ข้อมูลหัวรถจักรดีเซลและรถดีเซลราง ของการรถไฟฯ

รถจักรดีเซลไฟฟ้า - รถจักรดีเซลไฮโดรลิก

HID (ฮิตาชิ)

  หัวรถจักรเลขที่ : 4501-4522
  ความเร็ว : 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  เข้าประจำการ : 1993 (พ.ศ.2536)
  กว้าง : 2780mm
  ยาว : 19900mm
  สูง : 3870mm
  หนัก : 90000 kg
  เครื่องยนต์ : KTTA50-L
  รัศมีวงรอบการหมุน : 122 M
  ความจุเชื้อเพลิง : 5,000 ลิตร
  กำลังเครื่องยนต์ : 1,450 แรงม้า 2 เครื่องยนต์
  น้ำหนักรถ : 90 ตัน
  มูลค่า : 75,059,743 บาท/คัน
  ผลิตโดย : บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

GEA (ยีอี)

  หัวรถจักรเลขที่ : 4523-4560
  เข้าประจำการ : 1995 (พ.ศ.2538)
  กว้าง : 2820mm
  ยาว : 19355mm
  สูง : 3635mm
  หนัก : 86500 kg
  เครื่องยนต์ : KTTA50-L
  รัศมีวงรอบการหมุน : 122 M
  ระบบห้ามล้อ : Pure Air Brake
  ความเร็ว : 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ความจุเชื้อเพลิง : 4,450 ลิตร
  กำลังเครื่องยนต์ : 1,250 แรงม้า 2 เครื่องยนต์
  น้ำหนักรถ : 90 ตัน
  มูลค่า : 54,350,498 บาท/คัน
  ผลิตโดย : General Electric Transportation systems
                 มลรัฐ Pennsylvania  USA.

ALSTHOM (อัลสตอม)

  รุ่น ALS- จากโรงงานฝรั่งเศส (อัลสตอม)
  หัวรถจักรเลขที่ : 4101-4154
  เข้าประจำการ : 1975 (พ.ศ.2518)
  กำลังเครื่องยนต์ : 2400 แรงม้า
  มูลค่า : 11,060,252.11 บาท/คัน


  รุ่น AHK- จากโรงงานเยอร์มัน (อัลสตอม - กรุปป์)
  หัวรถจักรเลขที่ : 4201-4230
  เข้าประจำการ : 1980 (พ.ศ.2523)
  กำลังเครื่องยนต์ : 2400 แรงม้า
  มูลค่า : 23,541,744.98 บาท/คัน


  รุ่น ALD- จากโรงงานฝรั่งเศส (อัลสตอมแอตแลนติก)
  หัวรถจักรเลขที่ : 4301-4309
  เข้าประจำการ : 1983 (พ.ศ.2526)
  กำลังเครื่องยนต์ : 2400 แรงม้า
  มูลค่า : 26,919,211.15 บาท/คัน


  รุ่น ADD จากโรงงานฝรั่งเศส (อัลสตอมแอตแลนติก)
  หัวรถจักรเลขที่ : 4401-4420
  เข้าประจำการ : 1985 (พ.ศ.2528)
  กำลังเครื่องยนต์ : 2400 แรงม้า
  มูลค่า : 42,387,625.24 บาท/คัน

GEK (ยีอี)

  หัวรถจักรเลขที่ : 4001-4050
  เข้าประจำการ : 1964-1966(พ.ศ.2507-2509)
  กว้าง : 2794mm
  ยาว : 16288mm
  สูง : 3753mm
  หนัก : 86500 kg
  เครื่องยนต์ : KT38-L
  รัศมีวงรอบการหมุน : : 57.9 M
  กำลังเครื่องยนต์ : 1320 แรงม้า
  มูลค่า : 4,590,384.30 บาท/คัน
  ผลิตโดย : บริษัท Generel Electric จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา

HENSHEL เฮนเชล

  หัวรถจักรเลขที่ : 3000- 3027
  เข้าประจำการ : 1964 (พ.ศ.2507)
  กว้าง : 2800mm
  สูง : 3800mm
  ยาว : 12800mm  
  น้ำหนัก : 52000KG
  เครื่องยนต์ : 12V493TY11 <MTU>
  รัศมีวงรอบการหมุน : 50 M
  กำลังเครื่องยนต์ : 1200 แรงม้า
  ความเร็ว : 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  มูลค่า : 3,946,320.34 บาท/คัน
  ผลิตโดย : บริษัท เฮนเซล จำกัด ประเทศเยอรมันนี

KRUPP กรุปป์

  หัวรถจักรเลขที่ : 3101- 3130
  เข้าประจำการ : 1969 (พ.ศ. 2512)
  กว้าง : 2800mm
  สูง : 3875mm
  ยาว : 12800mm  
  น้ำหนัก : 55000KG
  เครื่องยนต์ : MB.835D6<MTU>
  รัศมีวงรอบการหมุน : 80 M
  กำลังเครื่องยนต์ : 1500 แรงม้า
  ความเร็ว : 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  มูลค่า : 4,530,907.06 บาท/คัน
  ผลิตโดย : บริษัท กรุ๊ปป์ จำกัด ประเทศเยอรมันนี

ดาเวนปอร์ท DA500

  หัวรถจักรเลขที่ : 511- 540
  เข้าประจำการ : 1952 (พ.ศ. 2495)
  กว้าง : 2801.15mm
  สูง : 3848.1mm
  ยาว : 9893.2mm  
  น้ำหนัก : 48124KG
  เครื่องยนต์ : Caterpillard.397
  รัศมีวงรอบการหมุน : ไม่ทราบ
  กำลังเครื่องยนต์ : 500 แรงม้า
  มูลค่า : 1,164,816.56 บาท/คัน

ฮิตาชิ (รุ่นแรก) - DD 50

  หัวรถจักรเลขที่ : 611- 630
  เข้าประจำการ : 1958 (พ.ศ. 2501)
  กว้าง : 2795mm
  สูง : 3784mm
  ยาว : 14300mm  
  น้ำหนัก : 72000 KG
  เครื่องยนต์ : MAN.W8V22
  รัศมีวงรอบการหมุน : 160 M
  กำลังเครื่องยนต์ : 950 แรงม้า
  มูลค่า : 2,736,747.45 บาท/คัน
  ผลิตโดย : บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

ฮิตาชิ (รุ่น2) - DF 50

  หัวรถจักรเลขที่ : 661- 670
  เข้าประจำการ 1961-62 (พ.ศ. 2504-2505)
  กว้าง : 2815mm
  สูง : 3820mm
  ยาว : 14300mm  
  น้ำหนัก : 72000 KG
  เครื่องยนต์ : MAN.W8V22
  รัศมีวงรอบการหมุน : 160 M
  กำลังเครื่องยนต์ : 950 แรงม้า
  มูลค่า : 2,736,747.45 บาท/คัน
  ผลิตโดย : บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

รถดีเซลราง

THN

  THN(โตคิวชาเรียว-นิปปอนชาเรียว-ฮิตาชิ)
  เลขที่รถ : 1101- 1140
  กำลังไฟฟ้า : 235 แรงม้า
  เข้าประจำการ : 8 กค. 2526
                        18 กค. 2526
                        1, 19, 26, 31 สค. 2526
                        13-14 กย. 2526
  มูลค่า : 14,267,188.18 บาท/ตู้ (คัน 1101)
           11,497,584.21 บาท/ตู้ (ที่เหลือ)

  NKF (โตคิวชาเรียว-นิปปอนชาเรียว-คินกิ-ฟูจี)
  เลขที่รถ : 1201- 1264 (เว้นคัน 1209 และ 1261 ที่โดนอุบัติเหตุ)
  กำลังไฟฟ้า : 235 แรงม้า
  เข้าประจำการ : 30 มค. 2528
                          4 กพ. 2528, 27 กพ. 2528
                          1 มีค. 2528
                          28-29 มีค. 2528
                          5 เมย. 2528
                          3 พค. 2528
  มูลค่า : 14,267,188.18 บาท/ตู้

  ATR (โตคิวชาเรียว - โตคิวคาร์คอปอเรชัน)
  เลขที่รถ : 2101- 2112 (คันที่ 2103 เจออุบัติเหตุ)
  กำลังไฟฟ้า : 235 แรงม้า
  เข้าประจำการ : 10 มิถุนายน 2538
                          5 กรกฎาคม 2538
  มูลค่า : 14,318,705.36/ตู้

APN (แดวูอุตสาหกรรมหนัก DAEWOO) - NTA855-R1

  รุ่น APN.20
  เลขที่ : 2513-2524
  กำลังไฟฟ้า : 298 แรงม้า  
  เข้าประจำการ : 14-26 ตุลาคม2538 (2513-2524 เว้น 2523)
                          1 พย. 2538 (หมายเลข 2523)
  มูลค่า : 28,471,378.82-28,471,378.83 บาท/ตู้

  รุ่น APN.60APD (APD 60)
  เลขที่ : 2525-2544
  กำลังไฟฟ้า : 298 แรงม้า  
  เข้าประจำการ : 27 มิถุนายน2539
                          14-15 สิงหาคม 2539
                           5,7,9,27 กันยายน 2539
  มูลค่า : 31,597,970.69 - 31,597,970.70 บาท/ตู้

  รุ่น APN.60ANT
  กำลังไฟฟ้า : 298 แรงม้า  
  เลขที่ : 1101-1140
  เข้าประจำการ : 1996 (พ.ศ. 2539)
  มูลค่า : 31.5 ล้านบาท/ตู้

  รุ่น APN.20
  เลขที่ : 2121-2128
  กำลังไฟฟ้า : 298 แรงม้า  
  เข้าประจำการ : 14 ตุลาคม1995 (พ.ศ. 2538)
  มูลค่า : 28,471,378.83 บาท/ตู้

  ความเร็ว : 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ระบบขับเคลื่อน : ใช้เครื่องถ่ายทอดกำลังแบบ  ไฮดรอลิคควบคุมโดยอัติโนมัติ
                            พร้อมวงจรเปลี่ยนทิศทางขับภายในตัว
  การจัดวางล้อ : 2-4 Wheel bogie ระบบกันสะเทือนแบบแหนบลม
  ระบบห้ามล้อ : ใช้ลมอัด (Air Brack)
  จำนวนที่นั่ง : แบบมีห้องขับ 76 ที่ แบบไม่มีห้องขับ 80 ที่
  ผลิตโดย :
Daewoo Haevy Industries ltd.  ประเทศเกาหลีใต้ASR 20 - สปรินเตอร์ - เบเซล (บริติชเรล - BREL)

  รุ่น ASRAPD
  เลขที่ : 2501-2512 (คัน 2511 เกิดอุบัติเหตุ)  
  กำลังไฟฟ้า : 285 แรงม้า
  เข้าประจำการ : 23 พฤษภาคม 2534
                         3,5, 14 มิถุนายน 2534
                         3,16 กรกฎาคม 2534
                         6 สิงหาคม 2534
  มูลค่า : 23,378,654.00 บาท/ตู้

  รุ่น ASRAPN
  เลขที่ : 2113-2120
  กำลังไฟฟ้า : 285 แรงม้า
  เข้าประจำการ : 23 พฤษภาคม 2534
                          3,5, 14 มิถุนายน 2534
                          3, 16 กรกฎาคม 2534
                          6 สิงหาคม 2534
  มูลค่า : 22,520,523.00 บาท/ตู้
  ความเร็ว : 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
  ชนิดมีห้องขับ : 12 คัน
  ชนิดมีห้องขับมีที่นั่ง : 72 ที่ / คัน
  ชนิดไม่มีห้องขับ : 8 คัน
  ชนิดไม่มีห้องขับมีที่นั่ง : 80 ที่ / คัน
  ผลิตโดย : ประเทศอังกฤษ
RHN

  รุ่น D (ไตโกกุ - Teikoku, ของบริษัทโตคิวชาเรียว)
  เลขที่ : 3-8
  เข้าประจำการ 2502
  กำลังไฟฟ้า : 300 แรงม้า
  มูลค่า : 1,151,826.83 บาท/ตู้
  หมายเหตุ : ปลดประจำการหมดแล้วตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2529

  รุ่น NII (นีงาตะ)
  เลขที่ : 1001-1003 1-3
  เข้าประจำการ : 26 เมษายน 2505 (ยกเว้น Niigata 2 เข้าประจำการ 11 กย. 2523)
  กำลังไฟฟ้า : 320 แรงม้า
  มูลค่า : 1,025,479.08 บาท/ตู้ (1001-1003)
              550,000.00 บาท/ตู้ (1, 3)
              355,834.74 บาท/ตู้ (2)
  หมายเหตุ : ปลดประจำการหมดแล้วตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2529 (Niigata 2 ปลดประจำการเมื่อ 11 ตุลาคม 2539)

  รุ่น RT (โตคิว)
  เลขที่ : 1004-1010
  เข้าประจำการ : 8-9 มีนาคม 2509
  กำลังไฟฟ้า : 440 แรงม้า
  มูลค่า : 1,361,263.9 บาท/ตู้
  หมายเหตุ : ปลดประจำการหมดแล้วตั้งแต่ 2528, 2529 และ 2531 (คัน 1004)

  รุ่น RH (ฮิตาชิ)
  เลขที่ : 1011-1020 (คัน 1014 และ 1015 ตัดออกไปเพราะโดนไฟไหม้, คัน 1019 เพราะใช้งานมานาน)
  กำลังไฟฟ้า : 440 แรงม้า
  มูลค่า : 1,660,000.00 บาท/คัน
  เข้าประจำการ : 2510

  รุ่น RHN (ฮิตาชิ)
  เลขที่ : 1021-1048 (คัน 1025, 1030, 1044 ปลดประจำการ 1039 และ 1042 ไฟไหม้)
  กำลังไฟฟ้า : 440 แรงม้า
  มูลค่า : 1,848,681.80 บาท/คัน
  เข้าประจำการ : ตุลาคม 2513-กุมภาพันธ์ 2514
  ผลิตโดย : บริษัท ฮิตาชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
JR West

  รุ่น JRW
  เลขที่ : 101-114, 201-209, 301-303
  กำลังเครื่องยนต์ : 360 แรงม้า (เลขที่ 101-114, 201-209)
                             180 แรงม้า (เลขที่ 301-303)
  เข้าประจำการ : 16 ธันวาคม 2541
                          17 กุมภาพันธ์ 2541 สำหรับ 301-303
  มูลค่า : 2,625,662.47 บาท/ตู้
  ปลดประจำการ : 28 มิถุนายน 2545 เพื่อนำไปแปลงเป็น รถปรับอากาศชั้น 3
  ผลิตโดย : ประเทศญี่ปุ่น

  ที่สั่งเข้ามาจาก JRWest:
  Kiro 28 (แดง) Kiha28 (โลหะ) Kiha 58 (ขาว-น้ำเงิน ติดแอร์ และไม่ติดแอร์) Kiha
58-12 (รุ่นมีชานเปิดท้าย)

ที่มา : http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/3832/
คุณ Wisarut Bholsithi

Hosted by www.Geocities.ws

1