Nama: En. Mustapha Ilias
Kelulusan: BSc Kom (Hons), Dip Pend.UKM
Opsyen: Fizik
Alamat: Kg. Kedai Baru Banggu,
16150 Kota Bharu

Gambar

No.Tel: 09-7658679
Hosted by www.Geocities.ws

1