Info

U 2008. godini klub je proslavio
40 godina
postojanja i uspešnog rada

Knjiga utisaka

ÈASOPIS br. 2

za život bez alkohola
DOBRODOŠLI U KLA "Grbavica"
poèetna strana
Tekstovi iz èasopisa
English version
   LINKOVI ka lokacijama na webu koje se bave alkoholizmom:

    DOMAĆI:
- Zajednica klubova lečenih alkoholičara Srbije
- Anonimni Alkoholičari Srbije 
- bolestizavisnosti.me


    STRANI:
- Alcoholics Anonymous
- About.com - Alcoholism
- Libres - francuski časopis o alkoholizmu
povratak na vrh strane
copyright © 2002-2011 manolo

1