ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ


เรื่องเกี่ยวกับพระศรีอารย์

ผู้สนใจท่านหนึ่งได้เมล์มาถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางผู้ดำเนินการเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านอื่นๆ ด้วย จึงขออนุญาตนำมาลงเอาไว้ ณ ที่นี้ ดังนี้


คำถาม

Sent: Wednesday, February 13, 2002 2:07 PM
Subject: พุทธทำนาย

สวัสดีครับท่าน

ผมขอรบกวนถามเรื่องพุทธทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระศรีอาริยะเมตตรัย ว่าความเป็นจริงนั้น มีต้นตอเป็นมาอย่างไร ผมจะหาอ่านได้ที่ไหน ผมเคยได้ยินพ่อแม่และผู้สูงอายุสนทนากันเมื่อผมยังเล็กอยู่ จึงไม่ได้สนใจจดจำ กรุณาผมด้วยครับ

ขอบคุณครับ


ตอบ

สวัสดีครับ คุณ .....

ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจเว็บไซต์ ธัมมโชติ

เรื่องพระศรีอารยเมตไตรย หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าพระศรีอารย์นั้น มีกล่าวถึงในพระไตรปิฎกครับ โดยในพระไตรปิฎกจะใช้ชื่อว่าเมตไตรย ลองค้นจากอินเตอร์เน็ตได้ที่

www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu

โดยใช้ Key Word ว่า เมตไตรย ดูนะครับ

ขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้ครับ

โลกเกิดขึ้นและถูกทำลายไปนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว ระยะเวลา 1 คาบของโลก คืออายุขัยของโลกตั้งแต่โลกเริ่มก่อตัวใหม่ๆ ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆ อยู่เลย จนเริ่มมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมา จนกระทั่งโลกถูกทำลายไป แล้วเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่ จนอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้ง 1 รอบเช่นนี้เรียกว่า 1 กัปของโลก

(คำว่า 1 กัป คือระยะเวลา 1 ชั่วอายุขัย เช่น 1 กัปของมนุษย์สมัยพุทธกาล = 100 ปี
1 กัปของมนุษย์สมัยปัจจุบัน ประมาณ 70 - 75 ปี
1 กัปของยุง = เวลาไม่กี่วัน)

ในบางกัปของโลกก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเลย บางกัปก็มีพระพุทธเจ้า 1, 2, ..., 5 พระองค์เป็นอย่างมาก โดยที่คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนสิ้นสูญไปแล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่จึงจะอุบัติขึ้น (ในที่นี้หมายถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเกิดได้พร้อมกันหลายพระองค์)

พระพุทธเจ้ามี 2 ประเภทคือ

 1. พระปัจเจกพุทธเจ้า - ตรัสรู้สัจธรรมได้เองโดยไม่ได้ฟังคำสอนจากใคร แต่สอนผู้อื่นให้รู้ตามไม่ได้ จะอุบัติขึ้นในช่วงที่โลกว่างเปล่าจากพุทธศาสนา
 2. พระสัพพัญญูพุทธเจ้า - ตรัสรู้สัจธรรมได้เองโดยไม่ได้ฟังคำสอนจากใคร และสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วย เช่น พระพุทธเจ้าที่เรารู้จักกันทั่วไป

พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันได้ตรัสเอาไว้ว่า ในกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นทั้งหมด 5 พระองค์ (เพราะฉะนั้นกัปนี้จึงได้ชื่อว่าภัทรกัป) คือ

1. พระกุกกุสันธะพุทธเจ้า
2. พระโกนาคมนะพุทธเจ้า
3. พระกัสสปะพุทธเจ้า
4. พระโคตมพุทธเจ้า (องค์ปัจจุบัน)
5. พระเมตไตรย์พุทธเจ้า


ภาพจากวัดทิเบต พุทธคยา


สำหรับรายละเอียดก็ลองอ่านดูในพระไตรปิฎกก็แล้วกันนะครับ โดยเฉพาะใน 2 สูตรนี้คือ

1. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักกวัตติสูตร
2. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกิณณกกัณฑ์

เมื่อเปิดลิ้งค์ข้างบนขึ้นมาแล้ว กด <ctrl>+<f> เพื่อค้นคำว่า เมตไตรย นะครับ

ถ้ายังไม่กระจ่าง หรือมีข้อสงสัยอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหม่นะครับ ไม่ต้องเกรงใจ

ธัมมโชติ


คำถาม

Sent: Friday, March 29, 2002 11:35 PM
Subject: Re: ถามเรื่องพุทธทำนาย เพิ่มเติม

สวัสดีครับ คุณธัมมโชติ

ผมขอรบกวนอีกที คืออย่างนี้ครับ ที่คุณแนะนำมาให้เข้าเว็บ "พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกิรณกกัณฑ์" นี้ ผมพยายามหาแต่ไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่าผมทำถูกหรือเปล่า แต่อีกข้อหนึ่งที่คุณแนะนำมานั้นผมเข้าไปได้และได้อ่านดูแล้ว ผมก็ยังอยากจะอ่านดูอีกต่อไปถ้ามี

เมื่ออาทิตย์ก่อนผมได้พบท่านผู้เคยบวชเรียนมา ท่านผู้นี้เป็นคนลาวท่านเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่า พระศรีอารย์นั้นมีบุคคลิกอย่างไร พระพุทธองค์ทรงตอบว่า มีรูปรอยกรงจักรทีฝ่ามือและเท้า มีรอยแผลที่สีข้าง และมีรอยแผลตำหนิที่หน้าผาก ผมได้ฟังแล้วก็ไม่อยากเชื่อ แต่ก็เพราะเคยได้ยินพ่อแม่คุยกันกับเพื่อนของท่านสมัยที่ผมยังเด็กอยู่ ข้อนี้ผมจำได้แน่ แต่ตอนนั้นท่านเหล่านั้นเพียงแต่กล่าวถึงว่ามีรอยตำหนิที่มือและเท้าเท่านั้น คราวนี้ท่านผู้นี้เพิ่มรายการมาอีก และที่สำคัญท่านว่า ท่านได้มาจากตำรา พุทธทำนายจากวัดพระสิงห์ ทางเหนือของไทย

ถ้าท่านธัมมโชติมีข้อมูลเพิ่มเติมก็กรุณาผมด้วย

ขอบพระคุณครับ


ตอบ

สวัสดีครับ คุณ .....

ขอตอบคำถามดังนี้นะครับ

 1. พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒๕ ขุททกนิกาย พุทธวงศ์ พุทธปกิณณกกัณฑ์ ดูได้จาก link นี้ครับ
  http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/stpd33.htm
  กด <ctrl>+<f> ค้นคำว่า พุทธปกิณณกกัณฑ์

 2. เรื่องลักษณะของพระศรีอารย์นั้น ข้อที่ว่ามีรูปรอยกงจักรทีฝ่ามือและเท้านั้น เป็นลักษณะปรกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะสมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ 32 ประการ ซึ่งมีรายละเอียดในพระไตรปิฎก ดูได้จาก link นี้

  http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/stpd10.htm
  กด <ctrl>+<f> ค้นคำว่า ลักษณะมหาบุรุษ

  และในลักขณสูตร ที่ link

  http://www.geocities.ws/tmchote/tpd-mcu/stpd11.htm
  กด <ctrl>+<f> ค้นคำว่า ลักขณสูตร

  ส่วนเรื่องมีรอยแผลที่สีข้าง และมีรอยแผลตำหนิที่หน้าผากนั้น ผมระลึกไม่ได้ว่าเคยอ่านหรือเคยฟังมาหรือไม่ แต่ถ้าไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือ (เช่นพระไตรปิฎก) ผมก็คงได้แค่รับฟังไว้เท่านั้นครับ ไม่ขอวิจารณ์

ถ้ายังไม่กระจ่าง หรือมีข้อสงสัยอะไรอีก ก็เชิญถามมาได้ใหม่นะครับ ไม่ต้องเกรงใจ

ธัมมโชติ
26 เมษายน 2545

ขอเชิญทุกๆ ท่าน ร่วมลงนามเยี่ยม
และวิจารณ์เว็บไซต์ของเราใน สมุดเยี่ยม ด้วยนะครับ
eXTReMe Tracker