Natasja Oosterloo

Taal- en leesadvies

Homepage

Signaalwoorden

Cito-toetsen groep 3

Taal- en leesadvies

Google

Handige artikelen

 

Cito-toets begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen als vak is erg belangrijk op de basisschool en wordt door veel leerlingen moeilijk gevonden. Niet gek dus dat veel ouders begrijpend lezen oefenen met hun kinderen om ervoor te zorgen dat het kind goed mee kan komen en een achterstand uit de weg te gaan is. Het vak begrijpend lezen is van groot belang, omdat ook heel veel andere onderwerpen stoelen op de vaardigheden van begrijpend lezen. In dit artikel vertellen we je wat begrijpend lezen is en inhoudt en hoe je begrijpend lezen kunt oefenen met je kinderen. Op die manier hopen we je handvatten te geven om de vaardigheid van het begrijpend lezen op niveau te brengen.

Wat is begrijpend lezen?

Begrijpend lezen volgt direct op het technisch lezen (bron: Telegraph). Het technisch lezen is overigens een belangrijke voorwaarde om te starten met begrijpend lezen. In groep 3 wordt begrijpend lezen vaak nog gekoppeld aan begrijpend luisteren, omdat leerlingen nog niet in staat zijn zelf lappen tekst te lezen. Ze worden voorgelezen. Na groep 3, in groep 4, wordt begrijpend lezen als vak getoetst op de Cito-toets begrijpend lezen en tellen de scores mee bij de advisering. Het taalkundige vak begrijpend lezen gaat over begrijpen wat er in een tekst staat, wat ook wel tekstbegrip heet op school. Daarbinnen worden een aantal vaardigheden gezien die kinderen eigen moeten maken. In het volgende stukje behandelen we de belangrijkste van die vaardigheden.

Vaardigheden bij begrijpend lezen

Bij begrijpend lezen gaat het om het goed begrijpen van een tekst. Uiteraard begint dat met de inhoud van een tekst, dus antwoord kunnen geven op tekstgerichte vragen. Vervolgens wordt het steeds verder uitgebreid dan enkel vragen beantwoorden. De kinderen moeten op een vast moment namelijk ook de doelen van de auteur achterhalen en aangeven wat voor soort tekst het is. In de tekst staan vaak meningen en feiten, welke de leerlingen onderscheiden moeten en tevens moeten ze argumenten kunnen onderbouwen. Qua tekst wordt er gevraagd naar verwijswoorden en signaalwoorden, maar wordt ook kritisch naar een tekst gekeken. Zo moeten kinderen correcties kunnen toepassen, onderdelen zelf kunnen herschrijven en ook nog zelf een samenvatting kunnen maken.

Begrijpend lezen oefenen

Op school is begrijpend lezen veel belangrijker dan veel ouders denken. Vaak komen problemen met begrijpend lezen pas later aan bod. Kinderen lopen in veel situaties ergens op vast, maar het is echt lastig om exact uit te vogelen waar dat in zit. Handiger is het om achterstanden te voorkomen en tijdig te beginnen met begrijpend lezen oefenen. Hoe kun je nu het beste oefenen voor begrijpend lezen? Nou, daar zijn dan weer allerlei vormen voor. Er zijn goede oefenboeken te koop, voor zowel groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 als groep 8 om de belangrijkste vaardigheden grondig door te nemen met je kind. De betreffende oefenboeken sluiten prima bij de lesstof van school aan. Maar wie dat liever niet koopt kan natuurlijk ook een kind meer laten lezen, want dat is ook een goede manier om begrijpend lezen te oefenen.

Tot slot

Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vakken die gegeven wordt op de basisschool en waar veel ouders en kinderen tegenaan lopen. De Cito Begrijpend Lezen toetst twee keer per leerjaar de vaardigheden van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen. De onderdelen bij begrijpend lezen zijn zeer breed. Van vragen over de tekst tot het trekken van een conclusie of het maken van een samenvatting. Van feiten en meningen tot het benoemen van signaalwoorden en verwijswoorden. Alles komt aan bod tijdens de lessen op school. Ouders die willen oefenen met hun kind schaffen het beste een goed oefenboek voor begrijpend lezen, waarmee ze alle stof nog eens behandelen. De ouder die dat liever niet doet kan er ook voor zorgen dat een kind meer teksten gaat lezen, want begrijpend lezen verbeteren is vooral een kwestie van veel leeskilometers maken.