ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ


CD ROM ชุด "รวมแก่นธรรม"

(รวบรวมหนังสือ และคัมภีร์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาท เอาไว้เกือบครบทุกเล่ม รวมทั้งสาระอื่นๆ อีกมากมาย)

ภายในแผ่นประกอบด้วย

*** ในแผ่นมีคำอธิบายวิธีใช้งานอย่างละเอียด ***

โปรแกรมส่วนใหญ่ใช้ได้ทั้งวิธีเรียกดูข้อมูลจากแผ่นโดยตรง (โดยไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์)
และสามารถติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเรียกใช้โดยไม่ต้องใช้แผ่น CD ROM อีกสนใจติดต่อที่
www.cdthamma.com รหัสแผ่น CD048 ซีดีมัลติมีเดีย ชุด รวมแก่นธรรม

นอกจาก CD ชุดรวมแก่นธรรมแล้ว ยังมี CD ชุดอื่นให้เลือกอีกมากมาย