VISJONER - DRØMMER - ÅPENBARINGERHERREN viste meg.
av Ron White

Evangelist Ron White fortalte om et syn som Herren ga han.
I to timer viste Herren han de kommende begivenheter for hans indre, ting som er i full overensstemmelse med Bibelens profetier og lære om de siste tider, og som allerede er begynt og oppfylles.

ET SYN - som burde få oss kristne til og våkne opp og forberede oss til Herrens komme, og innspirere oss til en større iver i Guds Rikes arbeid.
ET SYN - som vil vekke uro i enhver sjel som ikke kjenner Jesus Kristus som sin personlige Frelser, og mane dem til at søke Herren mens det enda er nådens og frelsens dag.
ET SYN - som roper : MARAN ATA - HERREN KOMMER!

Frykt ikke i dag. Gud er ikke imot deg - Han er for deg.
Han ønsker ikke og trykke deg ned. Han ønsker og løfte deg opp.
Du behøver ikke og være redd for Gud, men heller åpne ditt hjerte, og la ham gjøre noe mektig i ditt liv.
Jesus er virkelig. Hans frelse er virkelig.

Den 15. juni 1976 ga HERREN meg et syn.
Jeg gikk til sengs like før midnatt. Jeg hadde vært i faste og bønn i en tid og var meget trett i legeme og sjel. Jeg var meg urolig og lå og snudde meg i en times tid, uten og få sove. Jeg begynte og be. Det er en god ting, når du ikke kan sove. Undertiden er det Djevelen, som ikke vil la die sove. Hvis det er slik, så begyn og be. Så vil Djevelen ikke plage deg mere. Men undertiden ønsker Gud, du skal være våken. Noen ganger ønsker Gud, og tale til deg i nattens stille øyeblikk. Når alle andre røster er forstummet, når alle andre er falt i søvn, så ønsker Gud og komme til deg og tale personlig med deg. Vi har et ordtak i England: "Hvis du ikke kan sove - så tell får!". Men jeg har fundet ud af noget bedre. Hvis jeg ikke kan sove, så taler jeg med hyrden. Halleluja! - det er bedre end at tælle får!

Jeg begynte og tale med den gode hyrde, og jeg følte hans mektige salvelse komme inn i rommet og plutselig begynte Herren og gi meg et syn. Det var som om en stor farve-tv ble slått på, og HERREN begynte og vise meg ting, som jeg kjempet med i mitt hjerte.

Forstå meg rett. Jeg mener ikke at jeg er en profet.
Jeg kjenner mitt kall. Jeg er evangelist.
Jeg er kaltt til og forkynne evangeliet, til og bygge tro i menneskers hjerter og be for de syke. Jeg kjenner mitt kall, jeg er ikke profet. Men jeg vet, til tider, kan Gud tale til meg, og når Gud taler til meg, så må jeg gi videre, det Gud gir meg.

Synet begyndte med et kart.
Jeg så et kart over hele Europa - fra Storbritania - tværs over til Rusland og fra Norge ned til Mellemøsten. For en tid studerede jeg kortet, og mens jeg så på kortet, begyndte noget mærkeligt at ske. Oppe i den øverste del af Norge begyndte kortet at skifte farve, det begyndte at blive rødt, og det rødlige gik fra den nordlige del halvvejs ned i Norge. Jeg bad til HERREN og sagde: Hvad er det, Herre, du er ved at vise mig? Og HERREN tillod, at jeg kom nærmere til den del af kortet. Jeg har bedt meget om det og HERREN viste mig, hvad der var ved at ske. Det rødlige repræsenterer to ting. For det første repræsenterer det en åndelig fornyelse blandt folkene, men det havde også en anden betydning. Det repræsenterer en invasion av en fremmed hær. Og jeg så i dette område tusinder av kommunistiske tropper, det var den russiske hær, og HERREN talte til mig, at meget snart ville dette komme til at ske. Rusland vil invadere Norges nordligste del, og Rusland vil innta dette område av Norge. Der bliver en mængde råben op om dette i Europa. Der vil blive megen politisk talen om det. Men Gud har vist mig, at resten af Europa ikke vil gøre noget ved denne situation. Rusland vil bare overtage her, ligesom de har overtaget Tjekkoslovakiet.
(Kommentar: husk at det var situationen i 1976, W. Griis).

Så ble synet ændret. Nu blev jeg i Ånden ført ind midt i Europa, og jeg stod og så på en imponerende mur. Mens jeg stod og så på denne mur, følte jeg, at jeg begyndte at ryste. Derefter så jeg muren begynde at vakle, så begyndte den at falde, og jeg troede, den ville falde på mig, men jeg blev ført tilbage i Ånden. Jeg så denne mur falde sammen, og HERREN åbenbarede for meg, at muren repræsenterede grænsen mellem Øst- og Vesttyskland.
(Kommentar: Berlin-muren faldt 9/11 1989 -13 år efter synet, W. Griis).

Og jeg så denne muren falle, og flere hundre tusen soldater løp gjennom muren med geværer i hendene sammen tanks og annet armert maskineri. Og HERREN viste meg meget klart, at kommunistene ville bryte inn i Tyskland og hele Tyskland ble besatt av kommunistene. Så hørte jeg geværskudd og raketter som ble avfyrt, og noen av de tingene jeg så og hørte var frygtelige.
(Kommentar: ofte sees et syn uten og skille mellom begivenhetene i tid, som f.eks. da Jesus udlagde Es. 61 1-2 i Luk.4 18-19 og sluttede med "...og utrope et nådens år fra Herren", men udelukkede resten av verset: "...en hevnens dag fra vår Gud". Denne hevnens dag skal først komme når Jesus sætter føttene på Oljeberget og dømme Nasjonene, W. Griis).

Og HERREN viste meg, at det vile bryte ut en krig i Europa, og at Tyskland ville være besatt av russerne i en periode. Jeg så også, - og denne gangen kom det en kommunistisk infiltrasjon i de andre land, - at det kom en forfølgelse av Guds folk, ikke bare fysisk forfølgelse, men på TV ble Guds folk latterliggjort, løgne blev fortalt om Guds folk, og på dette tidspunktet ville krig bryde ut i Europa.

HERREN viste meg også i dette synet, at det ville komme en mangel på matvarer til Europa og mangel på vann. Mange av de ting vi har rikelig av nå, vil i den kommende tid ikke bli så vanlig.

HERREN viste meg også, at når denne krig bryter ut i Europa, vil det bli bekjentgjort i Brussel, at EEC (Fellesmarkedet) ikke lenger kan fungere, og vil bli oppløst.
(Kommentar : det var i 1976 og heter nå EU, det kommende antikristlige rike, W. Griis).

Jeg så også britiske tropper, som nå er i Irland, ble trukket ut av Irland og satt inn i Europa, og HERREN talte til meg, at Irland ville bli kommunistisk domineret. På samme tid så jeg Skotland rive seg løs fra England og bli uavhengig. Den krig, som vil bli i Europa, vil ikke bli en lang krig, men alle land blir innvolvert, men kun Tyskland og Nordnorge vil bli egentlig okupert.

I overensstemmelse med det syn, Gud ga meg, er dette; hva jeg sier til deg i kveld: Om du ikke kan godta dette, så la det ikke bekymre deg, forbli mild i Ånden, men om Guds Ånd vittner med din Ånd, at dette er sant, så godta det som og være fra Gud og ikke fra meg. Bibelen sier, at vi skal prøve åndene, om de er fra Gud og du må ikke godta noe, fordi jeg sier det. Jeg vet, hva jeg så, jeg vet, hva Gud har vist meg. Men du må søke Gud for Åndens vidnesbyrd i ditt eget liv, og hvis Den Hellige Ånd vittner for deg i kveld, at dette er sant, så godta det som fra HERREN. Få ditt liv i orden, gjør deg klar til at disse ting skal begynne og skje og bli rede til HERREN Jesu' Kristi gjenkomst.

Denne krigen i Europa vil ikke bli en lang krig, for jeg så at noe annet begynte og skje i synet. Jeg så en annen hær komme ut av Rusland og gå mot syd. Det var en mektig hær, og mange soldater var utstyrt med hester. Der var også tanks og andre armert kjøretøy og jeg så denne og andre hærer bevege seg ned til Israels fjell. Gud viste meg, at Rusland et kort stykke tid ville sende en hær til Israel, og da det så ut som om hæren ville innvandre Israel, så jeg himmelen åpne seg og en uhyre stor hånd komme ned fra himmelen og falt på den mektige russiske hær, og med et mektig slag ødela Guds hånd denne hæren.
(Kommentar: her tales muligvis om Gog-krigen fra Esekiel. kap. 38 og 39, W. Griis).

Gud har vist meg sin store kjærlighet til sitt folk Israel.
Gud vil forsvare sit Folk.
Gud vil kæmpe for Israel, og når Rusland går til Israel for og ødelægge og plyndre, vil den almektige Gud rekke utsin hånd og enda en gang kjempe for sit folk, og den mektige russiske hær vil bli avvæpnet ved Guds kraft!
(Kommentar: Esekiel. 39:11-12, W. Griis).
Jeg siger halleluja for dette! Tak Gud for hans store kærlighed og kraft.

Da dette skete, så jeg de store russiske tropper, som var i Europa, hurtigt blive trukket ud af Europa, og jeg sagde: "HERRE, hvorfor dette?". Og HERREN åbnede mine øjne, så jeg kunne se en anden del af synet, og jeg så den kinesiske hær bryde igennem Ruslands grænser og gå dybt ind i Rusland - plyndre, dræbe og ødelægge. Og den russiiske hær, som var i Europa, blev trukket tilbage for at nedkæmpe kineserne. Og så begyndte noget at ske i Europa. Knapheden på fødevarer ble endnu værre og behovet for vand blev mere intens. Mægtige problemer kom til hele det indre Europa, og jeg bad i min ånd: Herre, hvorfor tillader du, at dette sker? - Gud sagde til mig: "Dette er min hånd til dom, og jeg er i færd med at bruge disse ting til at bringe folkene tilbage til Gud, bringe disse nationer tilbage på deres knæ igen.
(Kommentar: under 2 verdenskrig ble kirkene fylt med mennesker, W. Griis).

Disse ting vil blive gjort af den almægtige Gud.
Og jeg så noget begynde at ske ned gennem hele Europa.
Jeg så mænd og kvinder falde på deres knæ - på gatene, i hjemmene overalt ropte mennesker til Gud om hjelp, ropte til Gud om barmhjertighet. Gud vil gjøre dette, Gud vil bringe våre nasjoner tilbake på kne. Og da folket begyndte af råbe til HERREN, så jeg Gud begynde at besvare dette råb, og mit hjerte begyndte af skælve og min ånd begyndte af synge af glæde. Jeg så flammer falde fra himlen, falde over hele Europa og alle vore nationer. Gud begyndte at besvare folkenes råb, og HERREN talte til mit hjerte, og dette er hva han sagde til mig: "Der kommer en vækkelse til Europas nationer, som du ikke kan forestille dig. Men det vil ikke bli ved menneskelig kraft, det vil ikke være menneskers værk, det vil være Den Hellige Ånds mektige værk."

Vi har talt meget om en kommende vækkelse, vi har tænkt meget på det, vi har forestillet os meget om det, men jeg fortæller jer dette i aften, at når Gud begynder at blæse med sin vind og drive ved sin Ånd og sende sin kraft over folket, så vil Gud gøre et værk, som du ikke gør dig nogen forestilling om. Gud vil bogstavelig talt feje hen over landene med alle tiders største vækkelse, - jeg er absolut sikker på det.

Dette er højdepunktet af synet.
Men Gud sa til meg : "Dette er grunden til at jeg vil, du nå skal gå ut og forkynde mit ord og fortelle mitt folk overalt, at de skal løfte sin røst, forkynde Guds ord, vitne om Jesus overalt, del ut traktater, legg bøker i folks hender, og selv om du ikke ser resultater nå, så vil du få se resultatet av det du sår. "

Halleluja! Og dette er viktig min venn : du kan noen ganger føle deg missmodig, når du vittner for mennesker, og ingen synes og bry seg om det, når du deler ut traktater, og ingen synes og bli frelst. Men jeg vil sier deg, hva det du gjør: du sår sæden i folks hjerter, og der er en tid til at så, og der vil blive en tid til at høste.

Og dette er hvad jeg så skulle skje: jeg så folk, som gik på gaderne, pludselig blive overbevist om synd, og jeg så dem løbe ind i deres hjem og trække skuffer ut, søge efter en traktat, der var givet dem. Jeg så dem falde på knæ, åbne traktaten og læse den igennem og give deres hjerte til Jesus. Min ven: vedbliv at så sæden hvor end du færdes, vidn om Jesus, fortæl om hans kærlighed og kraft, og der vil komme en dag, hvor det, du fortæller nu, vil blive brugt av Den Hellige Ånd til og bringe menn og kvinner inn i Hans kongerige.

Jeg så ild på vort land (England, red.).
Den repræsenterede Guds velsignelse som svar på sit folks bøn. Og HERREN viste mig noget, som chokerede mig i min ånd. Jeg troede, denne vækkelse ville vare i lang tid, men Gud viste mig, at det kun ville blive et meget hastigt værk. Det ville ikke fortsætte i årevis, i virkeligheden ville det ikke vare ved i et helt år, kun kort tid. HERREN viste mig nøjagtigt, hvor længe det ville vare ved, men jeg føler mig ikke fri i Ånden i aften til at fortælle dig det. Men denne vækkelse, Gud vil bringe, vil blive en mægtig bevægelse af hans Ånd, og den vil flyde gennem nationerne, men kun for en kort tid. Jeg ønsker, du skal huske dette! Det vil blive for en kort tid. Gud vil gøre et hurtigt værk, og han vil gøre en brat ende på det i sin retfærdighed. For da denne vækkelse nåede toppen af velsignelse, så jeg noget andet, som næsten fik mit hjerte til at briste. Mine øjne blev løftet op mod himlen, jeg så himlene skilles, og jeg så HERREN Jesus stige ned fra himlen og folket blive løftet op for at møde HERREN, - tusinder blev løftet op for at møde Jesus, båret op til himlen for at være med HERREN. Der var mange, som blev ladt tilbage, men Gud viste mig dette, at i en vækkelse, som kommer, vil Gud genoprette mange frafaldne, Ah, halleluja! Gud vil genoprette mange frafaldne. Jeg tror, at Gud elsker de frafaldne, gør du ikke? Gud har en mægtig kærlighed til dem, og Gud vil genoprette mange af dem. Gud viste mig også, at i mange kirker, som nu er døde og kolde, vil folk begynde at søge Gud, og Gud vil vække sin menighed. Gud vil sende genoprettelse til sit folk. Og mange af dem vil blive taget op for at møde HERREN i luften (1. Tess. 4,17). Dette var virkelig højdepunktet af den åbenbaring, som Gud gav mig. Der var nogle få andre ting, en af disse ting var dette: efter menighedens bortrykkelse, da, - og kun da, vil EEC (Fællesmarkedet) komme til at fungere. (Kommentar: EU, det kommende antikristlige rige bestående af ti konger jvf. Dan. 7:24, W. Griis). Det vil blive fornyet, og Gud viste mig noget, som var meget mærkeligt for mig at se. Jeg kunne aldrig have forestillet mig det, men Gud viste mig faktisk, at Israel blev en meget speciel ven af Fællesmarkedet, (Kommentar: EU, det gamle Romerrigets genopståen, W. Griis) og ud af denne forening ville Antikrist opstå, som vil regere med jernhånd på jorden. Men jeg ønsker ikke for dig, at du skal blive ladt tilbage til den bd. Jeg ønsker, at enhver af jer skal få sin sag med Gud i orden i aften, så når disse tider kommer, vil jeres hjerter og liv være rede. Vent ikke på at det sker, men gør dig rede netop nu for disse tider, som skal komme, bered dig på at være på den plads, hvor Gud kan bruge dig. Når disse tider kommer, behøver Guds folk at være stærke. Gud vil behøve mænd og kvinder, som er trænet i åndelig krigsførelse. Mænd og kvinder som ved, hvordan de skal bede og lede mennesker til Kristus. Vil du stå op i tro, vil du være en soldat i Guds mægtige hær i disse sidste dage? Jeg vil gerne læse et skriftsted mere for dig. Lyt til dette, det er Herrens ord: 1Tess 4:15-17 For dette sier vi dere med et ord av Herren: Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som er sovnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Jesus kommer! Lytt igjen til Herrens ord:
2 Peter 3:3 - 4
Dette skal dere først og fremst vite, at i de siste dager skal det komme spottere med spott, som farer fram etter sine egne lyster og sier: Hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse.

Men Gud sier, Herrens dag vil komme som en tyv om natten.
Herrens dag vil komme! Det er helt sikkert, den vil komme som en tyv om natten, uanmeldt. Plutselig kommer han. Slik vil Herrens dag komme. La oss speide etter den dagen. Den dag, Herren kommer, da skal "himmlene forgå med brak og elementerne skal komme i brann og jorden og alt menneskeværk på den skal brenne opp. Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør l da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt."

Jeg har i aften brakt dere det syn, som Gud ga meg.
Jeg håper ikke, det har brakt frykt i deres hjerter, men jeg håper, det har brakt tro til deres hjerter i kveld. Gud ønsker at vi skal være rede for disse ting.


Tilbake til hovedside - i de siste dager - Oppdatert 08/12/04
Hosted by www.Geocities.ws

1