ
ҹԹѧԴ
͹. ҹԹ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѧԴ
ҹԹѧԴ 㹡Ǩ ԹԹѧԴ
ҹԹѧԴ
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ

.
. Թ㴡ѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. Թ㴡ѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ

.
. ԵԹ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѧԴ
ԹѧԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѧԴ
ԹѧԴ
͹. Թ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨ ԹԹѧԴ Թ
ѧԴ 㹡Ǩ ԹԹѧԴлԹ
ѧԴ
͹. Թ㴡ѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ໡Թ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѧԴ
ԹѧԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѧԴ
ԹѧԴ
͹. Թ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѧԴ
ԹѧԴ 㹡Ǩ ԹԹѧԴ
ԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
. ѭѵ Թ鹪ԵԹѧԴ Թ
ѧԴ 㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹѧԴ
ԹѧԴ
. Թ㴡ѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹ㴡ѧԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѧԴ
. ѭѵ Թ鹪ԵԹѧԴ Թѧ
Դ 㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹѧԴԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Թ㴡ѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ
.
ԵԹš

Թš繵
[] ͹. Թ㴡ѧԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
.
Թš繵

໡Թš
[] ͹. ໡Թ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹ㴡ѧԴ ѭԹԹ鹡ѧԴ

.
. ѭԹ㴡ѧԴ ѷԹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѷԹ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ
.
. Թ㴡ѧԴ ѷԹԹ鹡ѧԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹ㴡ѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ

.
. Թ㴡ѧԴ ѭԹԹ鹡ѧԴ
.
ѭԹš

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴʵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ʵԹѧԴ ؤżըѡʵ
Դѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴʵԹ
ѧԴ
. ʵԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżʵԴѡԴѧغѵ ʵԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżʵШѡ
Դѧغѵ ʵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴШѡع
ѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴҹԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżըѡЦҹ
Դѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹ
ѧԴ
. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴѡԴѧغѵ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżզҹШѡԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżըѡԵ
Դѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԵԹ
ѧԴ
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴѡԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżԵШѡ
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴШѡع
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴԴѧغѵ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżըѡлԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѡԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżջШѡ
Դѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴШѡع
ѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżըѡ
ԴըԵʡѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżըѡ
ԴըԵມҡѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵມըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżըԵ
ມըѡԴѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżըѡԴ
˵ءСѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹ
ѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤż˵ء
ըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴ 繭ҳԻصѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżըѡԴ
繭ҳصѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ
лѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳص ըѡԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤż
ҳԻص ըѡԴѧغѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴѡԴѧغѵ Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżզҹԵ
Դѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԵԹ
ѧԴ
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴҹԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżԵЦҹ
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżզҹл
Դѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹ
ѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżջЦҹ
Դѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤż
ҹԴըԵʡѧغѵ ҹԹͧؤŹԹ鹡ѧ
ԴԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżըԵ
ЦҹԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżզҹ
ԴըԵມҡѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżըԵມզҹԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżըԵ
ມզҹԴѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżզҹԴ
˵ءСѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤż˵ء
զҹԴѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴ繭ҳԻصѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżզҹ
Դ繭ҳصѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤż繭ҳص զҹԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤż
ҳصզҹԴѧغѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤŹԹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżԵ
ԴըԵʡѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżԵ
ԴըԵʡѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤż
ԵԴըԵມҡѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤżԵ
ԴըԵມҡѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ

ԧö :
ؤżԵԴ ¶֧ԵٻԴ ԵٻԴ
˭ԧٻԴ蹡ѹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżԵԴ
˵ءСѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤż˵ء
ԵԴѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԵԹ-
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴ繭ҳԻصѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżԵԴ
繭ҳصѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
лѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصԵԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤż繭ҳ-
صԵԴѧغѵ ѭԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴԵԴѧغѵ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԵԹѧԴ ؤԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤż
ԴըԵʡѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżջԴըԵʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżջ
ԴըԵʡѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤżջ
ԴըԵມҡѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżջ
ԴըԵມѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤżջԴ
˵ءСѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤż˵ء
ջԴѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴ繭ҳԻصѧغѵ Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤżջ
Դ繭ҳصѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصջԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤż
ҳصջԴѧغѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴԴѧغѵ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ -

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ԹѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Ե
ص㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ觨ԵԻ-
صҡມ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ
Եصມ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѧԴ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѷ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѷԹ
ѧԴ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եص
ѷ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹ
ѧԴ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եص
­ҳ㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѧԴ ؤżըԵԴѧغѵ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹ
ѧԴ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觨ԵصзԻصҡѷ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѷԹ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
ѷ㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹡ѧ
ԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵصѷзԻصҡ㹻ѵԡ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ʡѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹ
ѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵʡѧغѵ ػҷ
觨ԵصзԻصҡҳ㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤż
ҳصѧغѵ ػҷ觨ԵصЭҳ
ػҷ觨ԵصЭҳ㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴлѭԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡʡѧ ػ-
ҷ觨Եص­ҳзԻصҡ㹻ѵԡ
ѭԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѧԴ
ؤż繭ҳصըԵʡѧغѵ ػҷ觨Ե
ص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ
鹡ѧԴԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ
觨Եص㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵصມзԻصҡѷ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѧԴ ؤըԵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ມ˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصມ
ѷ㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ-
觨ԵصѷзԻصҡມ㹻ѵԡ ѷԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤż
˵ءըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ມ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵصມзԻصҡҳ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤż
ҳصըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມЭҳ㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
лѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ-
觨Եص­ҳзԻصҡມ㹻ѵԡ ѭԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѧԴ ؤż
ҳصըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ҳມ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ ໡ԹѧԴ ؤըԵຢҡѧغѵ ػҷ-
觨Եصມ㹻ѵԡ Թͧؤҹ
鹡ѧԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ء繭ҳԻصѧغѵ ػҷ
觨ԵصѷзԻصҡҳ㹻ѵԡ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѭԹѧԴ ؤż˵ء
繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ҳ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹ鹡ѧԴлѭԹ
ѧԴ
. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴ ˵ءСѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѷԹѧԴ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ
Եصѷ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴ繭ҳԻصѧغѵ ػҷ
ԵԻصҡҳ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ѭԹѧԴ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ-
觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ
ѧԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧؤ
鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴʵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ѧԴ ʵԹѧԴ ؤŷѧص ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ըѡʵԴѧغѵ ѡعͧؤҹѧԴ
ʵԹѧԴ
. ʵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżʵԴѡԴѧغѵ ʵԹͧؤ
ҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤżʵШѡԴѧغѵ ʵԹͧؤҹѧ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴҹԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡЦҹԴѧغѵ ѡعͧؤҹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
. ҹԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴѡԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹШѡԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡԵԴѧغѵ ѡعͧؤŹѧԴ
ԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴѡԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧغѵ
ؤԵШѡԴѧغѵ ԵԹͧؤҹѧ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص ؤ
ըѡлԴѧغѵ ѡعͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴѡԴѧغѵ Թͧؤ
ҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤջШѡԴѧغѵ Թͧؤҹѧ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹѧ
Դ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѡعͧؤ
ҹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵມҡѧغѵ ѡعͧ
ؤҹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ѡعͧؤ
ҹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡعͧؤ
ҹѧԴ ѷԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡعͧؤҹ
ѧԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѷԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴ繭ҳصѧغѵ ѡعͧ
ؤҹѧԴ ѭԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡԴ繭ҳԻصѧغѵ ѡعͧؤ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըѡԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤż繭ҳԻصըѡԴѧغѵ ѭԹͧؤ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ѡعͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹԵԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ѧԴԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴҹԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżԵЦҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹлԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ѧԴлԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
ҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżջЦҹԴѧغѵ Թͧؤҹ
ѧԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ҹԹͧ
ؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵʡѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԹͧؤҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵມҡѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ໡ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ໡ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹѧԴ ѷԹѧԴ ؤŷѧ
ص ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹͧؤ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴ繭ҳصѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹѧԴ ѭԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹԴ繭ҳԻصѧغѵ ҹԹͧؤ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤż繭ҳԻصզҹԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż繭ҳԻصզҹԴѧغѵ ѭԹͧؤ
ҹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ҹԹͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص ؤżԵ
лԴѧغѵ ԵԹͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ؤżջԵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Դѧغѵ ԹͧؤҹѧԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ԵԹͧ
ؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴըԵʡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴըԵມҡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤŷѧص

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹѧԴ ѷԹѧԴ ؤŷѧ
ص ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹͧؤ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴ繭ҳصѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ѭԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżԵԴ繭ҳԻصѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹѧԴлѭԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѭԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصԵԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧ
ص ؤż繭ҳԻصԵԴѧغѵ ѭԹͧؤ
ҹ ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżԵԴըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ Թͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص Թͧ
ؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴըԵʡѧغѵ Թͧ
ؤҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԷͧؤҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԹͧؤҹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴըԵມҡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѧԴлԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧ
ؤҹѧԴ ѷԹѧԴ ؤŷѧ
ص ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧؤ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżջԴ繭ҳصѧغѵ Թͧ
ؤҹѧԴ ѭԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżջԴ繭ҳԻصѧغѵ Թͧؤ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصջԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż繭ҳԻصջԴѧغѵ ѭԹͧؤ
ҹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżջԴԵԴѧغѵ Թͧؤ
ҹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ԹͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ㹻ѵԡ ԹͧؤҹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵ-
ԹͧؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. ໡ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ觨ԵԻ-
صҡມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ԵԷѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ
໡ԹͧؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. ѷԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹѧԴ ԵԹ
ѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ѷԹ
ͧؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. ѭԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹѧԴ ԵԹ
ѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ
ѭԹͧؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżըԵԴѧغѵ ԹͧؤҹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
ѵԡ ԹͧؤҹѧԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ԹͧؤҹѧԴ
໡ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ-
觨ԵԻصҡມ ؤżҹøҺѵ кؤ
غѵѭѵ ԹͧؤҹѧԴ
໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
ѧԴ
. ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹѧԴ -
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ
ԵԻصҡມ ؤżøҺѵ кؤżغѵ
ѭѵ ໡ԹͧؤҹѧԴԹ
ѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡзصѷ㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡѷ
ؤżҹøҺѵ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觨ԵԻصҡѷзص
ѵԡ ѷԹͧؤҹѧԴ Թ
ѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹѧԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ-
觨ԵԻصҡзص­ҳ㹻ѵԡ Թ-
ͧؤҹѧԴ ѭԹѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡЭҳ
ؤżҹøҺѵ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзص㹻ѵԡ ѭԹͧ
ؤҹѧԴ ԹѧԴ ѧ
Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳ ؤ
ҹøҺѵ кؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤ
ҹѧԴԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ Թͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹͧ
ؤŹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມзصѷ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ
Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡມѷ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ໡Թͧ
ؤҹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡѷзصມ㹻ѵԡ ѷԹͧ
ؤҹѧԴ ໡ԹѧԴ ѧ觨Ե

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡѷມ ؤż
ҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤ
ѧԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ-
觨ԵԻصҡມзص­ҳ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹѧԴ ѭԹѧԴ ѧ
Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡມЭҳ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ໡Թͧ
ؤҹѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзصມ㹻ѵԡ ѭԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳມ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ѭԹͧ
ؤҹѧԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ໡Թͧ
ؤҹѧԴԹѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
鹡ѧԴ
.
. ѭԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż繭ҳԻص˵ءСѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзصѷ㹻ѵԡ ѭԹͧؤ
ҹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ觨Եͧ
ؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳѷ ؤż
øҺѵкؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹ
ѧԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ؤż˵ءըԵԴѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ؤżҹø
Һѵкؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵ繭ҳԻصѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹѧԴ
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ؤż
øҺѵкؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѧԴ ʵԹԹ鹡
ѧԴ
.
. ʵԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ

.
͹. ѡعѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ҹԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ

. ٻǨ Թ鹦ҹԹѧԴ ѡع
ѧԴ ѭѵٻ Թ鹦ҹԹѧԴ
ѡعѧԴ
͹. ѡعѧԴ ԵԹ Թ
鹡ѧԴ
.
. ԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ

. ٻǨ Թ鹻ԹѧԴ ѡع
ѧԴ ѭѵٻ Թ鹻ԹѧԴ
ѡعѧԴ
͹. ѡعѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ

. ѧԴ
. ԵԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ

.
͹. ѡعѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
.
. ԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧ
Դ
.


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧ
Դ
. ٻ Թ鹨ѡعѧԴ ໡Թ
ѧԴ ѭѵ Թ鹨ѡعѧԴ໡Թ
ѧԴ
. ໡ԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ѡعѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻ Թ鹨ѡعѧԴ ԹѧԴ
ѭѵ Թ鹨ѡعѧԴԹѧԴ
. ԹѧԴ ѡعԹ鹡ѧԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹѧԴ ԵԹ Թ
Թ鹡ѧԴ
.
. ԹѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ

.
͹. ҹԹѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ

. ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԵԹѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ

.
͹. ҹԹѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
. ٻǨ Թ鹦ҹԹѧԴ Թ
ѧԴ ѭѵٻ Թ鹦ҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹѧԴ ҹԹԹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ҹԹѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧ
Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹѧԴ
໡ԹѧԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹѧ
Դ໡ԹѧԴ
. ໡ԹѧԴ ҹԹԹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ҹԹѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹѧԴ
ԹѧԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹѧԴ
ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԹѧԴ ҹԹԹ鹡ѧԴ

.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹѧԴ ԹԹ鹡
ѧԴ
.
. ԹѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ

.

Թš
[] ͹. ԹѧԴ ԵԹԹ鹡
ѧԴ
. ѧԴ
. ԵԹѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ

.
͹. ԹѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
. ٻǨ Թ鹻ԹѧԴ Թ
ѧԴ ѭѵٻ Թ鹻ԹѧԴ
ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԹѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ԹѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧ
Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹѧԴ
໡ԹѧԴ ѭѵ Թ鹻Թѧ
Դ໡ԹѧԴ
. ໡ԹѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ԹѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹѧԴ
ԹѧԴ ѭѵ Թ鹻ԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹѧԴ ԹԹ鹡ѧԴ

.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹѧԴ ԹԹ鹡
ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ԹѧԴ ԵԹԹ鹡ѧ
Դ
. ѧԴ
͹. ԵԹѧԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹѧԴ ԵԹԹ鹡ѧԴ

. ѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹѧԴ ໡ԹԹ
ѧԴ
.
. ໡ԹѧԴ ԹԹ鹡
ѧԴ
.
͹. ԹѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹѧԴ ԹԹ鹡ѧ
Դ
.
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
໡Թš
[] ͹. ໡ԹѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹѧԴ ໡ԹԹ鹡ѧ
Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹѧԴ ѭԹ Թ
Թ鹡ѧԴ
.
. ԹѧԴ ѷԹԹ鹡ѧԴ

.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹѧԴ ԹԹ鹡
ѧԴ
.
. ԹѧԴ ѭԹԹ鹡ѧԴ

.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴʵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹѧԴ ʵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡʵԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴʵԹѧԴ
. ʵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżʵԴѡԴѧغѵ ʵԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤżʵШѡԴѧغѵ ʵԹͧؤҹԹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴҹԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡЦҹԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
. ҹԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴѡԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹШѡԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡԵԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴѡԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤżԵШѡԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴԴѧغѵ ѡعͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըѡлԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴлԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѡԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤżջШѡԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѡع
ͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵມҡѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ѡعͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧص ؤżըѡԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżըѡԴ˵ءСѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ѧԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴ繭ҳصѧغѵ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصѧغѵ ѡعͧؤ
ԹѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըѡԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѡعѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصըѡԴѧغѵ
ѭԹͧؤҹԹѧԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըѡԴըԵԴѧغѵ ѡعͧؤ
ԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹԵԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżԵЦҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżզҹԴԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżզҹлԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ѧԴлԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴҹԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧ
ص ؤżջЦҹԴѧغѵ Թͧؤҹ
ԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ҹԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ
ҹԹͧؤҹԹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԹͧؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ
ؤŷѧص ؤżզҹԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵມҡѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ҹԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ҹԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżզҹԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴ˵ءСѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءզҹԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴ繭ҳصѧغѵ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżզҹԴ繭ҳԻصѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصզҹԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصզҹԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżզҹԴԵԴѧغѵ ҹԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹѧ
ԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص ؤ
ԵлԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴ лԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ؤż
ԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ԵԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵʡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ Թ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵມҡѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴ˵ءСѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹѧԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѷԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءԵԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴ繭ҳصѧغѵ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżԵԴ繭ҳԻصѧغѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصԵԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧص ؤż繭ҳԻصԵԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżԵԴըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹѧ
ԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴѧغѵ Թͧؤҹ
ԹѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص
ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵʡѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ -
ԹͧؤҹԹѧԴ ԹѧԴ
ؤŷѧص ؤżջԴըԵȨҡʡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵມҡѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ
ԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤ
ѧص ؤżջԴըԵȨҡມҡѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴ˵ءСѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤż˵ءջԴѧغѵ ѷԹͧؤҹ
ԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴ繭ҳصѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤżջԴ繭ҳԻصѧغѵ Թͧ
ؤҹԹѧԴлѭԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصջԴѧغѵ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷ
ѧص ؤż繭ҳԻصջԴѧغѵ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżջԴըԵԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹѧԴ ԹѧԴ ؤŷѧص
ؤżըԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵ-
ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
. ໡ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ觨ԵԻ-
صҡມ 㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹѧ
Դ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
. ѷԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨ԵԻصҡ
ѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
. ѭԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصѧغѵ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ
ѭԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧص ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹѧԴ
໡ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ-
觨ԵԻصҡມ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѧԴ໡Թ
ѧԴ
. ໡ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ-

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
觨ԵԻصҡມ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴԹ
ѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡзصѷ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡѷ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷ觨ԵԻصҡѷзص
ѵԡ ѷԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ ؤżغѵѭѵ ѷԹͧ
ؤҹԹѧԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ-
觨ԵԻصҡзص­ҳ㹻ѵԡ -
ԹͧؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ
Эҳ ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѧԴлѭԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзص㹻ѵԡ ѭԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳ
ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡʡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡ㹻ѵԡ Թͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤըԵȨҡມ˵ءСѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມзصѷ㹻ѵԡ ໡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
ͧؤҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡມѷ
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѧԴ
. ѷԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡѷзصມ㹻ѵԡ ѷԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡѷ
ມ ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹԹ
ѧԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳصըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ-
觨ԵԻصҡມзص­ҳ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴ ѭԹѧԴ ѧ-
觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡມЭҳ
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴлѭԹѧԴ
. ѭԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳзصມ㹻ѵԡ ѭԹ
ͧؤҹԹѧԴ ໡ԹѧԴ
ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳ
ມ ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹ
ѧԴ໡ԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżըԵԴըԵȨҡມҡѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹ
ͧؤŹԹ鹡ѧԴ
.
. ѭԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻص˵ءСѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡҳзصѷ㹻ѵԡ ѭԹͧؤ
ҹԹѧԴ ѷԹѧԴ ѧ
Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡҳѷ ؤ
غѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹѧԴ
ѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤż˵ءըԵԴѧغѵ ػҷ觨Ե
Իصҡѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ ؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ؤż繭ҳԻصըԵԴѧغѵ ػҷ
觨ԵԻصҡҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѧԴ ѧ觨Եͧؤŷ
ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѧԴ
. ԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.

ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ͵յ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ ԵԹ Թ ԵԹ
Թ ໡Թ ѷԹ ѭԹ
ͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡Դ

.
ҹԹš

͹͡
ѡعŹ
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡Դ
.
. ʵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨ Թ鹨ѡعԴ ҹԹԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعԴЦҹԹԴ
. ҹԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ԵԹ ԹԹ鹡
Դ
. ٻǨ Թ鹨ѡعԴ ԹԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعԴлԹԴ
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ԵԹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ѭѵٻ Թ鹪ԵԹԴ ѡع
Դ 㹻ѭǡ Թ鹪ԵԹԴШѡعԴ
͹. ѡعԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻ Թ໡ԹԴ ѡعԴ
㹻ѭǡ Թ໡ԹԴШѡعԴ
͹. ѡعԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻ ԹԹԴ ѡعԴ
ѭǡ ԹԹԴШѡعԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹԴ ԵԹ Թ
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.
. ԵԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨ ԹԹԴ ҹԹ
Դ 㹡Ǩ ԹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹԴ ѷԹԹ鹡Դ
.
. ѷԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ ԹѷԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ ԹѷԹԴЦҹԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ҹԹԴ ѭԹ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ ԹԹԴ
ҹԹԴ 㹡Ǩ ԹԹԴЦҹԹ
Դ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ

.
. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹԴ
ԹԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹԴлԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
. ٻǨ ԹԹԴ Թ
Դ 㹡Ǩ ԹԹԴлԹԴ
͹. ԹԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ ԹԹԴ Թ
Դ 㹡Ǩ ԹԹԴлԹԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ

. ѭѵ Թ鹪ԵԹԴ Թ
Դ 㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹԴ
ԹԴ
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.
͹. ԵԹԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡Դ
. ѭѵ Թ鹪ԵԹԴ ԹԴ
㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹԴ ໡ԹԹ鹡
Դ
.
. ໡ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
͹. ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹԴ ѭԹ Թ
Թ鹡Դ
.
. ԹԴ ѷԹԹ鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹԴ ԹԹ鹡Դ

.
. ԹԴ ѭԹԹ鹡Դ
.
ѭԹš

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
Դ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹԴЦҹԹԴ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵѭѵٻ ԵԹͧؤ
ԹԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ
ԵԹͧؤҹԹԴШѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ໡Թ
ͧؤҹԹԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻ ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹԴШѡعԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Դ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡Դ
.
. ѷԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴЦҹԹԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴлԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Դ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴлԹԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ
ԵԹͧؤҹԹԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
Դ ໡ԹԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
Դ ѭԹԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹԴлѭԹԴ
. ѭԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
Դ ԹԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ໡-
ԹͧؤҹԹԴ ԹԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ໡Թͧؤҹ
ԹԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط Թ
ͧؤҹԹԴ ԹԴ ؤŹ͡
غѵ㹨ǡлѭǡ ԹͧؤҹԹ
ԴԹԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
鹡Դ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹ Թͧ
ؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ

.
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹ Թ
ԵԹ Թ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.

ҹԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡Դ

.
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ʵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
. ҹԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻǨ ҹԹԹԴ ѡعԴ
ѭѵٻ Թ鹦ҹԹԴШѡعԴ
͹. ѡعԴ ԵԹ ԹԹ
Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
. ٻǨ Թ鹻ԹԴ ѡع
Դ ѭѵٻ Թ鹻ԹԴШѡع
Դ
͹. ѡعԴ ԵԹԹ鹡Դ
. Դ
. ԵԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ໡ԹԹ鹡Դ
. ٻ Թ鹨ѡعԴ ໡Թ
Դ ѭѵ Թ鹨ѡعԴ໡ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ໡ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
͹. ѡعԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
. ٻ Թ鹨ѡعԴ ԹԴ
ѭѵ Թ鹨ѡعԴԹԴ
. ԹԴ ѡعԹ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹԴ ԵԹ Թ
Թ鹡Դ
.
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
. Դ
. ԵԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ԹԹ鹡Դ

. ٻǨ Թ鹦ҹԹԴ Թ
Դ ѭѵٻ Թ鹦ҹԹԴ
ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ

.
͹. ҹԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹԴ
໡ԹԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹԴ
໡ԹԴ
. ໡ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
͹. ҹԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹԴ
ԹԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹԴ
ԹԴ
. ԹԴ ҹԹԹ鹡Դ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
.

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Թš
[] ͹. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ

. Դ
. ԵԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
͹. ԹԴ ԹԹ鹡Դ

. ٻǨ Թ鹻ԹԴ Թ
Դ ѭѵٻ Թ鹻ԹԴ
ԹԴ
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ

.
͹. ԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹԴ
໡ԹԴ ѭѵ Թ鹻ԹԴ
໡ԹԴ
. ໡ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
͹. ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹԴ
ԹԴ ѭѵ Թ鹻ԹԴ
ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹԴ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ

. Դ
͹. ԵԹԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԵԹԹ鹡Դ
. Դ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹԴ ໡ԹԹ鹡
Դ
.
. ໡ԹԴ ԹԹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ԹԹ鹡Դ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡Դ
.
. ԹԴ ໡ԹԹ鹡Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹԴ ѭԹ Թ
Թ鹡Դ
.
. ԹԴ ѷԹԹ鹡Դ
.
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹԴ ԹԹ鹡
Դ
.
. ԹԴ ѭԹԹ鹡Դ
.
ѭԹš

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵٻ ҹԹͧؤҹԹԴ
ѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵٻ ԹͧؤҹԹԴ
ѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵٻ ѡعͧؤ
ҹԹԴ ԵԹԴ ؤżغѵط-
ѡعͧؤҹԹԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ໡ԹԴ ؤżغѵطѭѵ
ѡعͧؤҹԹԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵطѭѵ
ѡعͧؤҹԹԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԵԹԴ ؤżغѵط-
ҹԹͧؤҹԹԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵط
ѭѵٻ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ҹԹͧؤҹԹԴ
໡ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԵԹԴ ؤżغѵط-
ԹͧؤҹԹԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ ԹͧؤҹԹ
Դ ԹԴ ؤżغѵط ѭѵ-
ٻ ԹͧؤҹԹԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ԹͧؤҹԹԴ
໡ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
. ໡ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ԹͧؤҹԹԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط ؤ
غѵѭѵ ԹͧؤҹԹԴ
ԵԹԴ ػҷػѵԨԵͧؤżغѵ
ط ԹͧؤҹԹԴЪԵԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
͹. ԵԹͧؤ¡Դ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
Դ ԵԹԴ ػҷػѵԨԵͧ
ؤżغѵط ԹͧؤҹԹԴ
ЪԵԹԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط -
ԹͧؤҹԹԴ ԹԴ ؤ
غѵطѭѵ Թͧؤҹ
ԹԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յ
໡ԹŹ
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ͹Ҥ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ ѡعͧ
ؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧ
ؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤ
ҹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤըѡԴມҨѡغѵǻԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ

.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤըѡԴغѵǨѡԹԾҹ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡ ѡع
ͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ໡Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ Թͧؤ
ҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ
ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤզҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ
ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤ㴶ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧ
ؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹 ըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ
ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѡԴ

ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤջԴһʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹ
ѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
Թ¢ͧؤҹ鹨ѡԴлԹѡԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤ
͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե Թͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
觨Ե ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤ
͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴԹѡԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե Թͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴨ѡԴ ʵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ʵԹ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ Թ鹨ѡعѡԴ ҹԹѡԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعѡԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ԵԹ ԹԹ鹡ѡ
Դ
. ٻǨ Թ鹨ѡعѡԴ ԹѡԴ
㹡Ǩ Թ鹨ѡعѡԴлԹѡԴ
. Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹ㴨ѡԴ ѡعԹ鹨ѡԴ
. ѭѵٻ Թ鹪ԵԹѡԴ ѡع
ѡԴ 㹻ѭǡ Թ鹪ԵԹѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡع㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡع㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻ Թ໡ԹѡԴ ѡعѡԴ
㹻ѭǡ Թ໡ԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡع㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻ ԹԹѡԴ ѡعѡԴ
ѭǡ ԹԹѡԴШѡعѡԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ㴨ѡԴ ԵԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѡԴ
ҹԹѡԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ ԹԹѡԴ ҹԹѡ
Դ 㹡Ǩ ԹԹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѡԴ
ҹԹѡԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѡԴ ҹԹ
ѡԴ 㹡Ǩ ԹԹѡԴЦҹԹѡԴ
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѡԴ
ԵԹѡԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѡԴԵԹ
ѡԴ
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ ԹԹѡԴ ԵԹѡ
Դ 㹡Ǩ ԹԹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѡԴ
ԵԹѡԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѡԴԵԹ
ѡԴ
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѡԴ ԵԹ
ѡԴ 㹡Ǩ ԹԹѡԴԵԹѡԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹪ԵԹѡԴ Թ
ѡԴ 㹡Ǩ Թ鹪ԵԹѡԴлԹѡԴ
͹. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ ԹԹѡԴ Թѡ
Դ 㹡Ǩ ԹԹѡԴлԹѡԴ
͹. Թ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ໡Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ໡ԹѡԴ
ԹѡԴ 㹡Ǩ Թ໡ԹѡԴлԹ
ѡԴ
͹. Թ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ ԹԹѡԴ Թ
ѡԴ 㹡Ǩ ԹԹѡԴлԹѡԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

. ѭѵ Թ鹪ԵԹѡԴ Թ
ѡԴ 㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹѡԴ
ԹѡԴ
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹ㴨ѡԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
. ѭѵ Թ鹪ԵԹѡԴ ԹѡԴ
㹨ǡлѭǡ Թ鹪ԵԹѡԴԹѡԴ
. Թ㴨ѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թ㴨ѡԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹ㴨ѡԴ ѭԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. Թ㴨ѡԴ ѷԹԹ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹ㴨ѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թ㴨ѡԴ ѭԹԹ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ʵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡعͧؤ
Թ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ѡعͧؤ
Թ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵٻ ԵԹͧؤ
Թ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴ ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵШص㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
鹨ѡԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴ ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹԹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعѡԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعѡԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѡԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
鹨ѡԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
鹨ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡
鹨ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
鹨ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѡԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѡԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
鹨ѡԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ Թͧؤҹ
鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤջԴͻʹ
ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թ-
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
غѵ㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ໡Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѡԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹ
ѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դ ͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ໡Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѡԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѡԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹ
鹨ѡԴ ԹѡԴ ؤżغѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ӴѺ
Ե ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡Թѡ
Դ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
͹. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴԹѡԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹨ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧؤ
Թ鹨ѡԴ໡ԹѡԴ
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
.
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѡԴ ʵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ ҹԹͧ
ؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ
ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹ
ͧؤҹѡԴШѡعѡԴ Ѩԡؤ
ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ѡعͧؤ
ҹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ ѡع
ͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ѡعͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤըѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩ-
ԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ѡعͧؤ
ҹѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ ѡع
ͧؤҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤըѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴ ѡعѡԴ Ѩ-
ԡؤ ໡ԹͧؤҹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ѡعͧؤ
ҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ ѡعͧ
ؤҹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ ҹԹѡ
Դ Ѩǡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ҹԹͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹ ҹԹͧ
ؤҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤզҹԴມҨѡغѵǻԹԾҹ Թ-
ͧؤҹѡԴ ҹԹѡԴ Ѩԡؤ
кؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ Թͧؤ
ѡԴЦҹԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩ-
ԡؤ кؤըԵʨѡغѵٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѡԴ Ѩԡ-
ؤкؤըԵʨѡغѵٻǨǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ҹԹͧؤҹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Եչš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ Թѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ԵԹͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ Թѡ
Դ Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨѡԹԾҹ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ-
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǻԹԾҹ кؤջԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թؤ
ҹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ ໡Թ
ѡԴ ѨԡؤкؤջԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹 ըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԵԹѡԴ ѨԡؤкؤջԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
кؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ
Ѩԡؤ ԵԹͧؤҹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ
кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ
Ѩԡؤ ԹͧؤҹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
͹. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨǻԹԾҹкؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ Թѡ
Դ Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹѡ
Դ ԹѡԴ Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤ
ѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹѡԴ ໡Թ
ѡԴ ѨԡؤкؤԵԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ ѨԡؤкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թ
ͧؤҹѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ ԹͧؤҹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ Թͧؤ
鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡ
Դ ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹѡ
ԴЪԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ໡Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹѡԴ ໡ԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ໡ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ
ؤż§»ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե
) ໡ԹͧؤҹѡԴ ԹѡԴ ؤ
§»ѨԵ ໡ԹͧؤҹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѡԴ ʵԹԹ鹡ѡ
Դ
.
. ʵԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
. ҹԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ ѡعѡԴ
ѭѵٻ Թ鹦ҹԹѡԴШѡع
ѡԴ
͹. ѡعѡԴ ԵԹ ԹԹ
ѡԴ
.
. ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
. ٻǨ Թ鹻ԹѡԴ ѡعѡ
Դ ѭѵٻ Թ鹻ԹѡԴШѡع
ѡԴ
͹. ѡعѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԵԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
. ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻ Թ鹨ѡعѡԴ ໡Թѡ
Դ ѭѵ Թ鹨ѡعѡԴ໡Թѡ
Դ
. ໡ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ

.
͹. ѡعѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻ Թ鹨ѡعѡԴ ԹѡԴ
ѭѵ Թ鹨ѡعѡԴԹѡԴ
. ԹѡԴ ѡعԹ鹡ѡԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹѡԴ ԵԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԵԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ҹԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ Թѡ
Դ ѭѵٻ Թ鹦ҹԹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ҹԹѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ
໡ԹѡԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ҹԹѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹦ҹԹѡԴ
ԹѡԴ ѭѵ Թ鹦ҹԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹѡԴ ҹԹԹ鹡ѡԴ
.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹѡԴ ԹԹ鹡ѡ
Դ
.
. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
.

ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡ
Դ
. ѡԴ
. ԵԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
͹. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨ Թ鹻ԹѡԴ Թ
ѡԴ ѭѵٻ Թ鹻ԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ԹѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹѡԴ
໡ԹѡԴ ѭѵ Թ鹻ԹѡԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ໡ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
͹. ԹѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
. ٻǨٻǨ Թ鹻ԹѡԴ
ԹѡԴ ѭѵ Թ鹻ԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹѡԴ ԹԹ鹡
ѡԴ
.
. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ

. ѡԴ
͹. ԵԹѡԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ԵԹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Թš
[] ͹. ԹѡԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ԹԹ鹡ѡԴ

.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹѡԴ ѷԹ ѭԹ
ԹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ໡ԹԹ鹡ѡԴ

.
໡ԹŹ

ѷԹš
[] ͹. ѷԹѡԴ ѭԹ Թ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹѡԴ ѷԹԹ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹѡԴ ԹԹ鹡ѡ
Դ
.
. ԹѡԴ ѭԹԹ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѡԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
ؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭ-
ǡ кؤżغѵѭѵ ٻ ԵԹͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧؤ
ԹѡԴ ѡعѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭ-
ǡ ؤżغѵѭѵٻ Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵٻ ѡعͧؤ
ҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ѡعͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ѡعͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعѡԴ
Ѩԡؤ㹻ѭǡ кؤżغѵѭѵ ٻ
ԹͧؤҹԹѡԴШѡعѡԴ
͹. ѡعͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
ѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤкؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѡԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤըѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعѡԴ
Ѩԡؤкؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ѡعͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤкؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѡԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
ѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ҹԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ҹԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
кؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
Ѩԡؤ㹻ѭǡ кؤżغѵѭѵ ٻ
ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹѡ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤզҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѡԴ
Ѩԡؤкؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴЦҹԹѡԴ
͹. ҹԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹѡ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ Թ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴлԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹ
ѡԴ Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
ѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ԵԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ԵԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤżغѵٻǨкؤջԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹ
ͧؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡ-
ؤ㹻ѭǡ ؤżغѵѭѵ ٻ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
ؤżغѵѭѵ ٻ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ ໡Թ
ѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵѭѵ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵ
ѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹѡԴ
໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵ
ѭѵ кؤջԴͻʹ㹺ҧй
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
кؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
͹. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ Թ
ͧؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩ-
ԡؤ㹻ѭǡ ؤżغѵѭѵ ٻ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ㹻ѭǡ
ؤżغѵѭѵ ٻ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ ໡Թ
ѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵѭѵ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ըԵʨѡ
غѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡԴ໡-
ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ ؤżغѵ
ѭѵкؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴлԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ٻǨ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
кؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѡԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
觨Ե) ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ԹѡԴ ԵԹѡԴ ؤż§»ѨԵ
ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹѡԴ ؤż§»ѨԵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
͹. ԵԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹѡԴ ؤż§»ѨԵ
ԹͧؤҹԹѡԴЪԵԹѡԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѡԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹԹѡԴ ໡Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹѡԴ Թ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴԹѡԴ
͹. ԹͧؤѡԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ԹͧؤҹԹѡԴ Թ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѡԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹѡԴ ѷԹ
ѡԴ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴѷԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͹Ҥ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
͹. ໡ԹͧؤѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ
Ե) ໡ԹͧؤҹԹѡԴ Թѡ
Դ ؤż§»ѨԵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѡԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
ѭԹš

. Ѩػѹҵյ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ʵԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ҹԹͧؤҹԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹ Թͧ
ؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ໡ԹͧؤҹԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ໡ԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԹͧؤҹԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԴ
ԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԴ
ԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թͧؤ
鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻصҡ
ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ ໡Թ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹԴԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ѷԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
ԹͧؤҹԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ѭԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹԴ ѷԹѧԴ ؤż
˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ
ѭԹͧؤҹԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
ͧؤҹԴ ѷԹѧԴ ؤż˵ءСѧ
غѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ Թͧؤ
ҹԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹԴ ѭԹѧԴ ؤż繭ҳص
ѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴡ѧԴ ʵԹԹ鹡Դ{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ʵԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴʵԹԴ
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ʵԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹͧؤҹԹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴ ҹԹԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЦҹԹԴ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵٻǨ ѡعͧؤҹԹ
ѧԴ ԹԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ Թͧؤ
ҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԵԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թͧؤҹ
ԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
鹡ѧԴ ໡ԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
Դ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѷԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹԴ
. ѷԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѷԹͧؤҹԹԴ
ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѡعͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩкؤżغѵٻ Թͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թ
ͧؤҹԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԹԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤ
ԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ػҷػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżѧغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ ԹԴ ؤŹ͡ѧغѵ㹨ǡ
ѭǡ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵطкؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹԴ ؤ
͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹԴЪԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵطкؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹԴ ؤ
͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴЪԵԹ
ѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ໡ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ໡ԹͧؤҹԹԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹԴ
ԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
.
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ-
ԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѷԹԴ ؤŹ͡ըԵມҡѧغѵ
ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴѷԹԴ
. ѷԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ѷԹͧؤҹԹԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹԴ໡Թ-
ѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѭԹԴ ؤŹ͡ըԵມҡѧغѵ
ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴлѭԹԴ
. ѭԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ѭԹͧؤҹԹԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡ըԵມҡѧغѵ
ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ԹͧؤҹԹԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴ໡Թ
ѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ѭԹԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴлѭԹԴ
. ѭԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѭԹͧؤҹԹԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ѭԹͧؤҹԹԴѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ԹͧؤҹԹԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧغѵط ѭԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴ ԹԴ ؤŹ͡繭ҳصѧغѵ
ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ԹͧؤҹԹԴ ѭԹѧ
Դ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹԴлѭԹѧ
Դ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧؤ
鹡Դ
. Դ
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹ Թ
ͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
Դ
. Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡Դ
. Դ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧ
Դ
.

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡Դ
. Դ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѧԴ ʵԹԹ鹡
Դ

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ʵԹ
Դ ؤżѧԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ʵԹԴ
. ʵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ʵԹͧҹԹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط
ؤżغѵѭѵٻ ʵԹͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ҹԹ
Դ ؤżѧصԨҡǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ ѡعͧؤҹԹѧԴЦҹԹ
Դ
. ҹԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵٻǨ ҹԹͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧصԨҡٻǨ
ؤżغѵѭѵٻ ҹԹͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżѧصԨҡٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ ѡعͧؤҹԹѧԴлԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵٻǨ Թͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧصԨҡٻǨ
ؤżغѵѭѵٻ Թͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤż
ѧԹԾҹط ѡعͧؤҹԹѧ
ԴЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ԵԹͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط-
ԵԹͧؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżѧԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
ԹԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ط ؤżغѵѭѵٻ Թͧ
ؤҹԹԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
໡ԹԴ ؤżԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѧԴ
໡ԹԴ
. ໡ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط-
ؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤҹ
ԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ ؤżѧԹԾҹط ؤżغѵ
ѭѵ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹط-
кؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ԴШѡعѧԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤż
غѵط ҹԹͧؤҹԹѧԴ
ЪԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡ǨкؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ҹԹͧؤŹԹѧ
ԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧ
غѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹ
ͧؤҹԹѧԴлԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤżغѵ
ط ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ ԵԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵط-
ѭѵ ٻ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ ٻǨ ٻǨ ԵԹͧؤҹԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
ѧԴ ԹԴ ؤżغѵط
ѭѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹԴ ؤżغѵ
ط ԹͧؤҹԹѧԴ
ԵԹԴ
. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ѧԴ ԹԴ ؤżغѵط
ѭѵ ٻ ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԹԴ ؤżغѵ
طѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط ؤ
ѧصԨҡѭѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ػҷػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżѧغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԵԹԴ ѧػѵԨԵͧؤ
غѵط ؤżѧصԨҡѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżѧصԨҡѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵطѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴ ԵԹѧԴ ѧ
ػѵԨԵͧؤżغѵطкؤżѧصԨҡѭѵ
ԹͧؤҹԹԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ؤżѧغѵطкؤżغѵѭ-
ѵ ԹͧؤҹԹѧԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ ѷԹ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹԴ
. ѷԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
Դ ໡ԹѧԴ ѧػѵԨԵͧؤ
غѵط ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤ
ҹԹԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . Ѩػѹҵյ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ໡ԹѧԴ ѧػѵԨԵͧ
ؤżغѵط ؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѷԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѧԴԹ
Դ
. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ѷԹѧԴ ѧػѵԨԵͧ
ؤżغѵطѭѵ Թͧؤҹ
ԹԴѷԹѧԴ
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ѭԹͧؤҹԹѧԴ Թ
Դ ѧػѵԨԵͧؤżغѵط
ؤżغѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴԹԴ
. ԹͧؤԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Դ ѭԹѧԴ ѧػѵԨԵͧ
ؤżغѵطѭѵ Թͧؤҹ
ԹԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

. ѨػѹҹҤ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǻԹԾҹ ؤҹ鹼ѧغѵ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴʵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ʵԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ѡع
ͧؤҹ鹡ѧԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ҹԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
ѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѡԴ ؤżըѡԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ѡع
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ
ѡعͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼
ҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤզҹ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ѷԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ
ҹԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ؤԵԴ
ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡Ե
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ -
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡Ե
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧ
غѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ѷԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ԵԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ؤջԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ջ
Դѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤż
Դѧغѵ Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤջ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ջԴѧغѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص кؤżջԴѧغѵ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջ
Դѧغѵ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧ
غѵ Թͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ ѷԹ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧغѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ѧغѵ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ѧغѵ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ ໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ѧغѵ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤŷѧغѵ
ػҷ觨Ե㹻ѵԡ Թͧؤҹ鹨ѡԴЪԵԹ-
ѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤ
Եʡѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ
໡Թͧؤҹ鹨ѡԴԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤըԵ
ѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ըԵມ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
ѷԹͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵມ
ѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ ໡Թ
ͧؤҹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ ໡ԹѧԴ ؤըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
Թͧؤҹ鹨ѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ ػҷ
觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѧԴ

. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѷԹѧԴ ؤż˵ءСѧ
غѵ ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ Թͧؤ
ҹ鹨ѡԴѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡繭ҳصѧغѵ ػҷ-
觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ鹡ѧ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡ѧԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ Թ
ͧؤҹ鹨ѡԴ ѭԹѧԴ ؤż繭ҳص
ѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ Թͧ
ؤҹ鹨ѡԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡع㴡ѧԴ ʵԹԹ鹡ѡԴ

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ʵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ʵԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡ǨٻǨ ѡع
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ҹԹѡԴ ؤŹ͡
ѡԴѧغѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡعѧ
Դ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Թ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ٻǨ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
ҹ鹡ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ѡعͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡ǨٻǨ ؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧйǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧغѵ
ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ㹡Ǩ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡعѧ
Դ ؤżըѡԴѧغѵ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

ԧö :
ͻʹ Ӻ ʵ ö ʹڸ ˵ (. ڨ. . /)
й ¶֧·Եٻ鹹 (. ڨ. . /)

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ㴼
ѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡ըѡԴѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѷԹؤŹ
鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩٻ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѡعͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըѡԴ
ѧغѵ ѡعͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩкؤżغѵٻ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ѡعѧԴ ؤżըѡԴѧغѵ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѡ
Դ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
鹡ѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡ǨкؤԵ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ Թѡ
Դ ؤŹ͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹ
鹡ѧԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤ㴼զҹ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤ㴼զҹ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡զҹԴѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹ
Դѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴ
ѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ҹԹͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡զҹԴ
ѧغѵ ҹԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ҹԹѧԴ ؤżզҹԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
㹡Ǩ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżԵԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧ
Թ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԴѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ
໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧ
غѵ㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵ
Դѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ѷԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ԵԴѧ
غѵ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżԵԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡ջԴѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹ
ѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ кؤ
ԴըԵມԴǨѡԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ջԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡ǨкؤżغѵٻǨ Թͧؤ
Թ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴѧ
غѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤ㴼ջ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡ջԴѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
ҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ջԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹѧԴ ؤżջԴ
ѧغѵ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤ
͡ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե
ѵԡ ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
Ե㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ؤżѧغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡
ѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ觨Ե㹻ѵԡ
ԵԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԵԹ
ѧԴ ؤżѧغѵ㹨ǡлѭǡ ػҷ
觨Ե㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
ѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Թš
[] ͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Թ
ͧؤҹԹ鹡ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ԹѧԴ
͹. Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ʡѧغѵ ػҷ觨Եص㹻ѵԡ
ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ Թ
ѧԴ ؤըԵʡѧغѵ ػҷ觨Եص
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԹ
ѧԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡Թš
[] ͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡Թ
ѧԴ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եص
ມ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡Թ
ѧԴ
͹. ໡Թͧؤ㴡ѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹡ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡ըԵ
ມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ㹻ѵԡ
໡ԹͧؤҹԹ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ໡Թѧ
Դ ؤըԵມҡѧغѵ ػҷ觨Եصມ
㹻ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ѭԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹԹ
ѧԴ ѭԹѡԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴлѭԹѡԴ
. ѭԹͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѭԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ѭԹͧؤҹԹ鹨ѡԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤ㴡ѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡˵ءСѧغѵ
ػҷ觨Եصѷ㹻ѵԡ ѷԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѷԹѧ
Դ ؤż˵ءСѧغѵ ػҷ觨Եصѷ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴѷԹѧԴ
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤ㴡ѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹԹ
ѧԴ ԹѡԴ ؤŹ͡繭ҳصѧغѵ
ػҷ觨Եص­ҳ㹻ѵԡ ѭԹͧؤҹ
Թ鹡ѧԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ
鹡ѧԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ѭԹѧ
Դ ؤż繭ҳصѧغѵ ػҷ觨Եص­ҳ
ѵԡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ʵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻкؤ㴨ѡغѵ
ٻǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤҹ
ѧԴʵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ кؤ㴨ѡ
غѵٻǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ʵԹͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ㴨ѡغѵٻ
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ʵԹͧؤҹѡԴ
ШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ҹԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ㴨ѡغѵ
ٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡع
ͧؤҹѧԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ кؤ㴨ѡ
غѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ҹԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ
ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ҹԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԵԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡ
غѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
ص ԵԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹѧԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤ㴨ѡ
غѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡлѨԡؤٻ ѡعͧؤ
ҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ԵԹͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡлѨԡؤٻ ԵԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ ѨԡؤٻкؤըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤ
ҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ кؤ㴼ըѡ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص -
ԹͧؤҹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤ
ҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ
ѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
໡ԹͧؤҹѡԴ ѡعѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡Թͧ
ؤҹѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡлѨԡؤٻ ѡعͧؤ
ҹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѷԹͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡлѨԡؤٻ ѷԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡлѨԡؤٻ ѡعͧؤ
ҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹѡԴ ѡعѧԴ ؤżԹԾҹ㹻ѭ-
ǡлѨԡؤٻ ԹͧؤҹѡԴ
ШѡعѧԴ
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹѧԴԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡغѵ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԵԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ ؤ
ջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
ҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹѧԴлԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤ㴨ѡԴ
ٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
кؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
ҹ鹡ѧص ԹͧؤҹѡԴЦҹԹ
ѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ҹԹͧؤҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤ
ҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹѡԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ҹԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼
ҹԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ҹԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼
ҹԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡ԹͧؤҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
໡ԹͧؤҹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ҹԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ Թͧؤ
ҹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨ ٻǨ Թͧؤ
ҹѡԴЦҹԹѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨǻԹԾҹ ؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
鹡ѧص ԵԹͧؤҹѧԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ؤԵԴѡ
غѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤ㴨ѡغѵٻǨٻǨǻԹԾҹ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԵԹͧؤҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹѡԴ ԵԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴԵԹѧԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԵԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡Թͧ
ؤҹѡԴԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżԵԴѧغѵ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡ǨлѨԡؤٻǨٻǨ
ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ Թͧؤ
ѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹѡԴԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԹͧؤҹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ-
лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧؤ
ѡԴлԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ؤջԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ -
ԹͧؤҹѡԴ ԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ кؤ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡ԹͧؤҹѡԴ ԹѧԴ ؤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
кؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
໡ԹͧؤҹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżջԴѧغѵ Թ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
ѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
ǨлѨԡؤٻǨٻǨ Թͧ
ؤҹѡԴлԹѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ѧ
ѨԵ ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե ѧ
Ե ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵ
صມҨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե Թ
ͧؤҹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ ѧ
ѨԵ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ
Ե ԵԹͧؤҹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ໡Թͧؤҹѡ
Դ ԵԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ໡Թͧ
ؤҹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ѧ觨Ե㹻ѵԡ ԵԹ
ͧؤҹѧԴ ԹѡԴ ѧ觻ѨԵ
ԵԹͧؤҹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ԵԹѧԴ ѧ觻ѨԵ Թͧؤ
ҹѡԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹѧԴ ໡ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵص ؤż§»ѨԵ
صມ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ԹͧؤҹѧԴ
໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ໡Թͧ
ؤҹѡԴ ԹѧԴ ѧ
ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե
໡ԹͧؤҹѡԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ԹͧؤҹѧԴ ѷԹѡԴ
ѧ觻ѨԵص ؤż§»ѨԵ
صມ ԹͧؤҹѧԴ
ѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѷԹͧ
ؤҹѡԴ ԹѧԴ ѧ
ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ѷԹͧؤҹѡԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵص ؤż§»ѨԵ
صມ ԹͧؤҹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧؤ
ҹѡԴ ԹѧԴ ѧ觻ѨԵ
ص ؤż§»ѨԵصມ
ԹͧؤҹѡԴԹѧԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹѧԴ ѷԹѡԴ
ѧ觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵ
ص ໡ԹͧؤҹѧԴѷԹ
ѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ѷԹͧ
ؤҹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
ѷԹͧؤҹѡԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵ
ص ໡ԹͧؤҹѧԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡
ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ػҷ觻ѨԵصມ Թͧ
ؤҹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
ԹͧؤҹѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹͧؤ
鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹѧԴ ѭԹѡԴ
ѧ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹѧԴлѭԹ
ѡԴ
. ѭԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹպͧؤҹѡ
Դ ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ѭԹͧ
ؤҹѡԴѷԹѧԴ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵ ѷԹͧؤҹѧԴԹ
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ Թͧؤ
ҹѡԴѷԹѧԴ
ѷԹš
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ؤżҹøҺѵкؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹѧԴ ԹѡԴ
ѧ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹѧԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡
ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹѡԴ
ѭԹѧԴ ѧ觻ѨԵ Թͧؤ
ҹѡԴлѭԹѧԴ
ѭԹš

Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعѧԴ ԹԹ鹡
ѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤѧԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ кؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ʵԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ кؤżغѵ
ѭѵ ٻ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ʵԹͧؤ
ԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹻ѭǡ кؤżغѵѭѵ ٻ ʵԹͧ
ؤҹԹѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨкؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ҹԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ٻ ѡعͧؤ
ҹԹѧԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩкؤżѧغѵ
ٻǨ ҹԹͧؤҹԹѡԴ ѡع
ѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ
кؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨкؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ ԵԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ-
кؤżغѵѭѵ ٻ ؤջԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹԹѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤżѧغѵ
ٻǨ кؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ԵԹͧؤҹ
ԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤżѧصԨҡǨ кؤżըѡԴѧغѵ
Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżѧصԨҡٻ-
Ǩ ؤżغѵѭѵ ٻ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
ص ѡعͧؤҹԹѧԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ؤżѧغѵ
ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ؤżѧصԨҡٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤŷѧص ؤżըѡԴѧغѵ ѡع
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹻ѭǡ лѨԡؤٻ ѡعͧ
ؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ԵԹͧؤ
ҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ лѨԡؤٻ ԵԹͧؤ
ҹԹѡԴШѡعѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѡعͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ кؤżըѡԴѧ
غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ ؤżغѵ
ѭѵ ٻ кؤըѡԴըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ѡعͧؤҹ
ԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤ
ѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹻ѭǡ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤըѡԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹѡԴ
ѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻ ѡعͧؤҹ
ѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭ-
ǡ Ѩԡؤٻ ؤżغѵѭѵ кؤ
ըѡԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص
ѡعͧؤҹԹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡкؤըѡԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ ؤżغѵ
ѭѵ кؤըѡԴըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴШѡعѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻ ѡعͧؤҹ
ԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹻ѭ-
ǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ
ѡعͧؤҹԹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ ѷԹͧؤ
ҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡԴШѡع
ѧԴ
͹. ѡعͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡѭǡ ؤżըѡԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻ ѡعͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ
ѡعͧؤҹԹѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹѡԴ ѡعѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹻ѭǡ Ѩԡؤٻ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴШѡع
ѧԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹѧԴ ԵԹ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ-
ٻǨ кؤջԴͻʹ㹺ҧ
鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤšѧغѵ㹡Ǩ кؤջ
Դͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ
ѧغѵ ԵԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵ
ٻǨ ٻǨ кؤջԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴЦҹԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨкؤżզҹԴѧغѵ
Ǩ ҹԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ-
ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧ
鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤ
ԹѧԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ
ԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤ
鹡ѧغѵ ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹ
ѧԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵ
ٻǨ ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧ
й鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص Թͧ
ؤҹԹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤŷѧصкؤżզҹԴѧغѵ ҹԹ
ͧؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡ǨлѨԡؤٻǨ ٻǨ
ҹԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ
ѧص ҹԹͧؤҹԹѧԴԹ
ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤզҹ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤż
غѵѭѵ ٻ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤż

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ кؤ㴼զҹ
ԴըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ҹԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤըԵʨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. Ѩԡؤżѧغѵ㹡Ǩ ѷԹͧؤ
ҹԹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡ
ԴЦҹԹѧԴ
͹. ҹԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżզҹԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ҹԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤҹԹ
ѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżզҹԴѧغѵ Թͧؤ
ԹѡԴ ҹԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
ѧԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ кؤżԵԴѧ
غѵ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵ
ٻǨ ٻǨ кؤԵԴͻʹ㹺ҧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
й鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴлԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧ
غѵ ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ ٻǨ-
кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԵԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ԵԹͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤԵԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵкؤԵԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤż
غѵѭѵ ٻ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ ؤ
غѵѭѵ кؤԵԴըԵມ
ѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ԵԹͧؤҹ
ԹѧԴ໡ԹѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ кؤԵԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ ؤ
غѵѭѵ кؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ໡ԹͧؤҹԹѡԴ
ԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹ
ѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
ѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżԵԴѧغѵ
Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤ
غѵѭѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżԵԴѧغѵ Թͧؤ
ԹѡԴ ԵԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
ѧԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԵԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ
ԹͧؤҹԹѧԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ лѨԡؤٻǨ ٻǨ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
ԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧԹԾҹ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤżغѵѭѵ
ٻ кؤջԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ
ؤҹ鹡ѧص ԹͧؤҹԹѧԴ
ԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤջ
ԴըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧغѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԹѧԴ
ؤżѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ؤż
غѵѭѵ ٻ кؤջԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص Թͧؤ
ҹԹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ؤҹԹѧԴ ໡ԹѡԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤջԴըԵ
ʨѡغѵǻԹҹ ؤҹ鹡ѧص Թͧؤ
ԹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵкؤջԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧԴ ໡Թ
ͧؤҹԹѡԴ ԹѧԴ ؤż
ѧԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ кؤջԴըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ؤҹ鹡ѧص ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴлԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ѷԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤ
غѵѭѵ ԹͧؤҹԹѧ
ԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ ѷԹͧؤ
ԹѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ѷԹͧؤҹԹѡԴлԹ
ѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǨ ؤżջԴѧغѵ
㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ ٻǨ Թͧ
ؤҹԹѧԴ ԹѡԴ ؤżѧ
ԹԾҹ㹡Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹѧ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ѨԡؤżջԴѧغѵ Թͧؤ
ԹѡԴ ԹѧԴ ؤżѧԹԾҹ
Ǩ ѨԡؤٻǨ ٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴлԹ
ѧԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤѧԴ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ -
ԹѡԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵصມ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
ѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ѨԵصມҨѡԴӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭѵ Թͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ
觨Ե㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ
໡ԹѡԴ ѧ觻ѨԵ ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭ-
ѵ ԵԹͧؤҹԹѧԴ໡Թ
ѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴ
ӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ؤżѧغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե
ѧ觨Ե ؤżѧصԨҡѭѵ ໡Թͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѷԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ ѷԹ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ؤżѧغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ ѷԹͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ
͹. ԵԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧصԨҡǡлѭǡ ѧ觨Ե
㹻ѵԡ ԵԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ
ԵԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ؤżѧغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ ԵԹѧԴ
ѧ觻ѨԵ ؤżѧصԨҡѭѵ Թͧ
ؤҹԹѡԴЪԵԹѧԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤѧԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹѧԴ
໡ԹѡԴ ѧ觻ѨԵص ؤ
§»ѨԵصມ ѨԵص
ѡԴӴѺ觨Ե ѧ觨Ե ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѧԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص ѨԵص
ʨѡԴӴѺ觨Ե ػҷ觨Ե ໡Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ѨԵصʨѡԴӴѺ觨Ե ѧ
觨Ե ؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴԹѧԴ
͹. ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡ ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵص ؤż
§»ѨԵصມ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵص Թͧ
ؤҹԹѡԴ ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵص ؤż§»ѨԵص
ມ ؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴԹѧԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѷԹ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ ѷԹ
ѡԴ ѧ觻ѨԵصມ ؤż§
»ѨԵص ؤżغѵѭѵ ໡Թ
ͧؤҹԹѧԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ ѷԹͧ
ؤҹԹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
ؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹ
ѡԴ໡ԹѧԴ
͹. ໡ԹͧؤѧԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡມ ໡ԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵصມ ؤż
§»ѨԵص ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵصມ Թͧ
ؤҹԹѡԴ ໡ԹѧԴ ѧ
觻ѨԵصມ ؤż§»ѨԵص
кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴ໡ԹѧԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤѧԴ ѭԹ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѷԹͧؤҹԹѧԴ ѭԹ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹѧԴлѭԹѡԴ
. ѭԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ѭԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ؤż
غѵѭѵ ѭԹͧؤҹԹѡԴ
ѷԹѧԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ѨػѹҹҤ
͹. ѷԹͧؤѧԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡѷ ѷԹͧؤҹԹѧԴ Թѡ
Դ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵѭѵ ѷԹ
ͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѷԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴ
ѷԹѧԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤѧԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѧ觨Եͧؤŷ ػҷ觨ԵԻص
ҡҳ ѭԹͧؤҹԹѧԴ Թ
ѡԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹԹѧԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡ѧԴ
. ػҷ觻ѨԵ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѭԹѧԴ ѧ觻ѨԵ ؤżغѵ
ѭѵ ԹͧؤҹԹѡԴ
ѭԹѧԴ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ͵յҹҤ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ кؤ㴨ѡغѵٻǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡
ѡعͧؤҹԴʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤкؤ㴨ѡغѵٻǨٻ-
ǨǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ ҹԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴЦҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤջԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹
ǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ Թѡ
Դ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ѡعͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ѡعͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ѡعͧؤҹԴ໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ѡعͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ѡعͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ鹡Դ
.
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤջԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴлԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ҹԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ҹԹͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ҹԹͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ҹԹͧؤҹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ҹԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ҹԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ鹡Դ
.
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ ؤ㴨ѡغѵٻǨ ٻǨ
ǻԹԾҹ кؤԵԴͻʹ㹺ҧй
ǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԵԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԵԹͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ԵԹͧؤҹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԵԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. Ѩԡؤ ԹͧؤҹԴ ԵԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴЪԵԹ
ѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. Ѩԡؤ кؤըԵມҨѡغѵ
ԹԾҹ ԹͧؤҹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ѨԡؤкؤըԵʨѡغѵǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡
ԹͧؤҹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԹͧؤҹԴ ѷԹ
ѡԴ ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴѷԹ
ѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ѭԹ Թͧ
ؤŹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ ԹͧؤҹԴ Թ
ѡԴ ؤŹ͡ ԹͧؤҹԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ
.
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصມҨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ԵԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ鹡ѡԴ

. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ԵԹͧؤҹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ԵԹͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
ѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ

.
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ԵԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ԵԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ鹡Դ
.
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թͧؤ
鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Թͧؤҹ
Դ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡
Դ
.
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ Թͧؤҹ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ鹡Դ

.
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ໡Թͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ໡Թͧؤҹ
ԴԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ鹡Դ

.
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѷԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѷԹͧؤҹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ鹡Դ
.
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
. ؤż§»ѨԵ ѭԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡ ѭԹͧؤҹ
ԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡Դ
.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹͡
ѡعš
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡ѡԴ

͹ؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ʵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴʵԹѡԴ
. ʵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ѡعͧؤҹԹԴ ҹԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹԴ
ҹԹѡԴ
. ҹԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹԴ ԵԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ѡعͧؤҹԹԴ ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹡Ǩ ѡعͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵѭѵٻ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤըѡԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ ѡع
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
.
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤըѡԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ѡعͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ ѡع
ͧؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ໡Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻ ѷԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ ѷԹ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѡعͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹻ѭǡ
ѡعͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѡعͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ
ѡعԴ ؤżغѵ㹻ѭǡ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴШѡعԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ҹԹͧؤ
ԹԴ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ-
ҹԹͧؤҹԹԴԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ҹԹͧؤ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ-
ҹԹͧؤҹԹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
.
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Դ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ҹԹͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤզҹԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹ
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤզҹԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ҹԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ҹԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ҹԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ҹԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ҹԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ҹԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЦҹԹԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ-
ԵԹͧؤҹԹԴлԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
Դ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹ
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴըԵ
ʨѡغѵǻԹԾҹ ԵԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴԵԹԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Դ ԵԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴЪԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹԹ
Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԵԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹԴ
ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨ Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ Թ
ͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ Թͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ໡Թͧ
ؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ
Ǩ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Դ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ѷԹͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤżغѵ㹡Ǩ
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлԹԴ
Թš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصມ
ѡԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ໡ԹѡԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ໡ԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżغѵط ໡Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ кؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ѷԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤҹ
ԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżغѵط ѷԹͧؤҹ
鹨ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ؤżغѵѭѵ
ԵԹͧؤҹԹԴ ԹѡԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ԵԹͧؤҹ
ԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԵԹͧؤŹ
鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵط ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴЪԵԹԴ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) Թͧؤҹ
ԹԴ ໡ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ԹͧؤҹԹԴ
໡ԹѡԴ
. ໡Թͧؤ㴨ѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
໡ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ
ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭǡ ໡Թͧؤ
ҹԹ鹨ѡԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ԹԴ ѷԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹԴѷԹ
ѡԴ
. ѷԹͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ѷԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ ѷԹͧؤҹ
Թ鹨ѡԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹԴԹ
ѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ ԹԴ ؤ
͡غѵ㹨ǡлѭǡ Թͧؤҹ
Թ鹨ѡԴԹԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
лѭǡ ໡ԹͧؤҹԹԴԹ
ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ໡ԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴ໡Թ
Դ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹨ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѷԹͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ѷԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѷԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżѧغѵط Թͧؤҹ
鹨ѡԴ ѷԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡ
ѭǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴѷԹԴ
ѷԹš

ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤż§»ѨԵ ѭԹͧؤҹ
Դ ԹѡԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ѭԹͧؤҹԹԴԹѡԴ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Թͧؤ㴨ѡԴ ѭԹͧؤŹ
鹡Դ
. ؤżѧغѵط ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѭԹԴ ؤŹ͡غѵ㹨ǡлѭ-
ǡ ԹͧؤҹԹ鹨ѡԴлѭԹԴ
ѭԹš

Ѩաؤ
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧؤŹ鹡
ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹ ԵԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ鹡ѡ
Դ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ Թ ໡Թ
ͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹ ԵԹ Թ ԵԹ
Թ ໡Թ ѷԹ ѭԹ
ͧؤԴ ԹͧؤŹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ鹡
Դ
. Դ
ҹԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Ѩա͡
ѡعš
[] ͹. ѡعԴ ʵԹԹ鹡ѡ
Դ

Ѩաؤš
ѡعš
[] ͹. ѡعͧؤԴ ʵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ʵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ʵԹͧؤҹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵ ٻ ʵԹͧؤҹԹѡԴ
ѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ҹԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤżغѵٻǨ
ҹԹͧؤҹԹѡԴ ѡعԴ
ؤżغѵط ѭѵ ٻ ҹԹͧؤ
ҹԹѡԴШѡعԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤջԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԵԹͧؤҹԹѡԴ ѡعԴ
ؤżغѵط ѭѵ ٻ ԵԹͧ
ؤҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ؤżغѵٻǨ
ؤԵԴͻʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ
ԹͧؤҹԹѡԴ ѡعԴ
ؤżغѵط ѭѵ ٻ Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵѭѵٻ ѡعͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ ؤżغѵ
ط лѨԡؤٻ ѡعͧؤҹ
ԴЪԵԹѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ԵԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ԵԹͧؤҹ
Թ鹨ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
Ѩԡؤٻ ԵԹͧؤҹԹѡԴ
ѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤ㴼ըѡԴ
ըԵມҨѡغѵǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
ѭѵ ٻ ԹͧؤҹԹѡ
ԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ໡ԹѡԴ ؤżغѵط Ѩ-
ԡؤٻ кؤżغѵѭѵ ѡعͧؤ
ҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡкؤ㴼ըѡԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط Ѩԡ-
ؤٻ кؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ѷԹѡԴ ؤżغѵط Ѩԡ-
ؤٻ кؤżغѵѭѵ ѡعͧؤ
ҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ ѷԹͧؤҹ
ԹѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ ѷԹͧ
ؤҹԹѡԴШѡعԴ
͹. ѡعͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻ ѡعͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ؤżغѵط Ѩԡ-
ؤٻ кؤżغѵѭѵ ѡعͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѡعͧؤŹ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. Ѩԡؤ㹻ѭǡ Թͧؤҹ
ѡԴ ѡعԴ ؤżغѵط
Ѩԡؤٻ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹѡԴШѡعԴ
ѡعš

ҹԹš
[] ͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ʹ㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ ԵԹͧؤ
ԹѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹͧؤԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ԹѡԴ ҹԹԴ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨٻǨ ҹԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴЦҹԹ
Դ
͹. ҹԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ҹԹͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ ҹԹͧؤҹԹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤզҹԴըԵ
ມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹѡ
Դ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ кؤżغѵ
ѭѵ ٻ ԹͧؤҹԹѡ
ԴЦҹԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ҹԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ ҹԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤ㴼զҹԴ
ըԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡Թͧؤҹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ໡Թͧؤ
ԹѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ѷԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ ҹԹͧ
ؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ѷԹͧؤҹԹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ ٻ-
Ǩ кؤżغѵѭѵ ѷԹͧؤҹ
ѡԴЦҹԹԴ
͹. ҹԹͧؤԴ ѭԹ Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ҹԹͧؤ
ҹԹԴ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ-
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ҹԹͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ҹԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
ѡԴ ҹԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴЦҹԹԴ
ҹԹš

ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
.
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤԵԴͻʹ
㹺ҧй鹹ǻԹԾҹ Թͧؤҹ
ԹѡԴ ԵԹԴ ؤżغѵٻǨ
ٻǨ ԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨٻǨ ԵԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ ԵԹͧؤҹԹѡԴԵԹ
Դ
͹. ԵԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ԵԹͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ ԵԹͧؤҹԹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤԵԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ Թͧؤҹ
ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ ԵԹͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ кؤԵԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
кؤżغѵѭѵ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴԵԹԴ
͹. ԵԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ ԵԹͧؤ
ҹԹԴ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ-
ٻǨ кؤżغѵѭѵ ԵԹͧؤ
ҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
ѡԴ ԵԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴԵԹԴ
ԵԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ԵԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԵԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨٻǨ ԹͧؤҹԹԴ
ԵԹѡԴ
. ԵԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ ԵԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨٻ-
Ǩ ԵԹͧؤҹԹѡԴлԹԴ
͹. ԹͧؤԴ Թͧؤ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨ ԹͧؤҹԹ
Դ ԹѡԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵٻ Թͧؤҹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ԵມҨѡغѵǻԹԾҹ ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨ
ؤżغѵѭѵ ٻ Թͧؤҹ
ѡԴлԹԴ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
͹. ԹͧؤԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ໡ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡ǨкؤջԴ
ԵʨѡغѵǻԹԾҹ ໡ԹͧؤҹԹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨ ٻǨ
ѭѵ ໡ԹͧؤҹԹѡԴ
Թ Դ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżغѵٻǨٻǨ Թͧؤ
ҹԹԴ ԹѡԴ Ѩԡؤ
ٻǨ ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧ
ؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Ѩԡؤ㹡Ǩ Թͧؤҹ
ѡԴ ԹԴ ѨԡؤٻǨ
ٻǨ кؤżغѵѭѵ Թͧؤҹ
ԹѡԴлԹԴ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
ԵԹš
[] ͹. ԵԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤ
Թ鹡Դ
. Դ
͹. ԵԹͧؤԴ ໡Թ
ѷԹ ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡ
Դ
. ѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ԵԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. Դ
ԵԹš

Թš
[] ͹. ԹͧؤԴ ໡Թ
ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ԹͧؤҹԹԴ ໡ԹѡԴ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
Դ໡ԹѡԴ
. ໡ԹͧؤѡԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤż§»ѨԵ ѨԵصʨѡ
ԴӴѺ觨Ե (ӴѺ觨Ե) ໡Թͧؤҹ
ԹѡԴ ԹԴ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹѡԴԹԴ
͹. ԹͧؤԴ ѷԹ
ѭԹ ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ͨԵǧ ͧؤżغѵط
ԹͧؤҹԹԴ ԹѡԴ
ؤżغѵѭѵ ԹͧؤҹԹ
ԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ Թͧؤ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴԹԴ
Թš

໡Թš
[] ͹. ໡ԹͧؤԴ ѷԹͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ѷԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹԴѷԹѡԴ
. ѷԹͧؤѡԴ ໡Թͧؤ
Թ鹡Դ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ѵ . ػҷ . ͵յҹҤ
. ؤż§»ѨԵ ѷԹͧؤҹ
ԹѡԴ ໡ԹԴ ؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹѡԴ໡ԹԴ
͹. ໡ԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹ鹢ͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ໡Թͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
໡ԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ໡ԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ໡ԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴ໡ԹԴ
໡Թš

ѷԹš
[] ͹. ѷԹͧؤԴ ѭԹ
ԹͧؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ѷԹͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
ѷԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѷԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ѷԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴѷԹԴ
ѷԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
ѭԹš
[] ͹. ѭԹͧؤԴ Թͧ
ؤŹԹ鹡ѡԴ
. ؤżѧغѵط ѭԹͧؤҹ
ԹԴ ԹѡԴ ؤżغѵѭѵ
ѭԹͧؤҹԹԴԹѡԴ
. ԹͧؤѡԴ ѭԹͧؤŹ
Թ鹡Դ
. ؤż§»ѨԵ Թͧؤҹ
ѡԴ ѭԹԴ ؤżغѵѭѵ
ԹͧؤҹԹѡԴлѭԹԴ
ѭԹš

ѵ

.ԭ . Ѩػѹ
͹ؤ
ѡعš
[] ͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ˹
ʵԹ
.
. ؤ㴡ѧ˹ʵԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԹ

.
. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭѭԹ

.
. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
ѡعš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
Թš
[] ͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧԭѭԹ

.
. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ

. ؤ ӾǡѧԭѭԹ ѧԹ-
ؤż§͹ҤäѧԭѭԹСѧ
Թ
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѧѭҵ-
Թ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧԭѭԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴡ѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
.
ѭԹš

Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ
Թ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
. ؤż§͹Ҥäѧ˹ѡع
ѧԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧ˹ѡعѧԹ
. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵäѧԹ
ѧ˹ѡع 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧԹѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧ˹ѡع ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧ˹ѡع ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧ˹ѡع
. ؤż§ѵäѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧ˹ѡع 鹺ؤ Ӿǡ
§ä ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹ
ѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
.
. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
. ؤ㴷ѵ ؤŹѧ˹ѡع
ѧѭҵԹ 鹺ؤż§ѵ-
äѹؤ ؤŷѧ˹ѡعС
ѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
. ؤż§ѵäѧѭҵ-
Թ ѧ˹ѡع 鹺ؤż§
ѵäѹؤ ؤŷѧѭҵ-
ԹСѧ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧԹСѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧԹ
. ؤż§͹Ҥäѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧԹ 鹺ؤ Ӿǡ
§ä ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹ
СѧԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
. ؤ ӾǡѧԹ ѧԭ
ѭԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä ؤŷ
ѧԹСѧԭѭԹ
. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ
. ؤ㴡ѧѵ ؤŹѧ-
Թ ѧѭҵԹ 鹺ؤż§
͹Ҥäѹؤ ؤŷѧԹ
СѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
. ؤż§͹Ҥäѧѭҵ-
Թ ѧԹ 鹺ؤż§
͹Ҥäѹؤ ؤŷѧѭҵ-
ԹСѧԹ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤ
鹡ѧԭѭԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹ
. ؤ Ӿǡ§äѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧԭѭԹ 鹺ؤ Ӿǡ
§ä ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹ
СѧԭѭԹ
. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧԭѭԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤ Ӿǡ§ä
ؤŷѧԭѭԹ Сѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѧѭҵԹ
. ؤ㴡ѧѵ ؤŹѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ѧѭҵԹ 鹺ؤŷ
ѹؤ ؤŷѧԭ͹ѭҵѭյԹС
ѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ѧѭҵԹ ѧ
ԭ͹ѭҵѭյԹ 鹺ؤŷ ѹؤ ؤ
ѧѭҵԹ Сѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤ㴡ѧѵ ؤŹѧԭѭԹ
ѧѭҵԹ 鹺ؤ Ӿǡ§
äѹؤ ؤŷѧԭѭԹС
ѧѭҵԹ
. ؤѧѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
ԭѭԹ
. ؤ Ӿǡ§äѧѭҵ-
Թ ѧԭѭԹ 鹺ؤ Ӿǡ§
äѹؤ ؤŷѧѭҵԹ
СѧԭѭԹ
ѭԹš

. ͵յ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡Թ

.
. ؤԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع
. ؤ ӾǡԹ ¡˹ѡع
ѹؤԹС¡˹ѡع
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
˹ѡع ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹС
˹ѡع
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
. ؤ㴷ѵ ؤŹ¡˹ѡع
·ѭҵԹ ؤ·ѵ ؤŹ
˹ѡعС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
Թ ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹС
Թ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ
. ؤ ӾǡԹ ԭѭԹ
ѹؤԹСԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡Թ

͹. ؤԹ ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
. ؤ ӾǡԹ ·ѭҵԹ
ѹؤԹС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡Թ

.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ԭѭԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ԭ
ѭԹ ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹСԭ
ѭԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ
ѭҵԹ ѹؤԭ͹ѭҵѭյԹ
С·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ؤ·ѵ ؤŹԭѭԹ
·ѭҵԹ ؤ·ѵ ؤŹ
ԭѭԹС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع -
Թ ؤ Ӿǡ¡˹ѡعСԹ
. ؤԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع

.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ Ӿǡ¡˹ѡع ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ¡˹ѡعС
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
˹ѡع
.
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡¡˹ѡع

.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
͹. ؤ¡˹ѡع ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡¡˹
ѡع
. ؤ㴷ѵ ؤŹ·ѭ-
Թ ¡˹ѡع ؤ Ӿǡ·
ѭҵԹС¡˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ ӾǡԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡԹ
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
Թ
.
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡Թ

. ؤ ӾǡԭѭԹ Թ
ؤ ӾǡԭѭԹСԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͵յ
͹. ؤԹ ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Թ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹС
Թ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ԭѭԹ
.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡԭѭԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡԭѭԹС
ԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Сԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
ѭԹš
[] ͹. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ԭ
ѭԹ
. ؤ㴷ѵ ؤŹ鹡·ѭҵԹ
ԭѭԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
СԭѭԹ
ѭԹš

. ͹Ҥ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԹ-

. ؤ Ӿǡѡ˹ѡع ѡԹ
ؤ Ӿǡѡ˹ѡعСѡԹ
. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡ˹ѡع
.
͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ Ӿǡѡ˹ѡع ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ鹨ѡ˹
ѡعСѡԭ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ˹
ѡع
.
͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
. ؤ Ӿǡѡ˹ѡع ѡԭѭԹ
ؤ Ӿǡѡ˹ѡعСѡԭѭԹ
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ˹ѡع
.
͹. ؤ㴨ѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡ˹
ѡع
. ؤż§ѵäѡѭҵԹ
ѡ˹ѡع ؤ ӾǡѡѭҵԹ
ѡ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡԹ ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ鹨ѡ
ԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
Թ
.
͹. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѡԹ
ؤ ӾǡѡԭѭԹСѡԹ
͹. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѡѭҵԹ

.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԹ

. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѡ
Թ ؤ ӾǡѡѭҵԹСѡ
Թ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭԹ
.
. ؤ㴷ѭԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ ӾǡѭԹ ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ鹷
ѭԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ繻ضتѡä ؤҹ
ѡѭҵԹСѡԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

. ؤż§ѵäѡѭҵԹ
ѡԭѭԹ ؤ ӾǡѡѭҵԹ
СѡԭѭԹ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
Թ
.
. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡ˹
ѡع
. ؤ ӾǡѡԹ ѡ˹
ѡع ؤ ӾǡѡԹСѡ˹
ѡع
͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
˹ѡع
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
˹ѡع ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
Сѡ˹ѡع
͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

.
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ˹ѡع

. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѡ˹
ѡع ؤ ӾǡѡԭѭԹСѡ˹
ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
͹. ؤѡ˹ѡع ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤż§ѵäѡ˹ѡع
ѡѭҵԹ ؤ Ӿǡѡ˹ѡع
СѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡ
˹ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
Թ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
Թ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
СѡԹ
͹. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ

. ؤ ӾǡѡԹ ѡԭѭԹ
ؤ ӾǡѡԹСѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡԹ

.
͹. ؤѡԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ͹Ҥ
. ؤ ӾǡѡԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ ӾǡѡԹСѡ
ѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡ
Թ
.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ
ѡԭѭԹ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
ѡԭѭԹ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ
СѡԭѭԹ
. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭյԹ ѡ
ѭҵԹ ؤ Ӿǡѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
ѭԹš
[] ͹. ؤѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
. ؤż§ѵäѡԭѭԹ
ѡѭҵԹ ؤ ӾǡѡԭѭԹ
ѡѭҵԹ
. ؤѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѡԭ
ѭԹ
.
ѭԹš

. Ѩػѹҵյ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡
Թ
.
. ؤԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

. ؤ Ӿǡ Թ ѧ˹
ѡعؤż§ѵäԹСѧ
˹ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ѧ
˹ѡع ؤż§ѵäԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѧ˹ѡع
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع

.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
. ؤ Ӿǡԭ͹ѭҵѭյԹ ѧ
Թ ؤż§͹Ҥäԭ͹ѭҵѭ-
յԹСѧԹ
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ
.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ
.
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡·ѭ-
Թ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԹ

.
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ԭѭԹ
.
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
.
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
.
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭѭԹ

.
ѭԹš

Ѩա
ѡعš
[] ͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡
Թ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع
Թ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعС
Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ؤԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ Ӿǡѧ˹ѡع ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡѧ˹ѡع
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
.
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡ԭѭԹ

. ѹؤѧ˹ѡع ԭѭԹ
ؤ Ӿǡѧ˹ѡعСԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵäԭѭԹ
ѧ˹ѡع ؤ ӾǡԭѭԹС
ѧ˹ѡع
͹. ؤѧ˹ѡع ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ѹؤѧ˹ѡع ·
ѭҵԹ ؤ Ӿǡѧ˹ѡعС·
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع
. ؤż§ѵä·ѭҵԹ
ѧ˹ѡع ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Сѧ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ ӾǡѧԹ ԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡѧԹС
ԭ͹ѭҵѭյԹ
. ؤԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
.
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡ԭѭԹ

. ѹؤѧԹ ԭѭԹ
ؤ ӾǡѧԹ СԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ

. ؤż§͹ҤäԭѭԹ
ѧԹ ؤ ӾǡԭѭԹСѧ
Թ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
͹. ؤѧԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ѹؤѧԹ ·
ѭҵԹ ؤ ӾǡѧԹ С·
ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ
Թ
. ؤż§͹Ҥä·ѭҵԹ
ѧԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
СѧԹ
Թš

͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ
ԭѭԹ
. ѹؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ
ԭѭԹ ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭյԹ
СԭѭԹ
. ؤԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤŷ ԭѭԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ ӾǡԭѭԹС
ѧԭ͹ѭҵѭյԹ
͹. ؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѭҵԹ

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . Ѩػѹҵյ
. ѹؤѧԭ͹ѭҵѭյԹ
·ѭҵԹ ؤ Ӿǡѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹС·ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤŷ ·ѭҵԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤ Ӿǡ·ѭҵԹ
Сѧԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤѧԭѭԹ ؤŹ鹡·
ѭҵԹ
. ѹؤѧԭѭԹ ·
ѭҵԹ ؤ ӾǡѧԭѭԹС·
ѭҵԹ
. ؤ·ѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
ѭԹ
. ؤ Ӿǡ§ѵä·ѭ-
Թ ѧԭѭԹ ؤ Ӿǡ·
ѭҵԹ СѧԭѭԹ
ѭԹš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ѨػѹҹҤ
͹
ѡعš
[] ͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԹ

.
. ؤ㴨ѡԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع
.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
.
͹. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ
˹ѡع

͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧ˹ѡع
.
͹. ؤ㴡ѧ˹ѡع ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ˹
ѡع

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧ˹
ѡع ؤż§ѵäѡѭҵԹ
Сѧ˹ѡع
ѡعš

Թš
[] ͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѡԭ͹ѭ-
ҵѭյԹ
.
. ؤ㴨ѡԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѧ-
Թ
.
͹. ؤԹ ؤŹ鹡ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѧԹ
ؤż§͹ҤäѡԭѭԹ Сѧ
Թ
͹. ؤ㴡ѧԹ ؤŹ鹡ѡѭ-
Թ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧ-
Թ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧ
Թ ؤż§͹ҤäѡѭҵԹ
СѧԹ
Թš

{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
͹ѭҵѭյԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡
ѡԭѭԹ
.
. ؤ㴨ѡԭѭԹ ؤŹ鹡ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
. ؤ ӾǡѡԭѭԹ ѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ ؤŷ ѡԭѭԹСѧԭ͹ѭҵѭ-
յԹ
͹. ؤ㴡ѧԭ͹ѭҵѭյԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧԭ
͹ѭҵѭյԹ ؤŷ ѡѭҵԹС
ѧԭ͹ѭҵѭյԹ
͹ѭҵѭյԹš

ѭԹš
[] ͹. ؤ㴡ѧԭѭԹ ؤŹ鹡ѡ
ѭҵԹ
.
. ؤ㴨ѡѭҵԹ ؤŹ鹡ѧԭѭԹ


{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ԸԮ [. Թ] . ԭ . ѨػѹҹҤ
. ؤ ӾǡѡѭҵԹ ѧԭ
ѭԹ ؤ Ӿǡ§ѵäѡѭҵ-
ԹСѧԭѭԹ
ѭԹš