ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ


ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์รวมธรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

Dhamma Center

ที่นี่เราเน้นการวิเคราะห์ธรรมด้วยเหตุผลโดยใช้คำพูดง่ายๆ
เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สนใจธรรมหมวดไหนก็เลือกอ่านตามสบายเลยนะครับ

ถ้าสนใจใช้บริการด้านอื่นๆ
ก็คลิกที่กลับไปหน้าหลักได้นะครับ

ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมลงนามเยี่ยมและวิจารณ์เว็บไซต์ของเราใน สมุดเยี่ยม ด้วยนะครับ 

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม

บทส่งท้ายตอนนี้เว็บธัมมโชติมี พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม (ปกสีฟ้า) ให้อ่านได้ทั้งแบบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์ แล้วนะครับ สนใจคลิกที่นี่ได้เลยครับ

ข่าวดี ฟรี !!! CD ROM ชุดรวมแก่นธรรม !!!

ใหม่... !!! หนังสือธัมมโชติ !!!


คำแนะนำสำหรับผู้มาใหม่

ท่านที่เข้ามาศึกษาธรรมที่นี่เป็นครั้งแรก ควรเริ่มจากการอ่าน ๒ เรื่องแรกในหมวดบทวิเคราะห์ คือเรื่องลำดับขั้นของจิต และเรื่องพุทธวิธีพัฒนาจิต เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของพุทธศาสนาก่อน จากนั้นจึงเลือกอ่านเรื่องที่ท่านสนใจในหมวดต่างๆ ต่อไป จะทำให้เข้าใจเรื่องต่างๆ ได้ง่าย และลึกซึ้งขึ้น

สำหรับเรื่องต่างๆ ในหมวดวิปัสสนานั้น ควรเริ่มอ่านตั้งแต่เรื่องแรกของหมวดก่อน แล้วจึงอ่านเรื่องที่ ๒, ๓, ๔, ... ไปตามลำดับ เพราะแต่ละเรื่องในหมวดนี้ จะอาศัยพื้นฐานจากเรื่องก่อนหน้าเป็นหลักในการอธิบาย เพราะการทำวิปัสสนานั้นเป็นทางเดียวที่จะเข้าใจ และเข้าถึงแก่นแห่งพระพุทธศาสนาได้ ดังนั้น วิปัสสนาจึงเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง