logohpt5.jpg (9160 bytes)

 

Source: http://www.hpt-mostar.ba/posta/filauvod.htm

POŠTANSKE MARKE 

Poštanska marka na poštanskoj pošiljci označava da je poštarina plaćena. Rowland Hill 6. svibnja 1840. godine prvi uvodi poštanske marke u engleskim poštama te se on smatra njenim pronalazačem.  

Osim što predstavlja vrijednosnicu na poštanskoj pošiljci, poštanska marka ima i kulturološku i sakupljačku vrijednost.  

Filatelija (philatelie) (grč. philos – prijatelj; ateleia – frankiranje) je pojam koji označava sakupljanje poštanskih maraka. Zbog svoje ljepote i tematske raznolikosti koji obuhvaćaju sva područja ljudske djelatnosti i stvaralaštva, poštanske marke su izuzetno tražene i zanimljive širokom krugu ljudi. Danas u svijetu postoji više desetina milijuna sakupljača poštanskih maraka, odnosno filatelista.  

HPT d.o.o. Mostar je izdao svoju prvu redovitu poštansku marku «Svetište Kraljice mira u Međugorju» 12.5.1993. godine, a do danas je izdato nekoliko desetina poštanskih maraka koje se odlikuju ljepotom i odličnom kvalitetom izrade. Naše poštanske marke su izuzetno tražene i cijenjene, te ako ste i Vi zainteresirani slobodno se obratite na:

 

HPT d.o.o. Mostar
Direkcija pošta
Sektor za poštanski marketing i međunarodne odnose
Tvrtka Miloša bb
88000 Mostar 
Bosna i Hercegovina
Tel.                  + 387 88 327 261
Tel/Fax            + 387 88 322 566
Fax                  + 387 88 328 143
E-mail:            
  [email protected]                       [email protected]

PHILA SERVICE
Stationsstr. 12
Mr. Miljenko Bubanko
3097 BERN LIEBEFELD
SUISSE
Tel:                   + 41 3197 26 136
Tel/Fax:            + 41 3197 23 236
E-mail:           
phila@datacomm.ch